Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Yapı Kooperatifleri Ve Gayrimenkul İşlemleri ( Tapu Sicil - Tapu Fen )

Yapı Kooperatifleri Ve Gayrimenkul İşlemleri ( Tapu Sicil - Tapu Fen )Sayfa Sayısı
:  
429
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-9944-461-32-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

Kooperatif; ortak ekonomik, sosyal, kültürel istek ve ihtiyaçlarını demokratik şekilde idare edilen bir kurum üzerinden karşılamak üzere bir araya gelen gönüllü insanlardan oluşan topluluktur.

Kooperatifler kişisel yardım, kişisel sorumluluk, demokrasi, eşitlik ve dayanışmaya dayalı değerlere sahiptir. Kurucularının geleneğine göre, kooperatif üyeleri dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve diğerlerini önemseme gibi etik değerlere sahiptir.

Kooperatifler üye olmanın sorumluluğunu almaya gönüllü cinsiyet, sosyal, ırk, politik ve dini ayrım gözetmeksizin herkese açık organizasyonlardır. Kooperatifler uygulanan politikaları belirleme ve karar alma konularına katılan üyelerce kontrol edilen demokratik organizasyonlardır. Üyeler eşit oy hakkına sahiptir. Üyeler kooperatif parasını demokratik olarak kontrol eder, eşit olarak katılırlar. Para kooperatifin ortak çıkarı için kullanılır. Üyeler üyelik koşulu olarak sınırlı, kooperatifi geliştirmek ve diğer aktiviteleri desteklemek için ek bir bedel öder. Kooperatifler, üyeleri tarafından yönetilen özerk organizasyonlardır.

Her ne kadar son zamanlarda özellikle konut kredilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması nedeni ile bireysel konut edinme çabaları toplu hareket etme özelliği olan konut yapı kooperatiflerinin önemlerinin azalmasına sebep olmasına rağmen kooperatifler yukarıda sayılan özellikleriyle çok önemli topluluklardır.

Özellikle konumuz olan konut yapı kooperatifinin amacı; ortakların konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla da konut yapı kooperatiflerinin gayrimen-kulle yoğun ilişkileri vardır. Söz konusu kooperatiflerin \"ortakların konut ihtiyaçlarını karşılamak\" ile ilgili amaçlarını yerine getirebilmeli için hem tapu sicili hem de tapu fen işlemlerini yaptırması gerekmektedir.

Kitabın birinci bölümünde kooperatif ayrıntılı olarak anlatılmış, özellikle konut yapı kooperatifleri ile ilgili hususlara yer verilmiştir.

Kitabın ikinci bölümünde yapı kooperatifinin tapu sicil ve tapu fen işlemleri ayrıntılı olarak anlatılmış, üçüncü bölümünde ise yapı kooperatifi anasözleşmesi örneği ile kat irtifakı/mülkiyeti için gerekli olan \"yönetim planı\" örneğine yer verilmiştir

Kitabın meslektaşlarıma ve kooperatiflere faydalı olması dileği ile.

M. Altuğ İmamoğluİÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM 21

KOOPERATİFLER 21

I. GENEL OLARAK 21

A. TANIMI 21
B. AMACI 22
C. KURULUŞU 23
D. KOOPERATİF KURULUŞUNA İZİN VERİLMESİ 26
E. ANA SÖZLEŞME 26
1. Mecburi Hükümler 26
2. İhtiyari Hükümler 27
3. Kooperatif Ana Sözleşmesinin Herhangi Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılması Sırasında İstenen Belgeler 27
4. Kooperatif Türünün ve Anasözleşmenin Tamamının
Değişikliği Sırasında İstenen Belgeler 28
II. YAPI KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLMA 30
A. GENEL OLARAK 30
B. YAPI KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLABİLECEK
OLANLAR 31
C. YAPI KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLAMAYACAK
OLANLAR 33
D. KOOPERATİFE ORTAK OLMA YOLLARI 35
E. YAPI KOOPERATİFE ORTAK OLMADAN ÖNCE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 36
F. YAPI KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLURKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR 36
G. YAPI KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLIĞIN DEVRİ 37
H. YAPI KOOPERATİFLERİNDE YENİ ORTAĞIN
ÖDEMELERİ 42
I. SERMAYE VE ORTAKLIK PAYI 42
III. ORTAKLARIN HAKLARI 44
A. ORTAKLARIN BİREYSEL HAKLARI 46
B. TOPLU KULLANILABİLECEK HAKLAR 50
IV. ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI 51
A.ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 51
1. Sermaye (ortaklık) Payı 51
2. Aidat Ödeme Yükümlülüğü 52
3. Sır Saklama Yükümlülüğü ve Ceza 52

