Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Soybağının Kurulması Reddi - Düzeltilmesi İtiraz Davaları Ve Soybağının Hükümleri

Soybağının Kurulması Reddi - Düzeltilmesi İtiraz Davaları Ve Soybağının HükümleriSayfa Sayısı
:  
997
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-464-222-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...öNSöZ YERİNE Soybağı davalarını inceleyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde on beş yıla yakın süredir aralıksız çalışıyorum. Bu konulara ilişkin dava dosyalarını Yargıtay′da on beş yıla yakın süredir bizzat okuyorum. Kararlara ve yapılacak işlere ilişkin düşüncelerimi yazıp kurullara bizzat açıklıyorum (Yargıtay Kanunu, m.26) Soybağı davalarına ilişkin kişisel görüşlerini kapsayan raporlar düzenleyerek (Yargıtay İç Yönetmeliği, m.58) karar verme sürecine yasa gereği bizzat katılan bir yargıç olarak bu konuya ilişkin uyuşmazlıkların/davaların çözümüne katkıda bulunmak üzere elinizdeki eseri hazırladım. Eserin konusunun uygulamada gösterdiği duraksamaları ve bu duraksamalara özellikle Yargıtay′ın getirdiği çözümlerin gerek bilimsel metin ve gerekse içtihat düzeyinde yeteri kadar gereksinim sahiplerine ulaşamadığının ayırdmda olduğumdan bu konuyu tasarladığım eserler arasında öne aldığımı özellikle belirmek isterim. Yayın eksikliğini -özellikle Yargıtay′ın görüşleri bağlamında- elimden geldiğince karşılamaya çalıştım. ESERİN KONUSUNU : -743 Sayılı Medeni Kanun anlamında düzgün soybağına ilişkin sorunlar, -4721 sayılı Türk Medeni Kanunu anlamında İkinci Kitap Aile Hukukunun Hısımlık başlığını taşıyan İkinci Kısmın Birinci bölümünü oluşturan Soybağının Kurulmasına ilişkin Birinci Ayırımda yer alan Genel Hükümler (TMK. m.282-284), İkinci Ayırımda yer alan Kocanın Babalığına ilişkin sorunlar (TMK.m.285-294) ve Beşinci Ayırımda yer alan Soybağının Hükümleri (TMK.m. 321-334) oluşturmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu anlamında soybağının kurulmasına ilişkin genel hükümler, kocanın babalığı ve soybağının hükümleri konusunun (743 Sayılı Türk Kanun-u Medenisi anlamında düzgün soybağına ilişkin sorunların) anlatılabilmesi ve anlaşılmasının kolaylaştırılması için: - 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu genel gerekçesi - 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ilgili maddeleri - 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ilgili madde gerekçeleri - 743 sayılı Türk Kanun-u Medenisi ile madde karşılaştırma tablosu ese re aynen alınmıştır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 743 sayılı Türk Kanun-u Medenisinin değiştirilmiş olduğu ve eski bir çok hükmün ve içtihatın bugün de geçerli olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Diğer yandan gerek bilimsel açıklamalarıma ilişkin bölümde ve gerekse Yargıtay′ın yargısal anlayışlarında (=içtihatlarında) sözü geçen/dayanak yapılan sözleşme, yasa, tüzük ve yönetmelikler ilgili bölümün hemen arkasına konularak gerek bilimsel açıklamanın ve gerekse Yargıtay′ın yargısal anlayışlannın(=içtihatlarının) anlaşılması, denetlenmesi ve araştırılmasına büyük kolaylık getirilmiştir. İlgili bütün sözleşme, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin eserden yararlanmak isteyenin her an elinin altında olmaması bir yana elde olmaması da düşünüldüğünde katkımız daha kolay anlaşılacaktır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yenileştirilen kavram, deyim ve terimler başlığı altında bugüne kadar kullanmakta olduğum bir çok Türkçe sözcüğün yasa diline girmiş olmasından büyük bir sevinç duyuyorum. Osmanlıca karma bir dildir. Türkçe ise Osmanlıca′yı oluşturan on altı dilden sadece biridir. Osmanlıca′yı kullananların Türkçe′yi