Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi

Vekalet Sözleşmesinin Sona ErmesiSayfa Sayısı
:  
144
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6357-13-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan sözleşmelerden, günlük hayatta en çok karşılaşılanlarından bir tanesi de vekâlet sözleşmesidir. Sadece avukatlarla yapılan sözleşmeler düşünüldüğünde bile sayının ne kadar yüksek olduğu ortadadır. Günlük hayatta bu kadar çok sık karşılaşılan bir sözleşmeden dolayı çok sayıda önemli sorunların doğması da elbette ki kaçınılmazdır. Vekâlet sözleşmesi ile ilgili sorunların başında ücret anlaşmazlıkları ve vekilin borcunu gereği gibi ifa etmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar gelmektedir. Ancak bu uyuşmazlıklar genellikle sözleşmenin sona ermesi dolayısıyla ya da sona erme aşamasından sonra ortaya çıkmaktadır. Özellikle uygun olmayan zamanda sözleşmeye son verilmesi durumunda diğer tarafın tazminat ya da ücret talebi gündeme gelmektedir. Bu nedenle, vekâlet sözleşmesinin sona ermesi, sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. İşte bu düşüncelerle, vekâlet sözleşmesinin sona ermesini konu alan bu çalışma, doçentlik takdim tezi olarak hazırlanmış ve 1998 yılında tamamlanmıştır. Ancak 2004 yılına kadar bastırma imkânı olmamıştır. Eserin basımı gündeme geldiğinde, değerli jüri üyelerinin görüş ve eleştirileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmış, özellikle Medenî Kanun değişiklikleri işlenmiş, kaynaklar güncellenmiş, fakat orijinal halini bozmamak için çok önemli bir değişiklik yapılmamıştır. Eserin basımında ve tashihinde gösterdiği üstün gayret ve yardımlarından dolayı değerli meslektaşım Dr. Mehmet Altunkaya ile, Sayram yayınlarının değerli yönetici ve çalışanlarına bu vesile ile teşekkür ederim. Doç. Dr. Şahin AKINCI Konya 2004 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR IX BİBLİYOGRAFYA XI GİRİŞ GENEL OLARAK VEKÂLET SÖZLEŞMESİ § 1. KONUNUN TAKDİMİ, SINIRLARI VE VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1 I. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLARI 1 II. GENEL OLARAK VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 3 A) VEKÂLETİN TANIMI, UNSURLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 3 B) TARAFLARIN BORÇLARI VE SORUMLULUKLARI. 12 1) Vekilin Borçları 13 a) Sözleşmeye Uygun Olarak İş Görme Borcu 13 aa) İşi Bizzat Yapma (Şahsen İfa) Borcu 14 bb) Sadakat ve Özen Gösterme Yükümlülüğü 15 cc) İşi, Müvekkilin İradesine ve Talimatına Uygun olarak Yapma Mükellefiyeti 18 b) Hesap Verme Borcu 20 c) Vekâlet İlişkisi Çerçevesinde Aldıklarını Geri Verme Borcu 22 2) Müvekkilin Borçları 24 a) Ücret Ödeme Borcu 24 b) Vekil Tarafından Yapılan Masrafları ve Verilen Avansları Ödeme Borcu 25 c) Vekâletin İfası Dolayısıyla Vekilin Uğradığı Zararları Tazmin Borcu 27 § 2. TEMSİL VE VEKÂLET 29 BİRİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ § 3. BORCU VE BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN GENEL SEBEPLER 34 I. GENEL OLARAK 34 II. BOZMA SÖZLEŞMESİ 36 III. İFA 37 A) GEREĞİ GİBİ İFA VE VEKÂLETİN SONA ERMESİ... 