Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

TRAFİK KAZALARI TAZMİNAT - SİGORTA - RÜCU ve YARGITAY UYGULAMASI ( Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku Açısından )

TRAFİK KAZALARI TAZMİNAT - SİGORTA - RÜCU ve YARGITAY UYGULAMASI ( Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku Açısından )



Sayfa Sayısı
:  
624
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5118-80-8

87,00 TL









SUNUM Trafik kazaları genel olarak yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir hukuki olgudur. Ekonomik boyutunu bir kenara bırakırsak insan yaşamının kutsallığı ölçeğinde konuya yaklaştığımızda ülkemiz için bir felaket boyutundadır.

Çalışma, trafik kazalarının cezai ve hukuki boyutlarında ele alınarak hukuksal çemberi tamamlamak amacı gütmektedir. Bir taraftan öğreti, diğer taraftan zengin Yargıtay içtihatları ile tüm kurum ve kavramları ve de yargısal çıkarımları anlaşılır kılmak istedik. Bu bağlamda ilk olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ele alındı. Genel Hükümler kapsamında suçun teorik yapısına değinildi. Suçun objektif (maddi) ve sübjektif (manevi) öğeleri ele alınmıştır. Kusur, nedensellik bağı ve hukuka aykırılık kavramlarına yer verilmiştir. Kast ve taksir kavramları tüm boyutlarıyla açıklanmıştır. İçtihatlar ışığında ayırıcı özellikleri ortaya konulmuştur.
  Dr. Mustafa KILIÇOĞLU  
- Suç Kavramı
- Basit Taksir
- Bilinçli Taksir
- Olası Kast
- Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları
- Taksirle Yaralama
- Taksirle Öldürme
- Seçenek Yaptırımlar
- Şikayetten Vazgeçme ve Cezanın Düşmesi
- Zamanaşımı
- Erteleme
- Adli Para Cezası
- Hakimin Takdir Yetkisi
- Belli Haklan Kullanmaktan Yoksun Bırakma
- İnfaz
- Ceza Muhakemesi
- Sorumluluk
- Kusur
- Hukuka Aykırılık
- Bedensel Zarar
- Zararın Paylaştırılması
- Tazminatın Hesabı
- Sigorta
- Rücu   içindekiler SUNUM          3 İÇİNDEKİLER            5 KAYNAKLAR           15 KISALTMALAR         19 BİRİNCİ KİTAP : CEZAİ YÖNDEN TRAFİK KAZALARI      21
 1. GENEL OLARAK      21
 2. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇLARI İLE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLİŞKİSİ            22
 3. TEMEL KAVRAMLAR          23
 4. 1.                   Suç Kavramı   23
 5. 2.                   Suçun Objektif (Maddi) ve Sübjektif (Manevi) Öğeleri         25
 6. 3.                   Nedensellik     26
-i. Manevi Öğe            28
 1. Kast     28
 2. Taksir  33
Basit Taksir, Bilinçli Taksir ve Olası Kast'm Ayrımı  37
 1. 5.                   Basit Taksir (Bilinçsiz Taksir) 37
 2. 6.                   Bilinçli Taksir  39
aa. Kavram      39 bb. Yargıtay uygulaması         39
 1. 7.                   Olası Kast        51
aa. Kavram      51 bb. Yargıtay uygulaması         52  
 1. Failin Cezanın Hükmedilmesini Gereksiz Kılacak Derecede Mağdur Olması (TCK. 22/VI) 63
 2. 1.                   Normatif Düzenleme ve Öğreti           63
 3. 2.                   Y argıtay Uygulaması  64
 4. Suça Teşebbüs            69
 5. Suçların İçtimai           70
 6. HUKUKA AYKIRILIK          71
 7. KUSUR           72
 8. 5.                   Öğreti  72
 9. 6.                   Yargıtay Uygulaması   74
 10. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA SUÇLARI         81
4.4.1.          Kara, Deniz, Hava, Demiryolu Ulaşımının Güvenle Akışını Sağlamak İçin Konulan Sistemin Bozulması (TCK. m 179/1)         81
 1. Normatif Düzenleme  81
 2. Suçun Maddi Öğesi     82
 3. Suçun Manevi Öğesi   83
 4. Teşebbüs         84
 5. Yaptırımın Belirlenmesi          85
 6. Yargıtay Uygulaması   85
4.4.2.          Kara, Deniz, Hava, Demiryolu Ulaşım Araçlarının Tehlikeli Sevk ve İdaresi (TCK. m 179/11)       90 6.6.1.1.      Normatif Düzenleme  90 6.6.1.2.      Suçun Maddi Öğesi     90 6.6.1.3.      Suçun Manevi Öğesi   91 6.6.1.4.      Teşebbüs         91 6.6.1.5.      Yaptırımın Belirlenmesi          91 6.6.1.6.      Yargıtay Uygulaması   92   3. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi ile Araç Kul­lanma (TCK. m 179/111)        111
 1. Normatif Düzenleme ve Öğreti           111
 2. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ile Zarar
Suçu Arasındaki Farklılık       112
 1. Suçun Maddi Öğesi     124
 2. Yargıtay Uygulaması   125
aa. Alkol etkisi ile araç kullanma        135 aaa. Öğreti       135 bbb. Yargıtay uygulaması       142 bb. Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma          147
 1. Suçun Manevi Öğesi   149
 2. Teşebbüs         149
TL TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA (TCK. m 180)         149
 1. 1.                   Normatif Düzenleme ve Öğreti           149
 2. 2.                   Yargıtay Uygulaması   150
* III. TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRF lAKSİRLE YA­RALAMA     153 1. Taksirle Basit Yaralama (TCK. m 89/1)     153
 1. Normatif Düzenleme ve Öğreti           153
 2. Suçun Maddi Öğesi     153
 3. Suçun Manevi Öğesi   154
 4. Yaptırımın Belirlenmesi          154
 5. Yargıtay Uygulaması   154
1 Taksirle Yaralama Suçunun Netice Sebebiyle Ağırlaş­mış Şekli (TCK. m 89/11)    160
 1. 5.                   Normatif Düzenleme  160
 2. 6.                   Suçun Maddi Öğesi     161
 
