Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Taşınır Rehni Sözleşmesi

Taşınır Rehni SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
453
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-152-124-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

                              ÖNSÖZ

 

Taşınır rehni sözleşmesi kanunda düzenlenmemiş kendine özgü yapısı olan bir sözleşme olup, borçlar hukuku, eşya hukuku ve icra-iflas hukuku başta olmak üzere farklı alanlarda çeşitli tartışmaları barındır­maktadır. Başta sadece bir sözleşme türünü incelemek için yola çıkılmış olmasına rağmen, farklı alanlardaki tartışmaları da elimden geldiğince incelemeye çalıştım.

  Çalışmamı hazırlama aşamasında tüm sorularıma sabırla cevap ve­ren, beni yetiştiren ve desteğini her zaman hissettiğim Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Özer Seliçi'ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Umarım hocam beni duyabiliyordur...   Akademik hayata adım attığım günden bugüne kadar çalışma­larımda bana destek olan, aynı kürsüde çalışma ayrıcalığı ve onuruna sahip olduğum, çalışmamı okuyup, değerli fikirlerini benimle paylaşan, üzerimdeki emeğini asla ödeyemeyeceğim Sayın Hocam Prof. Dr. Cum­hur Ozakman'a teşekkürlerimi iletmek isterim. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencisi olma şerefine eriştiğim, akademik hayatın kapılarını bana açan, engin hoşgörü ve fikirleri ile yetişmemde emeği olan Sayın Hocam Süheyl Batum'a teşekkürlerimi sunarım.   Bilimsel ve manevi desteklerini esirgemeyen beni yürekten destek­leyen Sayın Hocam Prof. Dr. Şaibe Oktay-Özdemir ve Sayın Hocam Gül-çin Elçin Grassinger'e minettarım. Akademik hayatımın başından beri hep yanımda olan ve bana benden daha çok güvenen Saygıdeğer Hocam Yrd. Doç. Dr. Murat Canyürek'e teşekkürü bir borç bilirim.  

Çalışmamda usul hukuku ve icra-iflas hukukuna ilişkin bölümlerle ilgili sorularıma vakit ayırma nezaketi göstererek sabırla cevap veren Sa­yın Hocam Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'e müteşekkirim.

 

Çalışmalarım esnasında ve akademik hayatımda güvenini ve deste­ğini hissettiğim Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Hocam Ayşe Nuhoğlu'na teşekkür ederim.

  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde beraber çalışma ayrıca­lığına sahip olduğum, çalışmamın tamamını sabırla okuyan ve görüşlerini benimle paylaşan Hocam Emre Gökyayla'ya teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmamı yoğun temposuna rağmen zaman ayırarak okuma ve öneriler­de bulunma nezaketini gösteren dostum ve değerli kürsü arkadaşım Seda Öktem-Çevik'e ne kadar teşekkür etsem azdır.   Galatasaray Üniversitesinde lisans eğitimimi beraber tamamladığım, sonrasında medeni hukuk alanında akademik kariyere birlikte başladığım ve çalışmamı hazırlama döneminde desteğine eksik etmeyen, çalışmamı okuma ve görüşlerini paylaşma nezaketini gösteren Sevgili arkadaşım Doç. Dr. Mehmet Erdem'e teşekkür ederim.  

Çalışma esnasında kaynakların sağlanması hususunda yardımları için Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanesi çalışanlarına ve özellikle Yiğit Can Dursuner'e teşekkür ederim.

  Çalışmalarıma ve akademik hayatıma değer katan kürsü arkadaşla­rım Yrd. Doç. Dr. Ahu Morali Ayanoğlu'na, Yrd. Doç. Dr. Zafer Kahra­man ve Yrd. Doç. Dr. Öz Seçer'e ayrıca teşekkür etmek isterim. Çalışmam esnasında gerek kaynak taramasında gerekse çalışmamın diğer aşamala­rında benden yardımlarını esirgemeyen ve her aşamasında destek olan kürsümüzün asistanı Arş. Gör. Gülen Sinem Tek'e müteşekkirim. Al­manca kaynakları kullanmamda bana yardımcı olarak üzerimden büyük bir yükü alan kürsümüzün asistanı Arş. Gör. Şefika Deren Gündüz'e de yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Kürsümüzün asistanı olmama­sına rağmen canla başla usul hukuku ve icra-iflas hukuku sorumlarımı araştırmama yardımcı olan Arş. Gör. Deniz Meraklı Yayla'ya özel olarak teşekkür etmek isterim. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalışmayı bir ayrıcalık haline getiren tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunmak isterim.  

