Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Türk Anayasa Hukuku

Türk Anayasa HukukuSayfa Sayısı
:  
428
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-313-048-2

48,60 TLBİRİNCİ BÖLÜM


ANAYASA KAVRAMI


 


1. Genel olarak “Anayasa” Terimi


2. Anayasa ve Anayasacılığın Tanımı


3. Anayasanın Normatif Konumu ve Anayasanın Üstünlüğü


4. Anayasaların Sınıflandırılması


5. Anayasanın Ruhu ve  “Sonsuzluk hükümleri”


6. Anayasa Hukukunun Kaynakları


 


İKİNCİ BÖLÜM


TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ VE 


ANAYASACILIK ANLAYIŞI 


 


1. İslamiyet Öncesi Dönem


2. İslamiyet Sonrası Dönem


3. Osmanlı Devleti


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


BATI ETKİSİNDE OSMANLI-TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİ


1. Sened-i İttifak (1808)


2. Tanzimat Fermanı (1839)


3. Islahat Fermanı (1856)


4. Kanun-u Esasi (1876): “I.  Meşrutiyet”


5. II. Meşrutiyetin İlanı (1908) ve Kanun-u Esasi Değişikliği Paketi (1909)


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ (CUMHURİYETE GEÇİŞ)


ANAYASAL GELİŞMELER


 


1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası) 


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


1924 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU (1924 ANAYASASI) 


 


1. 1924 Anayasası Hazırlıkları


2. 1924 Anayasası’nın Getirdikleri


 


ALTINCI BÖLÜM


1924 ANAYASASI’NDAN 1961 ANAYASASI’NA GEÇİŞ SÜRECİ


1. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi 55


2. Geçiş Dönemi Yönetimi 57


2.1. Geçici Anayasal Düzen (12 Haziran Geçici Anayasası) 57


3. 1961 Anayasası’nın Hazırlanışı 58


 


YEDİNCİ BÖLÜM


1961 ANAYASASI


 


1. Genel Olarak


2. Hukuk devleti yolunda yenilikler


3. Hükümet Sistemi


4. İnsan Hakları


5. 12 Mart Muhtırası Sonrası (1971-1973 Değişiklikleri)


 


SEKİZİNCİ BÖLÜM


1982 ANAYASASINA GEÇİŞ VE HAZIRLIK SÜRECİ


 


1. Koalisyon Hükümetleri ve Siyasi İstikrarsızlık


2. 12 Eylül Askeri Darbesi ve İhtilal Hukuku


3. 1982 Anayasası’nın Hazırlanması


4. 1982 Anayasasının Ana Özellikleri


 


DOKUZUNCU BÖLÜM


1982 ANAYASASI IŞIĞINDA TÜRK ANAYASA DÜZENİ:GENEL İLKELER


 


1. Anayasanın Temel Felsefesi 


2. Başlangıç Kısmı


 


ONUNCU BÖLÜM


ANAYASAYA GÖRE DEVLETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ


 


1. Anayasanın Kuruculuk İşlevi  ve Felsefesi


2. Değiştirilmeme Güvencesi / Sonsuzluk Hükümleri


3. Cumhuriyet İlkesi


4. Milli Egemenlik İlkesi


5. Üniter Devlet İlkesi


6. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet ilkesi


7. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi


8. Laik Devlet İlkesi 


9. Sosyal Devlet İlkesi 


10. Hukuk Devleti İlkesi 


11. Eşitlik İlkesi


12. Demokratik Devlet İlkesi


 


ONBİRİNCİ BÖLÜM


TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER


 


1. İnsan Hakları ve Temel (Eksen) Kavramlar 


2. Temel Haklar ve Özgürlükler Hukukunun Anayasal Konumu


3. Negatif,  Pozitif ve Aktif Statü Hakları


 


ONİKİNCİ BÖLÜM


Hükümet Sistemlerinin Sınıflandırılması


 


1. Hükümet Sistemlerinin Sınıflandırılması


2. Türkiye’de “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”


 


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM


 


1. Anayasa Hukuku  Boyutuyla Siyasi Partiler


2. Seçim Hukuku ve İlkeleri


 


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM


DEVLETİN TEMEL ORGANLARI (YASAMA, YÜRÜTME, YARGI)


 


1. Yasama Organı 


2. Yürütme Organı


3. Yargı Organı


 


ONBEŞİNCİ BÖLÜM


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ USÜL VE YÖNTEMLERİ


 


1. Teklif hakkı (öneri)


2. Görüşme ve Karar Aşaması


3. Onay aşaması


4. Türkiye’de Anayasa Değişikliği 


 


 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI