Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Uzlaştırma ve Müzakere Konu Anlatımlı Soru Bankası ( 2. Baskı )

Uzlaştırma ve Müzakere Konu Anlatımlı Soru Bankası ( 2. Baskı )Sayfa Sayısı
:  
320
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-895-0887

65,00 TL

  Dr. Cengiz APAYDIN (Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı )

 

DR. CENGİZ APAYDIN

1968 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi
Polatlı’da tamamladı.1985–1989 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirdi. 1989–1990 tarihleri arasında İstanbul Barosu ve İstanbul
Adliyesi’nde avukatlık stajını tamamladı.1990–1992 tarihleri arasında İstanbul
Adliyesi’nde hâkimlik stajını tamamladı. 1993 -1995 yıllarında Şırnak Cumhuriyet
Savcılığı yaptı. 1995 -1996 yıllarında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı.
1996 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 1996 -1997 yıllarında
Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Askeri Savcı olarak askerlik görevini
yerine getirdi. 1997 -2000 yılları arasında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı
yaptı. 2000–2003 tarihleri arasında Giresun-Piraziz Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2003
tarihlerinde İstanbul-Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına atandı. 2005–2006 tarihleri
arasında Yeditepe Üniversitesi’nde 9 ay İngilizce hazırlık eğitimini ileri düzeyde bitirdi.
2008 yılında Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora yaptı.
“Ceza Hukuku ve Adli Tıp Açısından Kusur Yeteneği”,
“ Ceza Hukukunda Doğrudan Kast, Olası Kast, Basit Taksir ve Bilinçli
Taksir Kavramları,
“Taksirle Yaralama, Taksirle Ölüm ve Olası Kastla İnsan Öldürme
Suçları”,
“Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları ve Trafik Ceza Hukuku”,
“ Çocuklar İçin Ceza Hukuku Bilinci”,
“ Meşru Savunma” ,
“Bilişim Suçları ve Bilişim Ceza Hukuku”

“Ceza Hukukunda Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar İçin Ceza Hukuku” isimli
eserleri bulunmaktadır. Hakemli hukuk dergilerinde ve hukuk sitelerinde ceza hukuku
alanında sayısız makaleler yazdı.
Suç Genel Teorisi, Bilişim Ceza Hukuku, Meşru Savunma Hukuku, Trafik
Ceza Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Polis Ceza Hukuku ve
Uzlaşma Hukuku alanlarında sayısız makaleler yazıp, yüzlerce konferans ve
seminer vermiştir. Hem teorik hem de pratik çalışmaları olan yazar “Suçüstü ve
Müracaat Cumhuriyet Savcılığı”, “Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Cumhuriyet
Savcılığı”, “Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Cumhuriyet Savcılığı”, “Genel
Soruşturma Cumhuriyet Savcılığı”, “Uzlaşma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı”, “Bilişim
Bürosu Cumhuriyet Savcılığı” ve “ Çocuk Bürosu Cumhuriyet Savcılığı” yapmıştır.
Yazar halen İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Uzlaşma Bürosunda Cumhuriyet
savcısı olarak görev yapmaktadır.

ÖNSÖZ

Ceza hukukunda uzlaştırma kavramı hızla değişmekte ve gelişmekte olup,
uzlaşma kurumunun etkinlik alanının gelişmesi uygulamada önemli ve problemli
alanlar oluşturmaktadır. Yeni suç tiplerinin uzlaşma kapsamına alınmış olması
önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının altyapı yetersizlikleri
nedeniyle uygulamada ciddi sorunlara sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Bu
konuda önemli sorunlardan en önemlisi uzlaştırma eğitimi verenler arasında eğitim
birliğinin bulunmamasından kaynaklanan uzlaştırmacı eğitimlerinin yetersiz
olmasıdır.