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aynı sıraları paylaş­tığımız günden bu yana birlikte yol aldığımız ve varlıklarından ötürü şanslı hissetmemi sağlayan dostlarım Didem Yılmaz'a, Sedef Koç'a, Pınar Memiş'e candan sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunarım. Yine birlikte büyüdüğüm ve hep yan yana olduğum Hukuk 2000'e ve özellikle dostla­rım Gamze Hildbrand'a, Ayşegül Uzun Marinkovic'e, Aslıhan Öztezel'e, Mahmut M. Özdil'e teşekkür ederim.

  Emeklerinin karşılığını ödeyemeyeceğim büyük aileme; özellikle annem Gülizar Makaracı ve babam Süreyya Makaracı'ya, kayınvalidem Reyhan Başak ve kayınpederim Ahmet Başak'a, ablam Pınar, ağabeyim Mehmet ve Deniz Özkiraz'a ve tez yazım aşamasında göstermiş olduğu yardımlardan dolayı amcam Osman Nuri Aydın'a müteşekkirim. Çalış­mam sırasında gösterdiği özveri, anlayış ve destek için Sevgili eşim Ali Başak'a ne kadar teşekkür etsem azdır...  

Son olarak kitabın basım aşamasında her türlü yardım ve desteği sunan On İki Levha Yayıncılık AŞ. ve Erol Öz'e teşekkür ederim.

 

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ............................................................................................ VII İÇİNDEKİLER............................................................................... XI

KISALTMALAR............................................................................. XIX

GİRİŞ.................................................................................................. 1

 

                                                                       BİRİNCİ BÖLÜM

TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, TARAFLARI, UNSURLARI, HUKUKİ

NİTELİĞİ, UYGULANACAK HÜKÜMLER VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI I.    Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tanımı ve Tarafları.............................. 11

A.   Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tanımı........................................... 12

B.   Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları......................................... 13

1.   Rehin Veren...................................................................... 14

a.   Rehin Verenin Birden Çok Kişi Olması........................... 15

aa. Paylı Mülkiyet veya Hak Sahipliği Halinde................. 15

bb. Elbirliği Mülkiyeti veya Hak Sahipliği Halinde............. 18

cc. Rehin Veren Eser Sahibinin

Birden Fazla Kişi Olması.......................................... 18

b.   Rehin Verenin Borçlu Dışında Üçüncü Kişi Olması.......... 21

2.   Rehinli Alacaklı.................................................................. 24

II. Taşınır Rehni Sözleşmesinin Objektif Esaslı Unsurları........................ 26

A.   Rehin Tesis Etme Borcu Altına Girme Hususunda

Tarafların Anlaşmış Olmaları..................................................... 27

B.   Rehin Konusunun Belirli ya da Belirlenebilir Olması................... 30

1.   Rehin Konusunun Taşınır Eşya veya Hak Olması................. 31

a.    Rehin Konusunun Devredilebilir

Bir Taşınır Eşya Olması................................................. 31

aa. Rehin Konusunun Taşınır Eşya Olması...................... 31

aaa. İnsan Vücudu.................................................. 32

bbb. Doğal Güçler................................................... 33

ccc. Uçaklar ve Gemiler......................................... 34

ddd. Hayvanlar ve Motorlu Taşıtlar.......................... 35

eee. Para............................................................... 36

fff. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar................. 36

ggg. Henüz Mevcut Olmayan Taşınırlar.................... 37

hhh. Bütünleyici Parça............................................. 39

iii. Eklenti................................................................ 39

bb. Üzerinde Rehin Tesis Edilecek Taşınırın

Parasal Değerinin Olması........................................ 40

cc. Taşınırın Devredilebilir Olması.................................. 41

b.   Rehin Konusunun Devredilebilen Bir Hak Olması........... 44

aa. Rehne Konu Olabilecek Haklar............................... 44

aaa. Rehin Verenin Rehinli Alacaklıdan

Sahip Olduğu Alacak Hakkı................................ 45

bbb. Sınırlı Ayni Haklar........................................... 46

ccc. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydından Doğan Hak .47 ddd. Kıymetli Evraka Bağlanmamış Şirket Payları ....47 eee. Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak.... 49 fff. Paylı Mülkiyette Payın Rehni veya Elbirliği

