Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (5)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, İnfaz Kurumlarından Kaçma

TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, İnfaz Kurumlarından KaçmaSayfa Sayısı
:  
688
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789750254499

142,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

KİTAP HAKKINDA
Adliyeye Karşı Suçların çok büyük bir kısmının düzenlendiği TCK'nın 267 vd. maddelerinde, özünde bireyin adil yargılanma hakkını koruyup güvence altına alan bu hükümler, dolaylı olarak Devletin adli organlarının hukuka uygun biçimde işlemesine ve Devletin adil ve dürüst bir yargılama yapmak görevinin yerine getirilmesine katkı sağlamaktadırlar. Her ne kadar TCK'da düzenlenen adliyeye karşı suçlar yer veya biçim olarak hatalı ve eksik ve unsurları açısından da sorunlu düzenlenmiş iseler de, yürürlükteki bu kanuni düzenlemeler şüphesiz çok önemlidirler ve sıklıkla işlenen suçlara ilişkindirler. Bu kapsamdaki suçlar çoğunluk itibariyle birden fazla hukuksal değerin bir arada korunmaya çalışıldığı suç tipleridir.

Mevcut pozitif hükümlerin tüm eksiklik ve hatalarına rağmen, amaca uygun ve olması gerektiği gibi uygulanmaları, en az bu hükümlerin varlığı kadar önemlidir ve önemsenmelidir. Bu kitaptaki suçlar, yapıları itibariyle uygulanmalarında siyasi etkilerin sıklıkla görülebildiği ve ileride de görüleceği suçlardır. Bu konuda en ciddi hassasiyet gösterilerek, hukuk normlarının siyasi etkilerden uzak olması ve evrensel hukuk gerekliliklerine uygun uygulanmaları gerekmektedir. Keza, ulusal hukukun gelişmesi için, normlar ve yargı uygulamalarının eleştirel olarak irdelenmeleri ve çözüm arayışlarının ülkemize aktarılması gerekmektedir.

Kitapta, mevzuat ve içtihatlara ilişkin kısımlar gözden geçirilip yenilendiği gibi, karşılaştırmalı hukuk bilgileri ve yüksek mahkeme kararları da ilgili kısımlarda okuyucuya sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
    İftira
    Suç Uydurma
    Yalan Tanıklık
    Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik
    Yargıyı Etkileme
    Suçu Bildirmeme
    Yargıda Gizliliğin İhlali
    Adil Yargılamayı Etkileme
    Hak Kullanımını Engelleme
    İnfaz Kurumlarından Kaçma
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Dördüncü Baskıya Önsöz’den…  9
Üçüncü Baskıya Önsöz’den…  11
İkinci Baskıya Önsöz’den…  13
Birinci Baskıya Önsöz’den…  15
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER VE ADLİYEYE KARŞI SUÇLARDA
ORTAK KAVRAMLAR
I. GİRİŞ  33
II. ADLİYEYE KARŞI SUÇLARLA KORUNMASI AMAÇLANAN HUKUKSAL DEĞER  34
III. ADLİYE KARŞI SUÇLARDA MAĞDUR VE SUÇTAN ZARAR GÖREN  44
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
(TCK. m. 267–298)
I. İFTİRA SUÇU (TCK. m. 267, 269)  47
1. Genel Olarak  47
2. Fail  57
3. Mağdur / Suçtan Zarar Gören  57
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru  63
5. Hukuka Aykırılık Unsuru  89
6. Manevi Unsur  101
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  108
8. Cezaya Etki Eden Nedenler  111
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler  111
b. Cezayı Hafifleten Nedenler ve Cezasızlık Hali  116
9. Suça Teşebbüs  126
10. Suç Ortaklığı  129
11. Suçların İçtimaı  130
12. Yaptırım  134
13. Ceza Muhakemesi Kurumları  138
II. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU (TCK. m. 268)  140
1. Genel Olarak  140
2. Fail  144
3. Mağdur  145
4. Önkoşul  146
5. Tipe Uygun Eylem Unsuru  147
6. Hukuka Aykırılık Unsuru  154
7. Manevi Unsur  155
8. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  157
9. Cezaya Etki Eden Nedenler  157
10. Suça Teşebbüs  159
11. Suç Ortaklığı  160
12. Suçların İçtimaı  160
13. Yaptırım  162
14. Ceza Muhakemesi Kurumları  163
III. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK. m. 270)  164
1. Genel Olarak  164
2. Fail  165
3. Mağdur  165
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru  165
5. Hukuka Aykırılık Unsuru  171
6. Manevi Unsur  172
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  172
8. Cezaya Etki Eden Nedenler  172
9. Suça Teşebbüs  173
10. Suç Ortaklığı  174
11. Suçların İçtimaı  175
12. Yaptırım  175
13. Ceza Muhakemesi Kurumları  177
