Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi (Tebliğler ve Tartışmalar)

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi (Tebliğler ve Tartışmalar)Sayfa Sayısı
:  
354
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786057622907

111,00 TL

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalının değerli mensupları, Hazırlık Komisyonunda görev yapmaktan onur duyduğum 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve devamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun kabulü sonrasında, yargılamada ve uygulamada oluşan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, altı yılı aşan ve devamlılık arz eden uzun bir süreçte çeşitli bilimsel toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu eserin de dayanağını oluşturan toplantı serisinden kısaca bahsetmek gerekirse; ilk olarak vurgulanması gereken, Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemeleri konu alan bu toplantıların 3 Kasım 2015 - 3 Mayıs 2017 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurumu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi yetkililerinin kıymetli katılımıyla gerçekleştirilmiş olduğudur. Bu kurumsal katılım büyük bir önemi haizdir, zira "Yeni" Sermaye Piyasası Kanunu, "Yeni" Türk Ticaret Kanunu ekseninde incelenmiş ve iki kanun arasındaki ilişki (açık ifadesiyle uyum ve bazen çelişki bazense çatışma), uygulamadaki birikim ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Eserin ilerleyen kısmında görüleceği üzere, bu toplantı serisi kapsamında yedi adet toplantı yapılmış ve toplamda on yedi adet tebliğ sunulmuştur. Özellikle yedinci ve son toplantının, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ve Sermaye Piyasası Kurumunun (değerli uzmanlarının) akademik işbirliğinin güzide (ve devamını arzuladığım) bir örneği olduğunun altını çizmek isterim.(ÖNSÖZDEN)


İçindekiler
Birinci Toplantı – 3 Kasım 2015
Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN
Sermaye Piyasası Hukukunun Hukuk Sistemimizdeki Yeri
Doç. Dr. Ali PASLI
Türk Ticaret Kanunundaki Sermaye Piyasası Hukukuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
Tartışmalar
İkinci Toplantı – 23 Aralık 2015
Prof. Dr. Mehmet HELVACI
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (ve Tebliğlerin)
Genel Değerlendirilmesi
Tartışmalar
Araş. Gör. İbrahim Çağrı ZENGİN
Halka Açık Anonim Ortaklığın Tanıtılması, Halka Açık Anonim Ortaklık Statüsünün Kazanılması ve Kaybı
Tartışmalar
Üçüncü Toplantı – 24 Şubat 2016
Yard. Doç. Dr. M. Fatih ARICI
Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı, İzahname ve İhraç Belgesi
Yard. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı ve Kaydileştirilmesi
Dördüncü Toplantı – 1 Nisan 2016
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Arslan KAYA
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
Araş. Gör. Dr. Mustafa Halil ÇONKAR
Kar Payı Hakkı
Tartışmalar
Beşinci Toplantı – 23 Kasım 2016
Prof. Dr. Mehmet HELVACI
Kayıtlı Sermaye Sistemi
Doç. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN
Genel Kurulda Pay Sahibinin Temsili
Tartışmalar
Altıncı Toplantı – 8 Şubat 2017
Doç. Dr. Ali PASLI
Kurumsal Yönetim
Yard. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN
Önemli Nitelikteki İşlemler
Tartışmalar
Yedinci Toplantı – 3 Mayıs 2017
Dr. Yusuf Z. SÖNMEZ
TK ve SPK Çerçevesinde İlişkili Taraf İşlemleri, HAAO'da Malvarlığının Korunması Sorunu
Dr. Gökçen TURAN
TK'da Yer Alan Finansal Destek Yasağına İlişkin Hükmün HAAO'da Uygulanması Sorunu
Doç. Dr. Ali PASLI
Pay Alım Teklifi Zorunluluğu
Tartışmalar
Dr. Ercan URKAN
TK ve SPK'da Bağımsız Denetim Sözleşmesi
Yard. Doç. Dr. Selman DURSUN
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Suç ve Kabahat Düzenlemelerindeki Yenilikler
Tartışmalar