Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (174)      Ağustos (62)      Temmuz (101)      Haziran (122)

Tüketici Hukuku Ders Kitabı

Tüketici Hukuku Ders KitabıSayfa Sayısı
:  
484
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786051467245

38,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

  -Tüketicinin Korunması Kavramının Tarihi Gelişimi
-Osmanlıda Tüketicinin Korunması ve Ahilik
-Temel Tüketici Hakları
-Tüketiciyi Korumaya Yönelik Hukuki Tedbirler
-Açıklamalı 6502 Sayılı -Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun-
-Yargı İçtihatları ve Bilimsel Görüşler
-Tüketici Hukukunun Güncel Yönetmelikleri
-B. M. Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi
-Okuma Parçaları (Serbest Metinler)

Bu baskı, hukukçular arasında nispeten nadir görülen bir ortak çalışmanın ürünüdür. Kitapta yer alan başlık ve cümleler farklı ellerden çıkmış bulunsa da, kitabın yazarlarınca birlikte yeniden okunmuş ve adeta yeniden yoğrulmuş ve kalıba dökülmüş olarak kitaba yansıtılmıştır. Kolektif çalışmanın gücünden yararlanılarak bireysel hataların görülmesi ve düzeltilmesi kolaylaşmıştır. Pek çok görüş ve kanaatin oluşumu için birlikte müzakere ve değerlendirmeler yapılmış, ortak aklın -adil doğrusu- ve -hakkaniyetli doğrultusu- aranmıştır.
Kitaba -Yeni Tüketici Hukuku- adını uygun gördük. Zira bu hukuk dalının temel kanunu tümden değişti, yenilendi, geliştirildi ve güncellendi. Buna bağlı olarak ikincil mevzuat da hem içerik olarak tümüyle yenilendi ve hem de kanuna paralel şekilde doğal bir gelişime maruz kaldı. Kanunda ve ikincil mevzuat içinde yer verilen konulardaki yenilikler nedeniyle, konuların ayrıntılarını ve yasal dayanaklarını görmek ihtiyacına binaen bu baskıda yeni kanun metni ile birlikte ikincil mevzuata da yer vermeyi uygun gördük.
Okuyucularımıza şunu itiraf etmeliyiz ki, tüketici hukuku, -sade tüketici-nin anlamakta zorluk çekeceği ölçekte teknik bir boyut kazanmıştır. Kanun dilinin önemli ölçüde yaşayan Türkçeyi yansıtması ve üslubunun da yeterince basit olması, belki tüketiciler için bir teselli kaynağı görülebilir.
Kitabımızın bir -ders kitabı- olma özelliğinden vazgeçmiş değiliz. Bu nedenle sadece mevzuat hükümlerini anlatmakla yetinmeyip, tüketicinin korunması düşüncesinin tarihi ve felsefi temellerini açıklamaya yönelik (pedagojik) okuma parçalarını koruduk. Ayrıntı meraklıları ve araştırmacılar için pek çok konunun referanslarına da yer verdik. Ayrıca hukuk eğitimi dışında kalanlar için de anlaşılır olması kaygısını taşıdık.
Okuyucu kitle için yararlı olması en öncelikli dileğimizdir.