6 İçindekiler
B. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 53
1. Sınırsız Sorumluluk 53
2. Sınırlı Sorumluluk 53
3. Sorumluluk Hükümlerinin Değiştirilmesi 53
4. Kooperatife Yeni Giren Ortakların Sorumluluğu 53
5. Bir Ortağın Ayrılmasından veya Kooperatifin
Dağılmasından Sonra Sorumluluk 53
6. Sorumlulukta Zamanaşımı 54
7. Ortağın Şahsi Alacaklarının Durumu 54
8. Ödemelerini Geciktiren Ortaklardan Faiz Alınabileceği,
Ancak Bileşik Faiz Yürütülemeyeceği 55
V. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE İTİRAZ
YOLLAR 56
A. GENEL OLARAK ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ ...56
B. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA (İHRAÇ) ESASLARI 56
1. Parasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeni
İle Ortaklıktan Çıkarılma 57
2. Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesine Göre
Diğer Ortaklıktan Çıkarılma Sebepleri 65
C. YAPI KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLIKTAN
ÇIKARILMA KARARINA İTİRAZ 65
D. ÇIKARILMA KARARINA KARŞI GENEL KURUL
NEZNİNDE İTİRAZ EDEN VEYA MAHKEMEDE
İTİRAZ DAVASI AÇAN ORTAĞIN HUKUKÎ DURUMU 70
E. ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA
HESAPLAŞMA SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜK 70
1. İade Edilecek Haklar, Hesabı ve Zamanı 70
2. Yapı Kooperatiflerinde Çıkan veya Çıkarılan Ortaklarla
Hesaplaşma 72
3. Ortak, Alacak ve Haklarının Cari Fiyat veya Döviz
Kuru Üzerinden Değerlendirilmesini veya Faiz
Verilmesini Talep Edemez 78
VI. KOOPERATİFİN SORUMLULUKLARI 78
A. KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU 78
1. Sınırsız Sorumluluk 79
2. Sınırlı Sorumluluk 79
B. EK ÖDEME YÜKLEMİ 80
C. CAİZ OLMAYAN SINIRLAMA 80

içindekiler 7
VII. KOOPERATİF ORGANLARI 80
A. GENEL KURUL 80
B. GENEL KURULA ÇAĞRI 81
1. Çağrıya Yetkisi Olanlar 81
2. Ortakların İsteği, Bakanlıkların Çağrısı, Mahkemenin İzni 82
3. Şekil 86
4. Gündem 88
5. Bütün Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması Hali 90
6. Oy Hakkı 90
a. Temsil 90
b. Oya Katılamayacaklar 91
7. Kararlar 91
a. Ortakların Paylarının Artırılması 97
b. Kararların Bozulması ve Şartlar 98
c. Mektupla Oy Verme ve Temsilciler Toplantısı 104
C. KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GENEL KURUL
BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER 104
D. GENEL KURUL ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR 104
E. KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GENEL KURULLARI
SONRASINDA VERİLECEK BELGELER 105
F. GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR 106
G. KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL
KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ
HAKKINDA TÜZÜK 107
VIII. YÖNETİM KURULU 112
A. YÖNETİM KURULUNA ÜYELİK ŞARTLARI VE
ÜCRETLERİ 114
B. YÖNETİM KURULUNUN ÜYELİK SÜRESİ 117
C. YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİMİ VE TEMSİL YETKİSİ ..119
1. Genel Olarak 124
2. Yetkilerin Devri 124
3. Yetkilerin Şümulü ve Sınırlandırılması 125
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İmza Yetkisi 128
5. Yönetim Kuruluna Seçilenlerin Tescili 128
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Titizlik Derecesi ve
Sorumlulukları 129
7. Yönetim Kurulunun Kooperatifin Aczi Halinde Yapacağı İşler.. 132
8. Yönetim Kurulunun İşten Çıkarma Yetkileri 133