 1. Suçun Manevi Öğesi   161
 2. 1.                   Yaptırımın Belirlenmesi          161
 3. 2.                   Y argıtay Uygulaması  161
 4. Taksirle Yaralama Suçunun Netice Sebebiyle Nitelikli Ağırlaşmış Şekli (TCK. m 89/111)   164
 5. 5.                   Normatif Düzenleme ve Öğreti           164
 6. 6.                   Suçun Maddi Öğeleri  165
 7. 7.                   Suçun Manevi Öğeleri 165
 8. 8.                   Yaptırımın Belirlenmesi          165
 9. Birden Fazla Kişinin Yaralanması (TCK. m 89/IV)    165
4.4.1.          Normatif Düzenleme  165 4.4.2.          Suçun Maddi Öğeleri  166 4.4.3.          Suçun Manevi Öğeleri 166 4.4.4.          Yaptırımın Belirlenmesi          166 4.4.5.          Yargıtay Uygulaması   166
 1. Taksirle Yaralama Suçunun Soruşturulması ve Kovuş- turulmasınm Şikayete Bağlılığı ve Ayırık Hal (TCK. m 89/V)   173
 2. Normatif Düzenleme ve Öğreti           173
 3. Yargıtay Uygulaması   173
IX. TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE TAKSİRLE ÖL­DÜRME (TCK. m 85)       177 1. Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Neden Olma (TCK. m 85/1)    177 6.6.1.1.      Normatif Düzenleme ve Öğreti           177 6.6.1.2.      Yargıtay Uygulaması   178 1. Taksirle Çoklu Ölüm ve Yaralama (TCK. m 85/11)  201 3.3.1.          Normatif Düzenleme ve Öğreti           201 3.3.2.          Yargıtay Uygulaması   201  
 1. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAP­TIRIMLAR (TCK. m 50)   216
 2. 1.                   Normatif Düzenleme ve Öğreti          216
 3. 2.                   Yargıtay Uygulaması   220
 4. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME VE CEZANIN DÜŞME­Sİ (TCK. m 73, TCK. m 89/V)     253
 5. Normatif Düzenleme ve Öğreti          253
 6. Yargıtay Uygulaması   255
 7. UZLAŞMA     258
 8. 5.                   Normatif Düzenleme ve Öğreti          258
 9. 6.                   Yargıtay Uygulaması   259
Xm. ERTELEME (TCK. m 51)        263 4.4.1.          Normatif Düzenleme ve Öğreti          263
 1. Erteleme Kararı          265
 2. Denetimli Serbestlik   266
4.4.2.          Yargıtay Uygulaması   266 YİV. ADLİ PARA CEZASI (TCK. m 52)    296 6.6.1.1.      Normatif Düzenleme ve Öğreti          296 6.6.1.2.      Yargıtay Uygulaması   298 W. ZAMANAŞIMI    306 Dava Zamanaşımı (TCK. m 66)          306 1 Dava Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi (TCK m 67)     308 3.3.1.          Normatif Düzenleme ve Öğreti          308 3.3.2.          Y argıtay Uygulaması  309 3 Ceza Zamanaşımı (TCK. m 68)       311 İM BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK. m 53)      312 Normatif Düzenleme ve Öğreti          312   2. Y argıtay Uygulaması         315
 1. SUÇTA TEKERRÜR (TCK. m 58)  321
 2. 1.                   Normatif Düzenleme ve Öğreti           321
 3. 2.                   Yargıtay Uygulaması   324
 4. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSEL­LEŞTİRİLMESİ (TCK. m 61)      328
 5. Cezanın Belirlenmesi  328
 6. 5.                   Normatif Düzenleme ve Öğreti           328
aa. İşlenmiş suçun yasal tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezanın belirlenmesi            330 bb. Suçun olası kast ya da bilinçli taksirle işlenmesinin temel cezaya etkisi         332 cc. Çifte cezalandırma yasağı 332 dd. Nitelikli hallerde uygulama sırası  332 ee. Çoklu indirim sebepleri     333 ff. Adli para cezasının bu madde hükmüne göre hesaplanması   333
 1. 6.                   Yargıtay Uygulaması   333
 2. Asgari Had ile Azami Had Arasında Temel Cezanın Belirlenmesine İlişkin Yargıtay Uygulaması    345
 3. Hakimin takdir yetkisi (TCK. m 61 /V; m 62)            354
4.4.1.          Normatif Düzenleme ve Öğreti           354 4.4.2.          Yargıtay Uygulaması   355
