Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Türk Medeni Kanunu ( 3.Cilt Takım )

Türk Medeni Kanunu ( 3.Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
4891
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-464-386-2

400,00 TLİKİNCİ BASKI İÇİN ÖN SÖZ YERİNE Bildiğiniz gibi iki cilt olarak yayınlanan bu eserin birinci baskısı (=2004) üzerinden üç yıl geçti. Bu sürede yasama faaliyeti olarak dikkate alındığında çok süratli değişimler yaşadık. Yeni bir baskı (=İkinci baskı) yapılmasında aşağıdaki sebeplerle zorunluluk oluştu; Yeni Dernekler Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Aile Mahkemeleri Kanunu değişiklikleri, TMK değişiklikleri, Tüzük ve yönetmelik değişiklikleri, Dairem tarafından maddelere getirilen yeni yorumlar, Dairem tarafından oluşturulan yeni içtihatlar, Dairemde oluşan yorum farklılıkları. Elinizdeki kitabın konusu olan Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku dava dosyalarım inceleyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde on dokuz yıldır (evet, on dokuz yıldır!) aralıksız görev yapıyorum. Önce 28 Nisan 1988 tarihinde Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimliğine atandım. Dairemde bu konuda binlerce dava dosyasını on yedi yıl üç ay boyunca bizzat okudum, kararlara ve yapılacak işlere ilişkin düşüncelerimi yazıp kurullara bizzat açıkladım. Daha sonra 25 Temmuz 2005 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliğine seçildim. Yargıtay Başkanlığı tarafından meslek aşkım olan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde görevlendirildim. Öncelikle büyük bir onur ile birlikte çalışmış olduğum eski Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi ve Üyesi olan Sayın Cumhurbaşkanım Ahmet Necdet SEZER başta olmak üzere on yedi yıl üç ay aralıksız sürdürdüğüm Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimliğim ile 25 Temmuz 2005 tarihinden sonraki Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Üyeliğim sırasında birlikte olduğum Dairemin seçkin; başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri ve tüm çalışanlarına teşekkür eder ebediyete göçenlere Allah′tan rahmet, diğerlerine sağlık dolu yıllar dilerim. Ayrıca, hukukçu çevresine bu konuda düşüncelerimi bugüne kadar açıklamama olanak sağlamış olan Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students′ Assosiation), Annem Kadın ve Aile Derneği ile Halkbank′ın değerli yöneticilerine; İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu, Adana Barosu, Bursa Barosu, Kocaeli Barosu, Uşak Barosu, Burdur Barosu, Kütahya Barosu, Ordu Barosu ve Çanakkale Barosu′nun seçkin başkanlarına, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Bakır- köy Bölge Temsilciliği′ne, konuşma metinlerimi yayınlama inceliğini gösteren Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu′na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine ve söyleşilerimi yayınlayan Güncel Hukuk Dergisi yayın kuruluna, Profesör, Doçent ve tüm akademisyen arkadaşlarıma, varlıklarıyla onur duyduğum Türk kadın hareketinin yüz akı önderi seçkin dostlarıma kalbî teşekkürlerimi sunarım. Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Ziya Gülkök ve Muharrem Başer′e teşekkür ederim. Bana sevgilerim ve anlayışların] esirgemeyen SEVGİLİ(M) EŞİM AYŞEGÜL′ÜM, KIZIM NİLÜFER CANSU′M ve OĞLUM SALİH CANER′İMİN ise haklarını ödeyemem. İyi ki varsınız !...©©© Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım. 10 Ocak 2007 Çankaya-ANKARA Ömer Uğur GENÇCAN YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ÜYESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YERİNE 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 59 KAYNAKÇA 63 TÜRK MEDENÎ KANUNU 1. CİLT (m. 1-184) BAŞLANGIÇ Madde Sayfa A. Hukukun uygulanması ve kaynakları 1 75 I. Dürüst davranma 2 90 II. İyiniyet 3 118 III. Hâkimin takdir yetkisi 4 125 C. Genel nitelikli hükümler 5 131 D. İspat kuralları I. İspat yükü 6 136 II. Resmî belgelerle ispat 7 139 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 150 BİRİNCİ KİTAP KİŞİLER HUKUKU BİRİNCİ KISIM GERÇEK KİŞİLER BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLİK A. Genel olarak I. Hak ehliyeti. 159 Madde II. Fiil ehliyeti 1. Kapsamı 9 169 2. Koşullan a. Genel olarak 10 176 b. Erginlik 11 179 c. Ergin kılınma 12 182 d. Ayırt etme gücü , 13 187 III. Fiil ehliyetsizliği 1. Genel olarak 14 192 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması 15 196 3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar 16 202 IV. Hısımlık 1. Kan hısımlığı 17 205 2. Kayın hısımlığı 18 211 V. Yerleşim yeri 1. Tanım 19 213 2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri 20 228 3. Yasal yerleşim yeri 21 230 4. Kurumlarda bulunma 22 235 B. Kişiliğin korunması I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı 23 239 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 243 II. Saldırıya karşı 1. İlke 24 246 2. Davalar 25 261 III. Ad üzerindeki hak 1. Adın korunması 26 285 2. Adın değiştirilmesi .27 290 AD VE SOY ADLARININ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 296 AD VE SOY ADLARININ NÜFUS KÜTÜKLERİNE YAZILIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 298 C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu I. Doğum ve ölüm 28 . II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı 1. İspat yükü 29 . 2. İspat araçları a. Genel olarak 30 . b. Ölüm karinesi 31 . .300 .303 .312 .320 Madde Sayfa BAZI ÖLÜMLERİN TESBİTİNE AİT SÖZLEŞME 322 III. Gaiplik kararı 1. Genel olarak 32 324 2. Yargılama usulü 33 334 3. İstemin düşmesi ....34 337 4. Hükmü 35 339 İKİNCİ BÖLÜM KİŞİSEL DURUM SİCİLİ A. Genel olarak I. Sicil 36 344 II. Görevliler 37 347 III. Sorumluluk 38 349 IV. Düzeltme 1. Genel olarak 39 351 2. Cinsiyet değişikliğinde 40 394 B. Doğum kütüğü I. Bildirme 41 411 II. Doğum kütüğünde değişiklikler 42 416 C. Ölüm kütüğü I. Ölümün bildirilmesi 43 419 II. Cesedi bulunamayan kişi 44 424 III. Gaiplik karan 45 426 IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi 46 427 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 429 YABANCI MEMLEKETLERDE KULLANILMAK ÜZERE VERİLECEK NÜFUS KAYIT HÜLASASI SURETLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME 450 AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA MİLLETLERARASI MALUMAT TEATİSİ HAKKINDA SÖZLEŞME 454 AHVALİ ŞAHSİYE İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 460 KİŞİ HALLERİ İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ KARARLARI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME 462 ÇOK DİLDE NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME 465 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK...470 NÜFUS HİZMETLERİNE AİT KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ 518 1 İKİNCİ KISIM TÜZEL KİŞİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde Sayfa A. Tüzel kişilik 47 603 B. Hak ehliyeti ′. 48 612 C. Fiil ehliyeti I. Koşulu 49 619 II. Kullanılması 50 622 D. Yerleşim yeri 51 627 E. Kişiliğin sona ermesi I. Sınırlı devam etme 52 628 II. Malvarlığının tasfiyesi 53 630 III. Malvarlığının özgülenmesi 54 631 F. Saklı hükümler 55 633 A. B. İKİNCİ BÖLÜM DERNEKLER Kuruluşu I. Tanımı 56 634 II. Dernek kurma hakkı 57 647 III. Tüzük 58 650 IV. Tüzel kişiliğin kazanılması 1. Kazanma anı 59 660 664 670 672 2. İnceleme 60 3. Dernek tüzüğünün ilânı 61 4. İlk genel kurul toplantısı 62 Üyelik 674 676 680 681 683 I. Kazanılması 1. Kural 63 2. Koşullan 64 II. Sona ermesi 1. Kendiliğinden 65 2. Çıkma ile 66 3. Çıkarılma ile 67 III. Kapsamı 1. Üyelerin hakları 687 689 a. Eşitlik ilkesi 68 b. Oy hakkı 69 İÇİNDEKİLER 13 Madde Sayfa 2. Üyelerin yükümlülükleri a. Ödenti verme borcu 70 690 b. Diğer yükümlülükler 71 692 C. Organlar I. Genel olarak 72 694 II. Genel kurul 1. Niteliği ve oluşumu 73 696 2. Toplanması a. Olağan toplantı 74 701 b. Olağanüstü toplantı 75 703 c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar 76 709 3. Toplantıya çağrı 77 710 4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı 78 713 5. Toplantı usulü 79 716 6. Genel kurulun görev ve yetkileri 80 721 7. Genel kurul kararlan a. Karar yeter sayısı 81 728 b. Oy hakkından yoksunluk 82 732 c. Karamı iptali 83 734 III. Yönetim kurulu 1. Oluşumu 84 742 2. Görevleri 85 746 IV. Denetim kurulu 86 752 D. Sona erme I. Kendiliğinden 87 754 II. Genel kurul kararı ile 88 771 III. Mahkeme kararı 89 775 E. Derneklerin faaliyetleri I. Genel olarak 90 797 II. Uluslararası faaliyet 1. Faaliyet serbestliği 91 817 2. Yabancı dernekler 92 819 III. Yabancıların dernek kurma hakkı 93 824 F. Derneklerin örgütlenmesi I. Şube açmalan 1. Kuruluşu 94 826 2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler 95 829 II. Üst kuruluşlar kurmaları 1. Federasyon 96 831 2. Konfederasyon 97 834 3. Ortak hükümler 98 836 Madde Sayfa G. Demek gelirleri 99 839 H. Saklı hükümler 100 847 DERNEKLER KANUNU 851 DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN 861 ULUSLAR ARASI TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI HAKKINDA KANUN 863 DERNEKLER YÖNETMELİĞİ 864 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VAKIFLAR A. Kuruluşu I. Tanımı 101 891 II. Kuruluş şekli 102 907 III. Temyiz ve iptal 103 914 IV. Tescil ve ilân 104 917 V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk 105 919 CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ, BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMALARI VE TASARRUFLARI BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN BU VAKIFLAR ADINA TESCİL EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 923 B. Vakıf senedi I. İçeriği 106 931 II. Noksanlıklar 107 936 C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı 108 940 D. Vakfın örgütü I. Genel olarak 109 942 II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı 110 945 E. Denetim 111 950 F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi I. Yönetimin değiştirilmesi 112 952 II. Amacın ve malların değiştirilmesi 113 956 G. Yıllık rapor 114 961 H. Faaliyetten geçici alıkoyma 115 962 İ. Vakfın sona ermesi 116 964 J. Diğer hükümler 117 970 VAKIFLAR KANUNU 974 DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN 1003 VAKIFLAR TÜZÜĞÜ 1005 İKİNCİ KİTAP AİLE HUKUKU BİRİNCİ KISIM EVLİLİK HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM EVLENME BİRİNCİ AYIRJM NİŞANLILIK Madde Sayfa A. Nişanlanma 118 1017 AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN 1028 B. Nişanlılığın hükümleri I. Dava hakkının bulunmaması 119 1031 II. Nişanın bozulmasının sonuçları 1. Maddî tazminat 120 1034 2. Manevî tazminat 121 1041 III. Hediyelerin geri verilmesi 122 1049 IV. Zamanaşımı 123 1058 İKİNCİ AYIRIM EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ A. Ehliyetin koşullan I. Yaş 124 1065 II. Ayırt etme gücü 125 1075 III. Yasal temsilcinin izni 1. Küçükler hakkında 126 1076 2. Kısıtlılar hakkında 127 1079 3. Mahkemeye başvurma 128 1080 B. Evlenme engelleri I. Hısımlık 129 1082 II. Önceki evlilik 1. Sona erdiğinin ispatı a. Genel olarak 130 1085 b. Gaiplik durumunda 131 1087 Madde Sayfa 2. Kadın için bekleme süresi..., 132 1088 III. Akıl hastalığı 133 1091 ÜÇÜNCÜ AYIRIM EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ A. Başvuru I. Başvuru makamı 134 1094 II. Şekli 135 1100 III. Belgeler 136 1108 IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi , 137 1114 V. Redde itiraz ve yargılama usulü 138 1116 B. Evlenme töreni ve tescil I. Koşullan 1. Evlenme izni 139 1118 2. Evlenmenin yapılamaması 140 1119 II. Yapılışı 1. Tören yeri 141 1120 2. Törenin şekli 142 1124 3. Aile cüzdanı ve dinî tören 143 1129 C. Yönetmelik 144 1131 YABANCI MEMLEKETLERDE YAPILAN EVLENME MERASİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 1133 EVLENME EHLİYET BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME 1136 EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 1141 ULUSLAR ARASI BİR AİLE CÜZDANI İHDASINA DAİR SÖZLEŞME 1145 EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1148 EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ 1156 EVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1178 DÖRDÜNCÜ AYIRIM BATIL OLAN EVLENMELER A. Mutlak butlan I. Sebepleri 145 1183 II. Dava açma görevi ve hakkı 146 1188 III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması 147 1190 Madde Sayfa B. Nisbî butlan I. Eşlerin dava hakkı 1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk 148 1195 2. Yanılma 149 1197 3. Aldatma 150 1201 4. Korkutma 151 1203 5. Hak düşürücü süre 152 1208 II. Yasal temsilcinin dava hakkı 153 1210 C. Butlanı gerektirmeyen sebepler I. Bekleme süresine uymama 154 1212 II. Şekil kurallarına uymama 155 1213 D. Butlan karan I. Genel olarak 156 1215 II. Sonuçlan 1. Çocuklar yönünden 157 1218 2. Eşler yönünden 158 1219 E. Mirasçıların dava hakkı 159 1224 F. Yetki ve yargılama usulü 160 1226 İKİNCİ BÖLÜM BOŞANMA A. Boşanma sebepleri I. Zina 161 1232 II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 162 1237 III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 163 1243 IV. Terk 164 1247 V. Akıl hastalığı 165 1281 VI. Evlilik birliğinin sarsılması 166 1285 B. Dava I. Konusu 167 1372 II. Yetki 168 1374 III. Geçici önlemler 169 1402 C. Karar I. Boşanma veya ayrılık 170 1422 II. Aynhk süresi 171 1425 III. Aynlık süresinin bitimi 172 1426 IV. Boşanan kadının kişisel durumu 173 1427 KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ 1433 Madde Sayfa V. Boşanmada tazminat ve nafaka 1. Maddî ve manevî tazminat 174 1442 2. Yoksulluk nafakası 175 1470 3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi 176 1493 4. Yetki 177 1511 5. Zamanaşımı 178 1514 VI. Mal rejiminin tasfiyesi 1. Boşanma hâlinde 179 1523 2. Ayrılık hâlinde 180 1524 VII. Miras hakları 181 1525 VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın haklan 1. Hâkimin takdir yetkisi 182 1532 2. Durumun değişmesi 183 1567 D. Boşanmada yargılama usulü 184 1572 2. CİLT (Md. 185-530) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ A. Haklar ve yükümlülükler I. Genel olarak 185 1673 II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma.... 186 1683 III. Kadının soyadı 187 1697 B. Birliğin temsili ′ I. Eşlerin temsil yetkisi 188 1700 II. Sorumluluk 189 1702 III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 190 1703 IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi 191 1705 G. Eşlerin meslek ve işi 192 1706 D. Eşlerin hukukî işlemleri I. Genel olarak 193 1709 II. Aile konutu 194 1711 E. Birliğin korunması I. Genel olarak 195 1752 II. Eşler birlikte yaşarken 196 1760 III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi 197 1763 IV. Borçlulara ait önlemler 198 1792 V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması 199 1793 Madde Sayfa VI. Durumun değişmesi 200 1799 VII. Yetki 201 1803 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ BİRİNCİ AYIRIM GENEL HÜKÜMLER A. Yasal mal rejimi 202 1807 B. Mal rejimi sözleşmesi I. Sözleşmenin içeriği 203 1813 II. Sözleşme ehliyeti 204 1816 III. Sözleşmenin şekli 205 1817 C. Olağanüstü mal rejimi I. Eşlerden birinin istemi ile 1. Karar 206 1821 2. Yetki 207 1827 3. Mal ayrılığına geçişten dönme 208 1828 II. Cebrî icra hâlinde 1. İflâsta 209 1830 2. Hacizde 210 1831 3. Eski rejime dönme 211 1832 III. Önceki rejimin tasfiyesi 212 1833 D. Alacaklıların korunması 213 1834 E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki 214 1835 F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi 215 1838 G. Envanter 216 1839 H. Eşler arasındaki borçlar 217 1841 İKİNCİ AYIRIM EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA A. Mülkiyet I. Kapsamı 218 1844 II. Edinilmiş mallar 219 1847 III. Kişisel mallar 1. Kanuna göre 220 1852 2. Sözleşmeye göre 221 1867 IV. İspat 222 1869 Madde Sayfa B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 223 1882 C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 224 1883 D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye I. Sona erme anı T. 225 1884 II. Malların geri alınması ve borçlar 1. Genel olarak 226 1888 2. Değer artış payı 227 1893 III. Eşlerin paylarının hesaplanması 1. Kişisel mallann ve edinilmiş malların 228 1919 2. Eklenecek değerler 229 1922 3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme 230 1924 4. Artık değer 231 1926 IV. Değerin belirlenmesi 1. Sürüm değeri 232 1937 2. Gelir değeri a. Genel 233 1938 b. Özel hâller 234 1940 3. Değerlendirme anı 235 1941 V. Artık değere katılma 1. Kanuna göre 236 1943 2. Sözleşmeye göre a. Genel olarak 237 1945 b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında 238 1946 VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi 1. Ödeme ve ertelenmesi 239 1947 2. Aile konutu ve ev eşyası 240 1949 3. Üçüncü kişilere karşı dava 241 1955 ÜÇÜNCÜ AYIRIM MAL AYRILIĞI A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 242 1960 B. Diğer hükümler 243 1964 DÖRDÜNCÜ AYIRIM PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf I. Genel olarak 244 1966 II. İspat : 245 1967 Madde Sayfa B. Borçlardan sorumluluk 246 1968 C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye I. Sona erme anı 247 1969 II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi 1. Genel olarak 248 1970 2. Katkıdan doğan hak 249 1971 III. Aileye özgülenen mallar 1. Kural 250 1972 2. Paylaşmaya aykırı davranışlar 251 1974 3. Paylaştırma isteminin reddi 252 1975 4. Paylaştırma yöntemi 253 1976 IV. Aile konutu ve ev eşyası 1. İptal veya boşanma hâlinde 254 1977 2. Ölüm hâlinde 255 1981 BEŞİNCİ AYIRIM MAL ORTAKLIĞI A. Mülkiyet I. Kapsamı 256 1984 II. Ortaklık mallan 1. Genel mal ortaklığı 257 1985 2. Sınırlı mal ortaklığı a. Edinilmiş mallarda ortaklık 258 1987 b. Diğer mal ortaklıkları 259 1989 III. Kişisel mallar 260 1990 IV. İspat 261 1991 B. Yönetim ve tasarruf I. Ortaklık mallarında 1. Olağan yönetim 262 1992 2. Olağanüstü yönetim 263 1993 3. Ortaklık mallan ile meslek veya sanat icrası 264 1995 4. Mirasın kabulü veya reddi 265 1996 5. Sorumluluk ve yönetim giderleri ..266 1997 II. Kişisel mallar 267 1998 C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk I. Ortaklık borçları 268 1999 II. Kişisel borçlar 269 2000 D. Eşler arasındaki borçlar 270 2001 E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye I. Sona erme am 271 2002 Madde Sayfa II. Kişisel mala ekleme 272 2003 III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme 273 2005 IV. Değer artış payı 274 2006 V. Değer belirlenmesi 275 2006 VI. Paylaşma 1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü 276 2007 2. Diğer hâllerde 277 2008 VII. Paylaşma usulü 1. Kişisel mallar 278 2010 2. Aile konutu ve ev eşyası 279 2011 3. Diğer malvarlığı değerleri 280 2013 4. Diğer paylaşma kuralları 281 2014 İKİNCİ KISIM HISIMLIK BİRİNCİ BÖLÜM SOYBAĞININ KURULMASI BİRİNCİ AYIRIM GENEL HÜKÜMLER A. Genel olarak soybağmın kurulması 282 2015 SOYBAĞININ YÖNETSEL OLARAK DÜZELTİLMESİNE OLANAK VEREN YASALAR 2330 SAYILI YASA 2059 4727 SAYILI YASA 2062 5524 SAYILI YASA 2064 6652 SAYILI YASA 2067 554 SAYILI YASA 2069 1826 SAYILI YASA 2071 2526 SAYILI YASA 2073 3716 SAYILI YAS A 2076 3716 SAYILI YASANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2079 B. Davada yetki ve yargılama usulü I. Yetki 283 2085 II. Yargılama usulü 284 2088 Madde CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK .2096 .2102 İKİNCİ AYIRIM KOCANIN BABALIĞI A. Babalık karinesi 285 2105 B. Soybağının reddi I. Dava hakkı 286 2111 II. İspat 1. Evlilik içinde ana rahmine düşme 287 2126 2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme 288 2130 III. Hak düşürücü süreler 289 2132 C. Karinelerin çakışması 290 2148 D. Diğer ilgililerin dava hakkı 291 2149 E. Sonradan evlenme I. Koşulu 292 2153 II. Bildirim 293 2156 III. İtiraz ve iptal 294 2160 ÜÇÜNCÜ AYIRIM TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ A. Tanıma I. Koşullan ve şekli 295 2165 II. Bildirim 296 2177 III. İptal davası 1. Tanıyanın dava hakkı 297 2179 2. İlgililerin dava hakkı a. Genel olarak 298 2180 b. İspat yükü 299 2184 3. Hak düşürücü süreler 300 2186 EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 2190 EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR SÖZLEŞME .... 2192 Madde Sayfa KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR HAKKINDA KANUN 2197 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU 2202 B. Babalık hükmü I. Dava hakkı 301 2217 II. Karine 302 2244 III. Hak düşürücü süreler 303 2249 IV. Ananın malî haklan 304 2255 SOYBAĞI DAVALARINDA ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİ, YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI GENELGE VE TEBLİĞİ 2263 DÖRDÜNCÜ AYIRIM EVLÂT EDİNME A. Küçüklerin evlât edinilmesi I. Genel koşullan 305 2277 II. Birlikte evlât edinme 306 2286 III. Tek başına evlât edinme 307 2289 IV. Küçüğün rızası ve yaşı 308 2292 V. Ana ve babanın rızası 1. Şekil : 309 2297 2. Zamanı 310 2297 3. Rızanın aranmaması a. Koşulları 311 2301 b. Karar 312 2303 B. Erginlerin ve kısıtlılann evlât edinilmesi 313 2306 C. Hükümleri 314 2315 D. Şekil ve usul I. Genel olarak 315 2321 II. Araştırma 316 2332 E. Evlâtlık ilişkisinin kaldınlması I. Sebepleri 1. Rızanın bulunmaması 317 2340 2. Diğer noksanlıklar 318 2342 II. Hak düşürücü süre 319 2345 F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık 320 2347 BEŞİNCİ AYIRIM SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ A. Soyadı 321 2349 Madde Sayfa SOYADI TÜZÜĞÜ 2360 B. Karşılıklı yükümlülükler 322 2362 C. Çocuk ile kişisel ilişki I. Ana