Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Trafik Yönetimi ve Denetimi

Trafik Yönetimi ve DenetimiSayfa Sayısı
:  
435
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786051464794

135,04 TL

İnsanoğlunun bireysel yaşamdan toplumsal yaşamama geçmesiyle birlikte, fertleri toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar etrafında toplamak, toplumsal yaşamın devamı için bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak toplumsal yaşamı düzenleyen bu kuralların var olması, kuralların ihlâlini de beraberinde getirmiştir. Toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların en önemlisi trafik kurallarıdır.

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, çağdaş insanın yaşamında da önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bugünün bireyleri, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insanoğluna sağladığı olanaklardan azamî ölçüde yararlanabilme gayreti içindedirler. Bu anlayışın doğal bir sonucu olarak pek çok insan, yaşamını kolaylaştıracak teknolojik araç ve gereçlere sahip olma çabası içerisindedir.    Birinci Bölüm
    ADLÎ KOVUŞTURMA VE CEZALARIN UYGULANMASI
    1. -TUTANAK DÜZENLENME-1
    2. -TUTANAK ÇEŞİTLERİ-2
    2. 1. -Ceza Tutanakları-2
    2. 1. 1. -Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı-2
    2. 1. 2. -Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı (Alındı Makbuzu)-3
    2. 1. 3. -İhbarname-4
    2. 2. -Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı-5
    3. -TRAFİK SUÇLARINA BAKACAK MAHKEMELER-5
    4. -ALINDI VE TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE TUTANAK DÜZENLEYENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-6
    5. -BİRİM MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİNİN (BİRİM SAYMAN MUTEMEDİNİN) SORUMLULUKLARI-7
    6. -TESCİL PLÂKALARINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ-8
    7. -DİPLOMATİK MUAFİYETİ OLANLAR HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK TUTANAĞI VEYA CEZA TUTANAĞI DÜZENLENMESİ -10
    8. -YABANCI ÜLKEDE KAYITLI (YABANCI PLAKALI) ARAÇLARA UYGULANAN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ, TAKİBİ VE TAHSİLİ-11
    9. -PARA CEZALARININ ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRESİ-12
    10. -İTİRAZ-14
    11. -CEZA PUANI UYGULAMASI VE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI-14
    11. 1. -Uygulama Esasları-14
    11. 2. -Ceza Puanlarının Hesaplanması, Belgelerin Geri Alınması ile İlgili İşlemler-15
    11. 3. -Sürücü Belgesi Alındıktan Sonra Çeşitli Suçlardan Mahkûm Olanların Sürücü Belgelerinin Geri Alınması Esasları-17
    11. 3. 1. -Sürücü Belgelerinin Mahkeme Kararı ile Geri Alınması İşlemleri-17
    11. 3. 2. -Geri Alma İşlemlerinin Yürütülmesi-17
    İkinci Bölüm
    TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ, YÖNETİMİ İLE TRAFİK IŞIK VE İŞARETLERİ
    1. -YOL TIKANMALARI VE TIKANAN YOLLARIN YENİDEN TRAFİĞE AÇILMASI-19