 1. Mahsup (TCK. m 63)  363
 2. Normatif Düzenleme ve Öğreti           363
 3. Yargıtay Uygulaması   3 64
 4. CEZA MUHAKEMESİ         365
 5. SONUÇ          395
  İKİNCİ KİTAP 2. SORUMLULUK - TAZMİNİ YÖNDEN TRAFİK KAZA­LARI     397 I. MOTORLU TAŞIT İŞLETENİN SORUMLULUĞU (KTK. m 85)   397
 1. Temel Esasları 397
 2. Tehlike Sorumluluğu   397
 3. Tazminatın Belirlenmesi ve Hesabı    400
 4. 1.                   Zarar Verenin Kusuru 400
 5. 2.                   Zarar Görenin (Mağdurun) Kişisel Kusuru     403
 6. 3.                   Beklenmedik Hâl (Umulmayan hâl/Rastlantısal hâl/Fevkalade hâl)   410
 7. 4.                   Zarar Görenin Yapısal Yatkınlığı        412
 8. 5.                   Hatır İşleri       413
 9. 6.                   Tarafların Ekonomik ve Sosyal (Özel) Durumları      417
 10. 7.                   Üçüncü Kişinin Kusuru          419
 11. Türk Borçlar Kanununun 55. Maddesinin Tazminatın Belirlenmesindeki İşlevi       421
 12. Normatif Düzenleme  421
 13. Hükmün Analitiği ve Amaçsal Yorum           422
aa. Zarar ve tazminatın belirlenmesi   422 aaa. Genel ilke            422 bbb. Rücu edilemiyen sosyal güvenlik ödeme­leri      422 ccc. İfa amacını taşımayan ödemelerin dikkate alınamıyacağı olgusu   423 ddd. Hakkaniyet düşüncesiyle hesaplanan taz­minatın arttırılamayacağı ve indirilemi- yeceği          423
 1. Yargıtay Uygulaması   424
5. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğunun Normatif Dayanakları     424
 1. KUSUR          424
 2. HUKUKA AYKIRILIK        430
 3. 1.                   Kavram           430
 4. 2.                   Obj ektif Hukuka Aykirilik Teorisi     431
 5. 3.                   Sübjektif Hukuka Aykirilik Teorisi    431
 6. 4.                   Hukuka Aykırılığın İçeriği      431
 7. 5.                   Hukuka Aykırılığın Tekliği     432
 8. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI, TAZMİNAT VE RÜCU        432
 9. Koşulları         432
 10. 5.                   Eşyaya veya Kişiye İlişkin Bir Zarar Olmalıdır          432
 11. 6.                   Zararın Motorlu Taşıtın İşletilmesinden Kaynak­lanması        433
 12. 7.                   Hukuka Aykırılık        451
 13. Sorumluluğun Çeşitli Görünümleri     451
4.4.1.          Trafik Kazasının Motorlu Taşıtın İşletilmeme- sinden Kaynaklanması Durumunda Sorumluluk (KTK m 85/111)            451 4.4.2.          Meydana Gelen Kaza Sonucu Yapılan Yardım Faaliyetlerden Kaynaklanan Zararlardan Sorum­luluk (KTK 85/IV)  452 4.4.3.          İşletenin, Aracın Sürücüsü veya Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluk (KTK m 85/V)       453
 1. Husumet          453
 2. Aktif Husumet            453
 3. Pasif Husumet 464
 4. Hatır Taşıması ve Motorlu Aracın Hatır İçin Bir Kimseye Verilmesi (KTK m 87)     482
 
 1. Sorumluluğun Takdiri ve Zararın Paylaştırılması        491
 2. 1.                   Sorumluluktan Kurtaran Haller (KTK. m 86) 491
 3. 2.                   Zararın Paylaştırılması 495
aa. Normun düzenleniş biçimi            496 bb. Takdir yetkisi        497 cc. Paylaştırma öğeleri: Kusur, işletme tehlikesi         498 aaa. Kusur       498 bbb. İşletme tehlikesi  511 dd. Sorumlulukların çatışması ve yargıcın takdiri       520 ee. Rücu          521 aaa. Dış ilişki   521 bbb. Iç ilişki    525 d. Zamanaşımı 533
 1. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası     544
 2. Sigorta Zorunluluğu    547
 3. Zarar Görenin Doğrudan Doğruya Başvuru ve
Dava Hakkı-Sigortacmın Defi Hakkının Olmayışı     593
 1. ZMSS Dışında Kalan Durumlar (KTK m 92)  597
 2. Sigortacının Rücu        606
 3. Zamanaşımı     614
 4. Manevi Tazminat        616
V. SONUÇ      620 KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ      621