Uzlaşma kurumu, alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemi olup taraflara kendi
hukukunu yaratma imkanı sağlayan, uyuşmazlığın klasik yargı yöntemleri dışında
ancak adlî makamlar olan Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeler gözetiminde ve
denetiminde çözümlenmesini amaçlayan bir kurumdur. 02.12.2016 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı
CMK'nın 253. maddesine göre uzlaşma kapsamındaki suçların uygulama alanı
artırılmış olup taraflar arasında 6763 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253.
ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemi yapılması için dosyaların uzlaştırma
bürosuna gönderilmesi, uzlaşma teklifinin uzlaştırmacılar tarafından yapılması
gerektiğinin belirtilmiş olması hem soruşturma hem kovuşturma hem de kesinleşmiş
dosyalarda uzlaşma kapsamına alınan suçlarının yeni düzenlemeler doğrultusunda
yeniden ele alınması zaruretini ortaya koymaktadır.  
           Uzlaştırma (uzlaştırmacı tarafından düzenlenen uzlaştırma raporu) ve uzlaşma
(taraflar arasında düzenlenen uzlaşma belgesi) ile taraflar arasında suçla bozulan
toplumsal barış yeniden sağlanmış olacağından, suçun tekerrürü önlenerek taraflar
arasında suçla başlayan kişisel ve ailevi gerginlikler ortadan kaldırılarak yeni
uyuşmazlıkların ve suçların önü kapanacaktır.
Bu kitap öncelikle uzlaştırmacılar için sınava hazırlık ve uygulama için
hazırlanmış olup, uzlaşmanın kaynağı olan onarıcı adalet sistemi, en popüler ve
yaygın onarıcı adalet kurumu olan uzlaşmanın tanımı, hukuki temeli, uzlaşmanın
temel ilkeleri, uzlaşmanın amacı, uzlaşmanın faile, mağdura ve topluma faydaları,
ceza adalet sistemi kapsamında ceza soruşturması ve yargılaması açısından
faydaları, uzlaşmanın toplumsal barışa olan katkıları, uzlaşmadaki etik ilkeler,
uzlaştırmacının hukuki statüsü, uzlaştırmacının hak ve sorumlulukları, uzlaşma
kapsamındaki suçların neler olduğu, uzlaşma kapsamındaki suçlarla ilgili
soruşturmaların hangi şekillerde yapılması gerektiği ve uzlaştırmacıların hangi
delilleri esas alarak uzlaşma yöntemlerini belirlemesi gerektiği, uzlaştırma siciline
kayıt ve sicilden çıkarılma sebepleri, müzakere, müzakereye egemen ilkeler ve
müzakere yöntemleri uzlaştırma özelinde konu anlatımları ile incelenerek
uzlaştırmacı adaylarının konuları daha iyi anlamalarını sağlaya yönelik olarak karma
testlerle bilgilerinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Uzlaşma kurumunun etkin,
verimli ve amaca uygun biçimde işlemesi için mevzuatın doğru olarak bilinmesi,
yorumlanması ve uygulanması onarıcı ceza adalet sisteminin bir kurumu olan
uzlaşmanın işleyişi bakımından büyük önem taşımaktadır. Uzlaştırmacı adaylarının
ve uzlaştırmacıların uzlaşma kurumunun uygulanmasında ortaya çıkan hukukî
sorunların çözümü ve doğru olarak öğrenilmesi için başvurulacak önemli bir
kaynak olacağı ümidiyle uzlaşma serimizin ikinci kitabı olan bu kitabın tüm
uzlaştırmacı adaylarına ve uzlaştırmacılara yararlı olmasını temenni eder, başarılar
dilerim. Haziran 2019

Dr. Cengiz APAYDIN

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ…………………………………..
İÇİNDEKİLER…………………………..
KISALTMALAR………………………….

BİRİNCİ BÖLÜM

 

UZLAŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMEL ESASLARI

1-Onarıcı Adalet Anlayışı
2-Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması
3-Mağdur- Fail Uzlaştırmasının Usûlü
4- Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Aşamaları
5- Mağdur ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı
6- Fail ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı
7- Mağdur ve Failin Katıldığı Ortak Toplantının Yönetilmesi
8- Uzlaştırmanın Sonucu ve Anlaşmaya Varılması
9-Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli
10-Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
11-Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
12- Yetişkinler Tarafından İşlenen Suçlar
13- Çocuklar Tarafından İşlenen Suçlar....
14-Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
15-Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
16-Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi

17-Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
18- Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması
19-Mağdurun Zararının Giderimi
20-Uzlaştırmanın Sonucu
21- Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması
22- Uzlaştırma Sonucunda Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Kararlar
23- Kararlaştırılacak Edim Türleri ve Nitelikleri
24- Kararlaştırılan Edimin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
25-Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
26-Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma
Teklifi         
27- Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulabilecek Hâller
28- Mahkemenin Uzlaştırmaya Başvurması
29- Uzlaştırma Sonucunda Mahkeme Tarafından Verilecek Kararlar
30. Uzlaştırmanın yapılacağı yer ve zaman
31. Uzlaştırmacı sicilinin tutulması
32. Uzlaştırmacı siciline kayıt olma şartları
33. Uzlaştırmacı sicilinden ve listeden çıkarılma
34. Sınav, yeri, şekli, günü ve konusu
35. Sınav başvuru mercii ve şekli
36. Sınav başvuru formunun incelenmesi
37. Sınavın yapılışı
38. Sınavda başarı puanı
39. Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
40. Sınavın geçersiz sayılması
41. Sınavda başarısız kabul edilme
42. Tekrar sınav hakkı
43. Denetim ve performans kaydı
 
