Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Vergi Yargılamasında Ehliyet

Vergi Yargılamasında EhliyetSayfa Sayısı
:  
212
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257953757

64,00 TL

  Çalışma kapsamında öncelikle vergi davalarının niteliği ve buna göre ehliyet için gerekli koşulların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmış, ehliyet açısından getirilen düzenlemeler; mahkemeye erişim hakkı ve adil yargılanma hakkı kapsamında incelenmiş, ayrıca vergi uyuşmazlıklarının adil yargılanma hakkı kapsamına girip girmediğine ilişkin AİHM kararlarına değinilmiştir. İdari yargı ve dolayısıyla vergi yargısı için ehliyetin medeni yargılamadan farklılaşan yönleri ele alınmış, ayrı bir yargı düzeni olmayan vergi yargılaması bakımından bu tespitin yerindeliği incelenmiş ve vergi hukukunun ehliyet açısından idari yargıdan ayrılan yönlerinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra kanun yolları ve bu aşamaya ilişkin olarak ehliyetle ilgili var olan düzenlemelere yer verilmiştir.(GİRİŞ'TEN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
1. Vergi Davası Kavramı
2. Vergi Davasının Hukuki Niteliği
2.1. İptal Davası Görüşü
2.2. Tam Yargı Davası Görüşü
2.3. Kendine Özgü Dava Görüşü
2.4. Karma Nitelikli Dava Görüşü


İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ YARGILAMASINDA OBJEKTİF DAVA EHLİYETİ
1. Ehliyet Kavramı
2. Objektif Dava Ehliyeti
2.1. Taraf Ehliyeti
2.2. Dava Ehliyeti


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ YARGILAMASINDA SUBJEKTİF DAVA EHLİYETİ
1. Genel Olarak
1.1. İptal Davalarında Subjektif Dava Ehliyeti
1.2. Tam Yargı Davalarında Subjektif Dava Ehliyeti
1.3. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Subjektif Dava Ehliyeti
1.4. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Subjektif Dava Ehliyeti
2. Husumet


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KANUN YOLLARINDA EHLİYET
1. Olağan Kanun Yolları
1.1. İstinaf ve Temyiz Yolunda Ehliyet
2. Olağanüstü Kanun Yolları
2.1. Kanun Yararına Temyiz Yolunda Ehliyet
2.2. Yargılamanın Yenilenmesi Yolunda Ehliyet
3. Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yolunda Ehliyet
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yolunda Ehliyet
SONUÇ


KAYNAKÇA