8 içindekiler
IX. DENETÇİLER 133
A. DENETÇİLERİN İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 134
B. DENETÇİLERİN RAPOR DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ... 135
C. DENETÇİLERİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 137
X. KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI 138
A. BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA 144
B. BİR KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN
DEVRALINMAK 146
C. TASFİYE MAMELEKİNİN PAYLAŞTIRILMASI 146
XI. KOOPRETATIF ÇEŞİTLERİ 149
A. YAPI KOOPERATİFLERİ 149
B. ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET
KOOPERATİFLERİ 150
C. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
D. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (ÇUOBİRLİK,
FİSKOBİRLİK, TARİŞ VB.) 151
E. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 155
F. TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ 157
G. KOOPERATİFLERİN BÖLGE VE MERKEZ BİRLİKLERİ 158
İKİNCİ BÖLÜM 159
KOOPERATİFLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI 159
I. KOOPERATİFLERİN TAPU İŞLEMLERİ 159
A. GAYRİMENKUL ALIM VE SATIMI 159
1. Genel Olarak 161
2. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 161
3. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 164
B. SATIŞ VAADİ 169
1. Genel Olarak 169
2. Satış Vaadinin Şekli 169
3. Satış Vaadine İlişkin Çeşitli Durumlar 172
a. Elbirliği (İştirak) Mülkiyetinde Satış Vaadi 172
b. Takyitli Taşınmazların Satış Vaadi 173
c. Bir Taşınmazın Bölünmemiş Parçasının veya Payının
Satış Vaadi 173
d. Satış Vaadinden Doğan Hakkın Devri 174
e. Bir Taşınmazın Birden Çok Kişiye Satışının Vaadi 174
f. Düzenleme Tarihi Beş Yılı Geçmiş Satış Vaadinin Şerhi 174
g. Satış Vaadi Sözleşmesinin Feshi 174

ı i\′.■ ■-■\′r--. ?\′\′■%%\′r I. :*--— c-

İçindekiler 9
h. Kat mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine İlişkin Satış Vaadi 174
ı. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Satış Vaadi 175
i. Satış Vaadinin Devri (vaadi) 175
j. Satış Vaadinin Haczi 175
k. Satış Vaadi Sözleşmesinin Süresi ve Terkinden Sonra
Tekrar Şerhi 175
1. Kooperatifin Satış Vaadinde Bulunması 176
m.Azilden Önce Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi ...176
4. Ferağa İcbar Davası 176
5. Satış Vaadinin Şerhi 176
6. Satış Vaadi Şerhinin Terkini 176
7. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 177
8. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler... 178
9. İşlemin Mali Yönü 180
C. 4706 SAYILI YASA UYARINCA HAZİNEDEN ARSA
ALINMASI 180
1. Genel Açıklamalar 180
2. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 183
3. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 184
D. BELEDİYEDEN TAHSİS SURETİYLE ARSA ALINMASI 186
1. Genel Açıklamalar 186
2. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 188
3. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 189
4. Tahsis Suretiyle Taşınmaz Malların Tesciline İlişkin
Temel Kurallar 191
E. TRAMPA 191
1. Genel Olarak 191
2. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 192
3. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 194
4. İşlemin Mali Yönü 196
F. KAT MÜLKİYETİ 196
1. Genel Olarak 196
2. Tarifler 196
3. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakınımn Niteliği 197
4. Ortak Yerler 197
5. Bağlantılar 199
a. Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasındaki Bağlantı 199
b. Bağımsız Bölümlerle Eklentiler ve Ortak Yerler
Arasındaki Bağlantı 199
6. Ortaklığın Giderilmesi ve Onalım Hakkı 201
a. Ortaklığın Giderilmesi 201
b. Onalım (şufa) Hakkı 203


