Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Ticaret Kanunu Yargıtay İlke Kararları

Ticaret Kanunu Yargıtay İlke KararlarıSayfa Sayısı
:  
572
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786051463865

133,00 TL

                                                                ÖNSÖZ

 

Yürürlüğe girdiği tarih üzerinden yaklaşık iki yıllık bir zaman geçen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uygulamadaki yeni kurumlarıyla hukukçuları yakından ilgilendirmektedir. Kanun’da bulunan maddelerin uygulamaya yansıması Yargıtay kararları ile ortaya çıkacaktır. Ayrıca, uygulama birliğinin sağlanması bakımından Yargıtay kararları yol gösterici niteliktedir.


Çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeni Kanuna göre verilen ve emsal olabilecek kararlar yorumsuz bir şekilde konulmuştur. Okuyucuya kolaylık sağlanması için kararlar konularına göre tasnif edilerek kararlarla ilgili anahtar kelimelere, maddelere ve özetlerine yer verilmiştir.


Ayrıca, çalışmanın hacmini artırmadan mümkün olduğunca çok sayıda karara yer vermek amacıyla aynı karardan birden çok örnek vermek yerine uygulayıcılara yol göstermesi adına benzer nitelikteki kararların özetlerine ek olarak yer verilmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

 • AVAL-1
 • AVALİSTİN SORUMLULUĞU / TAKİBİN İPTALİ / EŞİN RIZASI / TİCARİ İŞ-1
 • AVALİSTİN SORUMLULUĞU / TAKİBİN İPTALİ / ÇEK TAZMİNATI-2
 • AVALİSTİN SORUMLULUĞU / TAKİBİN İPTALİ / ÇEK TAZMİNATI-4
 • AVALİSTİN SORUMLULUĞU / MENFİ TESPİT DAVASI / BONO-5
 • AVALİST / BONO / İHTİYATİ HACİZ-7
 • AYIP-9
 • AYIP İHBAR SÜRELERİ / İTİRAZIN İPTALİ DAVASI / GARANTİ / İCRA İNKAR TAZMİNATI-9
 • AYIP İHBAR SÜRESİ / ALACAK DAVASI / TACİR-11
 • AYIBIN GİZLENMESİ / ALACAK DAVASI / HİLE-12
 • AYIP / TAZMİNAT DAVASI / ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ-14
 • AYIP / TAPU İPTAL VE TESCİL / CEZAİ ŞART / EKSİK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ-17
 • AYIP / AYIP İHBAR SÜRESİ / AYIBIN TESPİTİ / İTİRAZIN İPTALİ-20
 • BİRLEŞME-25
 • BİRLEŞME / DEVRALAN ŞİRKETTE GERÇEKTE ALMASI GEREKEN ORTAKLIK PAYININ VE ORANININ TESPİTİ / ŞİRKET DEFTERİ VE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARINA ŞERHİ / İPTAL DAVASI-25
 • BANKANIN SORUMLULUĞU-29
 • BANKANIN DİKKAT VE ÖZEN SORUMLULUĞU / SAHTE KİMLİK FOTOKOPİSİ / KUSUR-29
 • BANKANIN SORUMLULUĞU / MENFİ TESPİT DAVASI-31
 • BANKANIN SORUMLULUĞU / OFF SHORE / BANKA YÖNETİCİSİ VE BİR KISIM ÇALIŞANLARININ HİLELİ DAVRANIŞLARI, USULSÜZ İŞLEMLERİ / HAKSIZ FİİL / MÜTERAFIK KUSUR-33
 • BANKANIN SORUMLULUĞU / MEVDUAT HESABI / MEVDUATIN TAHSİLİ / TMSF / ZAMANAŞIMI-35
 • BONO-39
 • BONO / TAKİBİN İPTALİ / KAMBİYO VASFI-39
 • BONO / İPTALİ TALEBİ / ÖDEME YASAĞI-41
 • BONONUN KAMBİYO NİTELİĞİNİ TAŞIMAMASI / BONONUN TEMİNAT OLARAK İBRAZI / TAKİBİN İPTALİ / KAYITSIZ ŞARTSIZ MUAYYEN BEDELİ ÖDEME VAADİ-42