Mülkiyetinde Tasfiye Payının Rehni.................... 50

ggg. Plaka ve Minibüs Hattı Rehni............................ 53

hhh. Henüz Doğmamış Hak ve Alacaklar................. 54

iii. Hakkın Kısmen Rehni.......................................... 57

jjj. Ekonomik Avantajlar........................................... 57

kkk. Fikri ve Sınai Haklar......................................... 59

bb. Rehin Konusu Hakların Parasal Değerinin

Olması................................................................... 66

cc. Rehne Konu Hakların Devredilebilir

Nitelikte Olması...................................................... 66

2.   Taşınır Eşya veya Hakkın Belirli

ya da Belirlenebilir Olması.................................................. 72

3.   Taşınır Eşya veya Hak Üzerinde Rehin Tesisinin
Yasaklanmamış Olması...................................................... 77

C. Teminat Altına Alınan Alacağın Belirli

ya da Belirlenebilir Olması........................................................ 80

 1. Teminat Altına Alınan Alacak............................................. 80
 2. Alacağın Belirli ya da Belirlenebilir Olması İlkesi.................. 92
III. Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

ve Sözleşmeye Uygulanacak Hükümler......................................... 107

A.   Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hukuki Niteliği............................. 107

 1. İsimsiz Sözleşme Olması................................................... 107
 2. Borçlandırıcı İşlem Olması................................................ 109
 3. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması..................... 112
 4. Ani Edimli Borç İlişkisi Olması........................................... 119
 5. Bağımsız Sözleşme Olması................................................. 119

B.   Taşınır Rehni Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler................. 124 IV.  Taşınır Rehni Sözleşmesinin Türleri: Özel Rehin Sözleşmesi

ve Genel Rehin Sözleşmesi........................................................... 127 V.   Taşınır Rehni Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları............................... 129

A.  Tarafların Fiil Ehliyeti............................................................. 137

1.   Rehin Verenin Fiil Ehliyeti................................................ 137

a.    Rehin Veren Gerçek Kişinin Fiil Ehliyeti....................... 137

aa. Rehin Verenin Tam Ehliyetli Olması....................... 137

bb. Rehin Verenin Tam Ehliyetsiz Olması..................... 138

cc. Rehin Verenin Sınırlı Ehliyetsiz Olması.................... 141

dd. Rehin Verenin Sınırlı Ehliyetli Olması...................... 144

b.   Rehin Veren Tüzel Kişinin Fiil Ehliyeti.......................... 145

2.   Rehinli Alacaklının Fiil Ehliyeti........................................... 148

B.   Taşınır Rehni Sözleşmesinin Şekli ve Şekle Aykırılık................. 148

1.    Taşınır Rehni Sözleşmesinin Şekli...................................... 149

a.    Genel Olarak.............................................................. 149

b.   Ölüme Bağlı Hukuki İşlemde Yer Alan Rehin

Tesisine İlişkin Hükmün Şekli...................................... 155

c.    Fikri ve Sınai Hakların Rehnini Konu Alan
Sözleşmesinin Şekli..................................................... 155

d.    Taşınmaz Olarak Ayrı Sayfaya Kaydedilmemiş
Bağımsız Nitelikteki İrtifak Hakkı Üzerinde Rehin
Tesisini Konu Alan Sözleşmenin Şekli........................... 157

e.    Kayden İzlenen Sermaye Piyasası Araçlarının Rehni.... 158

2.    Şekle Aykırılığın Sonucu.................................................... 159

C.  Rehin Sözleşmesi ve Genel İşlem Koşulları.............................. 159

 1. Yürürlük Denetimi............................................................ 160
 2. İçerik Denetimi................................................................. 165
 3. Yorum Denetimi............................................................... 172

 

İKİNCİ BÖLÜM

REHİN SÖZLEŞMESİNDE SIK OLARAK RASTLANAN SÖZLEŞME KOŞULLARI

 1. Genel Olarak................................................................................ 175
 2. Taşınır Rehni Sözleşmesinde Yer Alan Sözleşmenin İfasına ve
  Geçerliliğine İlişkin Hükümler....................................................... 182

A.   İfa Yeri ve Zamanına İlişkin Sözleşmede

Yer Alan Hükümler................................................................ 183

