Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi

Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik SistemiSayfa Sayısı
:  
552
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-7903-68-X

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi, adlı kitabımızın çalışmalarına yaklaşık olarak 2002 yılı başlarında başlamıştık. Kitabın araştırma çalışmaları sürerken, kamuoyunda ve bilim çevrelerinde sistemin Türkiye\′de tutup tutmayacağı tartışmaları yoğun biçimde sürmekteydi. Bu yoğun tartışmalar bizde bıkkınlık yaratmak yerine, çalışmanın kapsamlı ve oylumlu biçimde sürdürülmesi istek ve coşkusunu körükledi. Yaklaşık 18 aylık bir süreçte çalışma tamamlandı ve sitemin uygulamaya girdiği anda da yayıma hazır duruma geldi. Türkiye\′de bu alanda ve bu boyutta resmen yayımlanan ilk kitap olma ayrıcalığını taşıyan bu çalışmayı yapmakla ne kadar doğru bir iş yapmış olduğumuzu anlamanın mutluluk ve onuru içindeyiz. Bu mutluluk ve onuru kitabın kısa sürede tükenen birinci baskısı yaşattı.

Yaklaşık 15 gün gibi çok kısa sürede tükenen birinci baskı, bu konuda ne büyük bir boşluğu doldurduğumuzu kanıtlamaktadır. Son derece özverili ve özenli çalışan Yaklaşım Yayınları, kitabın ikinci baskısını gece-gündüz, hafta sonu tatili, yılbaşı tatili demeden Ocak 2004\′ün ilk günlerinde piyasaya sunma çabasını gösterdi. Bu konuda tüm Yaklaşım Ailesi bireylerine şükran ve minnet borçluyuz. Başta, Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Hocamız ve Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem SARISU dostumuz olmak üzere, kitabın ikinci baskısında emeği geçen tüm Yaklaşım Yayınları çalışanlarına ve basımevi çalışanlarına gönüller dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ikinci baskıya önsöz yazarken çok önemli bir hususun da üzerinde durmak istiyoruz. Bireysel Emeklilik Sistemi, şu an yapılan duyuru ve reklamlara bakıldığında bir sigorta sistemi izlenimi uyandırmaktadır. Bu biçimde yapılan reklam ve duyurular konusunda Hazine Müsteşarlığı\′nın ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı\′nın kamuoyunu ivedi biçimde bilgilendirmesi ve Bireysel Emeklilik Sisteminin bir sigorta sistemi değil, bir fon işletim sistemi olduğunu ve güvence olarak sigorta reasürans sistemi kapsamında bulunmadığını duyurması, sistemin geleceği ve sisteme olan güven bakımından son derece önemlidir. Bu konuda, bireysel emeklilik şirketlerinin oluşturduğu birlik tarafından da gereken bilgilendirme ve duyuruların yapılması yaşamsal öneme sahiptir. Ayrıca, tüketici haklarını koruma mevzuatı kapsamında da, bu tür bilgilendirmeler zorunludur, ileride, sistemde yer alan herhangi bir emeklilik şirketinde sorun yaşandığında sistemin tümüyle zarar görmemesi bakımından açıklık, saydamlık, tam olarak doğru bilgilendirme, sisteme girecek kişilere olmayan söz verimlerinde bulunmama, sistemin güvenlik boyutunun tam ve doğru biçimde sunulması, sigorta olmayan bir sistemin sigorta sistemi içindeymiş gibi algılanmasına yol açacak söylem, duyuru ve ilanlardan kaçınılması yaşamsal öneme sahiptir.

Bu alanda yayımlanmış bilimsel ve bilimsel olduğu kadar da uygulamaya yönelik pek çok örnek sunan, bireysel emeklilik sistemine sosyal güvenlik boyutundan vergileme boyutuna kadar her alanda ışık tutma amacını taşıyan bu kaynak kitabın bireysel emeklilik sistemi içinde faaliyet gösteren ve gösterecek olan şirketlere, bu şirketlerde görev alanlara ve bu alanda aracılık faaliyetinde bulunacaklara, sisteme katılımcı olarak dahil olacaklara, çalışanlarını sisteme dahil etmek isteyen tüm kurum yöneticilerine ve bu alanda bilimsel çalışma yapanlara ikinci baskısının yararlı olmasını diliyoruz. Kitaba yönelik olarak eksiklik, yanlışlık, katkı kapsamında yapılacak her türlü eleştirilerin yazarlara ulaştırılması durumunda, kitabın diğer baskılarında bu hususlar dikkate alınacak ve kitap sizlerin de katkılarıyla daha yararlı hale gelecektir. Bu anlamda yapılacak katkılara ve eleştirilere şimdiden çok teşekkür ederiz.
Dr. Ahmet EROL