 • BONO / TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ / TEMİNAT SENEDİ / KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI-44
 • BONO / İHTİYATİ HACİZ / FAİZ VE KOMİSYON ÜCRETİ-45
 • BONO / TAKİBİN DURMASI / KAMBİYO SENEDİNDEN DOĞAN TALEP HAKKI / BEDEL KAYDI-47
 • BONO / TAKİBİN DURMASI / KAMBİYO SENEDİNDEN DOĞAN TALEP HAKKI / BEDEL KAYDI-49
 • BONO / TAKİBİN DURMASI / ZAMANAŞIMI / ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-51
 • SENET / CİRANTA / İHTİYATİ HACİZ / PROTESTO-54
 • CEZAİ ŞART-57
 • CEZAİ ŞART / İTİRAZIN İPTALİ DAVASI / CEZAİ ŞARTIN İNDİRİMİ-57
 • ÇEK-61
 • ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI / ALACAK DAVASI / SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME / YAZILI DELİL BAŞLANGICI-61
 • ÇEKİN YASAL UNSURLARI / ZAYİ SEBEBİYLE ÇEK İPTALİ / KEŞİDECİ-63
 • ÇEKE İLİŞKİN İLAMSIZ TAKİP YAPILMASI / MENFİ TESPİT DAVASI / SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME / KEŞİDECİYE MÜRACAT HAKKI-65
 • ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ / İHTİYATİ TEDBİR / ÖDEME YASAĞI-68
 • ÇEK / TAKİBİN İPTALİ / KAMBİYO VASFI-69
 • ÇEK İPTALİ / İTİRAZIN İPTALİ / CARİ HESAP İLİŞKİSİ-70
 • KAMBİYO VASFINI YİTİREN ÇEK / İTİRAZIN İPTALİ DAVASI / SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME / ADİ YAZILI ŞEKİLDE DÜZENLENEN İBRANAME-72
 • TEMİNAT ÇEKİ / İLAMSIZ İCRA TAKİBİ / İTİRAZIN İPTALİ / SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK / SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME-74
 • ÇEK / TAKİBİN İPTALİ / ÇEK TAZMİNATI-79
 • TAHRİF EDİLMİŞ ÇEK / MENFİ TESPİT İSTEMİ / İYİ NİYETLİ HAMİL-81
 • ÇEK / TAKİBİN İPTALİ / ÇEKİN KAMBİYO VASFI-83
 • ÇEK / İBRAZ SÜRESİ / ZAMANAŞIMI-86
 • ÇEK / TAKİBİN İPTALİ / ÇEKİN YASAL UNSURLARI-92
 • ÇEK / ÇEKİN KAMBİYO VASFI / BORCA VE İMZAYA İTİRAZ-96
 • ÇEK / TAKİBİN İPTALİ / KAMBİYO SENEDİ VASFI / ÇEK ÜZERİNDEKİ PARAF-102
 • ÇEK / KEŞİDECİ / CİRANTA / TAZMİNAT / SORUMLULUK-105
 • ÇEK / ÇEKİN ÇALINMASI / ÖDEMEDEN MEN YASAĞI-106
 • ÇEK / KEŞİDECİ / CİRANTA / TAZMİNAT / SORUMLULUK-107
 • DEF’İ-109
 • TİCARİ İLİŞKİDEN KAYAKLANAN DEF’İLER / MENFİ TESPİT DAVASI / TEMLİK CİROSU / KÖTÜNİYET-109
 • DELİL VE İSPAT-111
 • YAZILI DELİL / MENFİ TESPİTİ DAVASI / AÇIĞA SENET DÜZENLENMESİ-111
 • TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMASININ ŞARTLARI / ALACAK DAVASI-113
 • İSPAT / YEMİN / ALACAK DAVASI / AİDAT BORCU-115
 • İSPAT / YEMİN / MENFİ TESPİT DAVASI / AĞIR KUSUR / KÖTÜNİYET-117
 • YAZILI DELİL / MENFİ TESPİT DAVASI / AÇIK SENET-119
 • DENİZ HUKUKU-123
 • DENİZ ALACAĞI / İHTİYATİ HACİZ / İHTİYATİ TEDBİR / SEFERDEN MEN-123
 • GEMİ İPOTEĞİ / MAHCUZ / BÜTÜNLEYİCİ PARÇA-124
 • GEMİ / İHTİYATİ HACİZ / GEMİ ALACAĞI-126
 • GEMİ / CMR / HASAR / GÖREV-128
 • GEMİ / İHTİYATİ HACİZ / DONATAN / NAVLUN SÖZLEŞMESİ / KONİŞMENTO / ÇARTER PARTİ-131
 • GEMİ İPOTEĞİ SÖZLEŞMESİ / GEMİ SİCİL DAİRESİ YAZISI / HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ-133
 • GEMİ / GEMİ ALACAKLISI / KANUNİ REHİN HAKKI / ZARAR / İHTİYATİ HACİZ-135
 • DENİZ ALACAĞI / İHTİYATİ HACİZ / TAZMİNAT-137
 • YABANCI BAYRAKLI GEMİ / YETKİLİ MAHKEME / İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ-139
 • DENİZ ALACAĞI / İHTİYATİ HACİZ / GEMİ / YETKİ / SEFERDEN MEN-141
 • DENİZ ALACAĞI / İHTİYATİ HACİZ / GEMİNİN SEFERDEN MEN EDİLMESİ-143
 • EHLİYET-147
 • AKTİF DAVA EHLİYETİ / YÖNETİM KURULU KARARI / TESCİL VE İLAN İŞLEMİNİN İPTALİ-147
 • DAVA AÇMA EHLİYETİ / KOOPERATİFİN FESHİ / AKTİF HUSUMET-150
 • AKTİF HUSUMET EHLİYETİ / ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM HAKLARININ VE TEMSİL YETKİLERİNİN KALDIRILMASI DAVASI-152
 • FAİZ-155
 • FAİZ / İTİRAZIN İPTALİ DAVASI / GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ / TİCARİ İŞ-155
 • FAİZ / İTİRAZIN İPTALİ / TEMERRÜT-157
 • FAİZ / İTİRAZIN İPTALİ / GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ / TEMERRÜT-159
 • FAİZ / İTİRAZIN İPTALİ / TEMLİK SÖZLEŞMESİ / GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ-161
 • FATURA-165
 • FATURA / İTİRAZIN İPTALİ / TAŞIMA ÜCRETİ / TEBLİGAT-165
 • FESİH VE TASFİYE-169
 • ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ DAVASI / İHTİYATİ TEDBİR KARARI-169
 • ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ / HAKLI SEBEP-171
 • LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ / HUSUMET / KUSUR / HAKLI SEBEP / ORTAKLIKTAN ÇIKARMA-173
 • ŞİRKETİN FESHİ / ORTAKLIKTAN ÇIKMA / HUSUMET-175
 • ORTAKLIĞIN FESHİ VE TASFİYESİ / ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA-178
 • ŞİRKETİN FESHİ İSTEMİ / TEK ORTAK-182
 • LİMİTED ŞİRKETİN FESHİ / HUSUMET / HAKLI SEBEP / ORTAKLIKTAN ÇIKARMA-185
 • ŞİRKETİN FESHİ / AİLE ŞİRKETİ / ORTAK SAYISININ DÜŞMESİ / TEK ORTAKLI ANONİM ŞİRKET-187
 • ŞİRKETİN HAKLI NEDENLERLE FESİH VE TASFİYESİ / ORTAKLAR ARASI HUZURSUZLUK / ŞİRKET AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ-189
 • ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ / HAKLI NEDENE DAYALI OLARAK LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA / TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET / ORTAĞIN PAYININ GERÇEK DEĞERİNİN ÖDENMESİ-191
 • ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ / ZARARIN TAZMİNİ-193
 • ŞİRKETİN HAKLI NEDENLERLE FESİH VE TASFİYESİ / MÜDÜRLÜK SIFATININ KALDIRILMASI-196
 • ŞİRKETİN HAKLI NEDENLERLE FESİH VE TASFİYESİ / MÜDÜRLÜK SIFATININ KALDIRILMASI-200
 • ŞİRKETİN FESHİ / MİRAS / TEK ORTAK-204
 • ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ / TASFİYE MEMURU / PASİF HUSUMET YOKLUĞU-206
 • GENEL KURUL TOPLANTISI-209
 • GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI TALEBİ / YÖNETİM KURULUNUN RED KARARI / CEVAP VERMEMESİ-209
 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL / TOPLANTI TALEBİ / KAYYIM-210
 • GENEL KURUL - ORTAKLAR KURULU KARARI İPTALİ-213