korumak adına bu işi yaptığını sanmalarına ise bir yorum getirmeyeceğim. Yalnızca Osmanlıca kullananlara hangi dilleri de kullanmış olduklarım anımsatmayı bir görev sayıyorum. Osmanlıca aşağıdaki dillerden oluşur: Yunanca, Ermenice, Rusça, Bulgarca, İbranîce, Slavca, İspanyolca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Cermence, İtalyanca, Farsça, Arapça, Lâtince ve Türkçe. (Orhan Hançerlioğlu, Türk Dili Sözlüğü, İstanbul 1992, s.7.) Yetkin yayınevinde daha önce yayınlanmış bulunan Öğreti ve Uygulamada Boşanma, Tazminat, Nafaka, Yetkin Yayınevi I. Cilt, Ankara 2000 (1124 sayfa), II. Cilt, Ankara 2000 (1034 sayfa), Nüfus Davaları (Genel Hükümler), Yetkin Yayınevi, (772 sayfa) Ankara 2000 ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa Göre Mal Rejimine İlişkin Genel Hükümler ve Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Yetkin Yayınevi, (818 sayfa) Ankara 2002. isimli kitaplarımdan sonra bu kitabımı da siz okurlarıma sunabilmekten ve konuya ilişkin birikimimi sizlerle paylaşmış olmaktan gerçekten büyük bir sevinç duyuyorum. Paylaştıklarımla çoğaldığımın bilincindeyim. Bu eserimin de topluma kazandırılmasına öncülük eden Yetkin Yayınevinin çalışanlarına ve özellikle sayın Ziya Gülkök ve Muharrem Başer′e teşekkürü bir borç bilirim. Tatil günleri bile dava dosyası okumak/çalışmak zorunda kalarak yaşam ortaklarımla küçücük şeyleri bile paylaşamadığım halde benden sevgilerini ve anlayışlarını hâlâ esirgemeyen SEVGİLİ(M) EŞİM AYŞEGÜL′ÜM, KIZIM CANSU′M VE OĞLUM CANER′İMİN haklarını yine ödeyemeyeceğim. Dilerim ki Tanrı onlardan razı olsun. On beş yıla yakın süredir Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku konularında Yargıtay′ın uzman dairesinde aralıksız dosya oku- yan/çalışan/üreten/emek veren bir yargıç olarak uzmanlık alanım kapsamında hazırlıklarını sürdürdüğüm diğer kitaplarımın varlığının bana verdiği büyük heyecan/coşku içinde güzel ülkemin siz aydınlık insanlarına bir kez daha en derin saygılarımı sunarım. 10 Haziran 2002 Çankaya-ANKARA Ömer Uğur GENÇCAN YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YERİNE 7 İÇİNDEKİLER 11 KAYNAKÇA 25 KISALTMALAR 27 BİRİNCİ KISIM 743 SAYILI TÜRK KANUNU MEDENİSİNE GÖRE BİLİMSEL AÇIKLAMA & 1. SOYBAĞININ KURULMASI 31 I. ANLAMI 31 A. Dar Anlamda Soybağı 32 B. Geniş Anlamda Soybağı 32 II. ANA YÖNÜNDEN SOYBAĞININ KURULUŞU 32 Evlilik Dışı Çocukların Ana Bakımından Nesebinin Tesisine Ait Sözleşme 37 III. BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞININ KURULUŞU 41 A. Düzgün Soybağı Belirgesi 41 B. Çapkın Baba Belirgesi 42 C. Sonradan Evlenen Erkeğin Babalığı Belirgesi 43 D. Babanın Kabullenmesi 44 E. Yargıç Kararının Eklenmesi 44 & 2. SOYBAĞININ SINIFLANDIRILMASI 45 I. DOĞAYA GÖRE BÖLÜMLENDİRME 45 A. Gerçek Soybağı 45 B. Yapıntı Soybağı 45 II. HUKUKA DAYALI BÖLÜMLENDİRME 46 A. Soybağı Bilinmeyenler 46 B. Topal Soybağı 47 G. Doğal Soybağı Sorunu 48 D. Düzgün Soybağı(=Sahih Nesep) 49 1. Baştan Düzgün Soybağı 50 12 İçindekiler 2. Sonra Düzgün Soybağı/Düzeltilmiş Soybağı 51 a. Türk Medeni Kanununa Göre Düzeltme 51 aa. Evlenmeyle Düzelme 51 bb. Yargısal Düzeltme 51 b. Yönetsel Düzeltme 52 3. Yapıntı Soybağı 52 E. Düzgün Olmayan Soybağı (=Sahih Olmayan Nesep) 53 1. Ana Yönünden 53 2. Baba Yönünden 53 a. Tanıma 53 b. Hüküm 53 aa. Akçalı Sonuçlu Babalık Davası 54 bb. Kişisel Sonuçlu Babalık Davası 55 111. YENİ MEDENİ KANUNUN SOYBAĞI HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 55 A. Genel Olarak Soybağının Kurulması 55 B. Soybağı Davalarında Yetki ve Yargılama Yöntemi 55 1. Soybağı Davalarında Yetkili Mahkeme 55 2. Soybağı Davalarında Yargılama Yöntemi 56 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde:90/son 57 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 59 Avrupa Çocuk Haklan Beyannamesi 77 Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 79 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 91 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme .. 