Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

Trafik Kazalarında Tazminat DavalarıSayfa Sayısı
:  
516
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750226946

125,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Zaman içerisinde nüfus ve araç sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak trafik kazalarıyla ilgili davalar da artış göstermiştir.

Eserde; trafik kazalarında tazminat davaları ile ilgili usul ve yargılamaya esas, genel ve özet bilgilere yer verilmiş, trafik kazaları sonucu açılan tazminat davaları, konularına göre tasnif edilmiş örnek dilekçe ve bilirkişi raporları beraber incelenmiştir. Eserde özellikle hesap raporlarına, pratikte kolaylık sağlayacak şekilde, TRH ve PMF yaşam tablolarına göre, terditli olarak yapılan hesaplamalara göre yer verilmiştir.

Güncel Yargıtay kararlarıyla desteklenen eser, hukukçulara, arabuluculara, sigorta uzmanlarına, bilirkişilere ve trafik kazalarında olayın taraflarına faydalı olabilecek kapsamlı bir rehber niteliğindedir.

Konu Başlıkları
    Genel Bilgiler
    Yargıtay Kararları
    Örnek Bilirkişi Raporları
    Örnek Dava Dilekçeleri
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. USÜL VE YARGILAMA  19
A. Genel Bilgiler  19
1. Haksız Fiil Sorumluluğu – Tazminat Davaları Notları  19
2. Dava Şartları – Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme  22
a. Davaların Yığılması  24
b. Davaların Birleştirilmesi ve Tefriki  25
c. Atiye Bırakma  26
d. Kesin Hüküm  27
3. Hukuk Mahkemeleri  27
a. Adli yargı – Asliye Ticaret Mahkemeleri  27
aa. Karayolları Genel Müdürlüğü  29
bb. Hizmet Kusuru  29
cc. Kamu Araçları – Adli Yargı  29
b. Tüketici Mahkemesi  30
c. Asliye Hukuk Mahkemesi  32
d. Sulh Hukuk Mahkemeleri  33
4. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme  34
5. Trafik Kazalarında Zamanaşımı  34
6. Husumet – Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İçin Dava Açabilecek Olanlar  38
7. İstinaf Harcı  39
a. İlk Derece Mahkemesinin İstinaf Talebinin Reddi Kararının İstinafı  39
b. Muhtıra Gönderilmesi Yasal Şartları  40
c. Taleplerin Açıklanması  41
d. Davanın İhbarı  41
e. Usulü Kazanılmış Hak  42
8. Yasal – Ticari (Avans Faizi)  43
9. İhtiyati Haciz  43
10. Rücu Davasında – Mirasın Hükmen Reddi – Usul ve Yargılama Esasları  44
11. İstinaf incelemesi – Resen İnceleme  45
B. Zorunlu Arabuluculuk – Dava Şartı  49
1. Genel İnceleme  49
2. Karayolları Trafik Kanunu – Tazminat Sorumluluğu  50
C. Sigorta Hukuku Tanım ve Kavramları  53
1. Güvence Hesabı (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Karayolları Garanti Fonu)  53
2. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  57
3. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Rücu Hakkı  62
4. Kasko Sigortası (İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası)  64
5. ZMMS – Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza  65
D. Genel Açıklamalar – Bilgiler  66
1. Maddi Tazminat  66
a. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı  66
2. Bedensel (Cismani) Zararlar – Maluliyet – Sürekli – Geçici İşgöremezlik Tazminatı?  68
a. Maluliyet  70
b. Küçük – Geçici İş Görmezlik Tazminatı – Gelir Getiren Bir İşte Çalışması Söz Konusu Olmaması  71
c. Tedavi Giderleri  86
3. Manevi Tazminat Takdiri  91
4. İspat Yükü  92
E. Araştırma İnceleme Esasları – Tazminata Esas Tanımlar  94
1. Hatır Taşıması – Müterafik Kusur?  94
2. Müteselsil Sorumluluk?  96
3. Trh 2010, İskonto Faiz Oranı (Teknik Faiz) İse 1.8?  99
4. Uzlaşma ?  99
5. Pmf 1931 Yaşam Tablosu?  103
6. Sigortanın Sıralı Sorumluluğu?  103
7. Temerrüt Faizi?  104
8. İş Kazası?  104
9. Bakıcı Gideri?  105