 • ORTAKLAR KURULU KARARININ İPTALİ-213
 • ORTAKLAR KURULU KARARININ İPTALİ / İHTİYATİ TEDBİR / ORTAKLAR KURULU KARARININ UYGULANMASININ DURDURULMASI-215
 • ORTAKLAR KURULU KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ İLE İPTALİ / TEMSİL YETKİSİ / ASLİ MÜDAHİL-217
 • ORTAKLAR KURULU KARARININ İPTALİ / ORTAKLAR KURULU TOPLANTISI-219
 • ORTAKLAR KURULU KARARININ İPTALİ / HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ-220
 • GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ / HUSUMET-222
 • ORTAKLAR KURULU KARARININ İPTALİ / TESCİL VE İLANIN REDDİ-224
 • ORTAKLAR KURULU KARARININ İPTALİ / MADDİ HATA-226
 • GENEL KURUL KARARININ İPTALİ / ANA SÖZLEŞMEDE YER ALAN MADDENİN İPTALİ-228
 • GENEL KURUL TOPLANTISININ YOKLUĞUNUN TESPİTİ VE/VEYA İPTALİ / TUTANAĞIN TİCARET SİCİL MEMURLUĞU NEZDİNDE TESCİL EDİLMEMESİ VE İCRASININ TEDBİREN GERİ BIRAKILMASI-231
 • GENEL KURUL KARARININ İPTALİ / KARARA MUHALİF KALINARAK KEYFİYETİN ZAPTA GEÇİRİLMESİ-233
 • GENEL KURUL KARARININ İPTALİ / TAZMİNAT-235
 • GENEL KURUL KARARININ İPTALİ / GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET / ŞİRKET ORTAKLIĞININ İSPATI / HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENEDİ-238
 • GENEL KURUL KARARININ İPTALİ / YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI-240
 • GENEL KURUL KARARININ İPTALİ / DÜRÜSTLÜK KURALI / İHTİYATİ TEDBİR-241
 • GENEL KURUL MADDELERİNİN İPTALİ / ANA SÖZLEŞME MADDESİNİN İPTALİ-244
 • GÖREV-249
 • GÖREV / TRAFİK KAZASI / DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI / ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ-249
 • GÖREV / KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ-251
 • GÖREV / REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART / REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANMAMA TAAHHÜTÜ / TİCARİ DAVA-252
 • GÖREV / TESCİLSİZ AMBALAJ TASARIMINA YÖNELİK TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİ-263
 • GÖREV / MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT / TACİR-264
 • GÖREV / BANKANIN DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ / ZARAR / TÜKETİCİ İŞLEMİ / TİCARİ DAVA-266
 • GÖREV / KASKO SİGORTA POLİÇESİ / RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ / TİCARİ DAVA-268
 • GÖREV / RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI / YARGI YOLU-270
 • GÖREV / MANEVİ TAZMİNAT DAVASI / BANKACILIK İŞLEMLERİ / TİCARİ DAVA-271
 • GÖREV / KREDİ KARTI HAMİLİNE KARŞI AÇILAN DAVA / İTİRAZIN İPTALİ DAVASI / TİCARİ DAVA-273
 • GÖREV / ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI / TİCARİ DAVA-275
 • GÖREV / İTİRAZIN İPTALİ / İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI / TİCARİ İŞ-277
 • GÖREV / ALACAK DAVASI / SORUMSUZLUK ANLAŞMASI-279
 • GÖREV / DONATAN / CLEAN ON BOARD / KONİŞMENTO / ACENTA / ZARAR / BAĞLAMA NOTU / UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ / UYGULANACAK HUKUK / TAHKİM-282