A. Ercan YILDIRIM

istanbul, Ocak, 2004


İÇİNDEKİLER

ONSOZ
İÇİNDEKİLER...

.5 .7


BİRİNCİ KISIM 25

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA GİRİŞ 25

BİRİNCİ BÖLÜM 25

SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI ve SİSTEMLERİ 25

I- SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI 25

A- SOSYAL GÜVENLİĞİN TANIMI VE NİTELİKLERİ 25
B-SOSYAL TEHLİKE (RİSK) KAVRAMI VE TÜRLERİ 28
1- Sosyal Tehlike (Risk) Kavramı 28
2-Sosyal Tehlike (Risk) Türleri 29
a- Mesleki Riskler 29
b-Fizyolojik Riskler 29
c- Sosyo-Ekonomik Riskler 29
d-Ekolojik Riskler 30
e- Yüksek Teknoloji Riskleri 31
f- Hızlı Değişim Riskleri 31
C- SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMININ ULUSLARARASI
ANDLAŞMALARDAKİYERİ 31
1- insan Haklan Evrensel Bildirgesi 32
2- Uluslararası Çalışma Örgütü\′nün (İLO)102 Sayılı Sözleşmesi 33
3- Avrupa Sosyal Şartı 34
4- Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu 35
5- Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 35
6- iki Taraflı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri 36
II- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ 37

A-SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ KAVRAMI 37
B-SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN NİTELİKLERİ 38
1- Toplumdaki Tüm Bireyleri Kapsama Amacını Taşıması 38
2- Her Türlü Sosyal Riski Kapsamaya Yönelik Olması 38
3- Sosyal Güvenlik Sisteminin Devlet Tarafından Düzenlenmesi 39
4- Primli ve Primsiz Rejimleri Kapsaması 40
5- Sosyal Güvenlik Sisteminin Yönetiminde Birlik Sağlanması 41
C- SOSYALGÜVENLİK SİSTEMİ ÖNCESİ GELENEKSEL KORUMA
TEKNİKLERİ 42
/- Bireysel Teknikler (Tasarruf) 42
2- Kolektif Teknikler (Başka Kişilerin Katılımını Gerektiren) 43
a-Yardım (Sadaka) 43
b- Yardım Sandıkları 44
c- Sorumluluk 45
d-Özel Sigortalar 45
İKİNCİ BÖLÜM 46
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 46
I-GENEL AÇIKLAMA 46
A-DÜNYADAKİ GELİŞİMİ 47
1- Sanayileşme Devrimi Öncesi Gelişimi -;~
2- Sanayileşme Devrimi Sonrası Gelişimi 48
3- Klasik Dönemde Gelişimi 50
a- iş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Tazmini Sistemleri 50
b- İlk Sosyal Sigorta Sistemleri 51
ba- Almanya\′da Sosyal Sigorta Sisteminin Oluşumu 51
bb- Fransa\′da Sosyal Sigorta Sisteminin Oluşumu 53
c- Aile Yardımlarını Öngören ilk Sistemler 53
4- Modern Çağda Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Gelişimi 54
a-Amerikan Sosyal Güvenlik Sistemi 54
b- ingiliz Sosyal Güvenlik Sistemi 57
ba- Beveridge Raporu 57
bb- Ulusal Sigorta (National Insurance) 60
be- Kazanca Bağlı Emeklilik Aylığı Sistemi (SERPS) 61
B- TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 61