 1. İfa Yerine İlişkin Sözleşme Hükümleri................................ 183
 2. İfa Zamanına İlişkin Sözleşme Hükümleri........................... 183

B.   Zilyetliğin Devrine İlişkin Sözleşme Hükümleri.......................... 184

C.  Rehin Tesis Etme Borcunun Şarta Bağlı Olması....................... 185

D. Alacak Üzerinde Rehinde Borçlunun İhbarına

İlişkin Hükümler..................................................................... 186

III. Rehin Hakkına İlişkin Sözleşme Hükümleri.................................... 187

A.   Rehin Hakkının Sırasına İlişkin Sözleşme Hükümleri ................ 187

B.   Rehin Hakkının Süreye Bağlanması ........................................ 190

C.  Rehin Hakkının Devrinin Yasaklanması.................................... 191

D.   Rehin Hakkının Şarta Bağlanması........................................... 192

IV.  Teminat Altına Alınan Alacağa ve Rehin Konusuna

İlişkin Sözleşme Hükümleri........................................................... 193

A.  Teminat Altına Alınan Alacağa İlişkin

Sözleşme Hükümleri............................................................... 193

 1. Rehinle Teminat Alınan Alacağın Kapsamının
  Belirlenmesine İlişkin Hükümler......................................... 193
 2. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacağın

Devrinin Yasaklanması..................................................... 199

3.   Teminat Altına Alınan Borcun Dış Üstlenilmesine

İzin Verileceğinin Kararlaştırılması..................................... 200

B.   Rehin Konusuna İlişkin Sözleşme Hükümleri............................ 203

1.   Rehin Konusunun Kapsamına İlişkin Hükümler................... 203

a.    Rehin Konusunun Taşınır Eşya Olması Halinde............. 203

b.   Rehin Konusunun Hak Olması Halinde......................... 207

c.    Rehin Konusunun Yerine Geçen Değerler.................... 209

aa. Sigorta Bedeli ve Ceza Koşulu............................... 209

bb. Rehin Konusunun Değiştirilmesi............................. 213

2.   Rehin Konusunun Varlığı ve Niteliklerine İlişkin
Sözleşme Hükümleri.......................................................... 216

V.   Rehin ile Sağlanan Teminata İlişkin Sözleşme Hükümleri................ 219

A.   Rehin Konusunun Değerinin Düşmesi ve Ek Teminata

İlişkin Sözleşme Hükümleri..................................................... 219

B.   Teminatın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme Hükümleri................. 226

C.  Muacceliyet Kaydı................................................................. 227

VI. Rehin Verenin ve Rehinli Alacaklının Rehin Konusu Üzerinde
Sahip Olduğu Haklara ve Borçlara İlişkin Hükümler....................... 228

A.   Rehin Verenin Rehin Konusu Üzerinde Sahip Olduğu
Haklara İlişkin Hükümler........................................................ 228

 1. Rehin Verenin Rehin Konusu Üzerinde Tasarruf
  Etmesinin Yasaklanması.................................................... 228
 2. Rehin Verenin Taşınıra Ulaşımı......................................... 232

B.   Rehinli Alacaklının Rehin Konusu Üzerinde Sahip Olduğu
Haklara ve Borçlarına İlişkin Hükümler................................... 233

 1. Rehin Konusu Malı Kullanma ve Ürünlerinden
  Yararlanma Hakkına İlişkin Düzenlemeler.......................... 233
 2. Rehinli Alacaklının Rehin Konusunu Saklama ve Onun
  Bakımına İlişkin Borçları ile İlgili Düzenlemeler................... 238

a.    Rehin Konusunun Saklanması ve

Bakımına İlişkin Kural................................................. 238

b.   Rehin Konusunun Bakım ve Korunmasının

Üçüncü Kişiye Bırakılması.......................................... 241

c.    Rehin Konusunun Bakım ve Korunmasına

İlişkin Sorumsuzluk Anlaşmaları................................... 243

d.    Rehin Konusunun Bakım ve Korunmasının

Rehin Verene Bırakılması............................................ 245

 1. Rehin Konusu Alacak veya Hakkın Yönetimi..................... 246
 2. Rehin Konusunun Mülkiyetinin

Rehinli Alacaklıya Devri................................................... 250

5.   Rehinli Alacaklıya Rehin Konusu Üzerinde Tasarruf

Etme Hakkı Tanınması...................................................... 256

a.   Genel Olarak.............................................................. 256

b.   Alt RehinTesisi........................................................... 260