10 İçindekiler
7. Genel Hükümlerin Uygulanma Alanı 203
8. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması 204
a. Genel Olarak 204
b. Kat Mülkiyetinin Kuruluş Şekilleri 205
9. Kat Mülkiyeti Kurulmasının Şartlan 206
a. Ana Yapı Tamamlanmış Olmalıdır 206
b. Binanın Kat Gibi Bağımsız Bölümlerinin Bulunması 207
c. Ana Taşınmazın Tümü Kat Mülkiyetine Çevrilmelidir 208
d. Ana Yapı Kagir Olmalıdır 208
e. Ortak Mülkiyetin Mevcut Olması Şart Değildir 208
f. Kanunun Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin
Öngördüğü Belgeler Tamam Olmalıdır 208
lO.İstem ve Belgeler 213
a. Genel İnşaat Projesi 213
b. Vaziyet Planı 215
c. Liste 215
d. Yönetim Planı 215
e. Fotoğraf 216
f. Yapı Kullanma Belgesi (iskân ruhsatı) 216
g. Dilekçe ve Dilekçede Bağımsız Bölümlerin Değerlerinin
ve Değerleriyle Oranlı Arsa Paylarının Gösterilmesi 217
11. Sözleşme ve Tescil 218
12.Kat Mülkiyeti Kütüğü 218
13. Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin
Haklan ve Borçları 218
14. Yönetim ve Yönetim Planı Değişikliği 221
15. Eklentinin Devri veya Bir Bağımsız Bölümden Ayrılıp
Diğer Bir Bağımsız Bölüme Bağlanması 224
16. Yenilik ve İlaveler 224
a. Faydalı Olanlar 224
b. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar 225
c. Bağımsız Bölüm İlavesi 225
d. Bağımsız Bölümün Ayrılması 226
e. Bağımsız Bölümlerin Birleştirilmesi 226
17. Temliki Tasarruflar ve Önemli İşler 227
18. Özel Kanuna Göre Ortaklaştırma (Şuyulandırma) Halinde
Kat Mülkiyetinin Durumu 227
19.Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 227
a. Kat maliklerinin Talebi İle 227
b. Ana Gayrimenkulun Tamamen Yok Olması veya
Kamulaştırılması 228


İçindekiler 11
c. Ana yapının Harap Olması 229
d. Bildirme Ödevi ve Kaydın Silinmesi 229
G. KAT İRTİFAKI 230
1. Genel Olarak 230
2. Kat İrtifakının Kurulmasının Şartları 231
a. Ana Yapı Tamamlanmamış Olmalıdır 232
b. Binanın Kat Gibi Bağımsız Bölümlerinin Bulunması
Gerekir 232
c. Ana Taşınmazın Tümü Kat İrtifakına Çevrilmelidir 232
d. Ana Yapı Kagir Olmalıdır 232
e. Ortak Mülkiyetin Mevcut Olması Şart Değildir 232
f. Kanunun Kat İrtifakının Kurulması İçin Öngördüğü
Belgeler Tamam Olmalıdır 232
3. İstem ve Belgeler 233
a. Genel İnşaat Projesi 234
b. Vaziyet Planı 235
c. Liste 235
d. Yönetim Planı 235
e. Dilekçe ve Dilekçede Bağımsız Bölümlerin Değerlerinin
ve Değerleriyle Oranlı Arsa Paylarının Gösterilmesi 236
4. Sözleşme ve Tescil 237
a. Kat İrtifakı Resmi Senedi 237
b. Kat İrtifakının Tescili 237
5. Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi 238
a. Fotoğraf 239
b. Yapı Kullanma Belgesi (iskan ruhsatı) 239
c. Cins Değişikliğinin Yapılmış Olması Şartı 240
6. Kat İrtifakının Sona Ermesi 242
7. Harç ve Vergiler 244
8. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 244
9. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 246
a. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı İçin Malik Birden Fazla İse . 246
b. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı İsteminde Malik Tek İse 247
lO.Kat Mülkiyetinde İşlemin Mali Yönü 249
11. Kat İrtifakında İşlemin Mali Yönü 250
H. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ 250
1. Tanımı 250
2. Unsurları 250
a. Taraflar Arasında Bir Sözleşmenin Yapılmış Olması 250
b. Müteahhidin Kat (inşaat, bağımsız bölüm) Yapma
Borcu Altına Girmesi 252
c. İş Sahibinin Arsa Paylarını Devir Borcu Altına Girmesi 252