 • GÖREV / HİSSE DEVİR İŞLEMİNİN İPTALİ-284
 • GÖREV / İHTİYATİ HACİZ / GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ / KEFALET-286
 • GÖREV / İHTİYATİ HACİZ / TİCARİ NİTELİKLİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ-288
 • GÖREV / TENFİZ / HİSSE DEVRİ / FON ALACAĞI-290
 • GÖREV / HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ-291
 • GÖREV / TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ-293
 • GÖREV / SENEDİN İADESİ / MÜDAHALENİN REF’İ-295
 • GÖREV / TAHKİM SÖZLEŞMESİ / HAKEM KARARI / HAKEM DOSYASI-296
 • GÖREV / ÖTV FARKININ TAHSİLİ / TİCARİ İŞ / EKSİK İNCELEME-298
 • GÖREV / BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİ / MENFİ TESPİT İSTEMİ / TİCARİ DAVA-299
 • GÖREV / ÖTV FARKININ TAHSİLİ / TİCARİ İŞ / EKSİK İNCELEME-301
 • GÖREV / YABANCI BAYRAKLI GEMİ / GEMİ ADAMI / TİCARİ İŞ-303
 • GÖREV / HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ-305
 • HACİZ-307
 • LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK PAYININ HACZİ / SERMAYE ŞİRKETİNDE ALACAKLILAR-307
 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ-311
 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ / GEMİ YAPI İPOTEĞİ-311
 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ / KAMU KURUMU / FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ / FATURA-313
 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ / ÇİFTÇİ / TRAKTÖR-315
 • HAKSIZ REKABET-319
 • HAKSIZ REKABET / MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT-319
 • HAKSIZ REKABET / KİŞİLİK HAKLARI / YAYININ DURDURULMASI-321
 • HAKSIZ REKABET SUÇU-323
 • HAKSIZ REKABET / MARKA HAKKINA TECAVÜZ / TAZMİNAT-324
 • HAKSIZ REKABET / İNTERNET SİTESİNDE BULUNAN DUYURU-329
 • HAKSIZ YARARLANMA / MARKA / TİCARET ÜNVANINDAN TERKİN-331
 • HAMİL-333
 • YETKİLİ HAMİL / İHTİYATİ HACİZ / BONO-333
 • YETKİLİ HAMİL / İHTİYATİ HACİZ DAVASI / MÜTESELSİL VE BİRBİRİNE BAĞLI CİRO-335
 • YETKİLİ HAMİL / İHTİYATİ HACİZ / BEYAZ CİRO-337
 • SON HAMİL / MENFİ TESPİT DAVASI / KÖTÜNİYET-338
 • YETKİLİ HAMİL / İHTİYATİ HACİZ / SENET / CİRO-340
 • HAMİL / MENFİ TESPİT DAVASI / SENET / CİRO-341
 • HAMİL / ÇEKE DAYALI TAKİP / SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME / İMZA İTİRAZI-344
 • HUSUMET-347
 • HUSUMET / ALACAK DAVASI / ARAÇ ÜZERİNDE DAİN MÜRTEHİN HAKKI-347
 • HUSUMET / GENEL KURUL KARARININ İPTALİ-350
 • HUSUMET / ORTAKLAR KURULU KARARININ İPTALİ / TİCARET SİCİL MÜDÜRÜLÜĞÜNCE YAPILAN TESCİLİN İPTALİ-352
 • İHTİYATİ TEDBİR-355
 • İHTİYATİ TEDBİR / GENEL KURUL KARARI / İPTAL DAVASI / BUTLAN DAVASI-355
 • İHTİYATİ TEDBİR / KARARIN GEREKÇELİ OLMASI-357
 • İHTİYATİ TEDBİR / KAYYIM ATANMASI / TEMİNAT-358
 • İHTİYATİ TEDBİR KARARI / GENEL KURUL KARARI / İPTAL DAVASI / BUTLAN DAVASI-360
 • İFLAS-363
 • İFLAS DAVASI / İFLASA TABİ ŞAHIS / TACİR / BORÇLUNUN DİNLENMESİ-363
 • ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME / BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ / İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU-365
 • BORÇLU ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU / CEZAİ SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİ-367
 • ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU / ŞİRKETİN İFLASININ İSTENMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN TESPİTİ-369
 • İFLAS / TACİR-370
 • İFLAS ERTELEMESİ-373
 • BORCA BATIKLIK SEBEBİYLE İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI / BİLİRKİŞİ VE KAYYIM RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ / İYİLEŞTİRME PROJESİ-373
 • İFLASIN ERTELEMESİ İSTEMİ / RAYİÇ TESPİTİ / ERTELEMENİN UZATILMASI-377
 • İFLAS ERTELEMESİ / BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ / BORCA BATIKLIK / İYİLEŞTİRME PROJESİ-381
 • İFLAS ERTELEMESİ / BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ / BORCA BATIKLIK / İYİLEŞTİRME PROJESİ-385
 • İFLAS ERTELEMESİ / BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ / BORCA BATIKLIK / İYİLEŞTİRME PROJESİ-387
 • İFLASIN ERTELENMESİ / BORCA BATIKLIK / ERTELEME SÜRESİ / SÜRE UZATIMI-389
 • KAYYIM ATANMASI-391
 • KAYYIM ATANMASI / MÜDÜR SEÇİMİ-391
 • KAYYIM TAYİNİ / ORGAN EKSİKLİĞİ / ORTAKLAR ARASINDAKİ SÜRTÜŞME / BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI-394
 • MİRAS YOLUYLA PAY İKTİSABI-397
 • PAYIN MİRAS YOLUYLA İKTİSABI / ORTAKLARIN İZNİ-397
 • MÜDÜRLÜK GÖREVİNDEN AZİL-401
 • MÜDÜRÜN AZLİ / MÜDÜRLÜK YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI-401
 • ORTAKLAR KURULU KARARININ HÜKÜM İFADE ETTİĞİ TARİH-403
 • ORTAKLAR KURULU KARARI / TİCARET SİCİLDE YAYIM TARİHİ / ÜÇÜNCÜ KİŞİLER-403
 • OY HAKKI-405
 • OY HAKKI / ANA SÖZLEŞME / OY HAKKINI KISITLAYICI DÜZENLEME-405
 • OY HAKKI / OY SAYISINI KISITLAYICI DÜZENLEME / ORTAKLAR KURULU KARARININ İPTALİ-408
 • OY HAKKI / GENEL KURUL KARARININ İPTALİ / ORTAKLIĞIN TESPİTİ-410
 • OY HAKKI / GENEL KURULTOPLANTISI-414
 • ÖZEL DENETÇİ-417
 • ÖZEL DENETÇİ / BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI / PAY / DERDESTLİK-417
 • SIRA CETVELİ-421
 • SIRA CETVELİNE ŞİKAYET / GEMİ ADAMI / İŞÇİLİK ALACAKLARI / YASAL REHİN HAKKI-421
 • SİGORTA HUKUKU-423
 • SAĞLIK SİGORTASI SÖZLEŞMESİ / BEKLEME SÜRESİ / TEMİNAT DIŞI HASTALIKLAR / ACİL DURUM-423
 • KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT / PROPORSİYON İNDİRİMİ-426
 • ÇİFTE SİGORTA / ARAÇ HASAR TAZMİNATININ TAHSİLİ / HASARDAN SORUMLULUK-428
 • SİGORTA SÖZLEŞMESİ / TAZMİNAT İSTEMİ-431
 • SİGORTALIYA ÖDENEN TAZMİNAT / ALACAKLININ DÜRÜSTLÜK KURALINA DAYANAMAMASI / ALACAĞIN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI / ZAMANAŞIMINI DURDURAN SEBEPLER-434
 • TRAFİK KAZASI / RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI / ZORUNLU TRAFİK SİGORTACISI-439
 • SORUMLULUK-441
 • ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU / MÜTESELSİL SORUMLULUK / SORUMLULUK DAVASI-441
 • ŞAHSEN SORUMLULUK / TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ / KAMBİYO TAKİBİ-443
 • VERGİ ALACAĞINDAN SORUMLULUK / ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM-444
 • SORUMLULUK / MENFİ TESPİT DAVASI / TEMSİL / KAMBİYO SENEDİ / İMZA-448
 • TEDBİRLİ YÖNETİCİ-451
 • TEDBİRLİ YÖNETİCİ / İTİRAZIN İPTALİ / TACİR / KAPORA-451
 • TEMERRÜT-453
 • TEMERRÜT / ALACAK DAVASI / FESİH-453
 • TEMERRÜT / SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME-455
 • TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI-459
 • TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI / İHTİYATİ TEDBİR / ORTAKLAR KURULU-459
 • TENFİZ-463
 • TENFİZ / GÖREV-463
 • TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETMEK SUÇU-465
 • TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ETMEK SUÇU / VERGİ DAİRESİ YOKLAMA FİŞİ / ZABITA ARAŞTIRMASI-465
 • TÜZEL KİŞİLİĞİN İHYASI-467
 • TÜZEL KİŞİLİĞİN YENİDEN İHYASI / İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ / DAVANIN TASFİYEDEN SONRA AÇILMASI / HUSUMET-467
 • ŞİRKETİN İHYASI / SİGORTA PRİMİ BORCU / SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ / EK TASFİYE İŞLEMLERİ / TESCİL-469
 • ŞİRKETİN İHYASI / HUSUMET / YAZILI YARGILAMA USULÜ-471
 • ŞİRKETİN İHYASI / TASFİYE MEMURU / TESCİL VE İLAN-473
 • ŞİRKETİN İHYASI / ALACAK DAVASI / TASFİYE MEMURU-475
 • ŞİRKETİN İHYASI / İŞ DAVASI / TASFİYE MEMURU-477
 • YETKİ-479
 • YETKİ / BONO / TANZİM YERİ-479
 • YETKİ / İŞ BÖLÜMÜ / TAPU İPTALİ VE TESCİL-481
 • YETKİ / SORUMLULUK DAVASI / SEÇİMLİK YETKİ-486
 • YETKİ / ÇEKİ ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ / TİCARET SİCİLİ-488
 • YETKİSİZLİK KARARI / ZAYİ OLAN ÇEKİN İPTALİ / DAVACI ŞİRKETİN ADRESİNİN TESPİTİ-489
 • YETKİ İTİRAZI / TAZMİNAT-491
 • ZAYİ BELGESİ-495
 • TİCARİ DEFTERLER İÇİN ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ / TİCARİ DEFTER KAYIT VE BELGELERİN ÇALINMASI-495
 • ZAYİ BELGESİ / DEFTER VE BELGELERİNİN KORUNMASINDA DİKKAT VE İHTİMAM-497
 • ZAYİ BELGESİNİN İBRAZ EDİLMESİ / TİCARİ DEFTERLER / USULÜNE UYGUN OLMAYAN ARA KARAR-498
 • MALİ MÜŞAVİRİN TİCARİ DEFTERLERİ İADE ETMEMESİ / DEFTERLERİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ-500
 • DEFTERLERİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ / KUSUR-502
 • ZAYİ BELGESİ / HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-503
 • EK-1: GÖREV İLE İLGİLİ KARARLAR-505
 • EK-2: ÇEK İLE İLGİLİ KARARLAR-541
 • EK-3: KAMBİYO VASFI VE TAKİP İPTALİ İLE İLGİLİ KARARLAR-545
 • EK-4: HACİZ VE HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ İLE İLGİLİ KARARLAR-555
 • EK-5: HAMİL İLE İLGİLİ KARARLAR-559
 • EK-6: ZAYİ BELGESİ İLE İLGİLİ KARARLAR-561
 • EK-7: BONO VE ÇEKE İLİŞKİN ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ KARARLAR-563
 • EK-8: ŞİRKETİN İHYASI İLE İLGİLİ KARARLAR-571