Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Turizm Hukuku

Turizm HukukuSayfa Sayısı
:  
280
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
9789754642483

65,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...öNSöZ Uygar toplum olmanın ön koşulu, adalet duygusunu özümsemek ve yaşama uyarlamak olsa gerek. Hukuk, özünde, ilişkilerde adaletin gerçekleştirilmesini sağlamak, sapmaları önlemek ve gidermek yönünde oluşturulan ve sürekli geliştirilen kurallar sistemidir. Adalet toplumsal yaşamının her boyutu ile ilgili, dolayısı ile ticari yaşamın da ayrılmaz bir unsurudur veya olmalıdır. Turizm, ticari faaliyet olmanın ötesinde içerdiği çok yönlü ve karmaşık ilişkiler yumağı nedeni ile, türlü yasal düzenlemelere sahne olmaktadır. Turizme özgü yasa, yönetmelik vb. yazılı kurallar, turizm hukuku kavramının temelini oluşturmakla birlikte, tek başına turizm hukukunun kapsamım oluşturmamaktadır. Anayasa hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, medeni hukuk gibi alanlar turizm hukukunu çevreleyen bir çok düzenlemeleri içermektedir. Turizm eğitimi veren kurumlarda her bir hukuk alanının hukuk fakültelerinde olduğu ölçüde ayrıntılı işlenmesi program mühendisliği açısından olası değildir. Buna karşın, turizm hukukunu turizme özgü birkaç yasa ve yönetmelikle sınırlı tutan ders içeriklerinin de öğrencilerin yeterli alt yapıya ulaşmalarına olanak tanımadığı da bir gerçektir. Bu kitap, turizm eğitimi veren kurumlarda turizm hukuku derslerinin içeriğinin hangi konuları kapsaması gerektiğini çok iyi özümsemiş, deneyimli bir hukukçunun eseridir. Hamurunda, hukuk bilgisine ek olarak, çeşitli davalardan edinilen birikimlerin yanı sıra. lisans düzeyinde yedi yıl süre ile verilen turizm hukuku derslerinde öğrencilerden ve akademisyenlerden alınan geri bildirimler bulunmaktadır. Bu kitabın turizm eğitimi veren kurumlarda çok ciddi bir eksikliği karşılayacağına inanıyorum. Değerli dostum Av. Bülent TEZCAN′ı yıllardır harcadığı emeğin sonucunda ortaya koyduğu bu kıymetli eserden dolayı kutluyor, akademik bir ruh ile gerçekleştireceği yeni yayınlarını sabırsızlıkla bekliyorum.. 20/03/2003 Kuşadası Yrd. Doç. Dr. Osman E. ÇOLAKOĞLU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 21 KAYNAKÇA 23 § 1. GİRİŞ 25 BİRİNCİ KISIM GENEL KAVRAMLAR § 2. TURİZM HUKUKU 31 I. HUKUK 31 II. TURİZM HUKUKU 32 III. DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 33 1. Anayasa Hukuku İle İlişkisi 34 2. Borçlar Hukuku İle İlişkisi 34 3. Ticaret Hukuku ile İlişkisi 35 4. Medeni Hukuk İle İlişkisi 35 5. İş Hukuku İle ilişkisi 36 6. Devletler Özel Hukuku İle İlişkisi 36 IV. HUKUKUN BÖLÜMLENMESİNDEKİ YERİ 36 1. Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı 36 2. Karma Hukuk 38 3. Turizm Hukukunun Yeri 39 § 3. TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI 40 I. HUKUKUN KAYNAĞI KAVRAMI 40 II. TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI 41 A. YAZILI KAYNAKLAR 41 1. Kanunlar (Yasalar) 41 2. Kanun Hükmünde Kararname 42 3. Uluslararası Sözleşmeler 43 4. Tüzük (Nizamname) 43 5. Yönetmelik (Talimatname) 44 6. Diğer Metinler (Bakanlık Kararnameleri, Genelge, Yönerge vs.) 44 B. ÖRF VE ADET 45 C. İÇTİHATLAR (GÖRÜŞLER) 46 1. Yargısal Görüşler (Kazai İçtihatlar) 47 2. Bilimsel Görüşler (İlmi İçtihatlar) 47 III. MEDENİ HUKUK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE TURİZM HUKUKU 47 IV. KAYNAKLARIN UYGULAMA SIRASI 49 1. Kamu Hukuku Boyutu 49 2. Özel Hukuk Boyutu 49 Ticari İşlerde Kaynakların Uygulama Sırası 50 Ticari Olmayan İşlerde Kaynakların Uygulama Sırası 53 § 4. TURİZM HUKUKUNUN ÖZNELERİ 57 I. KİŞİ KAVRAMI 57 1. Gerçek Kişi 57 2. Tüzel Kişi 57 II. HUKUKUN ÖZNESİ 58 III. TURİZM HUKUKUNUN ÖZNELERİ 58 TURİZM İŞLETMELERİ 59 A. TİCARİ İŞLETME 59 B. TACİR 63 C. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 64 D. TURİZM İŞLETMELERİNİN TÜRLERİ 67 1. Seyahat işletmeleri 68 2. Konaklama İşletmeleri 74 3. Ulaştırma İşletmeleri 75 4. Diğer İşletmeler 76 TÜKETİCİ 76 1. Doğrudan Tüketici (Turist) 77 2. Dolaylı Tüketici 78 KAMUSAL ÖZNELER 79 A. KAMU İDARELERİ 79 Turizm Bakanlığı 79 B. KAMU KURUMLARI 81 C. MESLEK ÖRGÜTLERİ 81 1. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 82 2. Ticaret Odaları 84 3. Esnaf ve Sanatkarlar Odası 84 Rehber Odaları 85 D. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 85 1. Turizm Bankası 85 2. Kalkınma Bankası 86 MESLEK MENSUPLARI 86 1. Seyahat Acentalığı 87 2. Sorumlu Müdür 87 3. Enformasyon Memuru 88 4. Profesyonel Turist Rehberi 89 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 92 10 1. Dünya Turizm Örgütü (WTO) 92 2. Uluslararası Hava Ulaşım Birliği (IATA) 93 İKİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ 5. TURİZM İŞLETMELERİNDE TACİR YARDIMCILARI 97 I. GENEL OLARAK TEMSİL 97 II. TİCARİ TEMSİL 98 III. TACİR YARDIMCILARI 99 1. Ticari Temsilci 99 2. Ticari Vekil , 101 3. Geniş Yetkili Ticari Vekil 102 4. Dar Yetkili Ticari Vekil 103 5. Rekabet Yasağı 103 IV. SEYAHAT İŞLETMELERİNDE TACİR YARDIMCILARI 104 1. Genel Müdür 105 2.Genel Müdür Yardımcısı 105 3. Departman Müdürleri 105 Personel (İdari İşler) Müdürü 105 Muhasebe (Mali İşler) Müdürü 106 Satın Alma Müdürü 106 Satış Müdürü 106 Pazarlama Müdürü 106 Operasyon Müdürü (Gezi Yöneticisi) 107 4. Departman Görevlileri 107 5. Gezici Elemanlar 107 V. KONAKLAMA (OTEL) İŞLETMELERİNDE TACİR YARDIMCILARI 108 1. Genel Müdür 108 2. Genel Müdür Yardımcısı 108 3. Departman Müdürleri 109 Ön Büro Müdürü 109 Personel (İdari İşler) Müdürü 110 Muhasebe (Mali İşler) Müdürü 110 Satın Alma Müdürü 110 Yiyecek İçecek Müdürü 111 4. Departman Görevlileri 111 5. Gezici Elemanlar 112 j 6. TURİZM HUKUKU SÖZLEŞMELERİ 113 I. SÖZLEŞME 113 II. SÖZLEŞME HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER 114 11 III. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ 115 1. Tipik Sözleşmeler 116 2. Adsız Sözleşmeler 116 Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler 116 Karma Sözleşmeler 117 Birleşik Sözleşmeler 117 IV. TURİZM HUKUKUNDA SÖZLEŞME TÜRLERİ 118 § 7. OTEL SÖZLEŞMELERİ 120 I. KAVRAM 120 II. UNSURLARI 122 1. Tararlar 122 Konaklatan 122 Konaklattıran 123 2. Konaklama ve Buna Bağlı Yan Hizmetlerin Verilmesi 123 3. Bedel 124 4. Kar-Komisyon 125 III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 125 1. İcap: Rezervasyon Talebi 125 2. Kabul: Konfirmasyon 126 Otelcinin Ön Ödeme Talebi 127 3. Sözleşmenin Şekli 128 4. Kontenjan Sözleşmelerinde Özel Durum 128 IV. TÜRLERİ 128 BİREYSEL (MÜNFERİT) SÖZLEŞMELER 129 GRUP SÖZLEŞMELERİ 129 KONTENJAN (TAHSİS) SÖZLEŞMELERİ 129 1. Türleri 130 Garantili Kontenjan Sözleşmeleri 130 Garantisiz Kontenjan Sözleşmeleri 131 2. Kurulması 131 3. İlişkiler Yönetmeliğindeki Düzenleme 133 V. HÜKÜMLERİ 134 KONAKLATANIN (OTELCİNİN) BORÇLARI 134 1. Konaklama ve Buna Bağlı Ek Hizmetleri Verme Borcu 134 2. Komisyon veya Satış Karı ödeme Borcu 134 3. Bilgi Verme Borcu 136 4. İyiniyet Kurallarına Uygun Davranma Borcu 137 5. Oteli Tahsis Süresince Tahsis Amacına Uygun Bulundurmak 137 KONAKLATTIRANIN (SEYAHAT ACENTASININ) BORÇLARI 138 1. Bedel Ödeme Borcu 138 2. Otelin Fiyat İstikrarım Koruma Borcu 138 3. Bilgi Verme Borcu 139 12 4. Dürüstlük Kurallarına Uygun Davranma Borcu 139 5. Reklam. Tanıtım ve Müşteriyi Artırma İçin Çaba Harcama Borcu... 140 İPTAL. GELMEME HALİ 140 1. İptalin Hukuksal Niteliği 141 2. Bireysel Sözleşmelerde İptal Süreleri 142 3. Grup Sözleşmelerinde İptal Süreleri 142 4. Kontenjan Sözleşmelerinde İptal Süreleri 143 5. İptal Bildiriminin Şekli 144 VI. SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ. BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI, UYGULANACAK HÜKÜMLER 145 DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 146 1. Kira Sözleşmesi İle Karşılaştırılması , 146 2. İstisna (Eser) Sözleşmesi İle Karşılaştırılması 146 3. Hizmet Sözleşmesi İle Karşılaştırılması 146 4. Vekalet Sözleşmesi İle Karşılaştırılması 147 5. Tellallık Sözleşmesi İle Karşılaştırılması 148 6. Komisyon Sözleşmesi İle Karşılaştırılması 150 7. Acentelik Sözleşmesi İle Karşılaştırılması 151 OTEL SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ 152 VII. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, TAZMİNAT 153 GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI 153 SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTA ÖZEL DURUMLAR 153 1. Tazminata İlişkin Özel Düzenlemeler 153 2. İptal Süresine Aykırı İptaller 156 Bireysel Sözleşmelerde 156 Grup Sözleşmelerinde 157 Kontenjan Sözleşmelerde 157 3. Gelmeme Hali 158 4. Geç Gelme-Erken Aynlma-Yararlanılmayan Hizmetler 158 5. Otelcinin Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi 159 6. Mücbir Sebep (Beklenmeyen Hal) 160 • 8. KONAKLAMA SÖZLEŞMELERİ 162 I. KAVRAM 162 II. UNSURLARI 162 1. Taraflar 162 Konaklatan 162 Konaklayan 163 2. Konaklama ve Buna Bağlı Yan Hizmetlerin Verilmesi 163 3. Bedel 164 III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 164 IV. HÜKÜMLERİ 166 KONAKLAT ANIN (OTELCİNİN) HAKLARI 166 13 14 1. Hapis Hakkı 166 2. Ek Ücret İsteme Hakkı 169 3. Sözleşmeyi Tek Taraflı Fesih Hakkı 170 İyi Niyet Kurallarına Aykırılık 170 Ciddi Bir Suç İşleme 170 Bulaşıcı Hastalık 171 KONAKLATANIN BORÇLARI 171 1. Konaklama ve Buna Bağlı Ek Hizmetleri Verme Borcu 171 2. Konaklayanın Eşyasını Koruma Borcu 172 Değerli Eşya, Para veya Kıymetli Evrak Dışındaki Şeyler 173 Değerli Eşya, Para ve Kıymetli Evraklar 174 Odalarda Kiralık Kasa Bulunması Halinde 175 Konaklayanın Motorlu Taşıtları 177 Talep Hakkının Düşmesi, Sorumsuzluk Kaydı 177 3. Bilgi Verme Borcu 177 KONAKLAYANIN BORÇLARI 177 1. Konaklama Bedelini Ödeme Borcu 177 2. Özen Gösterme ve İyi Niyet Kurallarına Uygun Davranma Borcu 179 3. Hayvan Getirmeme Borcu 179 4. Otelde Bulduğu Kayıp Eşyayı Teslim Borcu 179 5. Konaklayanın Mirasçılarının Borçları 179 V. KONAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ 180 . TUR SÖZLEŞMESİ 182 I. KAVRAM 182 II. UNSURLARI 185 1. Taraflar 185 Tur Düzenleyen 185 Tur Alan 186 2. Tur Hizmeti Verme Borcu 187 3. Bedel (Fiyat) 188 III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 189 IV. HÜKÜMLERİ 190 TUR DÜZENLEYENİN BORÇLARI 190 1. Tur Hizmeti Verme Borcu 190 2. Bilgi Verme Borcu 193 3. Sır Saklama Borcu 193 4. Koruma, Gözetme Borcu 193 TUR ALANIN BORÇLARI 194 1. Bedel Ödeme Borcu 194 2. Dürüstlük Kurallarına Uygun Davranma Borcu 195 V. TUR SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ 195 ) 10. DEVRE TATİL VE DEVRE MÜLK 198 j 10.1. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ 199 I. DEVRE TATİL SİSTEMİ 199 1. Şahsı Hak Sağlama 200 2. Konaklama Bölümünden Yararlanma Hakkı 200 3. Yararlanma Hakkının Devrelere Ayrılmış Olması 201 4. Ortak Bir Sistem İçinde Sürekli Tatil Yapabilme Olanağı 201 II. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ 203 III. UNSURLARI 203 1. Taraflar 203 Devre Tatil Yükümlüsü 203 Devre Tatilci .-. 203 2. Devrelere Bağlı Konaklama Bölümü Tahsisi 203 3. Ortak bir Sistem İçinde Sürekli Tatil Olanağı Sağlama Taahhüdü 204 4. Bedel 205 5. Sözleşme Süresi 205 IV. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 205 V. HÜKÜMLERİ 206 DEVRE TATİL YÜKÜMLÜSÜNÜN BORÇLARI 206 1. Devrelere Bağlı Konaklama Bölümü Tahsis ve Teslim Borcu 206 2. Sözleşme Süresince Devrelere Bağlı Tatil Olanağı Sağlama Borcu 207 3. Yönetim Borcu 207 4. Sistemin Sürekliliğini Sağlama Borcu 208 5. Diğer Borçlar 208 DEVRE TATİLCİNİN BORÇLARI 208 1. Bedel Ödeme Borcu 208 2. Devre Sonunda Konaklama Bölümünü Boşaltma Borcu 208 3. Özenli Kullanma Borcu 209 4. Diğer Devre Tatilcilerin Devre Tatil Hakkına Katlanma Borcu 209 5. Diğer Borçlar 209 VI. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ 209 §10.2. DEVRE MÜLK HAKKI 210 I. KAVRAM 210 II. UNSURLARI 211 1. Devre Mülk Sahibi 211 2. Mesken Olarak Kullanmaya Elverişli Taşınmaz 211 3. Paylı Mülkiyet Payına Bağlılık 212 4. İrtifak Hakkı 212 5. Devrelere Bağlı Yararlanma Hakkı 213 III. KURULMASI 214 1. Devre Mülk sözleşmesi 214 2. Devre Mülk İrtifak Sözleşmesi (Resmi Senet) 215 15 3. Tescil Talebi 215 4. Tescil 215 IV. HAK SAHİBİNİN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 215 DEVRE MÜLK SAHİBİNİN HAK VE YETKİLERİ 216 1. Kullanma Hakkı 216 2. Devir ve Mirasçılara Geçme 216 3. Diğer Hak ve Yetkiler 216 DEVRE MÜLK SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 216 1. Katlanma Yükümlülüğü 216 2. Ortaklığın Giderilmesini İsteme Yasağı 217 3. Bakım ve Yönetim Giderlerine Katılma 217 § 11. ORTAK SÖZLEŞMELER 218 I. SEYAHAT ACENTALARI ARASINDAKİ ORTAK SÖZLEŞMELER.218 1. Tur Pazarlamaya İlişkin Sözleşmeler 219 Acentelik İlişkisi 220 Tellallık İlişkisi 222 Komisyon İlişkisi 223 2. Yer Hizmetlerine İlişkin Sözleşmeler 224 II. SEYAHAT ACENTALARI İLE DİĞER TURİZM İŞLETMELERİ ARASINDAKİ ORTAK SÖZLEŞMELER 225 III. SEYAHAT ACENTALARI İLE MESLEK MENSUPLARI ARASINDAKİ ORTAK SÖZLEŞMELER 225 IV. DİĞER ORTAK SÖZLEŞMELER 226 1. Yönetim (Management) Sözleşmesi 226 2. Franchise Sözleşmesi 226 3. Banket (Ziyafet) Sözleşmesi 227 ÜÇÜNCÜ KISIM KAMU HUKUKU HÜKÜMLERİ § 12. TURİSTİK BÖLGELER 231 I. KAVRAM 231 II. TURİZM BÖLGELERİ-TURİZM MERKEZLERİ- TURİZM ALANLARI 233 III. TURİSTİK BÖLGELERİN TESBİT VE İLANI 235 IV. TURİSTİK BÖLGELERE ÖZEL DÜZENLEMELER 236 İMAR PLANLARI 236 1. Nazım İmar Planlan 237 2. Turizm Amaçlı Uygulama İmar Planları 237 3. Uygulama İmar Planları 237 TAŞINMAZ MAL TAHSİSİ 237 1. Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde Taşınmaz Tahsisi 238 16 2. Turizm Bölgelerinin Turizm Alan ve Merkezi Dışında Kalan Kısımlarında Taşınmaz Tahsisi 239 YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNMESİ 240 1.Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Edinmesinin Sınırları.240 2.Turistik Bölgeler İçin Getirilen İstisna 241 DİĞER ÖZEL DÜZENLEMELER 241 1. Şifalı Suların Tahsisi 241 2. Kamu Yatırımlarında Öncelik 242 3. Kredi Önceliği 242 § 13. TURİZM BELGELERİ 243 I. TURİZM TESİSİ BELGELERİ 243 1. Turizm Yatırımı Belgesi , 245 2. Turizm İşletme Belgeleri 245 Turizm İşletmesi Belgesi-Turizm Deneme İşletmesi Belgesi 246 Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi- Kısmi Deneme İşletmesi Belgesi 248 II. YAT TURİZMİ BELGELERİ 248 Yat Limanı Belgeleri 249 Yat Belgeleri 250 III. SEYAHAT ACENTASI BELGELERİ 250 1. A Geçici İşletme Belgesi 251 2. A Grubu İşletme Belgesi 252 3. B ve C Grubu İşletme Belgeleri 252 § 14. TEŞVİKLER 253 I. MALİ TEŞVİKLER 253 VERGİ RESİM VE HARÇ TEŞVİKLERİ 253 1. Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı Teşvikler 253 Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası 254 Yatırım İndirimi 254 Katma Değer Vergisi İstisnası 255 2. İhracat Sayılan İşlemlere Vergi Resim ve Harç İstisnası 255 3. Emlak Vergisi Muafiyeti 256 4. Bina İnşaat Harcı istisnası 256 5. Katma Değer Vergisi İstisnası 256 6. Fent Dışına Çıkış Harcı Muafiyeti 256 KREDİ KOLAYLIKLARI 257 ÖDEME KOLAYLIKLARI 259 II. YAPISAL TEŞVİKLER 259 1. Arazi Tahsisi 259 Turistik Bölgeler İçinde Arazi Tahsisi 260 Turistik Bölgeler Dışında Arazi Tahsisi 260 2. Taşınmaz Ediniminde Kolaylıklar 261 3. Şifalı Suların Tahsisi 261 17 4. Haberleşme Kolaylıkları 261 5. Yabancı Personel Çalıştırma 262 6. Yat İşletme Kolaylıkları 264 7. Diğer İşletme Teşvikleri 265 18 Yaşından Küçüklerin İçkili Yerlere Alınması 265 Alkollü İçki Satışı 266 Resmi Tatil, Hafta Sonu ve Öğle Tatilleri 266 § 15. TURİZM İŞLETMELERİNİN DENETİMİ VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 267 I. DENETİM 267 SEYAHAT ACENTALARININ DENETİMİ 267 DİĞER BELGELİ İŞLETMELERİN DENETİMİ 268 DENETİM ELEMANLARI 268 İŞLETMELERİN DENETİME YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 268 II. YAPTIRIMLAR 269 İDARİ YAPTIRIMLAR 270 1. Uyarma Cezası 270 2. İdari Para Cezası 271 a) Israr, Tekerrür.Bilgi Vermeme 271 b) Fiyat Tarifelerine Uymama 271 c) İşletmeyi Kapalı Tutma 271 d) İtibar Bozucu Durumlar 272 e) Suç İşlenmesine Katkı 272 f) Tekerrür 272 3. Belge İptali Cezası 274 Turizm Tesisi ve Yat turizmi Belgelerinin İptali 274 a) Tekerrür 274 b) Taahhüdün Yerine Getirilmemesi 274 c) Onaysız İşlem Yapma 274 d) Sakıncahlık 274 e) Nitelik Eksilmesi 275 Seyahat Acentası Belgesinin İptali 275 1) Teminat Yükümlülüğüne Aykırı Davranma 275 2) Yasak Faaliyette Bulunma 275 3) Zorunlu Personeli Bulundurmama 275 4) Bilgi Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranış 276 5) Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranış 276 6) Yanıltıcı İlan ve Reklam Yapma 276 7) Belge Dışı Faaliyet 276 8) Dürüstlük Yükümlülüğüne Uymama 277 9) Tur Taban Fiyatlarına Uymama 277 10) Döviz Kotasını Tutturamama 277 18 11) Av Turizm Yönetmeliğine Uymama 277 12) Bir Yılda Üç Kez İhtar Alma 277 4. Faaliyetten Men Etme (Yasaklama) 278 ADLİ YAPTIRIMLAR 278 1. 2634 Sayılı Yasadaki Adli Cezalar 278 a) Doğal Turizm Kaynaklarının Tahribi 278 b) Yatların Amaca Aykırı Kullanımı 279 2. 1618 Sayılı Yasadaki Adli Cezalar 279