/- Osmanlı Devleti Dönemi 62
a-Tanzimat Öncesi Dönemde Gelişimi 63
aa- Vakıf ve Diğer Hayır Kurumları Aracılığıyla Yapılan Sosyal
Yardımlaşma 63
ab- Osmanlı Toprak Yönetiminin Sosyal Güvenlik işlevine Katkısı 64
ac- Emekli Olanlara Devlet Bütçesinden Aylık Ödenmesi 66
ad- Aile ve Meslek Örgütlerinin Sosyal Yardımlaşma işlevi 66
b- Tanzimat Sonrası Dönemde Gelişimi : 68
ba- Sosyal Güvenliğe ilişkin Yasal Düzenlemeler 69
bb- Devlet Tarafından Kurulan Yardımlaşma Sandıkları 69
2- Cumhuriyetin ilan Edilmesinden Önceki Büyük Millet Meclisi
Hükümeti Dönemi 70
3- Cumhuriyet Döneminde Gelişimi 72
a- 3008 Sayılı iş Kanunu Öncesi 72
b-3008 Sayılı iş Kanunu Dönemi 74
c-1961 Anayasası Dönemi 77
d-1982 Anayasası Dönemi 79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 81
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 81
I- GENEL AÇIKLAMA 81
A- DAĞITIM SİSTEMİ 81
1- Primli Dağıtım Yöntemi 82
2- Prımsız Dağıtım Yöntemi 84
B- FONLAMA SİSTEMİ 85
İKİNCİ KISIM 89
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 89
BİRİNCİ BÖLÜM 89
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE PRİMLİ REJİMLER 89
I- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ SAĞLAMAKLA GÖREVLİ
KURUMLAR 89
A- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YÜRÜTTÜĞÜ PROGRAMLAR 93
1- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 93
a- Emekli Sandığı\′nm Gelirleri 98
b-Emekli Sandığı\′nın Giderleri 98
c- Emekli Sandığı\′nın Finansman Yöntemi 98

2- Sosyal Sigortalar Kurumu 99
a- Sosyal Sigortalar Kurumu\′nun Gelirleri \"02
b- Sosyal Sigortalar Kurumu\′nun Giderleri 102
c- Sosyal Sigortalar Kurumu\′nun Finansman Yöntemi 103
3-Bağ-Kur 104
a- Bağ-Kur\′un Gelirleri 108
b- Bağ-Kur\′un GiderJeri 109
c-Bağ-Kur^un Finansman Yöntemi 109
4- Özel Sosyal Güvenlik Sandıkları 109
a- Özel Sosyal Güvenlik Sandıklarının Gelirleri 112
b- Özel Sosyal Güvenlik Sandıklarının Giderleri 113
c- Özel Sosyal Güvenlik Sandıklarının Finansman Yöntemi 113
5-Türkiye iş Kurumu (İŞ-KUR) 113
a- işsizlik Fonunun Gelirleri 116
b- işsizlik Sigortasının Giderleri 117
c- işsizlik Fonunun Yönetimi 118
II- TAMAMLAYICI (EK) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 119
A- MUNZAM SOSYAL SİGORTA KURULUŞLARI 120
1-Amele Birliği 120
2- ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (ilksan) 120
3- Memur Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) 121
4- Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 121
a-OYAK\′ın Gelirleri 123
b-OYAK\′ın Giderleri 123
B- KAMU KURUMLARI VEYA ÖZEL ŞİRKETLER TARAFINDAN
KURULAN VAKIF STATÜSÜNDEKİ MUNZAM KARŞILIKLAR 123
C- BİREYLERE YADA KURUMLARA EMEKLİLİK TEMİNATI VEREN ÖZEL
SİGORTA ŞİRKETLERİ 124
İKİNCİ BÖLÜM 127
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE PRİMSİZ REJİMLER 127
I- GENEL AÇIKLAMA 127
A-SOSYAL YARDIMLAR 128
B-SOSYAL HİZMETLER 130
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 135
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE YENİDEN YAPILANMA 135


I- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR 135
II- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI 142
ÜÇÜNCÜ KISIM 151
ÖZEL EMEKLİLİK FON SİSTEMİ 151
BİRİNCİ BÖLÜM 151
ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ KURUMSAL YAPISI ve İŞLEYİŞİ 151
I- ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ TANİMİ ve GELİŞİMİ 151
A-ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ TANIMI .«* 151
B- ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ GELİŞİMİ 152
II- ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 156
A- ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARI 156
1- Maaş Esaslı Planlar (Tanımlanmış Fayda Planı) 157
2- Katkı Payı Esaslı Planlar (Tanımlanmış Katkı Planı) 159
a- Kar Paylaşım Planı 160
b- Hisse Senedi ikramiyesi Planı 160
c- Parasal Emeklilik Planı 161
B-PORTFÖY YÖNETİMİ 162
C-EMEKLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI 164
D- ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 164
İKİNCİ BÖLÜM 167
ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ DÜNYA ÜLKELERİNDEKİ
UYGULAMALARI 167
I- OECD ÜYESİ ÜLKELERDE ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMALARI 167
A-ABD ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 170
1- Maaş Esaslı Emeklilik Planlan 170
2- Katkı Payı Esaslı Emeklilik Planlan 173
a- Kişisel Emeklilik Hesapları (individual Retirement Accounts-IRA) 173
aa- IRA Hesaplarının işleyiş Kuralları 175
ab- IRA Hesaplarına Yapılan Ödemelerde Vergilendirme ve
istisna Uygulaması 177
i- Tam istisna 178
ii- Kısmi istisna 178
ac-Yasak işlemler ve Cezalar 179
b- Kişisel Emeklilik Hesapları (Roth individual Retirement Accounts-
ROTH-İRA) 179ba- ROTH-IRA Hesaplarının işleyiş Kuralları 180
bb- ROTH-İRA Hesaplarına Yapılan Ödemelerde Vergilendirme
ve istisna Uygulaması 180
c- Basitleştirilmiş Emeklilik Hesapları (Simpiified Employee Pension-
SEP-IRA) 181
ca-Çalışan Adına Yapılacak Katkı Limitleri 182
cb- işveren Katkı Payı ve Vergi 182
d- Çalışanları Tasarrufa Yöneltme Amaçlı Emeklilik Planlan (Savings
Incentive\′Matah Plans For Employees-SIMPLE-IRA) 183
da- SIMPLE-IRA Hesaplarının işleyiş Kuraları 184
db- Çalışan Adına Yapılacak Katkı Limitleri 184
de- SIMPLE IRA Hesaplarına Yapılan Ödemelerde Vergilendirme
ve istisna Uygulaması 185
e- 401 (K) Planları 186
ea- 401 (K) Planından Çekiş Kuralları ve Vergilendirme 187
f- Serbest Meslek Sahipleri Emeklilik Planları (KEOGH PLAN) 188
fa-Keogh Planı Hesaplarına Yapılacak Ödemeler ve Limitler 189
i- Tanımlanmış Fayda Esaslı Keogh Planı 189
ii- Tanımlanmış Katkı Planı Esaslı Keog Planı 189
iii- Tanımlanmış Katkı Planı 189
iv- Tanımlanmış Fayda Planı 190
v- Fazla Katkı Payı Ödemeleri 190
fb- Keogh Hesaplarından Çekişler ve Vergilendirme 190
B-İNGİLTERE ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 191
1- Temel Devlet Emeklilik Maaş Planı (Basic State Retirement
Pension) 191
2- Kazanca Bağlı Emeklilik Aylığı Planı (State Eaming-Related
Pensions Scheme-SERPS) 191
3- Mesleki Emeklilik Planları (Occupational Pension Schemes-OPS) 192
4- Devredilebilir Planlar (Contructed out Schemes) 193
C- İSVİÇRE ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 195
1- Kamu Emeklilik Sistemleri (State Pensions-AVS) 195
2- Meslek Grupları Emeklilik Sistemleri (Prevayance Professioneiie-
PP) 196
3- Bireysel Emeklilik Sistemleri (individual Pensions) 196
D-ALMANYA ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1961- Devlet Emekli Sandığı (State Pension Provision) 196
2- işveren ve Meslek Gruplarının Emeklilik Kurumlan (Employer and
Occupational Schemes) 197
E-MACARİSTAN ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 198
F-HOLLANDA ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 199
G-POLONYA ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 199
H- AVUSTURYA ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 200
I- YENİ ZELANDA ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ., 200
II- LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMALARI 202
A- ŞİLİ ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 202
1- Geleneksel Emeklilik Sistemi 202
2- Şili Özel Emeklilik Reformu 203
B-MEKSİKA ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 207
DÖRDÜNCÜ KISIM 211
TÜRKİYE\′DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KURUMSAL YAPISI 211
BİRİNCİ BÖLÜM 211
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ESASLARI 211
I- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KURULUŞ GEREKÇESİ 211
II- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN AMACI ve KAPSAMI 220
III- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 221
İKİNCİ BÖLÜM 223
BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ 223
I- BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN KURULUŞ ESASLARI 223
A- BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN TANIMI 223
B-BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN NİTELİĞİ 223
C- BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ KURUCULARININ NİTELİĞİ 224
D- BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN KURULUŞ İZNİ VE BAŞVURU
BELGELERİ 225
E- BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ FAALİYET RUHSATI VE BAŞVURU
BELGELERİ 230
F- HAYAT VE FERDİ KAZA RUHSATI TALEPLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNDE EK KOŞULLAR 233
G- ŞİRKETİN TEŞKİLAT VE ORGANLARI 234
1-Kurucular 235
2- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcıları 236