    BİRİNCİ BÖLÜM
    TÜKETİCİ HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ
    I. -TÜKETİCİNİN KORUNMASI GEREĞİ-1
    A. -Tarihe Bakış-1
    B. -Modern Toplumda-2
    C. -Zayıf Taraflı Bir Hukuki İlişki-4
    D. -Değişen Tüketici Kavramı Ve Tüketim Alışkanlıkları-6
    E. -Tüketici Hukukunun Ortaya Çıkışı-8
    II. -TÜKETİCİ HAKLARININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ-10
    III. -TÜKETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK (ÖZEL) YASAL DÜZENLEME İHTİYACI-15
    IV. -TÜKETİCİYİ KORUMA YÖNTEMLERİ-18
    A. -Önleyici Yöntemler-19
    B. -Koruyucu Yöntemler-20
    İKİNCİ BÖLÜM
    TÜKETİCİNİN KORUNMASINDA ÖZGÜN BİR ÖRNEK: OSMANLI UYGULAMASI
    I. -GENEL OLARAK-23
    II. -ÜRETİM AŞAMASINDA YAPILAN DENETİMLER-25
    A. -Hammadde Kontrolü-26
    B. -Üretimde Uyulacak Esaslar-27
    C. -Üretimin Bilirkişi ve Müfettiş Gözetiminde Yapılması-29
    D. -Numune İmalat-29
    E. -Ustalık Talimatlarına Uyulması-29
    F. -Standardın Korunması-30
    G. -Damga Sahtekarlığının Önlenmesi-30
    H. -Sağlık Kontrolü-31
    III. -PAZARIN VE SATIŞLARIN DENETİMİ-31
    A. -Fiyat Denetimi (Narh Uygulaması)-31
    B. -Ölçülerin Denetimi-33
    C. -Dağıtım Kanallarında Alınan Tedbirler-34
    D. -Esnafın Birbirine Kefaleti-35
    E. -Esnafın Nezre Bağlanması-35
    F. -Stokçuluk (İddihar) ve Karaborsacılık (İhtikar) Gibi Spekülatif Kazançların Yasaklanması-36
    G. -Tekelciliğin Önlenmesi-38
    H. -İhraç Yasaklarına Uyma-39
    I. -Kaçakçılığın Önlenmesi-39
    IV. -İSTANBUL TAHSİSLERİNİN DENETİMİ-40
    V. -SONUÇ OLARAK-41
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    TÜKETİCİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
    I. -GENEL BAKIŞ-43
    II. -TERMİNOLOJİ-46
    III. -KANUNUN SİSTEMATİĞİ-48
    A. -Kanunun Amacı ve Kapsamı-48
    B. -Tüketici Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları-50
    1. -Tüketici-50
    a. -Tüketici Kavramı-50
    b. -Unsurları-51
    2. -Tüketici İşlemi-61
    3. -Satıcı- Sağlayıcı-66
    4. -Üretici-67
    5. -Mal-68
    6. -Hizmet-70
    7. -Teknik Düzenleme-71
    C. -Tüketici Hukukuna Hakim Temel İlkeler ve Esaslar-71
    1. -Genel Bakış-71
    2. -Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar-76
    a. -Genel Olarak-76
    b. -Standart (Tip) Sözleşmeler-79
    c. -Haksız Şart Örnekleri-82
    3. -Mal Satışı veya Hizmet Sunumundan Kaçınma-85
    a. -Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve Sınırlanması-85
    b. -Sözleşme Yapma Zorunluluğu-86
    4. -Sipariş Edilmeyen Mal veya Hizmetler-88
    5. -Ayıplı Mal ve Hizmet Sunumu-90
    a. --Ayıplı Mal- Kavramı-90
    b. -Ayıp Karinesi-92
    c. -Ayıp Türleri-93
    d. -Defolu Mal Satışı-99
    e. --Ayıplı Hizmet- Sunumu ve Karinesi-100
    f. -Karineden Kurtuluş-102
    g. -İspat Yükü ve Ayıbın Bildirilmesi (Ayıp İhbarı)-103
    h. -Ayıplı Mal veya Hizmet Sunumu Karşısında Tüketicinin Hakları-107
    ı. -Zamanaşımı-113
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
    I. -TAKSİTLE SATIŞ-117
    A. -Genel Olarak-117
    B. -Taksitle Satış Sözleşmesinin Unsurları-121
    1. -Bedele İlişkin Unsur-121
    2. -Teslime İlişkin Unsur-122
    3. -Şekle İlişkin Unsur-122
    C. -Tüketiciyi Koruyucu Hükümler-125
    1. -Cayma Hakkı-125
    2. -Temerrüt (Muacceliyet Kaydı)-127
    3. -Erken Ödeme-130
    II. -TÜKETİCİ KREDİLERİ-131
    A. -Tanımı ve Şekli-131
    B. -Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü-132
    C. -Cayma Hakkı-132
    D. -Faiz Oranı-134
    E. -Sözleşmede Değişiklik Yapılması-135
    F. -Erken Ödeme-136
    G. -Temerrüt-137
    H. -Sigorta Yaptırılması-138
    I. -Bağlı Krediler-139
    İ. -Tamamlayıcı Hükümler-141
    III. -KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMELERİ-143
    A. -Konut Finansman Sözleşmesinin Şekli-143
    B. -Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü-144
    C. -Temerrüt (Muacceliyet Kaydı)-145
    D. -Erken Ödeme-147
    E. -Bağlı Krediler-148
    F. -Faiz Oranı-151
    G. -Sigorta Yaptırılması-152
    H. -Diğer Hususlar-153
    IV. -ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ-155
    A. -Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Şekli-156
    B. -Teminat-157
    C. -Cayma Hakkı-159
    D. -Konutun Teslimi-161
    E. -Sözleşmeden Dönme-161
    V. -İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER (KAPIDAN SATIŞLAR)-163
    A. -İş Yeri Dışında Satış Yapabilecekler-165
    B. -Bilgilendirme Yükümlülüğü-166
    C. -İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Şekli-166
