Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Türkiyede Çalışan Yabancıların Çalışma İzinleri Ve Sosyal Güvenliği

Türkiyede Çalışan Yabancıların Çalışma İzinleri Ve Sosyal GüvenliğiSayfa Sayısı
:  
266
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
9789944719421

55,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Türk sosyal güvenlik sistemine baktığımızda hem primli sosyal güvenlik sisteminin hem de sosyal yardım ve sosyal hizmetleri içerecek şekilde primsiz uygulanan sosyal güvenlik sisteminin uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Primli sosyal güvenlik sistemini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Daha önce SSK Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) ve 5510 sayılı Kanunun geçici 20\′inci maddesine istinaden kurulan ve bazı banka, özel sigorta şirketlerinde, ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar çalışanların sosyal güvenliğini sağlayan özel sandıklar bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik; bir toplumda yaşayan bireylerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri sosyal riskleri (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, malullük, yaşlılık) kamu gücüyle kurulan sosyal güvenlik kurum ve kuruluşları tarafından minimize etme amacına hizmet etmek olarak tarif edilmektedir. Bir başka tanımda; bir ülke halkının bugünün ve yarının güvence altına almayı amaçlayan ve birbiri arasında sıkı bir birlik ve uyum kurulmuş olan bir kurumlar bütünüdür. Başka bir deyimle sosyal güvenlik bir mesleksel, fizyolojik veya sosyo-ekonomik riskten ötürü geliri veya kazancı kesilmiş kimselerin geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemdir. Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde; Türkiye ile 22 ülke arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapıldığını görüyoruz. Bu sözleşmelerin ilkinin tarihine baktığımızda 1961 yılını göstermektedir. Bu ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ile hem çalışmalar karşılığında bağlanacak aylıkların usul ve esasları, kuralları yer alırken bir başka düzenleyici alanda ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin vatandaşlarının sözleşme taraflarında çalışmaları halinde sağlanacak sosyal güvenlikleri ile ilgilidir. Bu hususun önem noktası, yurt dışından gelerek ülkemizde çalışacaklar açısından kendi ülkelerinde sosyal güvenliklerinin sağlandığını kanıtlamaları halinde hangi sürede ülkemizde sosyal güvenlik kanunlarımıza tabi olmadan çalışabileceğini düzenlemesidir. Ülkemizde; gerek kendi nam ve hesabına çalışacaklar için gerekse bir işverene bağlı olarak çalışacak yabancı uyrukluların çalışma izinlerini nereye başvuracakları, nasıl başvuruda bulunacaklarına dair kaideler 4817 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu çalışmada; Türk sosyal güvenlik sisteminde yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve sosyal güvenliği gerçekleştirilen yeni düzenlemeleri de içerecek şekilde, sistematik olarak ele alınmış olup her an sigortalının veya iş sahiplerinin takılabilecekleri soruları açıklayıcı, örneklerle zenginleştirilmiş cevaplar verilmek suretiyle uygulamaya bire bir hitap eden bir kaynak oluşturma amacı güdülmüştür. Bilgiye aç olanların istifadesine sunduğumuz bu eserin vücuda gelmesinde sonsuz katkıları ve derin hoşgörüsü için SGK Başkanı Sayın M. Emin ZARARSIZ\′a, kitap fikrini bizlere aşılayan ve hedef olarak gösteren SGK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih ACAR\′a, eserin hazırlanmasında destek sağlayan Davut ULUÖZ, Tahsin ŞİMŞEK, İbrahim ÖZDİLEK, Üçler AYGÖR ve Ayşen DEMİRSOY\′a eserin basım ve yayınında emeği geçen Maliye ve Hukuk Yayın çalışanlarına, gerek geceleri gerekse hafta sonları çalışmalarımızda sabırla destek veren değerli eşlerimize, eserden faydalanarak hak ve yükümlülüklerini öğrenerek hem kendisini hem de yakınındaki kişileri en doğruya yönlendiren okuyucularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cüneyt OLGAÇ - Mehmet BULUT Temmuz 2011, Ankara İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YABANCILARIN TÜRKİYE\′DE İKAMETLERİ, SEYAHATLERİ VE ÖĞRENİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1.1. YABANCILARIN TÜRKİYE\′DE İKAMETLERİ VE SEYAHATLERİ 