Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Türk Medeni YARGILAMA HUKUKU ( Pratik Çalışmalar ve Yargıtay Kararlarıyla Zenginleştirilmiş )

Türk Medeni YARGILAMA HUKUKU ( Pratik Çalışmalar ve Yargıtay Kararlarıyla Zenginleştirilmiş )Sayfa Sayısı
:  
444
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-6751-24-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...
Prof. Dr. Meral SUNGURTEKIN ÖZKAN

1986 yılından 2011 Mart ayına kadar akademik kariyerini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sürdüren ŞUNGURTEKİN ÖZKAN'ın, Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları(2008), Avukatlık Hukuku (2006,2009), işverenin İflas Etmesi Halinde işçilik Hak ve bacaklarının Karşılanması konusundaki Sistemler ve Türk Hukukundaki Durum(2008), AT/AB Usul Hukukuna Giriş(2009), icra ve iflas Hukuku( 2012, lO.Bs) (PEKCANITEZ/ ATALAY/SUNGURTEKİN-ÖZKAN/ÖZEKES) ve Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri(2013, 4.Bs) (SUNGURTEKİN-ÖZKAN) adlı çalışmaları bulunmaktadır. Meral SUNGURTEKİN-ÖZKAN, yirminin üzerinde ulusal ve uluslararası toplantıda sunduğu tebliğler ve yazdığı çok sayıda makale ileTürk hukuk hayatının sorunlu alanlarında çalışmalar gerçekleştirerek ülkemiz Hukuk sisteminin daha iyiye götürülmesi konusunda görevini yerine getirmeye çaba sarfetmektedir.

Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN, halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Yargılama ve icra iflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.


TÜRK MEDENİ YARGILAMA Hİ HUKUKU / M.S.ÖZKAN / 2013
ÖNSÖZ


Aristo'nun iki özlü sözüyle başlamak istiyorum önsöze....


"ADALET, ilkin DEVLETTEN gelmelidir. Çünkü hukuk, dev­letin toplumsal düzenidir".


"Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır."


Medeni yargılama hukukuna ilişkin bu kitap, ülkemizde 1/ 10/2011'de yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri Ka­nunu hükümleri dairesinde hazırlanıp, Yargıtay kararları ve pratik çalışmalar ile zaman zaman da öğrencilere yöneltilen araştırma soruları ile zenginleştirilmeye çalışılmıştır.


Maddi hukuk denilen borçlar hukuku, aile ya da eşya hu­kuku, ticaret hukuku gibi özel hukuk alanlarına ilişkin yasalarla kişilere tanınmış olan haklar ihlal edilebilmekte ya da bu yönde tehlikeye maruz kalınabilmektedir. Bu yüzden kişilere hakların sunulmuş olması yeterli değildir. Bu haklar ihlale uğradığında ya da bu yönde bir tehlike baş gösterdiğinde bozulan denge­nin hakkı ihlal olunan ya da tehdide uğratılmış kişi yararına yeniden tesisi gerekir. Yani adalet sağlanmalıdır. Aristo'nun da ifade ettiği üzere bu konudaki asli- ilk yükümlü DEVLET'tir. Zira hukuk, Devletin toplumsal düzenidir. Yine Aristo, "Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır" der.


Bu düşüncelerle kişilerin adalet sistemine ulaşımı ve adil karar elde ediş sürecinin, rahat ve ucuz olması gerektiği açıktır. Yani bu faaliyet ne kadar ucuz ve seri- rahat ise, adil karara ulaştırmaktaysa, kişi kendini, haklarını o kadar güvende hisse­der ve mutlu olur. Mutlu bireylerden oluşan toplum ise, barış içinde ve mutlu yaşar. Ülke insanının mutluluğu ve huzurunu hedefleyen Devlet de görevini yerine getirmenin rahatlığını ve gururunu yaşar. Bu çerçevede yargılama hukuku alt branşı olarak medeni yargılama hukuku da, adalete hizmet etmek ve adil yargı ka­rarları tesisini amaçlamak durumundadır. Kişiye etkin hukuksal koruma sağlanması, Devletin görevi olup; bu konuda gereken önlemleri almak, mahkemeler teşkilatını ve yargılama usulünü bu amaç çerçevesinde yapılandırmak, şekillendirmek, herhalde bunlardan en önemlisidir. Hukuk yargılamasına ilişkin mevzuat­tan beklenen de, bu olmaktadır.Bu düşüncelerledir ki, Anayasa'da, hak arama özgürlüğü, tabii hakim ilkesi, mahkemelerin kuruluş ve işleyişinin kanunla gerçekleştirileceği, hakimlik teminatı, hakim bağımsızlığı, usul ekonomisi konularında kurallar bulunmaktadır.


Herkes herhangi bir zaman diliminde haksızlığa uğrar ya da haklarının tehlikede olduğunu hissedebilir. İşte bu gibi hal­lerde sağlıklı işletilen, kolay ulaşılabilen bir yargı mekanizması, o kişi için en önemli güvencedir. Buradan hareketle herkesin bir gün yargıya intikal etmesi söz konusu olan bir haksızlığa, hak ihlaline uğramasının neredeyse kaçınılmaz olduğu belirtil­melidir. Bu bağlamda yargılama hukuku ve kitabın ilişkin oldu­ğu medeni yargılama hukuku alanı, herkesi çok yakından ilgi­lendirir.  Hele hukuk eğitimi almak durumunda olanlar için, maddi hukuk bilgisinin yargılama hukuku alanına ilişkin bilgi ile tamamlanması, iyi bir hukukçu olmanın ilk şartıdır denebilir.


İşte bu gibi düşünceler, kitabı hazırlamada yönlendirici ve motive edici oldu. Alanımıza dair kaleme alınmış birçok değerli çalışmanın yanına kattığımız bu çalışmanın faydalı olacağı ve yoğun bir mevzuat değişikliğinin yaşandığı bir alana ait oluşu bağlamında olabilecek hata ve eksikliklerden ötürü ihtiyaç du­yulan hoşgörünün esirgenmeyeceği umuduyla....   2013, İZMİR


Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan