Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin Korunması

Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin KorunmasıSayfa Sayısı
:  
362
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7899-40-6

55,00 TL

  Kişisel verilerin korunması, bireyler açısından bir hak olmakla beraber, idare için de bir yükümlülüktür. Çalışma kapsamında kişisel verilerin korunması konusu idare hukuku boyutuyla değerlendirilmiştir. Bu konuda Türk Hukuku'na kaynak teşkil eden Avrupa Birliği'nin ilgili düzenlemelerinden de bahsedilerek, karşılaştırılmalı bir inceleme yapılmıştır. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ile yargı içtihatları da eklenmiş ve böylece uygulamada konunun nasıl ele alındığı yansıtılmaya çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI İLE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
I. TÜRK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
A. Tanım
B. Kişisel Verinin Unsurları
C. Kapsam
D. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
II. TÜRK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ
A. Özel Nitelikli Kişisel Verinin Anlamı ve Korunmasının Önemi
B. Terim Sorunu
C. Kapsam
D. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları


İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
A. Kişisel Verilerin Korunmasının Anlamı ve İçeriği
B. Veri Güvenliği Kavramı ve Kişisel Verilerin Korunması
C. Kişisel Verileri Koruma İhtiyacı
D. Danıştay'ın Kişisel Verilerin Korunması Konusuna Yaklaşımı
E. Kişisel Verilerin Korunmasının Tarihsel Gelişimi
F. Başlıca Uluslararası Belgelerde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Temel Düzenlemeler
II. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
A. Kişisel Verilerin Bağımsız Denetim Organları Tarafından Korunması
B. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Oluşumu
C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Kamu Tüzel Kişiliği
D. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Özerk Yapısı
E. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun İdari Teşkilat İçindeki Yeri
F. Kurul Tarafından Verilen İdari Para Cezaları ve İdari Para Cezalarının Yargısal Denetimi


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA HUKUKİ DENETİM
I. YARGI DIŞI DENETİM
A. Veri Sorumlusu Kamu Tüzel Kişisine Yapılan İdari Başvuru
B. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na Şikayet Yolu ile Yapılan Başvuru
C. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Re'sen Yapılan İnceleme
II. YARGISAL DENETİM
A. Yargısal Denetimin Sınırları
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme
C. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Açılan İptal ve Tam Yargı Davaları
D. Kanun Yolları
III. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YARGISAL DENETİM
SONUÇ


KAYNAKÇA