Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Ticari Anlaşmazlık Davalarında Maddi Zararın Hesaplanması

Ticari Anlaşmazlık Davalarında Maddi Zararın HesaplanmasıSayfa Sayısı
:  
1527
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-02-4569-5

330,00 TLTicari anlaşmazlıklara ilişkin tazminat davaları birbirini tamamlayan iki bölümden oluşmaktadır. Hukuki bölüm haksız fiilin veya sözleşmenin ihlalinin tespitine ilişkin olup ticari bölüm hukuki bölümde yapılan tespite ilişkin maddi zararın hesaplanması ve tazminatın takdir edilmesidir. Maddi zarar tutarının gerçek zararın tazminini sağlayacak şekilde hesaplanması adaletin tecelli etmesini sağlayacak ve taraflar bu işlemden zarar görmeyecektir. Tazminat davalarında maddi zararın hesaplanması işlemi uygulamada mahkemelere bırakılmış, mahkemeler de sorunu bilirkişi listesinde yer alan kişileri görevlendirmekle çözmeye çalışmaktadırlar. Yargı kararları sistemin sorunlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bir diğer alternatif, davacı tarafın uzman kişiler aracılığıyla zaman ve emek harcanarak, doğru ilke ve yöntemlerle hesaplanmış maddi zarar tutarını ortaya koyması, buna karşın davalı tarafın da uzman kişilerce yapılacak değerlendirmelerle varsa yapılan yanlışlığı ortaya koymasıdır. Bu nedenle kitabımızda yasal düzenlemeler kapsamında; haksız fiil, sözleşmenin ihlali, haksız rekabet, yoksun kalınan kâr, sebepsiz zenginleşme, tek yetkili satıcılık sözleşmesinin feshi, haksız ihtiyati tedbir kararı, aşkın zarar, taşınır mal satışı, ticari sır, şirket birleşme ve satın almalar, şirketler topluluğunda hakimiyetin kötüye kullanılması, rekabet yasağının ihlali, örtülü kazanç aktarımı, inşaat sözleşmeleri, tıbbi kötü uygulamalar, sigorta sözleşmeleri ve bazı uluslararası sözleşmelere göre oluşabilecek maddi zararın hesaplanması konuları açıklanmıştır. Ayrıca, tahkim kurulları zarar hesaplama yöntemleri, dava harçları ile elde edilen tazminatların vergilendirilmesi işlemleri değerlendirilmiştir. 


 


Konu Başlıkları


Hukuk ve Ekonomi


Maddi Zarar ve Tazminat


Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri ve Maddi Zarar


Sözleşme İhlallerinden Kaynaklanan Maddi Zarar ve Tazminat


Yoksun Kalınan Kâr ve Maddi Zarar


Haksız Rekabet ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Maddi Zarar


Sebepsiz Zenginleşme ve Geri Vermenin Hesaplanması


Acente, Tek Yetkili Satıcı ve Franchising Sözleşmeleri ve Maddi Zarar


Haksız İhtiyati Tedbir ve Maddi Zarar


Aşkın Zarar ve Maddi Zarar


Taşınır Mal Satışı ve Maddi Zarar


Birleşmiş Milletlerin Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler (CISG) Hükümlerine Göre Maddi Zarar ve Tazminat


Ticari Sır ve Maddi Zarar


Rekabetin Korunması ve Maddi Zarar


Fikir ve Sanat Eserleri Haklarının İhlali ve Maddi Zarar


Sermaye Piyasası Kanununa Aykırı İşlemler ve Maddi Zarar


Şirket Birleşme, Satın Alma ve Bölünmelerde Ortaya Çıkabilecek Maddi Zararın Hesaplanması ve Tazminat


Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Hakimiyetini Kötüye Kullanması Halinde Ortaya Çıkan Maddi Zararın Hesaplanması


Çevre Kirliliği ve Maddi Zarar


İşçilerin, Ticari Temsilcilerin, Ortakların, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Acentelerin Rekabet Yasağı ve Maddi Zarar


Sermaye Piyasası Kanununa Göre Örtülü Kazanç Dağıtımı Halinde Oluşan Maddi Zarar ve Tazmini


Ticari Marka İle Patent ve Faydalı Model Haklarının İhlali ve Maddi Zararın Hesaplanması


İnşaat Sözleşmeleri ve Maddi Zarar


Tıbbi Kötü Uygulamalara Yönelik Tazminat Davaları ve Maddi Zarar


Sigorta Tazminatları ve Maddi Zarar


Uluslararası ve Ulusal Tahkim Kurulları Kararları ve Maddi Zarar


Tazminat Davaları, Harçlar ve Vergiler