    1. 1. -Tıkanacağı Önceden Belli Olan Yollar-19
    1. 2. -Aniden Tıkanan Yollar ve Yolu Tıkayan Unsurlar-20
    1. 2. 1. -Trafik Kazaları-20
    1. 2. 2. -Olumsuz İklim Şartları-21
    1. 2. 3. -Alt Yapıda Meydana Gelen Ani Olumsuzluklar-22
    1. 2. 3. 1. -Sinyalizasyon Bozuklukları-22
    1. 2. 3. 2. -Yol Bozuklukları-22
    1. 2. 4. -Park Yasağına Uymama-22
    1. 2. 5. -Yola Sabit Bir Cismin Düşmesi-23
    1. 2. 6. -Korsan (İzinsiz) Gösteri ve Mitingler-23
    1. 2. 7. -Diğerleri (Kol ve Grup Halinde Seyreden Araçlar ve Hayvan Sürüleri)-23
    2. -TRAFİK İŞARETLERİNE UYMA ZORUNLULUĞU-24
    3. -TRAFİĞİN YÖNETİMİ -25
    3. 1. -Görevli Kişilerin Trafiği Yönetme Hareketleri -25
    3. 1. 1. -Yolun Trafiğe Açılması / Kapatılması-25
    3. 1. 2. -Trafiğin Bütün İstikametlere Kapatılması-26
    3. 2. -Trafiği Hızlandırma ve Yavaşlatma Hareketleri -27
    3. 2. 1. -Trafiği Hızlandırılması-27
    3. 2. 2. -Trafiği Yavaşlatılması-27
    3. 3. -Gece Trafiği Yönetme Hareketleri -28
    3. 3. 1. -İşaret Çubuğu / El Feneri ile -DÖNÜŞ- İşareti Verme-28
    3. 3. 2. -İşaret Çubuğu / El Feneri ile -GEÇ- İşareti Verme-28
    3. 3. 3. -Gece İşaret Çubuğu / El Feneri ile -DUR- İşareti Verme-29
    3. 4. -Yön Tayini Hareketleri -29
    3. 4. 1. -Trafiği Durdurma Hareketi-30
    3. 4. 2. -Trafiği Çekme Hareketi-31
    3. 5. -İlk Geçiş Hakkının İşaret Levhalarıyla Belirlendiği veya Kontrolsüz Kavşaklarda Trafik Yönetimi-32
    3. 6. -Görevli Personelin Düdük Kullanmak Suretiyle Trafiği Tanzim ve Yönetimi-32
    3. 7. -İşaret ve Yön Tayininde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-32
    4. -TRAFİK İŞARETLERİ-33
    4. 1. -Trafik İşaretlerinin Önemi ve Gelişimi-33
    4. 2. -Trafik İşareti Koymaya Yetkili Kuruluş ve Kişiler-34
    4. 3. -Trafik İşaretlerinin Korunması -35
    4. 4. -Trafik İşaretlerinin Nitelikleri-35
    4. 4. 1. -Işıklı (Sinyalizasyon) ve Sesli Trafik İşaretleri-36
    4. 4. 1. 1. -Trafik Sinyalizasyonunun Kara Yolu Trafik Güvenliği Açısından Yararları-37
    4. 4. 1. 2. -Trafik Sinyalizasyonunun Kara Yolu Trafik Güvenliği Açısından Sakıncaları-37
    4. 4. 2. -Işıklı Trafik İşaretlerinin Anlamları-38
    4. 5. -Sinyal Tesisleri-40
    4. 6. -Sinyalizasyon Türleri-41
    4. 6. 1. -Sabit Zaman Esası-41
    4. 6. 2. -Trafik Uyarma Esası-41
    4. 6. 2. 1. -Tam Trafik Uyarmalı Sistemler-41
    4. 6. 2. 2. -Yarı Trafik Uyarmalı Sistemler-42
    4. 6. 2. 3. -Toplu Taşım Uyarmalı Sistemler-42
    4. 7. -Işıksız Trafik İşaretleri (Trafik İşaret Levhaları, Tertipleri ve Yer İşaretlemeleri)-42
    4. 7. 1. -Düşey İşaretleme-42
    4. 7. 1. 1. Tehlike Uyarı İşaretleri (T Grubu)-44
    4. 7. 1. 2. Trafik Tanzim İşaretleri (TT Grubu)-54
    4. 7. 1. 3. Bilgi İşaretleri (B Grubu)-65
    4. 7. 1. 4. Duraklama ve Park Etme Levhaları (P Grubu)-77
    4. 7. 2. Yatay İşaretleme-79