IV. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK. m. 271)  178
1. Genel Olarak  178
2. Fail  179
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  179
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  189
5. Manevi Unsur  191
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  193
7. Suça Teşebbüs  193
8. Suç Ortaklığı  195
9. Suçların İçtimaı  195
10. Yaptırım  196
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  196
V. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK. m. 272, 273, 274)  196
1. Genel Olarak  196
2. Fail  199
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  202
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  223
5. Manevi Unsur  224
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  227
7. Cezaya Etki Eden Nedenler  228
a. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler  228
b. Şahsi Cezasızlık Nedenleri  232
c. Etkin Pişmanlık  236
8. Suça Teşebbüs  243
9. Suç Ortaklığı  246
10. Suçların İçtimaı  247
11. Yaptırım  250
12. Ceza Muhakemesi Kurumları  251
VI. YALAN YERE YEMİN SUÇU (TCK. m. 275)  255
1. Genel Olarak  255
2. Fail  256
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  257
4. Manevi Unsur  260
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  262
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  262
a. Genel Olarak  262
b. Etkin Pişmanlık  263
7. Suça Teşebbüs  264
8. Suç Ortaklığı  266
9. Suçların İçtimaı  267
10. Yaptırım  268
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  269
VII. GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK SUÇU (TCK. m. 276/1)  270
1. Genel Olarak  270
2. Fail  270
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  271
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  277
5. Manevi Unsur  277
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  279
7. Cezaya Etki Eden Nedenler  279
8. Suça Teşebbüs  279
9. Suç Ortaklığı  280
10. Suçların İçtimaı  280
11. Yaptırım  281
12. Ceza Muhakemesi Kurumları  282
VIII. GERÇEĞE AYKIRI TERCÜMANLIK SUÇU (TCK. m. 276/2)  282
1. Genel Olarak  282
2. Fail  282
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  283
4. Manevi Unsur  285
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  286
6. Suça Teşebbüs  286
7. Suç Ortaklığı  286
8. Suçların İçtimaı  287
9. Yaptırım  287
IX. YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME SUÇU (TCK. m. 277)  287
1. Giriş  288
2. Fail  290
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  290
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  294
5. Manevi Unsur  295
6. Cezayı Hafifletici Neden  296
7. Suça Teşebbüs  297
8. Suç Ortaklığı  299
9. Suçların İçtimaı  299
10. Yaptırım  299
X. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK. m. 278)  300
1. Giriş  300
2. Fail  304
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  315
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  338
5. Manevi Unsur  340
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen veya Cezasızlık Nedenleri  345
7. Cezayı Ağırlatan Nedenler  346
8. Suça Teşebbüs  348
9. Suç Ortaklığı  350
10. Suçların İçtimaı  350
11. Yaptırım  351
12. Muhakeme Hukuku  352
XI. KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK. m. 279)  352
1. Genel Olarak  352
2. Fail  352
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  359
4. Manevi Unsur  379
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  380
6. Cezayı Ağırlatan Neden  382
7. Suça Teşebbüs  384
8. Suç Ortaklığı  385
9. Suçların İçtimaı  385
10. Yaptırım  389
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  390
XII. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU
(TCK. m. 280)  391
1. Genel Olarak  391
2. Fail  394
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  401
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  424
5. Manevi Unsur  426
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  427
7. Suça Teşebbüs  428
8. Suç Ortaklığı  429
9. Suçların İçtimaı  429
10. Yaptırım  430
XIII. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU
(TCK. m. 281)  430
1. Giriş  430
2. Fail  431
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  434
4. Manevi Unsur  439
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  442
a. Cezayı Ağırlatıcı Neden  442