ve baba ile 1. Kural 323 2367 2. Sınırlan 324 2372 II. Üçüncü kişiler ile 325 2376 III. Yetki 326 2380 ULUSLAR ARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME 2383 ULUSLAR ARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI GENELGESİ 2391 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/ BÜRO AMİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2403 D. Çocukların bakıra ve eğitim giderlerini karşılama I. Kapsamı 327 2414 II. Süresi 328 2419 III. Dava hakkı 329 2423 IV. Nafaka miktarının takdiri 330 2427 V. Durumun değişmesi 331 2430 VI. Geçici önlemler 1. Genel olarak 332 2433 2. Babalığın tespitinden önce 333 2435 VII. Güvence verilmesi 334 2437 ALTINCI AYIRIM VELAYET A. Genel olarak I. Koşullar 335 2440 II. Ana ve baba evli ise 336 2450 III. Ana ve baba evli değilse 337 2465 IV. Üvey çocuklar 338 2471 B. Velayetin kapsamı I. Genel olarak 339 2474 II. Eğitim 340 2478 III. Dinî eğitim 341 2479 IV. Çocuğun temsil edilmesi 342 2480 Madde Sayfa V. Çocuğun fiil ehliyeti 343 2484 VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi 344 2486 VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler 345 2488 ÇOCUKLARIN VELAYETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ İLE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN YENİDEN TESİSİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 2490 C. Çocuğun korunması I. Koruma önlemleri 346 2498 II. Çocukların yerleştirilmesi 347 2508 III. Velayetin kaldırılması 1. Genel olarak 348 2513 2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde 349 2536 3. Velayetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri 350 2538 IV. Durumun değişmesi 351 2541 ÇOCUK HAKLARI BEYANNAMESİ 2545 AVRUPA ÇOCUK HAKLARI BEYANNAMESİ 2547 KÜÇÜKLERİN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLARIN YETKİSİNE VE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME 2548 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 2552 ÇOCUK KORUMA KANUNU 2567 YEDİNCİ AYIRIM ÇOCUK MALLARI A. Yönetim I. Genel olarak 352 2580 II. Evlilik sona erince 353 2584 B. Kullanma hakkı 354 2586 C. Gelirlerin sarfı 355 2587 D. Çocuk mallarının kısmen sarfı 356 2589 E. Çocuğun serbest mallan I. Kazandırmalar 357 2592 II. Saklı pay 358 2594 III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç 359 2595 F. Çocuk mallarının korunması I. Önlemler 360 2596 II. Yönetimin ana ve babadan alınması 361 2603 G. Madde Sayfa Yönetimin sona ermesi I Malların devri 362 2606 II Ana ve babanın sorumluluğu 363 2608 İKİNCİ BÖLÜM AİLE BİRİNCİ AYIRIM NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ A. Nafaka yükümlüleri 364 2611 B. Dava hakkı 365 2629 C. Korunmaya muhtaç kişiler 366 2638 NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASINA VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 2640 ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 2646 ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA MÜKELLEFİYETİNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME 2651 NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME 2651 NAFAKA ALACAKLARIN YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSİLİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME 2655 HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME 2660 HUKUKÎ VE TİCARÎ KONULARDA ADLÎ VEYA GAYRİADLÎ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME 2666 YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 2674 ADLÎ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 2678 İKİNCİ AYIRIM EV DÜZENİ A. Koşullan 367 2681 B. Hükümleri I. Ev düzeni ve gözetim 368 2683 II. Sorumluluk 369 2684 Madde Sayfa III. Altsoyun denkleştirme alacağı 1. Koşulları 370 2688 2. İstenmesi 371 2689 ÜÇÜNCÜ AYIRIM AİLE MALLARI A. Aile vakfı 372 2691 B. Aile mallan ortaklığı I. Oluşumu 1. Koşulları 373 2694 2. Şekil 374 2695 II. Süre 375 2695 III. Hükmü 1. Elbirliği ile işletme 376 2696 2. Yönetim ve temsil a. Genel olarak 377 2697 b. Yöneticinin yetkisi 378 2698 3. Ortak mallar ve kişisel mallar 379 2699 IV. Ortaklığın sona ermesi 1. Sebepleri 380 2700 2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme 381 2701 3. Ölüm 382 2702 4. Paylaşma kuralları 383 2703 V. Kazanç paylı aile mallan ortaklığı 1. Konusu 384 2704 2. Özel sona erdirme sebepleri 385 2705 C. Aile yurdu I. Genel olarak 386 2706 II. Kurulması 1. Koşullan 387 2707 2. Usul ve şekil a. İlân 388 2708 b. Üçüncü kişilerin haklannm korunması 389 2709 c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi 390 2711 III. Sonuçlan 1. Tasarruf hakkının sınırlanması 391 2711 2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması 392 2712 3. Malikin ödemede acze düşmesi 393 2713 IV. Sona ermesi 1. Malikin ölümü hâlinde 394 2714 2. Malikin sağlığında 395 2715 ÜÇÜNCÜ KISIM VESAYET BİRİNCİ BÖLÜM VESAYET DÜZENİ BİRİNCİ AYIRIM VESAYET ORGANLARI Madde Sayfa A. Genel olarak 396 2717 B. Vesayet daireleri I. Kamu vesayeti 397 2721 II. Özel vesayet 1. Koşullan 398 2728 2. Kurulması 399 2729 3. Aile meclisi 400 2730 4. Güvence 401 2731 5. Sona ermesi 402 2732 C. Vasi ve kayyım 403 2733 İKİNCİ AYIRIM VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER A. Küçüklük 404 2736 B. Kısıtlama I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 405 2746 II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü Yönetim 406 2753 III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza 407 2758 IV. İstek üzerine 408 2760 C. Usul I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu 409 2761 II. İlân 410 2766 ÜÇÜNCÜ AYIRIM YETKİ A. Vesayet işlerinde yetki 411 2768 B. Yerleşim yerinin değişmesi 412 2775 DÖRDÜNCÜ AYIRIM VASİNİN ATANMASI Madde Sayfa A. Koşullan I. Genel olarak 413 2779 II. Eşin ve hısımların önceliği 414 2783 III. İlgililerin isteği 415 2784 IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü 416 2786 V. Vasilikten kaçınma sebepleri 417 2787 VI. Vasiliğe engel olan sebepler 418 2789 B. Atama usulü I. Vasinin atanması 419 2790 II. Geçici önlemler 420 2795 III. Tebliğ ve ilân 421 2798 IV. Kaçınma ve itiraz 1. Usul 422 2800 2. Geçici görev 423 2808 3. Karar 424 2808 V. Görevin verilmesi 425 2811 BEŞİNCİ AYIRIM KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK A. Kayyımlığı gerektiren hâller I. Temsil 426 2813 II. Yönetim 1. Kanun gereği 427 2832 2. İstek üzerine 428 2844 B. Yasal danışmanlık 429 2845 C. Yetki 430 2850 D. Usul 431 2852 ALTINCI AYIRIM KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI A. Koşullan 432 2858 B. Yetki 433 2862 C. Bildirim yükümlülüğü 434 2864 D. İtiraz 435 2865 E. Madde Sayfa Usul I Genel olarak 436 ... 2866 11. Yargılama usulü 437 2869 İKİNCİ BÖLÜM VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ BİRİNCİ AYIRIM VASİNİN GÖREVLERİ A. Göreve başlama I. Defter tutma 438 2870 II. Değerli şeylerin saklanması 439 2875 III. Taşınırların satılması 440 2876 IV. Paraların yatırılması 1. Yatırma zorunluluğu 441 2878 2. Yatırımların dönüştürülmesi 442 2879 V. Ticarî ve sınaî işletmeler 443 2880 VI. Taşınmazların satılması 444 2881 B. Özen ve temsil I. Kişiye özen 1. Küçüklerde a. Genel olarak 445 2886 b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması 446 2889 2. Kısıtlılarda 447 2890 II. Temsil 1. Genel olarak 448 2891 2. Yasak işlemler 449 2892 3. Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması 450 2893 4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler a. Vasinin rızası 451 2894 b. Onamamanm sonucu 452 2897 5. Meslek veya sanat 453 2898 C. Malvarlığının yönetilmesi I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü 454 2899 II. Serbest mallar 455 2902 D. Görevin süresi 456 2902 E. Vasinin ücreti 457 2904 İKİNCİ AYIRIM KAYYIMIN GÖREVLERİ Madde Sayfa A. Kayyımın konumu 458 2909 B. Kayyımlığın kapsamı I. Belli bir iş 459 2911 II. Malvarlığının yönetimi 460 2912 ÜÇÜNCÜ AYIRIM VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ A. Şikâyet ve itiraz 461 2914 B. İzin I. Vesayet makamından 462 2915 II. Denetim makamından 463 2929 C. Rapor ve hesapların incelenmesi 464 2934 D. İznin bulunmaması 465 2938 DÖRDÜNCÜ AYIRIM VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU A. Özen yükümü 466 2940 B. Vasinin sorumluluğu 467 2942 C. Devletin sorumluluğu 468 2943 D. Görev ve yetki 469 2945 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VESAYETİN SONA ERMESİ BİRİNCİ AYIRIM VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ A. Küçüklerde 470 2947 B. Hükümlülerde 471 2950 C. Diğer kısıtlılarda I. Kaldırılması 472 2955 II. Usulü 1. İlân 473 2958 2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında 474 2959 Madde Sayfa 3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde 475 2962 4. İstek üzerine kısıtlamada 476 2963 D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta I. Genel olarak 477 2965 II. İlân 478 2991 İKİNCİ AYIRIM VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm 479 2992 B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması I. Sürenin dolması 480 2994 II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması 481 2995 III. Göreve devam zorunluluğu 482 2996 C. Görevden alınma I. Sebepleri 483 2996 II. Usulü 1. İstek üzerine veya re′sen 484 3004 2. Araştırma ve uyan 485 3005 3. Geçici önlemler 486 3007 4. Diğer önlemler 487 3008 5. İtiraz 488 3009 ÜÇÜNCÜ AYIRIM VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi 489 3018 B. Rapor ve hesabın incelenmesi 490 3021 C. Vasinin görevine son verilmesi 491 3023 D. Sorumluluk davasında zamanaşımı I. Olağan zamanaşımı 492 3025 II. Olağanüstü zamanaşımı 493 3032 E. Vesayet altındaki kişinin alacağı 494 3038 TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (ESKİ) 3039 TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (YENİ) 3054 ÜÇÜNCÜ KİTAP MİRAS HUKUKU BİRİNCİ KISIM MİRASÇILAR BİRİNCİ BÖLÜM YASAL MİRASÇILAR Madde Sayfa A. Kan hısımları I. Altsoy 495 3069 II. Ana ve baba 496 3146 III. Büyük ana ve büyük baba 497 3151 IV. Evlilik dışı hısımlar 498 3157 B. Sağ kalan eş 499. 3159 C. Evlâtlık 500 3164 D. Devlet 501 3167 İKİNCİ BÖLÜM ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR BİRİNCİ AYIRIM TASARRUF EHLİYETİ A. Ehliyet I. Vasiyette 502 3175 II. Miras sözleşmesinde 503 3177 B. İrade sakatlığı 504 3178 İKİNCİ AYIRIM TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ A. Tasarruf edilebilir kısım I. Kapsamı 505 3180 II. Saklı pay 506 3184 III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı 1. Borçların indirilmesi 507 3190 2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar 508 3213 3. Sigorta alacakları 509 3215 Madde Sayfa B. Mirasçılıktan çıkarma I. Sebepleri 510 3216 II. Hükümleri 511 3219 III. İspat yükü 512 3223 IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma 513 3227 ÜÇÜNCÜ AYIRIM ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ A. Genel olarak 514 3229 B. Koşullar ve yüklemeler 515 3230 C. Mirasçı atama 516 3233 D. Belirli mal bırakma I. Konusu 517 3235 II. Teslim borcu 518 3238 III. Tereke ile ilgisi 519 3239 E. Yedek mirasçı atama 520 3241 F. Artmirasçi atama I. Belirlenmesi 521 3242 II. Artmirasçıya geçiş 522 3245 III. Güvence 523 3246 IV. Hükümleri 1. Önmirasçı hakkında 524 3247 2. Artmirasçı hakkında 525 3248 G. Vakıf 526 3249 H. Miras sözleşmeleri I. Olumlu miras sözleşmesi 527 3251 II. Mirastan feragat sözleşmesi 1. Kapsamı 528 3253 2. Hükümden düşmesi ■ 529 3260 3. Tereke alacaklılarının hakları 530 3261 4. CİLT (Md. 531-1030) DÖRDÜNCÜ AYIRIM ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ Madde Sayfa A. Vasiyet I. Şekilleri 1. Genel olarak 531 3293 2. Resmî vasiyetname a. Düzenlenmesi 532 3295 b. Memurun işlevi 533 3296 c. Tanıkların katılması 534 3298 d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızm ve imzalanmaksızm düzenleme 535 3300 e. Düzenlemeye katılma yasağı 536 3304 f. Vasiyetnamenin saklanması 537 3307 3. El yazılı vasiyetname 538 3308 4. Sözlü vasiyet a. Son arzulan anlatma 539 3313 b. Belgeleme 540 3317 c. Hükümden düşme 541 3320 II. Vasiyetten dönme 1. Yeni vasiyetname ile 542 3321 2. Yok etme ile 543 3323 3. Sonraki tasarruflar 544 3324 B. Miras sözleşmesi I. Şekli 545 3329 II. Ortadan kaldırılması 1. Sağlararasında a. Sözleşme veya vasiyetname ile 546 3830 b. Sözleşmeden dönme yolu ile 547 3332 2. Mirasbırakandan önce ölme 548 3333 C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması 549 3334 BEŞİNCİ AYIRIM VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ Madde Sayfa A. Atanması I. Atanma ve ehliyet 550 3335 II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi 551 3338 B. Görev ve yetkileri I. Genel olarak 552 3340 II. Tereke mallan üzerinde tasarruf 553 3342 C. Görevin sona ermesi 554 3343 D. Denetlenmesi 555 3344 E. Sorumluluğu 556 3345 ALTINCI AYIRIM ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ İptal davası I. Sebepleri 557 3346 II. Dava hakkı 558 3361 III. Hak düşürücü süreler 559 3370 Tenkis davası I. Koşullan 1. Genel olarak 560 3373 2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar 561 3397 3. Mirasçının alacaklılarının hakları ^..562 3403 II. Hükümleri 1. Genel olarak 563 3404 2. Bölünmez mal vasiyetinde 564 3409 3. Sağlararası kazandırmalar a. Tenkise tâbi kazandırmalar 565 3423 b. Geri verme borcu 566 3453 4. Hayat sigortalannda 567 3455 5. İntifa hakkı veya irat bakımından 568 3457 6. Artmirasçı bakımından 569 3459 III. Tenkiste sıra 570 3459 IV. Hak düşürücü süreler 571 3467 A. B. YEDİNCİ AYIRIM MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR Madde Sayfa Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda 572 3482 Mirastan feragat durumunda I. Tenkis 573 3484 II. Geri verme 574 3485 İKİNCİ KISIM MİRASIN GEÇMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MİRASIN AÇILMASI A. Açılma ve değerlendirme anı 575 3487 B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme 576 3493 C. Açılmanın hükümleri I. Mirasa ehliyet 1. Hak ehliyeti 577 3499 2. Mirastan yoksunluk a. Sebepleri : 578 3515 b. Altsoya etkisi 579 3519 II. Sağ olmak 1. Mirasçı olarak 580 3520 2. Vasiyet alacaklısı olarak 581 3529 3. Cenin 582 3532 4. İleride doğacak çocuk 583 3533 D. Gaiplik I. Gaibin mirası 1. Güvence karşılığı teslim 584 3534 2. Geri verme 585 3538 II. Gaibe düşen miras 586 3542 III. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması 587 3543 IV. Hazinenin istemi 588 3545 İKİNCİ BÖLÜM MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI BİRİNCİ AYIRIM KORUMA ÖNLEMLERİ Madde Sayfa A. Genel olarak 589 3551 B. Defter tutma 590 ....3565 C. Mühürleme 591 3568 D. Terekenin resmen yönetilmesi I. Genel olarak 592 3570 II. Görev, temsil ve sorumluluk 593 3573 III. Mirasçıların bilinmemesi 594 3577 E. Vasiyetname ile ilgili işlemler I. Teslim görevi ve alınacak önlemler 595 3581 II. Vasiyetnamenin açılması 596 3584 III. İlgililere tebliğ 597 3593 IV. Mirasçılık belgesi 598 3597 İKİNCİ AYIRIM MİRASIN KAZANILMASI A. Kazanma 1. Mirasçılar tarafından 599 3607 II. Vasiyet alacaklıları tarafından 1. İstem 600 3613 2. Özel durumlar 601 3629 3. Zamanaşımı 602 3630 III. Alacaklıların durumu 603 3637 IV. Tenkis ve geri isteme 604 3639 B. Ret I. Ret beyanı 1. Ret hakkı 605 3640 2. Süre a. Genel olarak 606 3658 b. Terekenin yazımında 607 3662 3. Ret hakkının geçmesi 608 3664 4. Reddin şekli 609 3665 II. Ret hakkının düşmesi 610 3672 Madde Sayfa III. Mirasçılardan biri tarafından ret 611 3682 IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret 1. Genel olarak 612 3684 2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi 613 3690 3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret 614 3692 V. Ret süresinin uzatılması 615 3693 VI. Vasiyetin reddi 616 3695 VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması 617 3696 VIII. Ret hâlinde sorumluluk 618 3701 ÜÇÜNCÜ AYIRIM RESMÎ DEFTER TUTMA A. Koşulları 619 3703 B. Usul I. Deftere geçirme 620 3707 II. İlân yoluyla çağrı 621 3709 III. Doğrudan doğruya deftere geçirme 622 3713 IV. Defter tutmanın sona ermesi 623 3714 C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu I. Yönetim 624 3715 II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı 625 3717 D. Sonuçlan I. Beyana çağrı 626 3718 II. Beyan 627 3721 III. Resmî deftere göre kabulün sonuçlan 1. Deftere yazılanlardan sorumluluk 628 3723 2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk 629 3724 3. Kefalet borçlarından sorumluluk 630 3725 E. Mirasın Devlete geçmesi hâli 631 3726 DÖRDÜNCÜ AYIRIM RESMÎ TASFİYE A. Koşullan I. Mirasçıların istemi ile 632 3727 II. Mirasbırakanın alacaklılannm istemi ile 633 3732 B. Usul I. Yönetim 634 3734 II. Olağan usul ile tasfiye 635 3736 III. İflâs usuiü ile tasfiye 636 3740 BEŞİNCİ AYIRIM MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI Madde Sayfa A. Koşullan 637 3743 B. Hükümleri 638 3745 C. Zamanaşımı 639 3746 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MİRASIN PAYLAŞILMASI BİRİNCİ AYIRIM PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI A. Mirasın geçmesinin sonucu I. Miras ortaklığı 640 3753 II. Mirasçıların sorumluluğu 641 3770 B. Paylaşmayı isteme hakkı 642 3772 C. Cenin nedeniyle erteleme 643 3776 D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi 644 3777 E. Birlikte yaşayanların hakkı 645 3791 İKİNCİ AYIRIM PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI A. Genel olarak 646 3792 B. Paylaşma kurallan I. Mirasbırakanm tasarrufu 647 3794 II. Paylaşmaya kayyımın katılması 648 3799 C. Paylaşmanın gerçekleşmesi I. Mirasçıların eşitliği 649 3809 II. Payların oluşturulması 650 3811 III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması 651 3812 D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 652 3813 E. Özellikleri olan eşya I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya 653 3818 II. Mirasbırakanm mirasçılardaki alacakları 654 3820 III. Rehnedilmiş tereke malları 655 3820 IV. Taşınmazlar 1. Bölünme 656 3821 2. Özgülenme a. Özgülenmeye esas olan değer 657 3822 b. Değerin belirlenmesi 658 3823 Madde Sayfa V. Tarımsal işletmeler 1. Paylaştırma dışında bırakma a. Koşulları 659 3823 b. Taşınırların özgülenmesi 660 3826 c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı 661 3826 d. Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme 662 3828 e. Ergin olmayan mirasçılar 663 3829 2. Aile mallan ortaklığı a. İstem hakkı 664 3830 b. Ortaklığın sona erdirilmesi 665 3831 3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması 666 3832 4. Yan sınaî işletme 667 3833 5. İşletmenin satılması 668 3835 ÜÇÜNCÜ AYIRIM MİRASTA DENKLEŞTİRME A. Mirasçılar arasında 669 3836 B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde 670 3845 C. Denkleştirme şekli I. Geri verme veya mahsup 671 3846 II. Miras payını aşan kazandırmalar 672 3847 III. Denkleştirme değeri 673 3848 D. Eğitim ve öğrenim giderleri 674 3849 E. Hediyeler ve evlenme giderleri 675 3850 DÖRDÜNCÜ AYIRIM PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU A. Paylaşmanın sonuçlandırılması I. Paylaşma sözleşmesi 676 3852 II. Miras payı üzerinde sözleşme 677 3867 III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler 678 3882 B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu I. Garanti borcu 679 3886 II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği 680 3892 C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu I. Müteselsil sorumluluk 681 3896 II. Mirasçılara rücu 682 3897 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 3899 DÖRDÜNCÜ KİTAP EŞYA HUKUKU BİRİNCİ KISIM MÜLKİYET BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde A. Mülkiyet hakkının içeriği 683 B. Mülkiyet hakkının kapsamı I. Bütünleyici parça 684 3922 II. Doğal ürünler 685 3926 III. Eklenti 1. Tanım 686 3928 2. Eklenti sayılmayanlar 687 3930 C. Birlikte mülkiyet I. Paylı mülkiyet 1. Genel kurallar 688 3931 2. Yönetim ve tasarruf a. Anlaşmalar 689 3934 b. Olağan yönetim işleri 690 3936 c. Önemli yönetim işleri 691 3937 d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar 692 3939 3. Yararlanma, kullanma ve koruma 693 3945 4. Giderler ve yükümlülükler 694 3948 5. Kararların bağlayıcılığı 695 3949 6. Paydaşlıktan çıkarma a. Paydaşın çıkarılması 696 3952 b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması 697 3954 7. Paylı mülkiyetin sona ermesi a. Paylaşma istemi 698 3955 b. Paylaşma biçimi 699 3959 c. İntifa hakkı sahibinin durumu 700 3981 II. Elbirliği mülkiyeti 1. Kaynakları ve niteliği 701 3983 2. Hükümleri 702 3986 3. Sona ermesi 703 3989 İKİNCİ BOLUM TAŞINMAZ MÜLKİYETİ BİRİNCİ AYIRIM TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI Madde Sayfa A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu 704 3992 B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması I. Tescil 705 4002 II. Kazanma yolları 1. Hukukî işlem 706 4005 2. İşgal 707 4022 3. Yeni arazi oluşması 708 4024 4. Arazi kayması a. Genel olarak 709 4027 b. Heyelan 710 4028 c. Sınırın yeniden belirlenmesi 711 4029 5. Kazandırıcı zamanaşımı a. Olağan zamanaşımı 712 4030 b. Olağanüstü zamanaşımı 713 4038 c. Sürelerin hesabı 714 4080 6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar 715 4082 III. Tescili isteme hakkı 716 4091 C. Taşmmaz mülkiyetinin kaybı 717 4093 İKİNCİ AYIRIM TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI A. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği I. Kapsam 718 4095 II. Sınırlar 1. Sınırların belirlenmesi 719 4099 2. Sınır belirleme yükümlülüğü 720 4101 3. Sımrlıklar üzerinde paylı mülkiyet 721 4102 III. Arazideki yapılar 1. Arazi ve yapı malzemesi a. Mülkiyet ilişkisi 722 4103 b. Tazminat 723 4105 c. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi 724 4108 Madde Sayfa 2. Taşkın yapılar 725 4113 3. Üst hakkı 726 4121 4. Mecralar 727 4124 5. Taşınır yapılar 728 4127 IV. Araziye dikilen fidanlar 729 4128 V. Taşınmaz malikinin sorumluluğu 730 4131 Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları 1. Genel olarak 731 4136 II. Devir hakkının kısıtlamaları 1. Yasal onalım hakkı a. Onalım hakkı sahibi 732 4139 b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre...733 4145 c. Kullanılması 734 4148 2. Sözleşmeden doğan onalım hakkı 735 4149 3. Alım ve geri alım hakları 736 4151 III. Komşu hakkı 1. Kullanma biçimi 737 4153 2. Kazı ve yapılar a. Kural 738 4157 b. Özel kurallar 739 4160 3. Bitkiler a. Kural 740 4161 b. Özel kurallar ′. 741 4163 4. Doğal olarak akan su 742 4164 5. Fazla suyun akıtılması 743 4167 6. Mecra geçirilmesi a. Katlanma yükümlülüğü 744 4169 b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması 745 4176 c. Durumun değişmesi 746 4177 7. Geçit haklan a. Zorunlu geçit 747 4178 b. Diğer geçit haklan 748 4185 8. Sınırhklar 749 4187 9. Katılma yükümlülüğü 750 4188 IV. Başkasının arazisine girme hakkı 1. Orman ve mer′aya girme 751 4189 2. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması 752 4191 3. Zorunluluk hâlinde 753 4193 V. Kamu hukuku kısıtlamaları 1. Genel olarak 754 4194 Madde Sayfa 2. Toprağın iyileştirilmesi 755 4195 C. Kaynak ve yeraltı suları I. Mülkiyet ve irtifak hakkı 756 4197 II. Kaynaklara zarar verilmesi 1. Tazminat 757 4213 2. Eski duruma getirme 758 4222 III. Aynı yataktan beslenen kaynaklar 759 4224 IV. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet 760 4227 V. Zorunlusu 761 4231 KAT MÜLKİYETİ KANUNU 4237 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAŞINIR MÜLKİYETİ A. Konusu 762 4257 B. Kazanılması 1. Mülkiyetin nakli 1. Zilyetliğin devri 763 4258 2. Mülkiyetin saklı tutulması a. Genel olarak 764 4260 b. Taksitle satış 765 4261 3. Hükmen teslim 766 4262 II. Sahiplenme 1. Sahipsiz şeyler 767 4263 2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar 768 4264 III. Bulunmuş eşya 1. Arama ve ilân 769 4265 2. Koruma ve satma 770 4267 3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme 771 4268 4. Define 772 4269 5. Bilimsel değeri olan eşya 773 4270 IV. Düşen veya sürüklenen şeyler 774 4271 V. İşleme 775 4272 VI. Karışma ve birleşme 776 4273 VII. Kazandırıcı zamanaşımı 777 4275 C. Kaybedilmesi 778 4276 İKİNCİ KISIM SINIRLI AYNÎ HAKLAR BİRİNCİ BÖLÜM İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ BİRİNCİ AYIRIM TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI Madde Sayfa A. Konusu 779 4279 B. Kurulması ve sona ermesi I. Kurulması 1. Tescil 780 4282 2. Sözleşme 781 4284 3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı 782 4287 II. Sona ermesi 1. Genel olarak 783 4287 2. Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması 784 4288 3. Mahkeme karan 785 4289 C. Hükümleri I. Kapsamı 1. Genel olarak 786 4291 2. Tescile göre 787 4292 3. İhtiyaçların değişmesi 788 4293 4. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet 789 4294 II. Bakım giderleri 790 4295 III. Değişiklikler 1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi...791 4296 2. Bölünme a. Yararlanan taşınmazın bölünmesi 792 4297 b. Yüklü taşınmazın bölünmesi 793 4299 İKİNCİ AYIRIM İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI A. İntifa hakkı I. Konusu 794 . II. Kurulması 795. .4300 .4306 B. Madde Sayfa III. Sona ermesi 1. Sona erme sebepleri : 796 4309 2. Süresi 797 4313 3. Harap olma veya kamulaştırma 798 4315 4. Geri verme a. Yükümlülük 799 4316 b. Sorumluluk 800 4317 c. Giderler 801 4318 5. Zamanaşımı 802 4319 IV. İntifa hakkının hükümleri 1. İntifa hakkı sahibinin haklan a. Genel olarak 803 4325 b. Doğal ürünler 804 4326 c. Faizler 805 4327 d. Hakkın kullanılmasının devri 806 4328 2. Malikin hakları a. Gözetim 807 4329 b. Güvence isteme 808 4330 c. Bağışlamada güvence 809 4331 d. Güvence verilmemesinin sonuçlan 810 4331 3. Defter tutma 811 4332 4. İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri a. Malın korunması 812 4333 b. Bakım ve işletme giderleri 813 4334 c. Malvarlığı intifamda borçların faizi 814 4335 d. Sigorta ettirme 815 4337 V. Özel hâller 1. Taşınmazlar a. Ürünler 816 4338 b. Özgülerime yönü 817 4339 c. Ormanlar 818 4340 2. Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler 819 4341 3. Alacaklar a. Yararlanmanın kapsamı 820 4343 b. Ödeme ve işletme 821 4344 c. Devir isteme hakkı 822 4345 Oturma hakkı I. Genel olarak 823 4346 II. Oturma hakkının kapsamı 824 4348 III. Giderler 825 4349 Madde Sayfa C. Üst hakkı 1. Konu ve tapu kütüğüne kayıt 826 4350 II. İçerik ve kapsam 827 4352 III. Sona ermenin sonuçları 1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi 828 4353 2. Bedel 829 4355 3. Diğer hükümler 830 4356 IV. Süresinden önce devir istemi 1. Koşullan 831 4357 2. Hakkın kullanılması 832 4358 3. Diğer hâller 833 4360 V. Üst hakkı iradının güvencesi 1. İpotek kurulmasını isteme hakkı 834 4361 2. Tescil 835 4362 VI. Sürenin üst sınırı 836 4363 D. Kaynak hakkı 837 4364 E. Diğer irtifak haklan 838 4367 ÜÇÜNCÜ AYIRIM TAŞINMAZ YÜKÜ A. Konusu 839 4369 B. Kurulması ve sona ermesi I. Kurulması 1. Tescil ve kazanma 840 4371 2. Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü 841 4372 3. Güvence amacıyla kurulma 842 4373 II. Sona ermesi 1. Genel olarak ..843 4373 2. Yükten kurtarma a. Alacaklının yetkisi 844 4374 b. Yükümlünün yetkisi 845 4375 c. Yükten kurtarma bedeli 846 4376 3. Zamanaşımı 847 4377 C. Hükümleri I. Alacaklının hakkının niteliği 848 4383 II. Yükün niteliği 849 4384 İKİNCİ BOLUM TAŞINMAZ REHNİ BİRİNCİ AYIRIM GENEL HÜKÜMLER Madde Sayfa A. Koşullar I. Taşınmaz rehninin türleri 850 4395 II. Güvence altına alman alacak 1. Anapara 851 4397 YABANCI PARA ÜZERİNDEN İPOTEK TESİSİNE İLİŞKİN GENELGE 4402 2. Faiz 852 4408 III. Taşınmaz 1. Rehne konu olabilme 853 4408 2. Belirli olma a. Taşınmaz tek ise 854 4409 b. Taşınmaz birden çok ise 855 4410 B. Rehnin kurulması ve sona ermesi I. Rehnin kurulması 1. Tescil 856 4411 2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda 857 4412 II. Rehnin sona ermesi 858 4413 III. Taşınmazların birleştirilmesi 1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi 859 4414 2. Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması 860 4415 3. Bedel olarak ödenen para 861 4416 C. Hükmü I. Rehnin kapsamı 862 4417 II. Kira bedelleri 863 4418 III. Zamanaşımı 864 4420 IV. Önlem alma yetkisi 1. Değer düşmelerine karşı a. Koruma önlemleri 865 4420 b. Güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme 866 4422 2. Değerin kusur olmadan düşmesi 867 4423 3. Rehinli taşınmazın kısmen devri 868 4424 V. Rehinden sonra kurulan aynî haklar 869 4425 Madde Sayfa VI. Rehin derecesi 1. Rehin derecesinin hükümleri 870 4427 2. Rehin dereceleri arasındaki ilişki 871 4429 3. Boş dereceler 872 4431 VII. Rehnin paraya çevrilmesi 1. Paraya çevirme şekli 873 4432 2. Satış bedelinin dağıtılması 874 4434 3. Güvencenin kapsamı 875 4435 4. Zorunlu masrafların güvencesi 876 4440 VIII. Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı 1. Öncelik 877 4441 2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi 878 4442 IX. Sigorta tazminatı üzerinde hak 879 4443 X. Alacaklının temsili 880 4444 İKİNCİ AYIRIM İPOTEK A. Amaç ve nitelik 881 4446 B. Kurulması ve sona ermesi I. Kuruluş 882 4448 II. Sona erme 1. İpoteğin terkinini isteme hakkı 883 4450 2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı 884 4451 3. İpotekten kurtarma a. Koşulları ve usulü 885 4452 b. Açık artırma 886 4453 4. Ödeme istemi 887 4455 C. Hükmü I. Mülkiyet ve borçluluk 1. Taşınmazın devri 888 4456 2. Taşınmazın bölünmesi 889 4457 3. Borcu yüklenmenin bildirilmesi 890 4458 II. Alacağın devri 891 4459 D. Kanunî ipotek I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek 892 4460 II. Tescile tâbi kanunî ipotekler 1. Hâller 893 4460 2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortaklan bakımından 894 4463 3. Zanaatkar ve yükleniciler bakımından a. Tescil 895 4465 Madde b. Sıra 896.... c. Öncelik 897.... ÜÇÜNCÜ AYIRIM İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ A. İpotekli borç senedi I. Amaç ve nitelik 898 .... II. Değer biçilmesi 899 .... III. Muacceliyet bildirimi 900.... IV. Malikin durumu 901 .... V. Devir ve bölünme 902 .... B. İrat senedi I. Amaç ve nitelik 903 .... II. Sorumluluğun sınırı 904 .... III. Devletin sorumluluğu 905 .... IV. Yükten kurtarma 906.... V. Borç ve mülkiyet 907 .... VI. Bölünme 908.... C. Ortak hükümler I. Kurulması .4469 .4470 .4471 .4471 .4472 .4473 .4474 .4475 .4476 .4477 .4478 1. Alacağın niteliği 909 . 2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi 910 . 3. Tescil ve rehin senedi a. Rehin senedini düzenleme gereği 911 . b. Rehin senedinin düzenlenmesi 912 . c. Rehin senedinin şekli 913 . 4. Alacaklının belirlenmesi a. Düzenleme sırasında 914 . b. Ortak temsilci 915 . 5. Ödeme yeri 916 . 6. Alacağın devrinden sonra ödeme 917 . II. Sona erme 1. Alacaklının olmaması 918 . 2. Terkin 919 . III. Alacaklının haklan 1. İyiniyetin korunması a. Tescil bakımından 920 . b. Senet bakımından 921 . c. Senet ile tescilin ilişkisi 922 . .4479 .4480 .4481 .4482 .4483 .4484 .4484 .4485 .4487 .4488 .4488 .4489 .4490 .4491 Madde Sayfa 2. Hakkın ileri sürülmesi 923 4492 3. Alacağın devri 924 4492 IV. İptal 1. Senedin kaybedilmesi 925 4493 2. İlân yoluyla duyuru 926 4495 V. Borçlunun defileri 927 4496 VI. Ödenen senedin geri verilmesi 928 4496, VII. Hukukî ilişkide değişiklik 929 4497 DÖRDÜNCÜ AYIRIM TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ A. Rehinli tahviller 930 4499 B. Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması I. Genel olarak 931 4500 II. Düzenlenmesi 932 4501 III. Borcun kısım kısım ödenmesi 933 4502 IV. Tescil 934 4503 V. Hükmü 1. Senedi çıkaran aracı kurum 935 4503 2. Senetlerin geri ödenmesi a. Ödeme plânı 936 4504 b. Denetleme 937 4505 c. Geri ödemelerin özgülenmesi 938 4506 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAŞINIR REHNİ BİRİNCİ AYIRIM TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI A. Teslime bağlı rehin I. Kurulması 1. Alacaklının zilyetliği 939 4507 2. Ayrık durumlar 940 4514 HAYVAN REHNİ TÜZÜĞÜ 4516 3. Art rehin 941 4522 4. Alt rehin 942 4523 Madde Sayfa II. Rehnin sona ermesi 1. Zilyetliğin kaybı 943 4524 2. Geri verme borcu 944 4526 3. Alacaklının sorumluluğu 945 4527 III. Rehnin hükümleri 1. Alacaklının hakkı 946 4528 2. Rehnin kapsamı 947 4529 3. Rehnin sırası 948 4530 4. Mülkiyetin geçememesi 949 4531 B. Hapis hakkı I. Koşullan 950 4532 II. Ayrık durumlar 951 4534 III. Borç ödemeden aciz 952 4535 IV. Hükümleri 953 4536 İKİNCİ AYIRIM ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN A. Genel olarak 954 4538 B. Kurulması I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda 955 4539 II. Kıymetli evrakta 956 4540 III. Emtiayı temsil eden senetlerde 957 4541 IV. Art rehin 958 4542 C. Hükümleri I. Rehnin kapsamı 959 4543 II. Rehinli pay senetlerinin temsili 960 4544 III. Yönetim ve ödeme 961 4546 ÜÇÜNCÜ AYIRIM REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİ İLE UĞRAŞANLAR A. Ödünç verenler I. İşletme izni alma 962 4548 II. Süre 963 4549 B. Taşınır rehni karşılığı ödünç I. Kurulması 964 4550 II. Hükümleri 1. Rehnin paraya çevrilmesi 965 4550 2. Arta kalan para üzerindeki hak 966 4551 Madde Sayfa III. Rehnin sona ermesi 1. Rehinden kurtarmayı isteme hakkı 967 4558 2. Ödünç verenin haklan 968 4559 C. Geri alım hakkı tanıyarak satım 969 4560 DÖRDÜNCÜ AYIRIM REHİNLİ TAHVİL A. Niteliği 970 4561 B. Şekli 971 4562 C. Düzenlenmesi 972 4563 TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU 4564 ÜÇÜNCÜ KISIM ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ BİRİNCİ BÖLÜM ZİLYETLİK A. Zilyetlik kavramı ve türleri I. Kavram 973 4569 II. Türleri 1. Aslî ve fer′î zilyetlik 974 4572 2. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik 975 4573 III. Geçici olarak kesilme 976 4574 B. Zilyetliğin devri I. Hazırlar arasında 977 4575 II. Hazır olmayanlar arasında 978 4578 III. Teslimsiz devir 979 4579 IV. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 980 4581 C. Zilyetliğin hükümleri I. Korunması 1. Savunma hakkı 981 4582 2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı 982 4585 3. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı 983 4586 4. Dava hakkının düşmesi 984 4587 II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması 1. Mülkiyet karinesi 985 4588 2. Fer′î zilyetlikte karine 986 4590 3. Davaya karşı savunma 987 4591 Madde Sayfa 4. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası a. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından 988 4592 b. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından 989 4593 c. Para ve hamile yazılı senetlerde 990 4596 d. İyiniyetli olmama hâlinde 991 4597 5. Taşınmazlarda karine 992 4598 III. Sorumluluk 1. İyiniyetli zilyet bakımından a. Yararlanma 993 4599 b. Tazminat 994 4601 2. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından 995 4603 IV. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma 996 4606 TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 4609 İKİNCİ BÖLÜM TAPU SİCİLİ A. Kurulması I. Sicil bakımından 1. Genel olarak 997 4613 2. Taşınmazların kaydedilmesi a. Kaydedilecek taşınmazlar 998 4615 b. Kaydedilmeyecek taşınmazlar 999 4617 3. Sicilin unsurları a. Tapu kütüğü 1000 4618 b. Kat mülkiyeti kütüğü 1001 4620 c. Yevmiye defteri ve belgeler 1002 4622 d. Plân 1003 4623 II. Tapu sicilinin tutulması 1. Bir bölgede 1004 4624 2. Birden çok bölgede 1005 4624 III. Tapu idareleri 1. Kuruluş 1006 4625 2. Sorumluluk 1007 4626 LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN 4631 B. İşlemler I. İşlemlerin konusu 1. Tescil 1008 4634 2. Şerhler a. Kişisel haklarda 1009 4635 b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında 1010 4641 Madde c. Geçici tescil şerhi 1011 3. Beyanlar 1012 II. Tescilin ve terkinin koşulları 1. İstem a. Tescil için 1013 4646 b. Terkin ve değişiklik için 1014 4647 2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi 1015 4648 3. Belgelerin tamamlanması 1016 4650 III. Tescilin biçimi 1. Genel