    4. 7. 2. 1. Yol Eksenine Paralel (Boyuna) Çizgilerle Yapılan Yol Kaplaması İşaretlemesi (Yatay İşaretleme) Şekilleri-80
    4. 7. 2. 2. Yol Eksenine Dik Çizilen Çizgilerle Yapılan Yol Kaplaması İşaretleri (Yatay İşaretleme) Şekilleri-83
    4. 7. 2. 3. Diğer Yol Kaplaması İşaretleri-85
    Üçüncü Bölüm
    TRAFİK DENETİMİ
    1. -TRAFİK DENETİMİNİN ÖNEMİ-89
    2. -TRAFİK DENETİMİNİN AMAÇ VE KAPSAMI-90
    3. -TRAFİK DENETİMİNİN NİTELİKLERİ-91
    3. 1. -Denetim Yoğun Olmalıdır-91
    3. 1. 1. -Denetim Sıklığı-92
    3. 1. 2. -Geniş Bir Kitleye Yönelme-92
    3. 1. 3. -Denetim İçin Değişik ve Tahmin Edilemeyen Zaman ve Mekânların Seçimi-92
    3. 1. 4. -Bilgilendirme Kampanyaları-92
    3. 2. -Denetimlerde Toplum Desteği Sağlanmalıdır-93
    3. 3. -Denetimin Hedefi İyi Belirlenmelidir-93
    3. 4. -Denetim Yeterli Personelle Yapılmalıdır-95
    3. 5. -Denetim Hukuka Uygun ve Adil Olarak Gerçekleştirilmelidir-95
    3. 6. -Denetim Personeli Dikkatli Seçilmelidir-95
    3. 7. -Cezalandırma, İhlâli Takip Etmelidir-96
    3. 8. -Trafik Denetimlerinde Teknolojiden Mutlaka Faydalanılmalıdır-97
    3. 9. -Denetimin Denetimi Mutlaka Yapılmalı ve Elde Edilen Sonuçlar Değerlendirilerek Yeni Yaklaşımlar Belirlenmelidir-98
    4. -TRAFİK DENETİM ÇEŞİTLERİ-98
    4. 1. -Türkiye’de Kullanılan Trafik Denetim Çeşitleri-99
    4. 1. 1. -Seyir Hâlinde Denetim-99
    4. 1. 2. -İhbarlı Denetim-102
    4. 1. 3. -Sabit Denetim-103
    4. 1. 3. 1. -Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçler-104
    4. 1. 3. 2. -Araçlarda Bulundurulması Mecburi Belgeler-105
    4. 1. 4. -Elektronik Sistemlerle Denetim-112
    4. 2. -Gelişmiş Ülkelerde Kullanılan Trafik Denetim Çeşitleri-112
    4. 2. 1. -Açık Denetim-112
    4. 2. 2. -Örtülü Denetim-113
    4. 2. 3. -Kamufle Edilmiş (Gizli) Denetim-113
    5. -ŞERİT DARALTARAK ARAÇ YAVAŞLATMA VE DURDURMA YÖNTEMİ-114
    6. -DUR İKAZINA UYMAYAN VE KAÇAN ARAÇLARIN YOL KAPANI İLE DURDURULMASI-115
    7. -TRAFİK DENETİMLERİ SIRASINDA İNCELENECEK ORTAK HUSUSLAR-116
    8. -DENETİM PERSONELİNİN YOL KULLANICILARIYLA İLETİŞİMİ-118
    9. -TRAFİK DENETİMLERİNDE VE ŞERİT DARALTMADA KULLANILACAK EKİPMANLAR-118
    10. -ÖZEL DENETİM ŞEKİLLERİ-119
    10. 1. -Yük Taşıyan Araçlar ve Sürücülerinin Denetimi-119
    10. 2. -Yolcu Taşıyan Araçlar ve Sürücülerinin Denetimi-120
    10. 3. -Resmi Araçların Denetimi-120
    10. 4. -Okul Servis Araçlarının Denetimi-121
    10. 5. -Motosiklet ve Motorlu Bisikletler ile Sürücü ve Yolcularının Denetimi-122
    10. 6. -Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibat Denetimi-122
    10. 7. -Trafik Işık ve İşaret İhlallerinin Denetimi-122
    10. 8. -Diğer Denetimler-122
    11. -TEKNOLOJİK DENETİM ŞEKİLLERİ-123
    11. 1. -Radarla Hız Denetimi ve Denetim Yöntemleri -123
    11. 1. 1. -Tek Yöne Tek Ekiple Radarla Hız Denetimi-124
    11. 1. 2. -İki Yöne İki Ekiple Radarla Hız Denetimi-124