b. Cezasızlık Nedeni  442
c. Etkin Pişmanlık  443
6. Suça Teşebbüs  446
7. Suç Ortaklığı  447
8. Suçların İçtimaı  447
9. Yaptırım  447
XIV. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (TCK. m. 282)  447
1. Genel Olarak  447
2. Fail ve Mağdur  452
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  456
4. Manevi Unsur  462
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  464
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler  464
b. Etkin Pişmanlık  468
6. Suça Teşebbüs  470
7. Suç Ortaklığı  471
8. Suçların İçtimaı  471
9. Yaptırım  471
10. Ceza Muhakemesi Kurumları  473
XV. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU (TCK. m. 283)  473
1. Genel Olarak  473
2. Fail  475
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  477
4. Manevi Unsur  486
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  489
a. Cezayı Ağırlatan Neden  489
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni  490
6. Suça Teşebbüs  492
7. Suç Ortaklığı  492
8. Suçların İçtimaı  494
9. Yaptırım  496
XVI. TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜNÜN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU
(TCK. m. 284/1 ve 3, 4)  497
1. Genel Olarak  497
2. Fail  497
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  497
4. Manevi Unsur  498
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  500
a. Cezayı Ağırlatan Neden  500
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni  500
6. Suça Teşebbüs  501
7. Suç Ortaklığı  501
8. Suçların İçtimaı  501
9. Yaptırım  502
XVII. SUÇ DELİLLERİNİN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU (TCK. m. 284/2, 3, 4)  502
1. Genel Olarak  502
2. Fail  502
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  502
4. Manevi Unsur  504
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  504
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  504
a. Cezayı Ağırlatan Neden  504
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni  505
7. Suça Teşebbüs  505
8. Yaptırım  505
XVIII. GİZLİLİĞİN İHLALİ SUÇU (TCK. m. 285/1–3)  505
1. Genel Olarak  507
2. Fail  509
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  510
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  514
5. Manevi Unsur  516
6. Cezayı Ağırlatan Neden  517
7. Suça Teşebbüs  517
8. Suç Ortaklığı  518
9. Yaptırım  518
XIX. KİŞİLERİN GÖRÜNTÜLERİNİN YAYIMLANMASI SUÇU (TCK. m. 285/5–6)  518
1. Genel Olarak  518
2. Fail  519
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  519
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  521
5. Manevi Unsur  521
6. Suça Teşebbüs  521
7. Suç Ortaklığı  521
8. Yaptırım  522
XX. SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK. m. 286)  522
1. Genel Olarak  522
2. Fail  522
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  522
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  524
5. Manevi Unsur  525
6. Suça Teşebbüs  525
7. Suç Ortaklığı  526
8. Yaptırım  526
XXI. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK. m. 287)  526
1. Genel Olarak  526
2. Fail  527
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  530
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  535
5. Manevi Unsur  540
6. Suça Teşebbüs  540
7. Suç Ortaklığı  541
8. Suçların İçtimaı  541
9. Yaptırım  542
XXII. ADİL YARGILANMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (TCK. m. 288)  542
1. Genel Olarak  543
2. Fail  544
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  544
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  547
5. Manevi Unsur  548
6. Cezaya Etki Eden Neden  548
7. Suça Teşebbüs  549
8. Suç Ortaklığı  549
9. Suçların İçtimaı  549
10. Yaptırım  550
XXIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK. m. 289/1–2)  550
1. Genel Olarak  550
2. Fail  552
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  553
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  565
5. Manevi Unsur  566
6. Cezaya Etki Eden Nedenler  566
a. Cezayı Hafifleten Neden  566
b. Etkin Pişmanlık  566
7. Suça Teşebbüs  568
8. Suç Ortaklığı  569
9. Suçların İçtimaı  569
10. Yaptırım  569
11. Ceza Muhakemesi Kurumları  570
XXIV. MUHAFAZA GÖREVİNİ TAKSİRLE İHLAL ETMEK SUÇU (TCK. m. 289/3)  570
1. Fail  570