5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 236
4- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 239
5- Pazarlama ve Satış Elemanları 240
6- Yöneticilerin Yapamayacağı işler 242
7- Bölge Müdürlükleri, Şube ve Temsilcilikler 243
II- BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI 244
A- BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILIĞI YAPABİLECEK KİŞİLER 244
/ - BireyseljEmeklilik Aracılığı Yapabilecek Kişilerde Aranan Nitelikler 245
B- BİREYSEL EMEKLİLİK ARACISI OLMA SÜRECİ 246
C- BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SİCİLİNE KAYIT 248
D- BİREYSEL EMEKLİLİK ARACISININ ÇALIŞMA ESASLARI 249
E- BİREYSEL EMEKLİLİK ARACISINA UYARI, FAALİYETİN GEÇİCİ
OLARAK DURDURULMASI VE SİCİLDEN SİLİNME 249
III-DOLAYLI PAY SAHİPLİĞİ 250
IV- HİSSE, İNTİFA VE OY KULLANMA HAKLARININ EDİNİLMESİ 251
V-ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI 253
VI-ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 254
VII- HİSSE VE MALVARLIKLARININ DEVRİ VE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 254
VIII- MALİ BÜNYENİN GÜÇLENDİRİLMESİ 260
IX-İLAN ve REKLAMLAR 263
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 267
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILMA ve EMEKLİLİK
SÖZLEŞMELERİ 267
I- BİREYSEL EMEKLİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 267
A- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 267
B- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 268
C- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI 269
D- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ EKLERİ 269
E- EMEKLİLİK PLANLARININ ONAYLANMASI (TASDİKİ) 270
F- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 270
G- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 271
H- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİFİNİN REDDİ VE CAYMA HAKKI 271
G- GRUP EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ 272
1 - Grup Emeklilik Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi 273

2- Grup Emeklilik Sözleşmelerinde Birikimlerin Başka Bir Şirkete
Aktarımı 274
3- Grup Emeklilik Sözleşmelerinde Bireysel Hakların Kullanımı 274
H-YILLIK GELİR SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 274
I- EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 275
1- Katılımcının Hak ve Yükümlülükleri 275
a- Katkı Payı Ödemeye Ara Verilmesi .: 275
b- Katkı Payının Birden Fazla Fon Arasında Paylaştırılması 276
c-Emeklilik Planı Değişikliği 276
d- Katılımcının Birikimlerini Başka Bir Şirkete Aktarımı 276
e- Emekliliğe Hak Kazanmadan Sistemden Ayrılma 277
f- Emekliliğe Hak Kazanma 278
g- Emekliliğe Hak Kazandıktan Sonra Birikimlerin Ödenmesi 278
2- Şirketin Hak ve Yükümlülükleri 279
a- Emekliliğe Hak Kazanan ya da Hak Kazanmadan Sistemden
Ayrılan Katılımcının Ödeme Talebinin Yerine Getirilmesi 279
b- Emeklilik Şirketini Değiştiren Katılımcının Birikimlerinin Yeni
Şirkete Aktarılması 279
c- Asgari Katkı Payı Tutarının Belirlenmesi 280
d- Katkı Paylarının Yatırıma Yönlendirilmesi 280
e- Giriş Aidatı, Yönetim ve Fon işletim Gideri Talep Etme Hakkı 280
f- Yatırım Tercihinin Sınırlandırılması 282
İ-HAK SAHİPLERİNCE ARANMAYAN PARALAR 282
J- KATILIMCILARA VERİLECEK PERİYODİK BİLGİ, BELGE VE
FORMLAR 283
K-STANDART BİLGİ, BELGE VE FORMLAR 283
L- KAYITLARIN SAKLANMASI 284
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 285
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI 285
I- EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN TANİMİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ 285
A- RİSKİN DAĞITILMASI İLKESİ 286
B- İNANÇLI MÜLKİYET ESASI 286
II-FON İÇTÜZÜĞÜ 287
A- FON KURULUŞ İZNİ VE İÇTÜZÜĞÜN TESCİLİ 287