&ta&&&*

12 İçindekiler
3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Gerçekleştirilme Şekilleri ... 252
a. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Belli Arsa Paylarının
Müteahhide Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi 253
b. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsanın Tamamen
Müteahhide Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi 253
c. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Paylarının
İnşaattaki Aşamaya Göre Devri Suretiyle
Gerçekleştirilmesi 253
d. Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesinin Arsa Sahibinin
Arsa Paylarının Satışını Vaat Etmesi ve Müteahhidin İnşaat
Yapmayı Taahhüt Etmesi Suretiyle Gerçekleştirilmesi 253
4. Sözleşmenin Şekli 254
5. Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesinde Tarafların
Borçları 255
a. Yüklenicinin Borçları 255
aa. Sözleşmeye Uygun Olarak İnşaatı Yapma Borcu 255
bb. İnşaatı Bizzat veya Kendi Yönetimi Altında
Yaptırma Borcu 258
cc. İnşaatı Teslim Borcu 259
dd. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 261
ee. Sözleşmede Yeralan Diğer Yükümlülükleri İfa Borcu 262
b. Arsa Sahibinin Borçlan 262
aa. Ücreti Ödeme Borcu 262
bb. Arsayı Teslim Etme Borcu 262
cc. Sözleşmede Belirtilen Arsa Paylarını Devir Borcu 266
I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKI ŞERHİ VE TEMLİK AKTİ... 269
1. Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Şerhi 269
a. Genel Olarak 269
b. Şerhi 270
c. Terkini 272
2. Kat Karşılığı Temlik Akti 272
a. Genel Olarak 272
b. Tescili 273
3. İşlemden önce kooperatifin yapması gerekenler 273
a. Şerh İçin 273
b. Temlik Akti İçin 274
4. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 275
a. Şerh İçin 275
b. Temlik İçin 276
5. Kat Karşılığı Temlik İşleminin Mali Yönü 278
6. Şerh İşleminin Mali Yönü 278
İ. İPOTEK 279
1. Rehin Çeşitlen 279

İçindekiler 13
2. İpotek Çeşitleri 279
a. Doğmuş Bir Borç İçin İpotek 279
b. İleride Doğacak Bir Borç İçin Kurulan İpotek 279
c. Kanuni İpotek ve Çeşitleri 279
3. İpotek Tesisinde Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar 281
a. İpoteğin Miktarı ve Para Birimi 281
b. Faiz Oranı ve Değişkenliği 282
c. Derece 283
d. Müddet 283
4. İpotek Tesisinde Tarafların Talebine Bağlı Diğer Hususlar 284
a. Serbest derece 284
aa. Tesisi 284
bb. Şerhi 284
cc. Sonuçları 284
b. Mahfuz Meblağ (korunmuş miktar) 285
c. Sıra 285
d. Özel Şartlar 285
5. İpoteğin Tesisinde Gayrimenkulun ve Payın Durumu 285
a. Gayrimenkulun Tapuda Tescilli Olması 285
b. Tapuda Tescilli Gayrimenkulun Belirli Olması 286
c. Payın Belirli Olması 286
6. İpoteğin Tesisine İlişkin Sözleşme 286
a. Resmi Senet Düzenlenmesi Zorunlu Olmayan İpotek
İşlemleri 287
b. Resmi Senet Düzenlenmesi Zorunlu Olan İpotek
İşlemleri ve Resmi Senedin Düzenlenmesi 289
aa. Resmi Senedin İçeriği 289
bb. Resmi Senedin Matbu Hale Getirilmesi 290
cc. Resmi Senedin Dışındaki Özel Sözleşmelere Atıf 290
7. Hükmen (mahkeme kararı ile) İpotek Tesisi 290
8. Payın (hissenin) Üzerinde İpotek Tesisi 291
9. Gayrimenkul Borçlunun Kendi Malı Değilse - Kefalet 291
10. Birden Fazla Gayrimenkul Üzerinde İpotek Tesisi 292
11. İpoteğin Tescili 292
a. Müşterek İpoteğin Tescili 293
b. Paylı Taşınmaz Malda İpoteğin Tescili 293
c. Rehin Haklarına Ait Düşünceler 293
12. Yabancı Para Üzerinden Tesisti İpoteğin TL sına Çevrilmesi 294
13. İpotek Belgesi ve Sözleşme Suretinin Verilmesi 294
14. İpotekten Sonra Tesis Edilen Ayni Haklar 294
15. İpoteğin Kapsamı - Teferruat 295
16. İpotekli Gayrimenkulun Temliki (satışı - bağışı) 295
17. İpotekle İlgili Değişiklikler - Kayıtların Tadili 296

14 içindekiler
18. Ayrı Müdürlüklerle İlgili İpotek İşlemi 296
19. İpotek Lehtarı Şirketin Unvan Tashihi 298
20. İpoteğin Terkini 298
a. İpotek Alacaklısı Belli Değilse Terkin 298
b. İcra/müdürlüğünün Yazısına (İ.İ.K. md.150)
İstinaden Terkin 298
c. Üzerinde Haciz Alacağı Olan İpoteğin Terkini 299
d. Banka ve Özel Finans Kurumlarının İpotek Terkini 299
e. Tüzel Kişilerin İpoteğe İlişkin Terkin Yetkisi 299
f. Terkinin Şekli 299
21. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 300
22.Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 301
23.İşlemin Mali Yönü 303
J. FERDİLEŞME 304
1. Genel Olarak 304
2. Konut Yapı Kooperatiflerinde Konutların Bedelinin Tespiti 304
a. Geçici Maliyetlerin Tespit Edilmesi 304
b. Şerefiyelerin Tespit Edilmesi 304
3. Konutların Ortaklara Dağıtılması 306
a. Konutların Kur\′a İle Dağıtılması 306
b. Konutların Ortakların Tercihlerine Göre Dağıtılması 309
4. Arsa ve Arazilerin ya da Tamamlanmış Konutların
Üyelere Dağıtımı 309
a. Arsa ve Arazilerin Üyelere Dağıtımı 309
b. Tamamlanmış Konutların Üyelere Dağıtımı 311
c. Birden Fazla Üyeye Tahsis 312
d. İntifa Hakkının Ayrı Kuru Mülkiyetin Ayrı Tahsisi 312
e. Kısıtlı Taşınmazın Ferdileşmesi 312
f . Birden Fazla Bağımsız Bölüm Tahsisi 312
g. Yaşı Küçük Çocuğa Tahsis 312
h. Kısıtlı Adına Tahsis 313
ı. Hisseli Arsa Tahsisi 313
i. Arazi Tahsisi 313
j. Kısmi Tahsis (kısmi ferdileşme) 313
5. Sosyal Tesis ve Bağımsız Bölümlerin Ortak Yer Olarak
Tahsisi 314
6. Kat İrtifaklı Olarak Ferdileşme ve İpoteğin Ferdileşmesi 314
7. Yabancı Uyruklu Adına Ferdileşme 314
8. İpoteğin Kat İrtifakında Tek Sözleşme İle Ferdileşmesi 314
9. Konut Yapı Kooperatifinin Dükkan (işyeri) Tahsisi 315
lO.Konut Yapı Kooperatiflerinin İşyeri İnşa Etmesi 315
11. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 315
12.Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 316

İçindekiler

15

K. DÜZELTME (TASHİH) 318
1. Genel Olarak 318
2. İlgililerin Muvafakati İle Düzeltme 318
3. İlgililerin Muvafakati Olmaması Halinde Düzeltme 318
4. İşlem Esnasında Resen Düzeltme 318
5. Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan Yanlışlıkların
Düzeltilmesi 318
a. Kadastro Tespitinin Bilirkişi Beyanlarına İstinaden
Yapılması 319
b. Kadastro Tespitinin Tapu Kaydına İstinaden Yapılması 320
6. Diğer İdarelerin Sebep Olduğu Hatalar 321
7. Yüzölçümü Düzeltmesi 321
8. Evlenme veya Boşanma Nedeniyle Soyadı Değişikliği 321
9. İmar Uygulaması Esnasındaki Tescil Hatasının Düzeltilmesi 322
10. Eksik Tescil Edilen (tescil edilmeyen) Hisse Hatasının
Düzeltilmesi 322
11. İpotek Lehtan Şirketin Unvan Tashihi 322
12.Düzeltmenin Şekli 322
13. Kooperatifin Yapması Gereken İşlemler 323
14. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 324
15.İşlemin Mali Yönü 325
L. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ 325
1. Genel Olarak 325
2. Kooperatifin Yapması Gereken İşlemler 326
3. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 326
M. ORTAKLAŞA KULLANILAN YERLERİN TESCİLİ 328
1. Ortaklaşa Kullanılabilecek Yerler ve Tescil Şekli 328
2. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tesisi 329
3. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Müşterek Mülkiyete
Dönüştürülmesi 329
4. Ortak Yer Niteliğinin Sona Ermesi ve Terkini 329
5. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 330
6. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 330
a. Faydalanacak Taşınmaz Malların Maliki Birden Fazla
(Müşterek Mülkiyet veya Ayrı Malikler) İse 331
b. Ortaklaşa Kullanıma Ayrılan ve Faydalanan Taşınmaz
Mallar Aynı Malike Ait İse 331
II. KOOPERATİFLERİN TAPU - FEN İŞLEMLERİ 332
A. AYIRMA (İFRAZ) 332
1. Genel Olarak 332
2. Ayırma İşlemi İçin Gerekli Koşullar 333
a. Ayırma İşlemi İçin Mühendis Koşulu 333