    11. 1. 3. -Çevirme Ekibi Olmaksızın Radar Ekibince Bizzat Yapılan Hız Denetimi-124
    11. 1. 4. -Gece Yapılacak Radarla Hız Denetimi-125
    11. 2. -Takograf ve Takografla Hız Denetimi-127
    11. 3. -Alkol Test Cihazı (Alkol Metre) ile Alkol Denetimi-128
    11. 3. 1. -Alkol Denetiminin Yeri ve Zamanı-130
    11. 3. 2. -Alkol Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar-130
    11. 3. 3. -Alkol Almış Sürücülerin Kanlarındaki Alkol Miktarının Tespiti Esasları-131
    11. 3. 4. Uyuşturucu veya Keyif Verici Madde Almış Olanların Tespiti Esasları-132
    11. 3. 5. Alkol Test Cihazı (Alkolmetre) Kullanımı ve Ölçüm İşlemi-132
    11. 3. 6. Alkol Test Cihazlarının (Alkolmetre) Kalibrasyonu ve Kayıtlarının Tutulması-133
    11. 4. -MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) ve EDS (Elektronik Denetleme Sistemi)ile Kırmızı Işık ve Hız Denetimi-134
    12. -TRAFİKTEN MEN İŞLEMİNİN UYGULANMASI-135
    13. -OLAĞANÜSTÜ HÂLLERDE VE SAVAŞTA KARA YOLU TRAFİĞİNİN DÜZENLENMESİ VE DENETİMİ-140
    14. -ESKORT HİZMETLERİ-140
    14. 1. -Eskort Tahsis Edilebilecek Makamlar-141
    14. 2. -Eskort Tahsis Talepleri ve Görevli Kuruluşlar-142
    14. 3. -Eskort Görevlilerinin Yükümlülük ve Davranışları-142
    14. 4. -Eskort Hizmetlerine İlişkin Esaslar-143
    Dördüncü Bölüm
    2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN GÖREV VE YETKİ VERDİĞİ KURULLAR, BAKANLIKLAR, BELEDİYELER, KOMİSYONLAR VE KİŞİLER
    1. -GÖREVLİ KURULLAR-145
    1. 1. -Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu (KGYK)-145
    1. 2. -Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu (KTGK)-146
    2. -GÖREVLİ BAKANLIKLAR-147
    2. 1. -İçişleri Bakanlığı-147
    2. 1. 1. -Emniyet Genel Müdürlüğü (Trafik Hizmetleri Başkanlığı)-147
    2. 1. 1. 1. -Teşkilâtlanma-147
    2. 1. 1. 1. 1. -Daire Başkanlıklarının Görevleri-155
    2. 1. 1. 1. 2. -Şube Müdürlüklerinin Görevleri-156
    2. 1. 1. 2. -Görev ve Yetkileri-159
    2. 1. 1. 3. -Trafik Zabıtasının Görev ve Yetki Sınırı-160
    2. 1. 1. 4. -Trafik Zabıtası Dışındaki Polis Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri-160
    2. 1. 1. 4. 1. -Trafik Denetleme Birimlerinin Kurulmuş Olduğu Yerlerde-160
    2. 1. 1. 4. 2. -Trafik Denetleme Birimlerinin Kurulmamış Olduğu Yerlerde-161
    2. 1. 1. 5. -Askerî Mahallerde Trafiğin Düzenlenmesi-161
    2. 1. 2. -Jandarma Teşkilâtı Trafik Birimleri-162
    2. 1. 3. -Belediyeler-164
    2. 1. 3. 1. -Kuruluş-164
    2. 1. 3. 2. -Görev ve Yetkileri-165
    2. 1. 4. -Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)-166
    2. 1. 4. 1. -Kuruluş -167
    2. 1. 4. 2. -UKOME’lerin Görev ve Yetkileri-168
    2. 1. 4. 3. -Toplantı ve Toplantı Usulü-169
    2. 1. 5. -Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)-170
    2. 1. 6. -İl ve İlçe Trafik Komisyonları-170
    2. 1. 6. 1. -İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Kuruluşu-170
    2. 1. 6. 2. -İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Görev ve Yetkileri-171
    2. 1. 7. -İl Özel İdaresi-172
    2. 2. -Ulaştırma Bakanlığı-173
    2. 2. 1. -Karayolları Genel Müdürlüğü-173
    2. 2. 2. -Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü-175
    2. 3. -Orman ve Su İşleri Bakanlığı-175
    2. 4. -Millî Eğitim Bakanlığı-176
    2. 5. -Sağlık Bakanlığı-176
    3. -TRAFİKTE GÖREV ALAN GÖNÜLLÜ KİŞİLER-177
    3. 1. -Fahrî Trafik Müfettişliği-177
    3. 1. 1. -Fahrî Trafik Müfettişi Olacaklarda Aranacak Şartlar-178
    3. 1. 2. -Müracaatların Kabulü ve Değerlendirilmesi-179
    3. 1. 3. -Fahrî Trafik Müfettişlerinin Eğitimi-179
    3. 1. 4. -Fahrî Trafik Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri-180
    3. 1. 5. -Fahrî Trafik Müfettişlerinin Sorumlulukları-180
    3. 1. 6. -Fahrî Trafik Müfettişliği Görevinin Sona Erdirilmesi-180
    3. 2. -Okul Geçidi Görevlileri-181
    3. 2. 1. -Okul Geçidi Görevlisi Olma Şartları ve Seçilme Esasları-181
    3. 2. 2. -Okul Geçidi Görevlisi Olacakların Eğitimi-181
    3. 2. 3. -Okul Geçidi Görevlilerinin Kıyafetleri ve Taşıyacakları İşaretler-182
    3. 2. 4. -Okul Geçidi Görevlilerinin Çalışma Usul ve Esasları-183
    Beşinci Bölüm
    TRAFİK KAZA ARAŞTIRMASI, DELİLLERİN TESPİTİ VE KUSUR DEĞERLENDİRMESİ
    1. -TRAFİK KAZALARINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR-185
    1. 1. -Trafik Kazalarına Karışanların Görev ve Sorumlulukları-185
    1. 2. -Trafik Kazalarında Yükümlülük-187
    1. 3. -Trafik Kazalarına El Koyma-187
    1. 3. 1. -Trafik Kazalarında Görevli Birimler ve Görevleri-188
    1. 3. 1. 1. -Mahalli Genel Zabıta (Polis ve Jandarma)-188
    1. 3. 1. 2. -Mahalli Trafik Zabıtası (Trafik Polisi ve Jandarma Trafik Birimi)-189
    1. 3. 1. 3. -Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü-192
    1. 3. 1. 4. -Bilirkişiler ve Mahkeme -192
    1. 3. 2. -Trafik Kazalarına El Koyanların Görev ve Yetkileri -193
    2. -TRAFİK KAZALARINA MÜDAHALE AŞAMALARI VE TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ-194
    2. 1. -Trafik Kazasının Bildirimi (Trafik Kazasının Haber Alınması) ve Bildirimde Yapılması Gerekenler-195
    2. 2. -Trafik Kazasında Kaza Yerine İntikal ile Kaza Yeri Güvenliğinin Sağlanması ve Kaza Yerinin Korunması-201
    2. 3. -Triyaj (Öncelik Belirleme)-204
    2. 4. -Treatment (Tedavi)-205
    2. 5. -Transport (taşıma)-206
    2. 6. -Trafik Kazası Tespit Tutanağının Düzenlenmesi, Kaza Yerinin Temizlenmesi ve Yolun Yeniden Trafiğe Açılması-207
    2. 6. 1. -Trafik Kaza Analizi ve Kaza Tespit Tutanağı Niçin Yapılmalı ve Nasıl Düzenlenmelidir?-207
    2. 6. 2. -Trafik Kaza Analizi ve Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlenmesinin Hukuki Dayanağı-211
    2. 6. 3. -Trafik Kaza İncelemesi-211
    2. 6. 3. 1. -Kaza Yeri ve Kaza Yerinde Elde Edilebilecek İz ve Deliller-213
    2. 6. 3. 1. 1. -Yol Kullanıcılarına Ait İz ve Deliller-214
    2. 6. 3. 1. 2. -Araca ve Taşıdığı Yüke Ait İz ve Deliller-214
    2. 6. 3. 1. 3. -Yol ve Çevreye Ait İz ve Deliller-215
    2. 6. 3. 1. 4. -Kaza Yerinde Bulunan İz ve Delillerin İşaretlenmesi ve Ölçümü-215
    2. 6. 3. 2. -Kaza Yerine Geliş, Kazaya Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve İncelenmesi-216
    2. 6. 3. 2. 1. -Kazaya Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi-217
    2. 6. 3. 2. 2. -Kazaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi-217
    2. 6. 3. 2. 2. 1. -Kaza Yerinin (Altyapı) İncelenmesi-217
    2. 6. 3. 2. 2. 2. -Trafik Kazalarında Kazaya Karışan Araçların İncelenmesi-218
    2. 6. 3. 2. 2. 3. -Trafik Kazalarında Mağdur İncelemesi (Sürücü-Yolcu-Yaya)-220
    2. 6. 3. 2. 2. 4. -Delillerin Değerlendirilmesi-220
    2. 6. 4. -Trafik Kazası Tespit Tutanağının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar-220
    2. 6. 5. -Vurup-Kaçılan Trafik Kazalarının Araştırmasında Dikkat Edilecek Hususlar-222
    2. 6. 6. -Vurup-Kaçılan Trafik Kazalarında Şüpheli Sürücünün Tespit Edilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar-223
    2. 6. 7. -Trafik Kazası Tespit Tutanağının Düzenlenmesi-224
    2. 6. 7. 1. -Trafik Zabıtasının Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlemesi-226
    2. 6. 7. 2. -Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının Kazanın Taraflarınca Düzenlenmesi-227
    2. 6. 8. -Kaza Yerinin Temizlenmesi ve Yolun Yeniden Trafiğe Açılması-228
    2. 6. 9. -Trafik Kazalarına Müdahalenin Çevresel Etkileri-229
    3. -KUSUR KAVRAMI, KUSURUN BELİRLENMESİ VE TRAFİK KAZALARINDA KUSURLU SAYILAN HALLER-230
    3. 1. -Kusur Kavramı-230
    3. 2. -Trafik Kazasında Kusur ve Kusurlu Sayılan Haller-232
    3. 2. 1. -Aslî Sürücü Kusurları-232
    3. 2. 2. -Trafik Kazalarında Sürücü Dışında Kalan Faktörlerin Kusurlu Sayılan Halleri ve Kusur Durumlarının Tespiti-234
    3. 2. 2. 1. -Yaya Kusurları-234
    3. 2. 2. 2. -Yolcu Kusurları-234
    3. 2. 2. 3. -Araç Kusurları-234
    3. 2. 2. 4. -Yol Kusurları-235
    4. -İŞLETEN VE ARAÇ İŞLETİCİSİNİN BAĞLI OLDUĞU TEŞEBBÜS SAHİBİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU VE TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA -235
    4. 1. -Zorunlu Sigortalar-236
    4. 2. -İsteğe Bağlı Sigortalar-236
    Altıncı Bölüm
    SÜRÜCÜ BELGELERİ
    1. -SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU-237
    2. -SÜRÜCÜ BELGESİ ALMASI ZORUNLU OLMAYANLAR VE BUNLARDA ARANACAK ŞARTLAR -238
    3. -SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI -238
    4. -SÜRÜCÜ ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR -239
    4. 1. -Yaş Şartı-239
    4. 2. -Öğrenim Şartı-239
    4. 3. -Sağlık Şartı -240
    4. 4. -Eğitim ve Sınav Şartı-240
    4. 5. -Hükümlü Olmama Şartı-240
    4. 6. -Aynı Sınıf Sürücü Belgesinin Bulunmaması veya Belgelerinin Geri Alınmamış Olması Şartı-241