B- FON İÇTÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 288
III- EMEKLİLİK YATIRIM FONU TÜRLERİ VE UNVANLARI 289
A- FON TÜRLERİ VE UNVANLARININ BELİRLENMESİNDE DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR 289
B- YATIRIM FONU TÜRLERİ 290
1-Gelir Amaçlı Fonlar 291
2- Büyüme Amaçlı Fonlar 292
3- Para Piyasası Fonları 293
4- Kıymetli Madenler Fonları 293
5-ihtisaslaşmış Fonlar 293
6-Diğer Fonlar 293
C- YATIRIM FONU TÜRLERİNE İLİŞKİN NOTLAR 294
IV- EMEKLİLİK YATIRIM FONUNUN FAALİYETE GEÇMESİNE İLİŞKİN
ESASLAR 297
V-FON ÖRGÜT YAPISI 298
A- FON KURULU VE FON ÜYELERİ 298
B- FON KURULUNUN GÖREVLERİ 299
C- FONUN İÇ KONTROL SİSTEMİ 299
D-FONDAKİ PAY SAYISININ ARTIRILMASI 300
VI- FON MALVARLIĞINA, FON PORTFÖYÜNE VE FON VARLIKLARININ
SAKLANMASINA İLİŞKİN İLKELER 301
A- FON MALVARLIĞINA İLİŞKİN İLKELER 301
B- FON PORTFÖYÜNE İLİŞKİN İLKELER 303
1- Fon Portföyünün Yönetimi 303
a- Fon Portföyünün Yönetimine ilişkin Esaslar 304
b- Portföy Sınırlamalarına ilişkin Esaslar 306
C- FON PORTFÖYÜNDEKİ VARLIKLARIN VE FON PAYLARININ
SAKLANMASINA İLİŞKİN İLKELER 308
1-Saklayıcının Görevlen 308
2- Saklama Hesaplarının işleyişi 309
VII- FON PORTFÖYÜNDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 309
VIII- KAMUYU AYDINLATMAYA İLİŞKİN ESASLAR 311
A- PERİYODİK RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR 311
1-Günlük Rapor 311
2-Üç Aylık Rapor. 311