    D. -Cayma Hakkı-167
    VI. -MESAFELİ SÖZLEŞMELER-169
    A. -Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Cayma Hakkı-171
    B. -Edimi Yerine Getirme Süresi-173
    C. -Mesafeli Sözleşmelere Aracılık Edenlerin Sorumlulukları-173
    VII. -FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER-174
    A. -Bilgilendirme Yükümlülüğü-175
    B. -Cayma Hakkı-177
    C. -Sözleşmenin Sona Erdirilmesi-178
    VIII. -DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ-178
    A. -Tüketicinin Bilgilendirilmesi-182
    B. -Sözleşmenin Şekli-182
    C. -Cayma Hakkı-183
    D. -Dönme Hakkı-184
    IX. -PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ-184
    A. -Tüketicinin Bilgilendirilmesi-186
    B. -Sözleşmede Değişiklik Yapılması-186
    C. -Sözleşmenin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi-187
    X. -ABONELİK SÖZLEŞMELERİ-188
    A. -Fesih (Cayma) Hakkı-190
    B. -Feshin Yürürlüğe Girmesi-191
    XI. -DİĞER İŞLEMLER-192
    A. -Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamaları-192
    B. -Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatinin Korunması-194
    1. -Fiyat Etiketi-194
    a) Genel Olarak-194
    b) Etikette Bulunması Zorunlu Hususlar-195
    c) Etiket Zorunluluğu Olmayan Mallar-196
    d) Etiket, Tarife ve Fiyat Listelerinin Biçim ve Kapsamı-197
    2. -Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu-197
    3. -Garanti Belgesi-201
    4. -İhtiyari Garanti-204
    5. -Satış Sonrası Hizmetler (Servis Hizmeti Sunma Yükümlülüğü)-205
    6. -Tüketicinin Bilinçlendirilmesi-208
    7. -Tüketici Ödülleri-208
    8. -Ticari Reklamlar-210
    9. -Haksız Ticari Uygulamalar-215
    10. -Reklam Kurulu-218
    BEŞİNCİ BÖLÜM
    TÜKETİCİ KURULUŞLARI
    I. -GİRİŞ-221
    II. -TÜKETİCİ KONSEYİ-222
    III. -REKLAM KONSEYİ-222
    IV. -TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ-223
    A. -Genel Olarak-223
    B. -Heyetin Yapısı-223
    C. -Başvuru Usulü-226
    D. -Hakem Heyeti Kararları-228
    V. -TÜKETİCİ MAHKEMELERİ-230
    A. --Özel Mahkeme- İhtiyacı-230
    B. -Özel Mahkemelerin Önceliği İlkesi-230
    C. -Tüketici Mahkemelerinin Özellikleri-232
    D. -Basit Yargılama Usulü-234
    E. -Tüketici Davalarına Özgü Tedbirler ve Ceza Hükümleri-235
    1. -Üretimin veya Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması-235
    2. -Bakanlık Denetimi-236
    3. -Tüketici Ürünü ve Hizmet Denetimi-236
    4. -Ceza Hükümleri-237
    5. -Cezalarda Yetki ve İtiraz-241
    VI. -TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ-242
    A. -Genel Olarak-242
    B. -Ülkemizde Tüketici Örgütlenmesi-244
    ALTINCI BÖLÜM
    SERBEST OKUMA METİNLERİ
    (I)-21. YÜZYIL İÇİN BİR SOSYAL REÇETE: AHİLİKZeynep GÖĞÜŞ / Kerem ÇALIŞKAN-251
    (II)-ÇAĞINI YAKALAYAN ORGANİZASYON: AHİLİKProf. Dr. Mehmet ÇİFTLİKLİ-269
    YEDİNCİ BÖLÜM
    YENİ TÜKETİCİ MEVZUATI
    I. -BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ-273
    II. -7/11/1982 Tarih ve 2709 Sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI-278
    III. -07. 11. 2013 tarih ve 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN-279
    TÜKETİCİ HUKUKUNUN GÜNCEL YÖNETMELİKLERİ-319
    IV. -PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ -321
    V. -SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ-334
    VI. -TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ-341
    VII. -GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ-345
    VIII. -FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ-349
    IX. -TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-354
    X. -SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-359
    XI. -TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ-362
    XII. -ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-367
    XIII. -TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ-375
    XIV. -MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ-387
    XV. -PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ-396
    XVI. -TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK-404
    XVII. -İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ-409
    XVIII. -ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ-419
    XIX. -FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ-428
    XX. -TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ-435
    XXI. -KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ-451
    XXII. -DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ-462
    YARARLANILAN KAYNAKLAR-471