Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (13)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Yeni Anayasa Arayışları ve Kırmızı Çizgiler

Yeni Anayasa Arayışları ve Kırmızı ÇizgilerSayfa Sayısı
:  
262
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-133-792-0

30,00 TL

SUNUŞ

  "Yeni Anayasa Arayışları ve Kırmızı Çizgiler" adından da anlaşılacağı üzere, seçilmiş kimi kritik konuların nok­ta vuruşlar yoluyla gün yüzüne çıkarılmasını amaçla­maktadır.

 • Kimsenin "bize ne" demeden dikkatle okuması ge­
  reken kritik konulara nokta vuruşlar yaparak ilgi
  çekme ve genel farkmdalık düzeyini yükseltme ça­
  basının ürünü bir çalışmadır.
 • Somut başlıklar altında yapılan açıklamalar, oku­
  yucuyu boğmama ve sıkmama kaygısına dayandı­
  rılmış olup özlü, akıcı ve çarpıcı bir anlatım yön­
  temi benimsemiştir.
 • Anayasa,   seçim   ve   hükümet   sistemleri,   Meclis,
  güncel  siyaset bölümlerinde  sıcak gündemde  ön
  sıralarda yer tutan tartışma başlıkları enine boyu­
  na irdelenmiş ve dikkatlere sunulmuştur.
 • Kamuoyunda "kırmızı çizgiler" olarak ifade edilen
  ve siyasi duruşları yansıtan kritik konular objektif
  bir anlayışla özlü biçimde sergilenmeye çalışılmış­
  tır.
 • Somut kritik sorunları sadece tanımlayan ya da
  sergileyen  açıklamalarla yetinilmemiştir.   Konula­
  rın  etrafında dolaşmaksızın üzerine  cesaretle  gi­
  dilmiş, yeri geldikçe yapıcı çözüm önerileri gelişti­
  rilmiştir.
 • Sivil inisiyatifle sil baştan yeni bir anayasa yapıl­
  ması için parlamentonun lokomotifliğinde yapılan
  Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları, sürpriz
  sayılmayacak  şekilde  başarısızlıkla  sonuçlanmış­
  tır. Ancak, yapılan hazırlık çalışmaları ve materyal
  tarihi öneme sahip bir birikim oluşturmuş, ileri­
  deki çalışmalara ışık tutacak nitelikte bilgi ve tec­
  rübe kazanımı sağlanmıştır.

Kronik tartışma alanlarına ilişkin ve bunlara ışık tutan bir anlayışla hazırlanan her başlığın hemeij altında özlü ve düşündürücü sözlere yer verilerek! okuyucuya doyurucu bilgi ve mesajlar verilmes amaçlanmıştır.

 

 


İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ.......................................................................................................... iii

İÇİNDEKİLER............................................................................................... v

Bölüm 1: ANAYASA...................................................................................... 1

Yeni Anayasa Vizyonu........................................................ 1

Bahtın Açık Ola "Sivil Anayasa"!....................................... 3

Anayasa Fetişizmi Mi?........................................................ 5

Yeni Anayasa İçin Mesaj Var!............................................ 7

"Evet! Ama Anayasası"....................................................... 9

Anayasa İklimi................................................................. 11

Stockholm Sendromu ve Yeni Anayasa............................ 13

Vatandaşlık ve Anayasa.................................................. 15

"Anayasal Yurtseverlik" Dedikleri.................................. 17

Anayasa Dili.................................................................... 19

Yeni Anayasa ve Yerel Yönetimler.................................... 21

Anayasasızlaştırma ve İlga Teknikleri Üzerine................ 23

Anayasa Mühendisliği ve Metodoloji............................... 25

Çerçeve Anayasa............................................................. 27

Kılavuz Anayasa.............................................................. 29

Yeni Anayasa Misyonu.................................................... 31

Anayasa Bayramı............................................................. 33

Anayasa Yapım Sürecini Yönetmek................................... 35

Anayasa Yapımında Organik Yöntem............................... 37

Anayasalarda Değiştirme Yasağı..................................... 39

Anayasa Sorunu............................................................... 41

Anayasa Müteahhitliği..................................................... 43

Siber Demeokrasi ve Sanal Anayasa................................ 44

Yeni Anayasa Süreci İzleme Raporları ve Algılar............. 46

Bazı Özgün Yönleriyle 1921 Anayasası............................ 48 Bölüm 2: MECLİS............................................................. 51

Meclisin (23 Nisan) Ruhu................................................. 5i

Yasama Dokunulmazlığı ve Dokunma Yolu...................... 53

İçtüzük Ka vgalan............................................................ 55

"12 Eylül" Artığı Kanunlar.............................................. 57

Tutuklu Milletvekillerinin Durumu................................... 59

Meclis'te Yemin Krizi, Çözüm Yolu?.................................. 6

"Eylemsiz Milletvekilleri İçin Eylemli İçtüzük Mü?"......... 6

"İrade Beyanı" ve Tünelin Ucundaki İklim......................