    5. -SÜRÜCÜLERİN SINAVLARI, SÜRÜCÜ BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ VE VERİLMESİ ESASLARI-241
    5. 1. -Sürücülerin Sınavları-241
    5. 2. -Müracaatların Kabulü ve Değerlendirilmesi-242
    5. 3. -Sürücü Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları-244
    5. 4. --K- Sınıfı Sürücü Aday Belgesi-245
    5. 5. -Zayi Edilen veya Yıpranan Sürücü Belgelerinin Değiştirilmesi-245
    5. 6. -Askerî Araç Sürücülerinin Sınavları ve Belgelerinin Verilmesi-246
    6. -SÜRÜCÜ BELGELERİNE DAİR ESASLAR-246
    6. 1. -Araçların Sürülmesinde Yetki Durumu-246
    6. 2. -Römork Takarak Araç Kullanma-247
    6. 3. -Üst Sınıf veya Başka Sınıf Sürücü Belgesi Alınması-247
    6. 4. -Sürücü Belgelerinin Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi-249
    7. -DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİ-249
    8. -YABANCI KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TESCİLLİ ARAÇLARI KULLANMA YETKİSİ -250
    9. -ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU-251
    10. -SÜRÜCÜ BELGELERİNİN TRAFİK ZABITASINCA GERİ ALINMASI HÂLLERİ VE ŞARTLARI-251
    11. -SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YETKİLİLERCE İNCELENMEK ÜZERE GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINMASI HÂLLERİ VE ŞARTLARI-253
    12. -SÜRÜCÜLERİN KONTROL MUAYENESİ-254
    Yedinci Bölüm
    TESCİL İŞLEMLERİ
    1. -MOTORLU ARAÇLARIN TESCİLİ-255
    1. 1. -Araçların Tescil Edilmesi Zorunluluğu-255
    1. 2. -Tescil İşleminin Zorunlu Olmadığı Hâller-256
    1. 3. -Araçların Tescil Süreleri -256
    1. 4. -Trafik Belgesi ve Tescil Plâkası Alma Zorunluluğu-257
    1. 5. -Tescil Belgesi ve Geçerliliği-257
    1. 6. -Trafik Belgesi ve Geçerliliği-258
    1. 7. -Tescil İşlemine Yetkili Kuruluşlar ve Tescil Edilecek Araçlar-259
    1. 8. -Tescil İşleminin Yapılması-259
    1. 8. 1. -Tescil İşlemleri Müşterek Hükümleri-259
    1. 8. 2. -Yeni Kayıt (İlk Tescil)İşlemleri-262
    1. 9. -İş Makinelerinin Tescili ve Trafik Belgeleri ile Tescil Plâkaları-266
    1. 9. 1. -Resmî Kuruluşlara Ait İş Makineleri-266
    1. 9. 2. -Özel ve Tüzel Kişilere Ait İş Makineleri-267
    1. 10. -Çekici ve Römorkların Tescili-267
    1. 11. -Motorsuz Taşıtların Tescili-268
    1. 12. -Malul, Sakat ve Engellilere Mahsus Özel Tertibatlı Araçların Tescili-268
    2. -TESCİLE DAİR DİĞER İŞLEMLER-270
    2. 1. -Satış ve Devirler-270
    2. 2. -Satış ve Devir İşlemi Yapılan Araçların Tescil İşlemleri-271
    2. 3. -Yabancılara İkinci El Araç Satışı, Devri ve İhracı-272
    3. -ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI-274
    3. 1. -Özel Araçların Hurdaya Çıkarılması-274
    3. 2. -Resmî Araçların Hurdaya Çıkarılması, Satılması veya Devredilmesi-276
    4. -ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ-277
    5. -TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARAÇLARIN YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARILMASI-277