16 İçindekiler
b. İş Yapım Sözleşmesi 333
c. Belediye Encümeni - Özel İdare Kararı 333
d. İfrazda Yola Cephe Şartı ve Parsel Büyüklüğü 334
e. 5403 sayılı Kanunun Sınırlaması 335
3. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 336
4. İfraz İşini Alan Serbest Harita Mühendisinin Yapması
Gerekenler 337
5. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gereken İşlemler 337
6. İşlemin Mali Yönü 339
7. Kooperatifin ve Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması
Gereken İşlemler 339
a. Kooperatifin Yapması Gereken İşlemler 339
b. Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 340
aa. Eski Sayfanın Kapatılması 341
bb. Yeni Parsellerin Tescili 342
cc. Ayrılan Taşınmaz Mal İrtifak Hakkından İstifade
Ediyor İse 342
dd. Yükümlü Taşınmaz Malm Ayrılması Halinde 342
ee. Rehinle Yükümlü Taşınmaz Malın Ayrılması 343
ff. Taşınmaz Malların Ayırma Yoluyla Taksiminde
Rehinin, Haciz ve Diğer Şahsi Hakların Nakli 343
gg. Faydalanan ve Yükümlü Taşınmaz Malların
Ayrılması Şerhler, Beyan Kaydı ve Kamulaştırma 343
8. İşlemin Mali Yönü 344
9. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 345
B. BİRLEŞTİRME (TEVHİT) 345
1. Genel Olarak 345
2. Birleştirme İşlemi İçin Gerekli Koşullar 345
a. Birleştirme İşlemi İçin Mühendis Koşulu Yoktur 345
b. Belediye Encümeni - Özel İdare Karan 345
3. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 346
4. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gereken İşlemler 347
5. İşlemin Mali Yönü 348
6. Kooperatifin ve Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması
Gereken İşlemler 348
a. Kooperatifin Yapması Gereken İşlemler 348
b. Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 349
aa. Eski Sayfanın Kapatılması 350
bb. Yeni Parsellerin Tescili 351
cc. Birleştirmede Hak ve Yükümlülükler Yönünden
Muvafakat Zorunluluğu 351
dd. Birleştirmede Hak ve Yükümlülüklerin Nakli 351

İçindekiler 17
ee. Birleştirmede Rehin Kayıtlarının Nakli 351
ff. Tevhit Halinde Hisse Miktarlarının Belirlenmesi 352
7. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 352
8. İşlemin Mali Yönü 352
C. YOLA TERK 353
1. Genel Olarak 353
2. Ayırma İşlemi İçin Gerekli Koşullar 353
a. Ayırma İşlemi İçin Mühendis Koşulu 353
b. İş Yapım Sözleşmesi 353
c. Belediye Encümeni - Özel İdare Kararı 353
d. Yola Terk de Yola Cephe Şartı ve Parsel Büyüklüğü 354
3. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 354
4. Yola Terk İşini Alan Serbest Harita Mühendisinin
Yapması Gerekenler 355
5. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gereken İşlemler 356
6. İşlemin Mali Yönü 356
7. Kooperatifin ve Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması
Gereken İşlemler 357
a. Kooperatifin Yapması Gereken İşlemler 357
b. Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 357
8. İşlemin Mali Yönü 359
9. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 360
D. TAŞINMAZIN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 360
1. Genel Olarak 360
2. Yapışız İken Yapılı Hale Getirme 360
a. Yapı Kullanma İzni Alınması 360
b. Yapı Kullanma İzninin Olması 361
3. Tarımsal Yapılarda Cins Değişikliği 362
4. Köylerde Bulunan Yapıların Cins Değişikliği 362
a. Köy Nüfusuna Kayıtlı ve O Köyde Sürekli Oturanların
Konut, Hayvancılık veya Tarımsal Amaçlı Yapıları 362
b. Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmayanların ve/veya O
Köyde Sürekli Oturmayanların Köyde Yaptıkları Yapılar 362
c. Köy Nüfusuna Kayıtlı ve O Köyde Sürekli Oturanların
Yaptıkları Konut, Hayvancılık veya Tarımsal Amaçlı
Olmayan Diğer Yapılar 362
5. Hissedarların Tümüne Ait Binanın Tek Bir Hissedarın
Talebiyle Cins Değişikliği 362
6. Hisseli Yerlerdeki Bir Hissedara Ait Binanın Beyanlarda
Gösterilmesi 363
7. Yapı Yıkılarak Cins Değişikliği Yapılmadan Yeni Bina
Yapılmış Olması 363
8. Binanın İnşaatı Tamamlanmamışsa 363

