Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (37)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu

Uluslararası Arabuluculuk SempozyumuSayfa Sayısı
:  
115
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-5136-8

49,50 TL

  anlış anlaşılmalar, çoğu zaman taraflar arasındaki sorunların uyuşmazlıkla sona ermesine sebebiyet vermektedir. Uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin geleneksel olarak kabul edilen çözüm ise yargı yolu olmaktadır. Ancak yargı üzerindeki iş yükü, sürecin masraflı oluşu ve çoğu zaman tatmin edici sonuçlanmaması, eleştirileri beraberinde getirmektedir. Bu eleştirilerden yola çıkarak, yargıyı tamamlayıcı mahiyette alternatif çözüm yolları tesis edilmektedir ki günümüzde en yaygın şekilde uygulananı Arabuluculuk yöntemidir.

Uluslararası boyutta önem arzeden Arabuluculuk uygulaması, 29 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz "Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu" ile masaya yatırılmış ve farklı ülkelerdeki uygulamalar mercek altına alınmıştır. Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler genel geçer olmasına karşın, ülkeler nazarında uygulamada farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, arabuluculuk uygulamaları hakkında karşılıklı bilgi aktarımı bu Sempozyumun ana temasını oluşturmaktadır. 

Çalışma ile Sempozyumda sunulan bildiriler bir araya getirilerek, kalıcı bir eser oluşturulmuştur. Sempozyum kitabında; Almanya'da yoğun bir şekilde uygulanan "Aile Hukuku Arabuluculuğu" ve "Lahey Sözleşmesi'ne Göre Almanya'da Mahkeme İçi Arabuluculuk" başlıkları bizzat uygulayıcılar tarafından kaleme alınmıştır. Almanya dışında, Avusturya Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Federal Kanunu, 6325 sayılı HUAK ile mukayese edilmiştir. Son olarak ise, "Uzakdoğu'da Arabuluculuk ve Uygulamaları" başlıklı bildiri incelenmiş ve diğer sistemlerle mukayesesi yapılmıştır. 

Çalışmanın gerek uygulamada aktif şekilde rol alan arabuluculara, avukatlara, gerekse konu ile ilgilenen akademisyenlere faydalı olması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
 
Alman Hukuk Sisteminde Teori ve Pratikte Uluslararası Aile Arabuluculuğu
Familien–Mediation in Deutschland und die Besonderheiten grenzüberschreitender Fälle, RAin Isabel Fernández de CASTILLEJO y PEETSCH
Almanya'da Aile Arabuluculuğu ve Sınır Aşan Davalara İlişkin Özellikler, Av. Isabel Fernández de CASTILLEJO y PEETSCH (Çev.: Doç. Dr. Cenk AKİL)
Einbindung von Mediation in Verfahren in Deutschland nach dem Haager Kindesentführungsübereinkommen– die richterliche Sicht, RIin Martina ERB–KLÜNEMANN
Hâkimin Bakış Açısıyla Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Boyutlarına Dair Lahey Sözleşmesi'ne Göre Almanya'da Mahkeme İçi Arabuluculuk, Hâkim Martina ERB–KLÜNEMANN (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Arabuluculuk"
Avusturya Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Federal Kanunu (ZivMediatG)'nun Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Işığında İncelenmesi, Öğr. Gör. Ferhat YILDIRIM

 

Uzak Doğu'da Arabuluculuk ve Uygulamaları, Doç. Dr. Seda ÖZMUMCU