3 1.1.1. Genel Açıklamalar 3 1.1.2. İkamet Beyannamesi 3 a) Genel Olarak 3 b) Müşterek Pasaportla Gelenlerin Tabi Olacakları Özel Muamele) 4 c) \"Turist\" Damgalı Vizeyle veya Kongre, Konferans ve Sair Kültürel Gösteriler İçin Gelenlere Özel Muamele 4 d) Triptik Vesikalarıyla Gelenler için Özel Muamele 4 e) İkamet İzninin Reddolunacağı Haller 4 f) ikamet izinlerinin Süresi ve Süreye Yönelik İşlemler 5 g) Diğer Durumlar 5 1.1.3. Türkiye İçinde İkamet ve Seyahat Şartları 5 a) İkamet Değişimi 5 b) Çalışanların ve işverenlerin Mükellefiyeti 6 1.1.4. Yabancıların Türkiye\′yi Terke Davet veya Sınır Dışı Edilmeleri Halleri ....6 1.1.5. Cezai Yaptırımlar 7 1.1.6. Türkiye\′de Vazifeli Diplomasi ve Konsolosluk Memurları Aileleri ve Bazı Müstahdemlerin Durumu 8 1.2. YABANCILARIN TÜRKİYE\′DE ÖĞRENİMLERİ 8 1.2.1. İlgili Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri 9 a) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı\′nın Yükümlülükleri 9 b) İçişleri Bakanlığı\′nın Yükümlülükleri 9 c) Dışişleri Bakanlığı\′nın Yükümlülükleri 9 d) Yükseköğretim Kurulu\′nun Yükümlülükleri 10 e) Yükseköğretim Kurumlarının Yükümlülükleri 10 1.2.2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri 10 1.2.3. Öğrenim Vizesi İstenmeyecek Haller 11 1.2.4. Yabancı Öğrencilerin Çalışma Yasağı ve İstisnası 11 İKİNCİ BÖLÜM YABANCILARIN TÜRKİYE\′DE ÇALIŞMA İZİNLERİ USUL VE ESASLARI 2.1. GENEL HÜKÜMLER, İZİN ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İZİN VERME YETKİSİ 15 2.2. ÇALIŞMA İZNİ ALMA USULÜ 171 2.2.1. Yurt Dışından Yapılacak Başvurular 17 2.2.2. Yurt İçinden Yapılacak Başvurular 171 2.2.3. Uzatma Başvuruları 18 2.2.4. Başvuruya Eklenecek Belgeler 19 a) ilk Başvurularda istenilen Belgeler 19 b) Süre Uzatımı Başvurularında istenilen Belgeler 20 c) Çalışma izin Türlerine Göre İstenilen Diğer Belgeler 21 2.3. İZİN VE İZİN UZATMA BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 23 2.3.1. Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti 23 2.3.2. İlgili Mercilerden Görüş Alınması 23 2.3.3. İlgili Mercilerin Eksik Evrak Tespiti ve Evrakların İncelenmesi 24 2.3.4. İzinlerin Verilmesi veya Uzatılmasında Değerlendirme 24 2.3.5. Değerlendirme Kriterleri 25 2.4. ÇALIŞMA İZNİ ÇEŞİTLERİ VE SINIRLAMALARI 27 2.4.1. Süreli Çalışma İzni 27 2.4.2. Süresiz Çalışma İzni 28 2.4.3. Bağımsız Çalışma İzni 29 2.4.4. İstisnai Haller 30 2.4.5. Kanuni Çalışma Süresine Dahil Edilecek Süreler İle İkamette Kesinti Sayılan Süreler 32 2.4.6. Çalışma İzninin Sınırlandırılması 33 2.4.7. Çalışma İzni Muafiyetleri 33 2.4.8. Yabancıların Çalışması Yasak Olan Meslekler 35 2.4.9. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Personel İstihdamı 36 a) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Kilit Personel istihdamı 36 b) irtibat Bürolarında istihdam 36 c) Çalışma İzni için Müracaat 36 d) Çalışma Vizesinin Alınması 37 e) Müracaatta Aranacak Belgeler 37 f) Çalışma izni Uzatma Başvuruları 39 g) Çalışma izinlerinin Değerlendirilme Süresi 39 h) Mesleki Eğitim Alanı Dışındaki Bir Görevde İstihdam 40 i) Çalışma izni Taleplerinin Reddi 40 2.5. İZİNLERİN VERİLMESİ, UZATILMASI, REDDİ VE İPTALİ 40 2.5.1. İzinlerin Verilmesi veya Uzatılması 40 2.5.2. İzin İsteminin Reddi 41 2.5.3. Çalışma İzninin İptali 42 2.5.4. Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi 43 2.6. YARGI YOLUNA BAŞVURMA HAKKI 45 2.6.1. Dava Süresi ve Mercii 45 2.6.2. Bölge İdare Mahkemesine İtiraz 46 2.6.3. Danıştay\′a Temyiz Yoluyla Başvurulması 47 2.6.4. Yargılamanın Yenilenmesi 50 2.6.5. Kararın Düzeltilmesi 51 2.7. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DENETLEME YETKİSİ 51 2.7.1. Bildirim Yükümlülüğü 51 2.7.2. Bakanlığa Bilgi Verilmesi 51 2.7.3. Denetleme Yetkisi 52 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE\′DE ÇALIŞAN YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ 3.1. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SİGORTALILIK 57 3.1.1. (4/a) Kapsamında Sigortalı Olanlar 57 a) Genel Olarak (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar 58 b) Hizmet Akdine Tabi Çalışanlar 59 c) Diğer (4/a) Kapsamında Sigorta Sayılanlar 60 3.1.2. (4/b) Kapsamında Sigortalı Olanlar 63 3.1.3. (4/c) Kapsamında Sigortalı Olanlar 64 3.1.4. Bazı Sigorta Kollarına Tabi Olan Sigortalılar 65 a) Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinde Çalışanlar 65 b) Aday Çırak, Çırak, Stajyerler ve 2547 sayılı Kanuna Tabi Çalışan Öğrenciler 66 c) Harp Malulleri ile Vazife Malulleri 67 d) Kursiyerler 67 e) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış Ülkelerde iş Üstlenen işverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk işçileri 68 f) 4046 sayılı Kanun Gereğince İş Kaybı Tazminatı Alanlar 68 g) Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar 69 3.1.5. Sigortalı Sayılmayanlar 70 3.2. TÜRKİYE\′DEKİ YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ 73 3.2.1. İşverene Bağlı Çalışan Yabancıların Sosyal Güvenliği 73 3.2.2. Geçici Görevli Olarak Ülkemize Çalışmaya Gönderilenler 76 a) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkede Kurulu Bir Kuruluş Tarafından O Kuruluş Adına Çalışmaya Gönderilenler 76 b) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkede Kurulu Bir Kuruluş Tarafından O Kuruluş Adına Çalışmaya Gönderilenler 77 3.2.3. Ülkemizdeki Elçilik, Konsolosluk, Misyon ve Benzeri Yerlerde Çalışanlar 79 3.2.4. Bağımsız Çalışan Yabancılardan Sosyal Sigortaya Tabi Olanlar 79 3.2.5. Yabancıların Genel Sağlık Sigortası Karşısındaki Durumu 80 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. SİGORTALILARI TESCİL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 85 4.1.1. Genel Kural: İşe Başlamadan Önce Bildirilmesi Gereken Sigortalılar ....85 4.1.2. İnşaat, Balıkçılık ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar 85 4.1.3. Yabancı Ülkelere Sefer Yapan Ulaştırma Araçlarında Sefer Esnasında İşe Başlatılan Sigortalıların Bildirimi 85 4.1.4. İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verecek İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalıların Bildirimi 86 4.1.5.4447 Sayılı Kanun Gereğince İşsizlik Ödeneği Veya Kısa Çalışma Ödeneği Alanların Bildirimi 86 4.1.6. Diğer Bildirimler 86 4.1.7. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilme ve Düzenlenme Usulü .88 a) e-Sigorta Yoluyla Verilmesi 88 b) Kağıt ortamında verilmesi 89 c) Mali Tatil Durumu 89 d) Sigortalı işe Giriş Bildirgesi Düzenlenmesine ilişkin Hususlar 89 4.1.8. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılığın Sona Ermesi 93 a) Genel Olarak 93 b) Kamu idarelerinde Çalışanlar 94 c) Sigortalı işten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi 95 d) Sigortalı işten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenmesine İlişkin Hususlar 95 4.1.9. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi 101 4.1.10. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı ve Bildirimi 101 a) Kollektif Şirketlerin Ortaklarının Sigortalılıkları 101 b) Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer Ortaklarının Sigortalılıkları 101 c) Donatma İştiraki Ortaklarının Sigortalılıkları 102 d) Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortaklarının Sigortalılıkları 102 e) Limited Şirket Ortaklarının Sigortalılıkları 103 f) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortaklarının Sigortalılıkları 104 4.1.11. (4/b) Kapsamında Sigortalı Olanlar İçin Bildirge Verme Usulü 105 4.2. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU 106 4.3. İŞVERENİN SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILIKTAN DOĞAN SORUMLULUĞU 107 4.4. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ VE HESAPLANMASI 108 4.4.1. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Prime Esas Tutulacak Kazançlar 108 a) Genel Olarak 108 b) Ücret Ödemeleri 108 c) Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler 110 d) Sigortalıların İdari Yargı Kararlarına İstinaden Görevlerine İade Edilmesi Üzerine Prime Esas Kazançlar Yönünden Yapılacak işlem 111 e) Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler 112 f) Yemek Paraları 113 g) Çocuk Zammı 114 h) Aile Zammı (Yardımı) 114 i) Sigortalılara Yemek Parası ile Çocuk Ve Aile Zamlarının Yıllık Olarak Bir Defada Ödenmesi 115 j) İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına Ve BireyselEmeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları 115 k) Sigorta Primine Esas Kazancın Hesabında Dikkate Alınmayan Ödemeler 116 4.4.2. (4/b) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları 118 4.4.3. Günlük Kazanç Sınırları 119 4.5. PRİM ORANLARI 120 4.6. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÜZENLENMESİ 124 4.6.1. Düzenlenme Usulü 124 4.6.2. Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması 126 4.6.3. Eksik Gün Nedenleri 128 4.6.4. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi 130 4.6.5. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Şekli ve Süresi .... 132 4.6.6. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Açısından İstisnai Durumlar \".:..\". 132 4.6.7. Yasal Süresi Dışında Kuruma Verilecek/Gönderilecek Olan Asıl ve Ek Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri 134 4.7. İŞVERENİN PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 135 4.7.1. Prim Ödeme Yükümlüleri 135 4.7.2. Prim Ödeme Süreleri 135 BEŞİNCİ BÖLÜM İZİNSİZ ÇALIŞMA VE YABANCI KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SUÇLARI İLE YAPTIRIMLARI 5.1. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN CEZAÎ HÜKÜMLER 139 5.1.1. Bildirim Yükümlülüğü ve Cezası 139 5.1.2. Çalışma İzni Olmadan Çalışma ve Cezası 139 5.2. SİGORTALILIK TESCİLİNE İLİŞKİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 141 5.2.1. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Süresi Dışında veya Belirlenen Usule Aykırı Şekilde Verilmesi Hali 141 5.2.2. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Verilmediğinin Kurumca Çeşitli Yollarla Öğrenilmesi Hali 143 5.2.3. Tekerrür Hali 144 5.3. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE İDARİ PARA CEZALARI 145 5.4. İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 146 5.5. PRİM BELGELERİNİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI 148 5.5.1. Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Belgenin Asıl Nitelikte Olması 149 5.5.2. Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Belgenin Ek Nitelikte Olması 150 5.5.3. Bazı Ek Nitelikteki Belgelerin Kurumca Düzenlenmesi 150 5.5.4. Belgenin Verilmediğinin Kurum Tarafından Değişik Yollarla Tespiti Hal 151 5.6. EKSİK GÜN NEDENLERİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI 152 5.7. KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 154 5.8. GEÇERSİZLİK HALLERİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 155 5.9. (4/b) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİNİN BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 157 5.10. DENETİMİ ENGELLEME HALLERİNE YÖNELİK UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 157 5.11. İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK VE İDARİ PARA CEZASI 158 5.12. BAZI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BUNLARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZASI 159 5.13. İDARİ PARA CEZALARINDA LEHE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI 160 5.13.1. Ceza Hukukunda Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması İlkesi... 160 5.13.2. İdari Para Cezalarında Lehe Olan Kanunun Uygulandığı Durumlar... 161 5.14. İDARİ PARA CEZASININ TEBLİĞİ VE TAHAKKUKU 163 5.15. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 164 5.16. İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ 166 5.17. CEZADA İNDİRİM UYGULAMASI 167 5.17.1. Pişmanlık İndirimi 167 5.17.2. Peşin Ödeme İndirim 168 5.17.3. Çifte İndirim Durumu 168 ALTINCI BÖLÜM İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ 6.1. GENEL OLARAK 173 6.2. SÖZLEŞMELERDE YER ALAN ORTAK TERİMLER 176 6.3. MEVZUATA TABİ OLMA 177 6.3.1. Genel Kurallar 177 6.3.2. Geçici Bir Süre ile Akit Ülkeye Gönderilenler 178 a) Türkiye - ingiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 178 b) Türkiye - Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 179 c) Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 180 d) Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 181 e) Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 181 f) Türkiye - isviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 181 g) Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 181 h) Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 182 i) Türkiye - isveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 182 j) Türkiye - Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 182 k) Türkiye - K.K.T.C Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 183 I) Türkiye-Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 183 m) Türkiye - Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 183 n) Türkiye - Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 184 o) Türkiye- Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 184 p) Türkiye- Kanada Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 184 q) Türkiye- Kebek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 185 r) Türkiye-Çek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 185 s) Türkiye-Bosna-Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 185 t) Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 186 u) Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 186 v) Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 186 6.4. SÖZLEŞMELERE GÖRE KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI 187 6.4.1. Hastalık ve Analık Yardımları 187 a) Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 187 b) Diğer Akit Taraf Ülkede Çalışma veya Bulunma 187 c) Sigortalının Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları 188 d) Aylık Sahiplerinin Sağlık Yardımları 188 e) Protezler ve Önemli Sağlık Yardımları 189 f) İş Göremezlik Ödenekleri 189 6.4.2. Kimler Hangi Hallerde Sağlık Yardımı Talep Edebilir? 190 6.4.3. Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Hizmetini Satın Alması 191 a) Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesinin Düzenlenmesi 191 a) Geçici veya Daimi Olarak Ülkemizde İkamet Edenler 193 b) Tedavisi için Ülkemize Gelenlerle Kaza ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlık Yardım Hakkına Sahip Olanlar 194 c) Hasta Şevkleri, Yol Parası ve Zaruri Masraf Karşılıklarının Ödenmesi.... 194 d) istirahat Raporları 195 6.4.4. Türkiye\′de Daimi Olarak İkamet Eden Aile Bireyleri 196 b) Aile Bireylerine Sağlık Yardım Hakkının Verilmesi 196 c) Aile Bireylerine Yapılacak Sağlık Yardımlarının Kapsamı 196 d) Sağlık Yardımlarına Hak Sahibi Olan Aile Bireylerinin Tespiti ve Kayıt işlemler 196 6.4.5. ANALIK HALİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ 192 a) Uygulanacak Mevzuat 198 b) Sözleşmeli Ülke Sigorta Kurumlan Adına Kurumumuz Analık Sigortasından Yardım Talebinde Bulunacak Olanlar 198 c) Analık Yardımının Akit Ülke Sigorta Kurumlarına Bildirilmesi 199 6.4.6. Gider İadesi- Hesaplaşma 200 a) Gerçek Bedeller Üzerinden Hesaplaşma (Fiili Hesaplaşma) 200 b) Aylık Ortalama Maliyetler Üzerinden Hesaplaşma 200 c) Yıllık Ortalama Maliyetler Üzerinden Hesaplaşma 201 d) Götürü Bedeller Üzerinden Hesaplaşma 201 6.4.7. MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARI 202 a) Her iki Akit Taraf Ülkesinde Aynı Riske Maruz Kalma 202 b) Diğer Akit Tarafta Oturma veya Bulunma 202 c) Meslek Hastalığının Ağırlaşması 202 6.4.8. Tıbbi Kontroller 203 6.5. SÖZLEŞMELERE GÖRE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI 203 6.5.1. Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 203 6.5.2. Aylıkların Hesaplanması 204 6.5.3. Cenaze/Ölüm Yardımlarının Ödenmesi 206 6.5.4. Almanya Prim İadesi 206 a) Sigortalılara Prim iadesi 206 b) Hak Sahiplerine Prim iadesi 207 c) iade Edilecek veya Edilmeyecek Primler 207 d) Prim İadesinin Sonuçları 208 6.5.5. İsviçre Prim Transferi 208 a) Prim Transferi Şartları 209 b) Sigortalılara veya Hak Sahiplerine Ödenmesi 209 c) Transfer Edilen Primlere İstinaden Aylıkların Bağlanması 210 EKLER EKİ : YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU 213 EK-2 : BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 218 EK-3 : BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 222 EK-4 : YABANCI UYRUKLU ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERCE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ 226 EK-5 : ŞİRKET ORTAĞI OLARAK ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 227 EK-6 : EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 228 EK-7 : BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER 229 EK-8 : SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANAN ÜLKELER 259 EK-9 : SAĞLIK YARDIMLARINDA ÜLKE BAZINDA KULLANILAN FORMÜLERLER. 260 EK-10 : AYLIK BAĞLANMASI İÇİN MEVZUATLARINDA GEÇMESİ GEREKEN ASGARİ SÜRE 261 KAYNAKÇA 265