3-Yıllık Rapor 311
B- BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 312
C- FONUN TANITIMINA YÖNELİK BELGELER 312
D- KATILIMCI PROFİLİNİN BELİRLENMESİ 312
E- KATILIMCIYA SUNULACAK BELGELER , 314
IX- FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ve DEVRİ 314
BEŞİNCİ BÖLÜM /. 315
BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ 315
I-GİRİŞ 315
II- DENETİMİN ve DENETÇİNİN TANIMI 317
III-DENETİMİN TÜRLERİ 318
A- İŞLEVSEL YÖNDEN DENETİM TÜRLERİ 318
1-Mali Tabloların Denetimi 318
2- Uygunluk Denetimi 318
3- Yönetim Denetimi 318
B-ÖRGÜTSEL YÖNDEN DENETİM TÜRLERİ 318
1-iç Denetim 319
2-Dış Denetim 379
a- Kamu Otoritesinin Denetimi 319
b- Bağımsız Dış Denetim 320
IV-FİNANSAL KURUMLARIN DENETİMİ 320
A- FİNANSAL KURUMLAR 320
B- FİNANSAL KURUMLARDA DENETİM 321
1-iç Denetim 321
2-Dış Denetim 322
a- Kamu Otoritesi Tarafından Gerçekleştirilen 322
b-Bağımsız Dış Denetim 324
ba- Çeşitli Yasalardan Kaynaklanan 324
bb- Özel Amaçlardan Kaynaklanan 324
C- FİNANSAL KURUMLARDA DENETİMİ YAPAN ELEMANLARIN BAĞLI
OLDUĞU BİRİMLER AÇISINDAN (ÖRGÜTSEL DENETİM) 325
1-iç Denetim 325
a- Finansal Kurumların Kendi Teftiş veya Denetim Kurumları
Tarafından Gerçekleştirilen 325
b- Özel Denetim Kurumları Tarafından Finansal Kurumun isteği ile
Gerçekleştirilen 325
2-Dış Denetim 325
a- Kamu Otoritesi Tarafından Gerçekleştirilen 325
b- Bağımsız Dış Denetim 330
ba- Çeşitli Yasalardan Kaynaklanan 330
bb- Finansal Kurumların Ortaklarından Gelen istem Üzerine 330
V-EMEKLİLİK-ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ 330
A-DENETİM 330
1- Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan Denetim 331
a- Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 334
aa- Emeklilik Gözetim Merkezi\′nin Sermaye Yapısı 334
ab- Emeklilik Gözetim Merkezi\′nin Faaliyet Konuları 335
i- Gözetim ve Denetim Alt Yapısını Oluşturmak ve işletmek 335
ii- iletişim Alt Yapısı Oluşturmak ve işletmek 335
iii- Tarafsız Bilgilendirme Yapmak ve Katılımcı Şikayetlerini
Yönlendirmek 336
iv- Özel Nüfus Katmanı istatistikleri Üretmek ve Sistem işleyiş
Analizleri Yapmak 336
v-Ortak Hizmetler Arz Etmek 336
vi- Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavını Gerçekleştirmek ve Sicil
Kaydını Tutmak 337
b- Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu 337
ba- Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu\′nun Yapısı ve Görevleri 337
bb- Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu\′nun Çalışma Esasları 337
2- Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Denetim 338
3- Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılan Vergisel Denetim 338
B- BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM 339
C-İÇ KONTROL/DENETİM 348
ALTINCI BÖLÜM 350
CEZAİ HÜKÜMLERİ 350
I- İDARİ SUÇ VE CEZALAR 350
II- ADLİ SUÇ VE CEZALAR 352
III-KOVUŞTURMA USULÜ 354
BEŞİNCİ KISIM 358

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİ UYGULAMASI 358
BİRİNCİ BÖLÜM 358
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU 358

I-GİRİŞ..

.358

II- EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU ile BU ŞİRKETLER
TARAFINDAN KURULAN YATIRIM FONLARININ KURULUŞ
İŞLEMLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 358
A- EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KURULAN YATIRIM FONU
KAZANÇLARININ VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU ! 358
B- EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILAN GERÇEK KİŞİLERİN VE SİSTEME
ÇALIŞANLARINI DAHİL EDEN İŞVERENLERİN VERGİ KARŞISINDAKİ
DURUMU 359
1- Sisteme Katılan Gerçek Kişilerin Vergi Karşısındaki Durumu 359
a- Ücretli Olarak Çalışanların Durumu 359
b- Gelirlerini Yıllık Beyanname ile Beyan Edenlerin Durumu 365
2- Sisteme Çalışanlarını Dahil Eden işverenlerin Vergi Karşısındaki
Durumu 369
3- 07,10.2001 Tarihinden Önce Akdedilen Poliçeler ile ilgili Primler 374
C- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN VEYA DİĞER SİGORTA
SİSTEMLERİNDEN EMEKLİ OLANLARIN YA DA ÇEŞİTLİ
NEDENLERLE EMEKLİ OLMADAN SİSTEMDEN ÇIKANLARIN YA DA
ÇIKMAK ZORUNDA KALANLARIN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİ
KARŞISINDAKİ DURUMU 383
1- Sistemden Emeklilik Süresini Doldurarak veya 10 Yıllık Asgari
Süreyi Tamamlayarak Ayrılanlara ilişkin Örnekler 385
2-10 Yıl Katkı Payı Ödediği Halde Sistemden Emeklilik Hakkını
Kazanmadan Ayrılanlara ilişkin Örnek 386
3- Sistemden 10 Yıllık Asgari Süreyi Tamamlamadan Ayrılanlara ilişkin
Örnekler .• 386
4- Emeklilik Hakkını Kazanarak Sistemden Ayrılanlar ile Diğerlerinin
Karşılaştırılması 388
D- 07.10.2001 TARİHİNDEN ÖNCE HAYAT SİGORTASI, SAĞLIK
SİGORTASI VB. YAPTIRANLARIN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 389
E- HALEN FAALİYETTE BULUNAN HAYAT SİGORTASI
ŞİRKETLERİNİN SİGORTALILARININ BİRİKİMLERİNİ BİREYSEL
EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVRETMELERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ
DURUMU 391