    6. -HIRSIZLIK VEYA EMNİYETİ SUİİSTİMAL SURETİYLE ÇALINAN ARAÇLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER-278
    7. -ÇALINAN, KAYBEDİLEN, KULLANILMAZ HÂLE GELEN, BİLGİLERİ DEĞİŞEN BELGE VE PLÂKALAR-279
    8. -MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA ARAÇLARIN SATIŞ VE TESCİLLERİ-280
    9. -HACİZ, REHİN VE İHTİYATİ TEDBİR (TAKYİDAT) ŞERHLERİ-280
    10. -TOPLU İTHAL EDİLEN ARAÇLARIN SATILDIKTAN SONRAKİ TESCİL İŞLEMLERİ-281
    11. -TANITICI İŞARETLERLE İLGİLİ OLARAK ADLÎ MAKAMLARA İNTİKAL ETTİRİLEN KİŞİLERİN ARAÇLARI HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER -281
    12. -ZAPT, MÜSADERE VEYA TASFİYE KARARI ALINAN ARAÇLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER -282
    13. -ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER İLE REŞİT OLMAYAN KÜÇÜKLER ADINA ARAÇ TESCİLİ -282
    14. -GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ VE PLÂKALARI-282
    14. 1. --A- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-283
    14. 2. --B- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-284
    14. 3. --C- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-285
    14. 4. --D- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-285
    14. 5. --E- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-286
    14. 6. --F- Geçici Trafik Belgesi ve Plâkalar-286
    14. 7. -Günlü ve Saatli Olarak Trafiğe Geçici Çıkış İzni Verilmesi-286
    15. -TESCİL PLÂKALARI-287
    15. 1. -Tescil Plâkalarının Nitelikleri ve Ölçüleri-287
    15. 1. 1. -Tescil Plâkalarının Nitelikleri-287
    15. 1. 2. -Tescil Plâkalarının Ölçüleri-287
    15. 2. -Tescil Plâkalarının Takılma Yerleri ve Sayıları-287
    15. 3. -Tescil Plâkalarının Harf ve Rakam Grupları-289
    15. 4. -Plâka Zemini ile Harf ve Rakam Gruplarının Renkleri-289
    15. 5. -Tescil Plâka Sıra Numarası Verilmesi ve Bu Numarayı Taşıyan Tescil Plâkalarının Kullanılması-290
    15. 6. -Özel Tahsisli Plâka Verilecekler-291
    15. 7. -Ad, Soyadı veya Ticarî Unvana Göre Verilecek Plâkalar-294
    16. -ARAÇLARA AİT AYIRIM VE TANINMA İŞARETLERİ-294
    16. 1. -Ayırım İşaretleri-294
    16. 1. 1. -Taksi Otomobiller-295
    16. 1. 2. -Dolmuş Otomobiller-295
    16. 1. 3. -Okul Taşıtları-295
    16. 1. 4. -Devlet Malı Araçlar-295
    16. 1. 5. -Sürücü Adayı Belgesi ile Kullanılacak Araçlar-296
    16. 1. 6. -Diğer Ayırım İşaretleri-296
    16. 2. -Araç Tanıtım Numaraları-296
    17. -ARAÇLARA AİT TEKNİK ŞARTLAR VE ARAÇLARIN KARA YOLUNA UYGUNLUĞU -297
    18. -ARAÇLARDA BULUNDURULMASI MECBURÎ GEREÇLER VE BELGELER-298
    18. 1. -Gereçler-298
    18. 2. -Belgeler-299
    19. -ARAÇLARIN ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİ BİLDİRME-301
    20. -ARAÇLARIN MUAYENELERİNE İLİŞKİN ESASLAR VE MUAYENE SÜRELERİ-301
    21. -MUAYENEYE YETKİLİ KURULUŞLAR-303
    EKLER-305
    KAYNAKÇA-427