Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Türkiye'nin Grev Erteleme Serüveni

Türkiye'nin Grev Erteleme SerüveniSayfa Sayısı
:  
129
Kitap Ölçüleri
:  
13*19
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257953634

39,00 TL

  Grev ve sendika hakları çalışma hayatının en önemli sosyal hakları arasında yer almaktadır. Türk hukuk sistemimizde, karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya millî güvenliği bozucu nitelikte ise yürütme organı grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilmektedir. Türkiye'de birçok grev milli güvenlik ve/veya genel sağlık nedeniyle ertelenmiştir. Söz konusu ertelemeler bazen yargıya intikal etmiş olup Anayasa Mahkemesi de bu konuda önemli kararlar vermiştir. Nitekim 2020 yılında yayınlanan son Anayasa Mahkemesi kararı ile grev erteleme nedenlerindeki genişletme iptal edilmiştir. Bununla birlikte ekonomik gerekçelerle grev ertelemenin Anayasa'ya aykırılığı ortaya konulmuştur. Çalışmamızda 2000 sonrasında Türkiye'deki grev ertelemeleri kronolojik olarak ele alınmış ve ayrıca Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları incelenerek değerlendirmelerde bulunulmuştur.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


GREV HAKKI, SINIRLARI VE GREV ERTELEME
GREV HAKKI VE SINIRLARI
GREV ERTELEME
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE GREV ERTELEMENİN KOŞULLARI
1. Kanuni Bir Greve Karar Verilmiş veya Başlanmış Olması
2. Yürütme Organı (Cumhurbaşkanı, Eski Düzenlemede Bakanlar Kurulu) Kararı ve Süreç
3. Gerekli Sebebin Bulunması


TÜRKİYE'DE 2000 SONRASI GREV ERTELEME UYGULAMALARI VE YAŞANANLAR
1. 2000 Yılı: Lastik-İş Sendikası ve Belediye-İş Sendikası Grev Ertelemeleri
2. 2001 Yılı: Kristal-İş Sendikası Grev Ertelemesi
3. 2002 Yılı: Lastik-İş Sendikası Grev Ertelemesi
4. 2003 yılı: Petrol-İş Sendikası ve Kristal-İş Sendikası Grev Ertelemeleri
5. 2004 Yılı: Lastik-İş Sendikası Grev Ertelemesi
6. 2005 Yılı: Erdemir Madencilik Grev Ertelemesi
7. 2014 Yılı: Kristal-İş Sendikası Grev Ertelemesi
8. 2014 Yılı: Türkiye Maden-İş Sendikası Grev Ertelemesi
9. 2014 Yılı: Anayasa Mahkemesi Tarafından 6356 Sayılı Kanun'un 63 üncü Maddesinin İptali Talebine Red Kararı Verilmesi
10. 2015 Yılı: Birleşik Metal İş Sendikası Grev Ertelemesi
11. 2016 Yılı: Grev Erteleme Nedenlerinin KHK İle Genişletilmesi
12. 2017 ve 2018 Yılları: OHAL Dönemi Grev Ertelemeleri
13. 2019 Yılı: İzban Grev Ertelemesi
14. 2020 Yılı: Grev Erteleme Nedenlerine AYM İptali
SONUÇ


KAYNAKÇA
EK 1: Anayasa Mahkemesi Kararı
(Başvuru No: 2014/12166)
EK 2: Anayasa Mahkemesi Kararı
(Başvuru No: 2015/14862)
EK 3: Anayasa Mahkemesi Kararı
(2018/90 E., 2019/85 K.)