Meclis 'te Bir Dönem Böyle Geçti..................................... 6

Bakanlar Hakkında Fezleke" Pratiği ve Kaydadeğer

Bir İçtüzük Boşluğu..........................................................

12 Haziran Sonrası Anayasal Takvim; "61.

Hükümetin Kuruluş Süreci".............................................. 7

Tbmm'nin İlk Toplantısı ve Andiçme'nin Anlamı................ 7

"Meclis Tatile Giderken...".............................................

Tatile Girerken................................................................

Tbmm 2. Yasama Yılı Sona Ererken..................................

Patara Parlamentosu.......................................................

Parlamenter Denetim Üzerine..........................................

Tbmm İçtüzüğünden Doğan Bir Yasama Aktörü

Olarak Danışma Kurulu..................................................

Norm Koyma Tekniği ve Kanun Metninin Hazırlanması. 10

Ülkemizde "Torba Kanun" ve "Temel Kanun"

Uygulamaları................................................................. 11

Kurucu Meclis (Konvansiyon) Tartışmaları.................... 12i

Parlamentonun Krizi...................................................... 12i Bölüm:3: HÜKÜMET SİSTEMLERİ.............................. 131

Hükümet Sistemlerinin Sınıflandırılması

ve Reform Önerileri Üzerine.......................................... 13

Başkanlık Sistemi Tartışmaları................................ 14,

Ama, Hangi "Başkanlık Sistemi"..................................... 14,

Hibrit (Melez) Rejimler................................................... 14

Güle Güle Parlamenter Rejim......................................... 14

"Başkanlık Sistemi, Avantaj/Dezavantaj"

Tartışmalarının Kapağına Bir Bakış............................... IS

Parlamenter Sistemin İyileştirilmesine

Yönelik Öneriler............................................................. 15

Negatif Parlamentarizm.................................................. 16.

Neu/ton'cu Demokrasi'nin Anayasa Başarısı: Denge

ve Denetim..................................................................... 16

Denge ve Denetleme Açığı.............................................. 16,

Anayasa Tarihimizde Senato Tartışmaları...................... 16

Türkiye İçin "Başkanlık Sistemi" Teklifine

Karşı Argüman ve Görüşler............................................ IS

"Çift Motorlu Hükümet Sistemi" Önerisi

Üzerine.......................................................................... 186

Sartorı'nin "Çift Motorlu Hükümet Sistemi"

Önerisi Üzerine.............................................................. 192

Yeni Anayasa Çalışmaları Bağlamında

"Yüce Divan"................................................................. 194

"Yüce Divan" Hakkında................................................ 203

Bölüm: 4: SEÇİM SİSTEMİ........................................... 205

% 10 Seçim Barajı......................................................... 205

"Türkiye Milletvekilliği"................................................ 207

12 Haziran Seçimlerinde Uygulanacak Seçim Tekniği;

D'hondt Sistemi............................................................... 209

Mahalli Seçimlerin Öne Alınma Usûlü............................ 212

Seçim Yasaklan Rejimi.................................................... 214 Bölüm 5: GÜNCEL SİYASET.......................................... 219

Yolsuzluk Algısı ve "Muhteşem Süleyman"..................... 219

İdari Özerklik Tartışmalarının Özü................................ 221

Yeni " Büyükşehir Belediye Reformu" Üzerine Notlar.... 223

Özel Yetkili Mahkeme Sorunu........................................ 225

"Özel Yetkili Savcı" Nedir? Ne Değildir?....................... 227

Yasamatik /"Torba" Kanun Sorunu........................ 230

Kutu Kutu Fezleke Mı?................................................... 232

"11. Cumhurbaşkanı'nın Görev Süresi

Hakkındaki Soru"...................................................... 234

Tarihe Fransız Kalmak!.................................................. 236

"Casus Belli" Mi?........................................................... 238

"Arap Bahan" ve İnternet............................................... 240

Savunma Harcamalannın Denetimi......................... 242

4 4 4'ten Yansımalar.................................................... 244

(Terör) Ateş Düştüğü Yeri Yakmıyor!.............................. 246

Bayram ve Terör............................................................. 248

Yeni İnternet Kanununun Ruhu...................................... 250

Ramazan 'da Siyasi İklim................................................ 251

Avukatlar Günü........................................................... 253

"Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar" Eseri

Üzerine........................................................................... 255

"Anayasa ve Parlamento Üzerine İncelemeler"Kitabı.... 257

Elveda Denktaş........................................................... 259

"Yeni Anayasa" Fiyaskosu............................................. 261