39 B) VEKÂLETTEN DOĞAN İŞ GÖRME BORCUNUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ 44 IV. İFANIN İMKÂNSIZ HALE GELMESİ 45 V. İBRA 47 VI. SÜRENİN SONA ERMESİ 47 VII. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ 49 VIII. YENİLEME 50 IX. TAKAS 51 X. ZAMANAŞIMI 51 § 4. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNE ÖZGÜ SONA ERME NEDENLERİ 54 I. GERİ ALMA (AZİL) VE İSTİFA 54 A) KAVRAM 54 B) GERİ ALMA VE İSTİFA YOLUYLA VEKÂLETİN SONA ERMESİ 56 C) GERİ ALMA VE İSTİFA HAKKINDAN FERAGAT 64 II. ÖLÜM VE EHLİYETSİZLİK 69 A) ÖLÜM 69 B) EHLİYETSİZLİK 78 III. İFLÂS 80 A) Müvekkilin İflâsı 81 B) Vekilin İflâsı 83 IV. BİRLİKTE VEKALET, ALT VEKÂLET VE İKÂME VEKALETİN SONA ERMESİ 86 A) ÖLÜM, EHLİYETSİZLİK VE İFLÂS SEBEBİYLE BİRLİKTE VEKÂLET, ALT VEKÂLET VE İKÂME VEKÂLETİN SONA ERMESİ 86 1) Birlikte Vekâletin Sona Ermesi 86 2) Alt Vekâlet ve İkâme Vekâletin Sona Ermesi 90 B) GERİ ALMA YOLUYLA BİRLİKTE VEKÂLET, ALT VEKÂLET VE İKÂME VEKÂLETİN SONA ERMESİ 92 1) Birlikte Vekâletin Sona Ermesi 92 2) Alt vekâlet ve İkâme Vekâletin Sona Ermesi 94 İKİNCİ BOLUM SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI § 5. BORCU VE BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN GENEL SEBEPLERLE VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 97 I. BOZMA SÖZLEŞMESİ, İBRA, YENİLEME VE SÜRENİN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 98 II. İFA VE GEREĞİ GİBİ İFA ETMEME SEBEBİYLE SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 101 III. İMKÂNSIZLIK DOLAYISIYLA SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 104 IV. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ 106 V. ZAMANAŞIMININ HÜKÜM VE SONUÇLARI 106 § 6. VEKÂLETE ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 107 I. GERİ ALMA VE İSTİFANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 107 A) GENEL OLARAK 107 B) GERİ ALMA VE İSTİFANIN VEKÂLETTEN DOĞAN ALACAKLARA ETKİSİ 109 C) GERİ ALMA YA DA İSTİFA HAKKININ UYGUN OLMAYAN ZAMANDA KULLANILMASI 114 D) HUKUKÎ İŞLEMLERİN YAPILMASINI KONU ALAN VEKÂLET SÖZLEŞMELERİNDE GERİ ALMANIN, VEKİL VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER BAKIMINDAN SONUÇLARI.... 121 II. ÖLÜM EHLİYETSİZLİK VE İFLÂS SEBEBİYLE SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 126 A) ÖLÜM, EHLİYETSİZLİK VE İFLÂSA RAĞMEN SÖZLEŞMENİN DEVAM ETMESİ 126 B) SONA ERMEDEN ÖNCE YAPILAN İŞLERDEN DOLAYI TARAFLARIN SORUMLULUĞU 127 C) SONA ERMEYİ ÖĞRENİNCEYE KADAR VEKİLİN YAPTIĞI İŞLERDEN DOLAYI MÜVEKKİL VEYA MİRASÇILARININ SORUMLULUĞU 129 D) SONA ERMEYE RAĞMEN VEKİLİN İŞGÖRME BORCUNUN DEVAM ETMESİ 130 E) ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA YAPILAN VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE SONA ERMENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ETKİSİ 133 III. BİRLİKTE VEKALET, MÜTESELSİL VEKALET, ALT VEKALET VE İKAME VEKALETTE SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 134 IV. DOLAYLI TEMSİL YETKİSİNİ İÇEREN VEKÂLETTE TEMSİLCİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ ALACAĞININ V. MÜVEKKİLE GEÇMESİ 136 SONUÇ 143