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru  570
3. Manevi Unsur  571
4. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  572
5. Suça Teşebbüs  572
6. Suç Ortaklığı  572
7. Yaptırım  572
XXV. ELKONULAN EŞYAYI AMAÇ DIŞI KULLANMA SUÇU (TCK. m. 289/4)  573
1. Fail  573
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru  573
3. Manevi Unsur  574
4. Suça Teşebbüs  574
5. Suç Ortaklığı  574
6. Suçların İçtimaı  574
7. Yaptırım  575
XXVI. RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI SUÇU (TCK. m. 290/1)  575
1. Genel Olarak  575
2. Fail  575
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  576
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  580
5. Manevi Unsur  580
6. Suça Teşebbüs  581
7. Suç Ortaklığı  581
8. Suçların İçtimaı  581
9. Yaptırım  581
10. Ceza Muhakemesi Kurumları  582
XVII. RESMEN TESLİM OLUNAN MALIN BOZULMASI SUÇU (TCK. m. 290/2)  582
1. Fail  582
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru  582
3. Manevi Unsur  583
4. Cezayı Hafifleten Neden  584
5. Suça Teşebbüs  584
6. Suç Ortaklığı  584
7. Suçların İçtimaı  585
8. Yaptırım  585
XXVIII. BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK. m. 291)  587
1. Genel Olarak  587
2. Fail  588
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  588
4. Manevi Unsur  590
5. Suça Teşebbüs  590
6. Suç Ortaklığı  591
7. Suçların İçtimaı  591
8. Yaptırım  591
XXIX. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇU (TCK. m. 292, 293)  592
1. Genel Olarak  592
2. Fail  595
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  598
4. Manevi Unsur  602
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  602
a. Cezayı Ağırlatıcı Nedenler  602
b. Etkin Pişmanlık  605
6. Suça Teşebbüs  608
7. Suç Ortaklığı  609
8. Suçların İçtimaı  609
9. Yaptırım  611
10. Ceza Muhakemesi Kurumları  612
XXX. KAÇMAYA KASTEN İMKAN SAĞLAMAK SUÇLARI (TCK. m. 294/1–7)  612
1. Genel Olarak  612
2. Fail  613
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  614
4. Manevi Unsur  619
5. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler  619
6. Suça Teşebbüs  623
7. Suç Ortaklığı  624
8. Suçların İçtimaı  624
9. Yaptırım  626
XXXI. KAÇMAYA TAKSİRLE İMKAN SAĞLAMAK SUÇU (TCK. m. 294/8)  626
1. Genel Olarak  626
2. Fail  627
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  627
4. Manevi Unsur  629
5. Suça Teşebbüs  629
6. Suç Ortaklığı  629
7. Yaptırım  629
8. Ceza Muhakemesi Kurumları  629
XXXII. MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SUÇU (TCK. m. 295)  630
1. Genel Olarak  630
2. Fail  630
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  631
4. Manevi Unsur  632
5. Cezayı Ağırlatan Nedenler  633
6. Suça Teşebbüs  633
7. Suç Ortaklığı  633
8. Suçların İçtimaı  634
9. Yaptırım  637
XXXIII. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMASI SUÇU (TCK. m. 296)  639
1. Genel Olarak  639
2. Fail  640
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  640
4. Manevi Unsur  643
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  644
6. Suça Teşebbüs  646
7. Suç Ortaklığı  646
8. Suçların İçtimaı  647
9. Yaptırım  647
XXXIV. İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK SUÇU (TCK. m. 297)  648
1. Genel Olarak  648
2. Fail  649
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  649
4. Manevi Unsur  660
5. Cezaya Etki Eden Nedenler  662
a. Cezayı Ağırlatan Neden  662
b. Cezayı Hafifleten Neden  663
6. Suça Teşebbüs  665
7. Suç Ortaklığı  666
8. Suçların İçtimaı  666
9. Yaptırım  668
XXXV. HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU (TCK. m. 298/1)  669
1. Genel Olarak  669
2. Fail  669
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  669
4. Manevi Unsur  671
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  671
6. Suça Teşebbüs  671
7. Suç Ortaklığı  672
8. Suçların İçtimaı  672
9. Yaptırım  672
XXXVI. BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU (TCK. m. 298/2–3)  672
1. Genel Olarak  672
2. Fail  675
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru  675
4. Manevi Unsur  678
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler  678
6. Suça Teşebbüs  678
7. Suç Ortaklığı  679
8. Suçların İçtimaı  679
9. Yaptırım  680
Yararlanılan Kaynaklar  681