10. İhtiyari Dava Arkadaşlığı – Vekalet Ücreti?  105
11. İcra İnkar Tazminatı?  106
12. İstiap Haddinin Aşılması?  107
13. Pert Araç?  107
14. Hesaplama Yöntemi (Gerçek Zarar Hesabında)?  108
15. Munzam Zarar – Sigorta Şirketi ile Sigorta Ettiren Arasındaki Hukuki Uyuşmazlık  112
a. Ödeme Belgesi Araştırması  113
b. Cenaze Defin Gideri  113
16. İşleten Tanımı?  113
17. Bilirkişi Raporları Bu Dosyalarda Çok Önemlidir?  114
a. Çelişkili Kusur Raporu?  115
b. Çelişkili Maluliyet Raporu?  115
c. Ceza Mahkemesinde Alınan Rapor?  116
18. Mücbir Sebep?  116
19. Gelişen Durum?  117
20. Ücret Tespiti?  117
21. Tek Taraflı Kaza?  118
22. Değer Kaybı?  119
23. Temerrüt ?  119
24. Alkollü Araç Kullanma?  120
25. Başvuru?  121
26. İbraname – Bedelsiz?  121
27. Ceza Yargılaması Sırasında Şikayetçi Olmama Sigorta Şirketine Hukuki Etkisi?  122
28. Fahiş Manevi Tazminat?  123
29. Temerrüt Tarihi?  123
30. Yanlış Yorum?  123
F. Tebligat  124
1. Genel İnceleme  124
a. 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 1. Maddesi  126
b. Tebligat, Tebliğ Yapılacak Kişiye Bilinen En Son Adresinde Yapılır  128
c. Tebligat Kanunu'nun 12. Maddesine Göre Hükmi Şahıslara Tebligat  129
d. Tebligat Kanunu'nun 7/a m.“Tebligata Elverişli Bir Elektronik Adres Vererek Bu Adrese Tebligat Yapılmasını İsteyen Kişiye, Elektronik Yolla Tebligat Yapılabilir  130
e. 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 17. m. Belli Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek veya Sanatını İcra Edenlere Tebligat  130
2. Elektronik Tebligat  131
a. Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar  132
b. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru  133
c. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru  134
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
I. ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  135
A. Görevle İlgili İçtihatlar  135
B. Yetki ile İlgili İçtihatlar  151
C. Zamanaşımı ile İlgili İçtihatlar  155
D. Yargılama ve İnceleme ile İlgili İçtihatlar  165
E. Manevi Tazminatla İlgili İçtihatlar  188
II. MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  196
A. Görevle İlgili İçtihatlar  196
B. Yetki İlgili İçtihatlar  199
C. Zamanaşımı ile İlgili İçtihatlar  205
D. İnceleme ve Araştırma ile İlgili İçtihatlar  207
E. Manevi Tazminatla İlgili İçtihatlar  212
III. RÜCUEN TAZMİNATLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  215
A. Görevle İlgili İçtihatlar  215
B. Yetki ile İlgili İçtihatlar  223
C. Zamanaşımı ile İlgili İçtihatlar  243
D. İnceleme ve Araştırma ile İlgili İçtihatlar  247
E. Manevi Tazminatla İlgili İçtihatlar  256
Üçüncü Bölüm
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
I. TRAFİK KAZALARI KUSUR RAPORLARI  261
II. TAZMİNAT HESAPLARI – BİLİRKİŞİ RAPORLARI  316
A. Geçici İş Görmezlik ve Maluliyetle İlgili Hesaplamalar  316
B. Ölümlü Trafik Kazası – Hesaplamalar  382
Dördüncü Bölüm
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ
I. ÖLÜMLÜ – YARALAMALI TRAFİK KAZASI DAVALARI  421
II. TRAFİK KAZALARINDA RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARI  450
III. MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVALARI  457
IV. ÖRNEK İSTİNAF DİLEKÇELERİ  467
EKLER
(KISMİ YASAL MEVZUAT)
EK I: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU  479
EK II: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ  489
EK III: ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  492
EK IV: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  497
EK V: P.M.F. (YAŞAM TABLOSU – 1931)  509
EK VI: TRH – 2010 YAŞAM TABLOSU  510
Kaynakça  513
Kavramlar Dizini  515