F- HAYAT SİGORTASI UYGULAMASI İLE BİREYSEL EMEKLİLİK
SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - 391
G- SİSTEMİN VERGİSEL BOYUTUNA İLİŞKİN ELEŞTİREL YAKLAŞIM 396
1- Emeklilik Şirketleri Yönünden 396
2- Sisteme Katılanlar Yönünden 396
a- Ayiık Brüt Ücretler Üzerinden Hesaplanan Geiir Vergisi
Matrahının Hesabında İndirim Olarak Dikkate Alınması 397
b- YıllıkjOlarak Beyan Edilecek Kazanç Üzerinden Hesaplanacak
Gelir Vergisinin Hesabında indirim Olarak Dikkate Alınması 397
c- Emekli Olma veya Sistemden Çıkma Durumunda Toplu Olarak
Alınan veya Maaş Olarak Bağlanan Tutarlara Tanınmış Vergi
istisnası ile Elde Edilen Menkul Kıymetlerin istisna Dışında Kalan
Bölümlerinin Tutarı Ne Olursa Olsun Menkul Kıymet Geliri Olarak
Beyan Edilmemesi 398
ALTINCI KISIM 401
BİREYSEL EMEKLİLİKTE HESAP İŞLERİ DÜZENİ 401
BİRİNCİ BÖLÜM 401
BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBE UYGULAMASI 401
I- BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBE UYGULAMASININ AMACI 401
II. GENEL MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI ..402
III- MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI 405
IV- MALİ TABLOLARA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 406
A- GELİR TABLOSU İLKELERİ 408
B-BİLANÇO İLKELERİ 409
1-Aktiflere ilişkin İlkeler 410
2-Pasiflere ilişkin ilkeler 411
3- Şarta Bağlı Olaylar 412
4- Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar 413
5- Yurtdışındaki Şubelere Ait Mali Tabloların Konsolide Edilmesine
ilişkin ilke ve Kurallar 415
İKİNCİ BÖLÜM 419
BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE HESAP İŞLERİ DÜZENİ 419
I- BİREYSEL EMEKLİLİK TEK DÜZEN HESAP PLANI AÇIKLAMASI 419
A- GENEL AÇIKLAMALAR 419
B- HESAP PLANININ YAPISI 421
C- HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 424


SONUÇ 488

1. Emeklilik Şirketleri Yönünden 492
2- Sisteme Katılanlar Yönünden 492
a- Aylık Brüt Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi
Matrahının Hesabında indirim Olarak Dikkate Alınması 493
b- Yıllık Olarak Beyan Edilecek Kazanç Üzerinden Hesaplanacak
Gelir Vergisinin Hesabında indirim Olarak Dikkate Alınması 493
c- Emekli Olma veya Sistemden Çıkma Durumunda Topfu Olarak
Alınan veya Maaş Olarak Bağlanan Tutarlara Tanınmış Vergi
istisnası ile Elde Edilen Menkul Kıymetlerin istisna Dışında Kalan
Bölümlerinin Tutarı Ne Olursa Olsun Menkul Kıymet Geliri Olarak
Beyan Edilmemesi 494


EKLER 498
EK-1: EMEKLİLİK ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE
DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER) 499
EK/2: EMEKLİLİK ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE
DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) 501
EK/3: TAAHHÜTNAME 504
EK/4: YAPILABİLİRLİK RAPORU ASGARİ İÇERİĞİ 505
EK/5: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PLANI VE TEKNİK ALT YAPI 507
EK/6: ADLİ SİCİL KAYDI 508
EK/7: BİREYSEL EMEKLİLİK TEK DÜZEN HESAP PLANI 509
EK/8: ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 541

KAYNAKÇA 549

ELEKTRONİK KAYNAKLAR 552