 

İKİNCİ BÖLÜM

CEZA YARGILAMASINDA UZLAŞMA

1. GİRİŞ
2. Uzlaşma Nedir
3. Uzlaşmanın Amacı
4. Uzlaşmanın Yararları
4.1. Mağdur Açısından
4.2. Fail Açısından
4.3. Toplum Açısından
5. Genel Olarak Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar
5.1. TCK'daki Uzlaşmaya Tabi Olan Suçlara İlişkin Tablo YETİŞKİNLER İÇİN
UZLAŞMAYA TABİ SUÇLAR
5.2. Genel Suçlara Ek Olarak SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN
UZLAŞMAYA TABİ SUÇLAR
6. Uzlaşmanın Etkileri ve Sonuçları
7. Suça Sürüklenen Çocuklarda Uzlaşma Yöntemi
8. UZLAŞTIRMACININ SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER VE ETİK
KURALLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UZLAŞTIRMADA İLETİŞİM VE MÜZAKERE

1. GENEL OLARAK
2. MÜZAKERE

3. UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİ
4. MÜZAKERELERİN ÖZELLİKLERİ
4.1. Gizlilik Kuralı
4.2. Tarafsızlık ve Bağımsızlık Kuralı
4.3. Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı Kuralı
4.4. Taraflara Uzlaşmanın Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Açıklama Kuralı

4.5. Gönüllülük Kuralı
4.6. Esneklik
5. UZLAŞMA MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK
5.1. Mağdurun uzlaştırmaya katılmaya rıza göstermesi ve uzlaştırma
müzakerelerine hazırlanması için mağdurla görüşülmesi.
5.2. Faile, uzlaştırmanın mahiyetinin anlatılması ve failin uzlaştırma
müzakerelerine katılması için hazırlanması.
6. UZLAŞTIRMACININ MÜZAKERELERDEKİ ÖZELLİKLERİ
7.ORTAK MÜZAKERENİN YÖNETİLMESİ
7.1. Uzlaştırmacının Tarafları Müzakereye Hazırlaması.
7.2. Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi
8. Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması

9. Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması
10. Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve
Uygulaması
10.1. Gerçeklik testi uygulamak
10.2. Müzakerede Gerilimleri Yatıştırmak ve Ortamı Soğutmak
10.3. Müzakerede Güç Dengesizliklerinden Kaynaklanabilecek Olumsuzlukları
Gidermek

10.4. Kilitlenmeleri Çözmek ve Müzakerede Tarafları Sonuca Birlikte Götürmek
10.5. Müzakerede Manipülasyonu Önlemek İçin Gerektiğinde Açık Uçlu Sorular
Sormak ve Ortama Gerçek Bilgi Aktarmak
10.6. Müzakerede Tarafların Örtük İhtiyaçlarını Ortaya Çıkarmak ve İlave Değer
Yaratmak
10.7. Özetleme ve Çerçeveleme Yapmak
10.8. Tarafların İletişimlerini Düzenlemek
11. Müzakere Etiği
12. Müzakerelerde Uzlaştırmacının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
12.1. Uzlaştırmacının müzakerelere hazırlanması.

12.2. Uzlaştırma müzakerelerine katılım.
12.3. Cumhuriyet Savcısının uzlaştırmacı sürecindeki işlevi.
13. Müzakerelerde Uzlaştırmacının Temel Stratejileri
13.1. Müzakeredeki Amaçlar
13.2. . Tarafların Beklentileri Üzerinden Çerçeveleme
13.3. Tarafların Duygusal Olarak Birbirlerini Anlamalarının Ortamını Sağlamak
13.4. Somut Olayın Özelliklerine Göre Yaklaşımlar
13. 5. Kademeli Artış ve Beklentilerin Takası Uzlaşmanın Anahtarı Olmalı
13.6. Müzakerelerdeki Doğruluk ve Samimiyet
13.7 Her Zaman İletişim Kurun, Malum Olanı İfade Edin ve Vizyonunuzun
Çerçevelerini Belirleyin
13.8. Gerçek Sorunu Bulun ve Bu Sorundan Çözüm İçin Bir Fırsat Yaratın
13.9. Edimlerin Farklılıklarını Avantaja Çevirin
13.10 Edimlere İlişkin Bir Liste Hazırlayın

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

UZLAŞTIRMA SINAVI İÇİN SORU BANKASI

1. ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ……………………………
2. YANITLI SORU BANKASI……………………………….