VII. Rehnin Paraya Çevrilmesine İlişkin Sözleşmeye

Koyulan Hükümler....................................................................... 262

A.   Önce Rehne Başvurma Kuralından Feragat............................. 262

B.   Alacaklının Rehne İkinci Derecede Başvuracağının
Kararlaştırılması..................................................................... 269

C.  Sadece Rehne Başvurulabileceği Şartı..................................... 272

D.   Lex Commissoria Yasağı........................................................ 272

 1. Lex Commissoria Kavramı ve Yasağın Gerekçesi.............. 272
 2. Lex Commissoria Yasağının Tanımı ve Unsurları................ 275
 3. Lex Commissoria Yasağı Kapsamında

Olabilecek İşlemler........................................................... 283

E.   Özel Yoldan Paraya Çevirme................................................. 287

 1. Özel Yoldan Paraya Çevirmeyi Kabul Etmeyen Görüş........ 292
 2. Özel Yoldan Paraya Çevirmeyi Kabul Eden Görüş.............. 293
 3. Alacağın Tahsili Yetkisinin Verilmesi.................................. 302

F.   Alacak Muaccel Olmadan Rehnin Paraya Çevrilmesi............... 305

G.   Paraya Çevirme Sırasının Belirlenmesi..................................... 306

VIII. Yetkili Mahkeme, Tahkim Kaydı ve İspat Yükümüne

İlişkin Hükümler.......................................................................... 307

A.   Yetki Sözleşmesi.................................................................... 307

B.   Tahkim Kaydı......................................................................... 310

C.  İspata İlişkin Düzenlemeler...................................................... 310

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ

I.    Taşınır Rehni Sözleşmesinden Doğan Borçlar................................ 313

A. Rehin Verenin Rehin Tesis Etme Borcu.................................... 313

1.   Rehin Verenin Tasarruf Yetkisi......................................... 316

a.    Genel Olarak............................................................... 316

b.   Malikin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlandığı Haller............... 321

aa. Aile hukukundan kaynaklanan kısıtlamalar............... 321

bb. Önmirasçının durumu............................................. 322

cc. Mülkiyeti saklı tutma koşulu ile satım...................... 322

dd. Rücu kaydıyla bağışlama........................................ 322

ee. Haciz, iflas, konkordato hali.................................... 322

2.   Taşınır Rehni Tesis Etme Borcunun İfası........................... 324

a.    Zilyetliğin Devri Suretiyle Rehin Hakkının Tesisi........... 325

aa. Ayni Sözleşme...................................................... 326

bb. Zilyetliğin Devri..................................................... 329

aaa. Dolaysız Zilyetliğin Tesisi ile

Rehin Hakkının Tesisi...................................... 333

bbb. Dolaylı Zilyetliğin Tesisi ile

Rehin Hakkının Tesisi...................................... 341

b.   Tescil ile Rehin Hakkının Tesisi................................... 350

aa. Hayvan Rehni....................................................... 353

bb. Sicile Tescili Zorunlu Eşya Üzerinde

Rehin Hakkı......................................................... 355

c.    Sözleşme ile Rehin Hakkının Tesisi............................... 360

aa. Alacak Rehni........................................................ 360

bb. Kaydi Sermaye Piyasası Araçlarının Rehni.............. 364

cc. Sınai ve Fikri Hakların Rehni.................................. 366

dd. Art Rehin Tesisi.................................................... 368

d.    Teslim Şartlı Menkul Rehninin Eleştirisi........................ 369

e.    Taşınır Rehni Tesis Etme Borcuna Aykırılık.................. 383

B.   Rehin Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu............................. 387

II. Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Ermesi....................................... 390

A.   Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri.................... 390

 1. Genel Olarak.................................................................... 390
 2. Rehin Hakkının Sona Ermesi Halinde................................. 391

a.    Zilyetliğin Sona Ermesi................................................ 397

aa. Zilyetliğin Kesin Kaybı........................................... 397

bb. Zilyetliğin Geçici Kaybı.......................................... 400

b.   Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi.............................. 403

B.   Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları.............. 405

SONUÇ............................................................................................ 411

KAYNAKÇA.................................................................................. 415