18 İçindekiler
9. Kat irtifakına Konu Taşınmaz Mallarda Cins Tashihi 364
lO.Bağımsız Bölüm Cinsinin Değiştirilmesi 365
11. Blok ve Yaygın Yapılarda Cins Değişikliği 366
12. Yapılı İken Yapışız Hale Gelme 367
13. Yapı İle İlgili Olmayan Cins Değişikliği Halleri 367
14. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 367
15.Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gereken İşlemler 368
16. İşlemin Mali Yönü 368
17. Kooperatifin ve Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması
Gereken İşlemler 369
a. Kooperatifin Yapması Gereken İşlemler 369
b. Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 370
18.İşlemin Mali Yönü 371
19. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 372
. İRTİFAK HAKLARI 372
1. Tanımı 372
2. Kurulması 373
a. İrtifak Hakkının Tesis ve Tescili veya Terkini İçin
Belediye Encümeni veya Özel İdare Heyeti
Kararının Aranması 373
b. Malikin Kendi Taşınmazı Üzerinde Kendisi Lehine
İrtifak Hakkı Kurması 374
3. Şahsi İrtifak Haklan 374
a. İntifa Hakkı - Oturma (sükna) Hakkı 374
b. Üst Hakkı - Kaynak Hakkı 375
c. Şahsi İrtifakların Tescili 375
4. Arzi İrtifak Hakları 376
a. Arzi İrtifakın Türleri 376
aa. Geçit Hakkı 376
bb. Kaynak Hakkı 376
cc. Mecralar 377
dd. Üst Hakkı 377
b. Arzi İrtifakın Tescili 377
5. İrtifak Hakkının Tescilinden Sonra Değişiklik İstemi 378
6. İrtifak Haklarının Terkini 378
a. Hak Sahibinin İstemiyle Terkin 379
b. Mahkeme Kararıyla Terkin 379
c. Kamulaştırmayla Terkin 379
7. Başvuru 379
8. İrtifak Hakkı Tesisi İşlemi İçin Gerekli Koşullar 379
a. İrtifak Hakkı Tesisi İşlemi İçin Mühendis Koşulu Yoktur 379
b. Belediye Encümeni - Özel İdare Kurulu Kararı 380
9. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 380İçindekiler 19
lO.Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gereken İşlemler 381
11. İşlemin Mali Yönü 382
12.Kooperatifin ve Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması
Gereken İşlemler 382
a. Kooperatifin Yapması Gereken İşlemler 382
b. Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 383
13.İşlemin Mali Yönü 386
14. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 386
F. HARİTA (PLAN) ÖRNEĞİ istenmesi 386
1. Tanım 386
2. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 386
3. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gereken İşlemler 387
4. İşlemin Mali Yönü 388
G. PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ 388
1. Tanım 388
2. İşlemden Önce Kooperatifin Yapması Gerekenler 388
3. Kadastro Müdürlüğünün Yapması Gereken İşlemler 389
4. İşlemin Mali Yönü 389
H. APLİKASYON 390
1. Tanımı 390
2. Aplikasyonda Genel Kurallar 390
3. Grafik Paftalarda Aplikasyon 391
4. Klasik Paftalarda Aplikasyon 391
5. Fotogrametrik Paftalarda Aplikasyon 392
6. Sayısal Paftalarda Aplikasyon 392
7. İşlemden önce kooperatifin yapması gerekenler 393
8. Kadastro müdürlüğünün yapması gereken işlemler 393
9. İşlemin Mali Yönü 394
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 395
I. EKLER 395
A. ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ 395
B. YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ 424