Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (177)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Trafik Hukuku Mevzuatı ( İlgili Anayasa ve Kanun Maddeleri )

Trafik Hukuku Mevzuatı ( İlgili Anayasa ve Kanun Maddeleri )Sayfa Sayısı
:  
862
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-235-6

48,60 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İLGİLİ ANAYASA ve KANUN MADDELERİ
KANUNLAR, TÜZÜKLER, YÖNETMELİKLER, GENELGELER, GENEL ŞARTLAR

Günümüzde ayrı bir hukuk alanı olarak değerlendirilen Trafik Hukukuna ilişkin doğrudan veya dolaylı mevzuata eserde ayrıntılı olarak yer verilmiş ve Anayasa dahil olmak üzere tüm mevzuat toplu olarak hukukçuların hizmetine sunulmuştur.
Özellikle Trafik kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluklar açısından önem taşıyan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Yine Maddi ve Manevi Tazminat davalarının ön hazırlığı, davanın açılması ve tüm gelişmesiyle kararın kesinleşmesine kadar olan tüm aşamaları ilgilendiren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddeleri de eserde yer almıştır.
Kitapta son yıllarda yapılan tüm mevzuat değişiklikleri değerlendirilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşımacılık Kanunu gibi ana kanunların trafikle ilgili hükümlerinin tamamına yer verilmiştir.
En son olarak 6459 sayılı Kanunla getirilen 4. Yargı paketi ile İdare Mahkemeleri ve Askeri Yüksek İdare mahkemelerinde Bedensel Zararlarda Islah imkanı getiren hükümlere kitapta yer verilmiştir.
Uygulayıcılar açısından sadece kanunların bir arada bulunmasının yeterli olmadığı ve çoğu zaman tüzük ve yönetmeliklere başvurulması da gerekli olduğu düşünülerek uygulamada en çok ihtiyaç duyulan tüzük ve yönetmeliklerin de en son halleri çalışmanın içerisine dahil edilmiştir.
Yukarıda açıklanan tüm gerekçeler göz önüne alınarak hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm uygulayıcıların ihtiyaç duyacağı bu çalışma hazırlanmış ve siz değerli okuyucularımıza sunulmuştur.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TRAFİK HUKUKUYLA İLGİLİ MEVZUAT
 • İLGİLİ KANUNLAR
 • -Anayasa’nın İlgili Hükümleri-1
 • -Türk Medeni Kanunu’nun İlgili Hükümleri-9
 • -Türk Borçlar Kanunu’nun İlgili Hükümleri-14
 • -Türk Ceza Kanunu’nun İlgili Hükümleri-21
 • -Kabahatler Kanunu’nun İlgili Hükümleri-43
 • -Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İlgili Hükümleri-56
 • -İdare Mahkemelerinde Islah İmkanı Getiren 6459 Sayılı Kanunun ilgili Hükümleri-69
 • -Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili Hükümleri-70
 • İLGİLİ GENELGELER
 • -Maliye Bakanlığının 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Genelgesi-96
 • İLGİLİ TEBLİĞLER
 • -Kabahatler Kanunu Tahsilat Genel Tebliği-105
 •  
 •  
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TRAFİK MEVZUATI
 • KANUNLAR
 • -Karayolları Trafik Kanunu-127
 • -Karayolları Taşıma Kanunu-224
 • -Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun-241
 • -Taşıt Kanunu-264
 • -Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-273
 • YÖNETMELİKLER
 • -Karayolları Trafik Yönetmeliği -289
 • -Karayolu Taşıma Yönetmeliği-479
 • -Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik-563
 • -Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş Görev Ve Çalışma Yönetmeliği-569
 • -Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik-572
 • -Fahri Trafik Müfettişliği Görev Ve Çalışma Yönetmeliği-580
 • -Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik-585
 • -Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği-599
 • -Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik-618
 • -Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği-639
 • -Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine İlişkin Yönetmelik-663
 • -Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği-676
 • -Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği-681
 • -Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği-692
 • -Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulmasına Dair Yönetmelik-699
 •  
 • GENELGELER
 • -Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının Yalnız Maddi Hasarlı Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgesi-706
 •  
 • BAKANLAR KURULU KARARLARI
 • -Ticari Plakaların Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu-709
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TRAFİK HUKUKUYLA İLGİLİSİGORTA MEVZUATI
 • KANUNLAR
 • -Sigortacılık Kanunu’nun İlgili Hükümleri-712
 • -Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta ile İlgili Hükümleri-720
 •  
 • YÖNETMELİKLER
 • -Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik-762
 • -Güvence Hesabı Yönetmeliği-775
 • -Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği-785
 •  
 • GENEL ŞARTLAR
 • -Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları-801
 • -Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları-808
 • -Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları-817
 • -Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları-830
 • -Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları-841
 •  
 • EKLER
 • Trafik İşaret Levhaları
 • 1--Trafik Uyarı İşaretleri-854
 • 2--Trafik Tanzim İşaretleri-586
 • 3--Bilgi İşaretleri-858
 • 4--Durma ve Parketme İşaretleri-859
 • 5--Yatay İşaretleme-860