93 Uluslar arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Adalet Bakanlığı Genelgesi 105 Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 121 & 3. DÜZGÜN SOYBAĞININ KAPSAMI 145 Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi Hakkında Sözleşme 147 Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme 151 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun 159 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 167 & 4. BAŞTAN DÜZGÜN SOYBAGI 185 I. KAVRAM 185 II. DÜZGÜN SOYBAGI BELIRGESİNİN KAPSAMI 188 A. Evlilik İçinde Doğmuş Olma 189 1. Bir Evlilik Bulunmalıdır 189 2. Doğum Evlilik İçinde Gerçekleşmelidir 190 a. Asgari Süre Yoktur 190 b. Ayrı Yaşama Durumu 190 c. Kocanın Kayıplığı (=Gaipliği) 190 B. Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşmüş Bulunma 191 1. Süre Evliliğin Sona Ermesinden Başlar 192 a. Ölüm ve Ölüm Belirgesi 192 b. Eşlerden Birinin Kayıplığı (=Gaipliği) 193 c. Eşlerden Birinin Cinsiyet Değiştirmesi 193 d. Boşanma 193 e. Evlenmenin Hükümsüzlüğü(=Butlanı) 194 2. Doğum Üç Yüz Gün İçinde Gerçekleşmelidir 194 a. Belirgelerin Çakışması 195 b. Üç Yüz Gün İçinde İki Doğum 196 c. Çocuğun Ana Rahminde Üç Yüz Günden Fazla Kalması 196 III. SOYBAĞININ REDDİ DAVALARI 196 A. Kavram 196 B. Yargılama Yöntemi 198 1. Yanlar 198 a. Kocanın Soybağının Reddi Davası 198 aa. Davacı 198 bb. Davalılar 199 b. Mirasçıların Soybağının Reddi Davası 200 aa. Davacılar 200 aaa. Mirasçılara İlişkin Koşullar 201 ı.Mirasçılık Çıkarları Zedelenmelidir 201 ıı. Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Bir Hak Değildir 201 ııı. Dava Açma Hakkı Bağımsızdır 202 iv. Kanıtlama Yükü 202 bbb. Kocaya ilişkin Koşullar 202 ı.Ölmüşse 202 ıı. Ayırtım Gücünü Kaybetmişse 203 in. Bulunduğu Yer Bilinmiyorsa 203 iv. Haberdar Edilemiyorsa 203 v. Ret Hakkı Düşmemiş Olmalıdır 203 i. Ret Süresi Dolmamış Olmalıdır 203 ii. Çocuk Benimsenmemiş Olmalıdır 204 bb. Davalılar 204 c. Cumhuriyet Savcısının Soybağının Reddi Davası 204 aa. Davacı 204 aaa. Çocuk Ana Rahmine Evlenmeden Önce Düşmüş Olmalıdır 205 bbb. Maddi Olanaksızlık Kanıtlanmalıdır 206 bb. Davalılar 206 d. Soybağının Reddi Davasını Açma Hakkı Tartışılanlar 207 aa. Genetik Babanın Dava Hakkı 207 bb. Ananın Dava Hakkı 207 cc. Çocuğun Dava Hakkı 208 2. Yetkili ve Görevli Mahkeme 208 a. Yetkili Mahkeme 208 b. Görevli Mahkeme 209 3. Dava Süresi 209 a. Kocanın Açacağı Soybağının Reddi Davasında 209 aa. Kural Olarak 209 bb. Sürenin Uzaması 210 aaa. Kocanın İradesinin Sakatlanması 211 bbb. Haklı Neden 212 ccc. Yöntem Eksikliği Nedeniyle Red Kararı Varsa 214 b. Mirasçıların Açacağı Soybağının Reddi Davasında 214 aa. Kural Olarak 214 bb. Ayrık Durumlar 214 c. Cumhuriyet Savcısının Açacağı Soybağının Reddi Davasında.. 215 C. Kanıtlama 215 1. Güçlendirilmiş Düzgün Soybağı Belirgesinin (MK:m,243) Çökertilmesi 216 a. Maddi Olanaksızlığın Kanıtlanması 217 aa. Dış Maddi Olanaksızlık 217 bb. İç Maddi Olanaksızlık 218 b. Nedenselliğin Olanaksızlığının Kanıtlanması 218 2. Zayıflatılmış Düzgün Soybağı Belirgesinin (MK:m.244) Çökertilmesi 220 a. Yüz Seksen Gün Geçmeden Doğum 221 b. Yargıç Kararma Dayalı Ayrılık 221 aa. Ayrılığa Hüküm 221 bb. Ayrı Konut Edinmeye İzin 222 cc. Boşanma Davası Sırasında Alman Önlem Kararı 222 c. Düzgün Soybağı Belirgesinin Yeniden Kurulması 223 d. Yeniden Kurulan Düzgün Soybağı Belirgesinin Çökertilmesi... 223 D. Sonuçları 224 Baba Bakımından 224 Ana Bakımından 225 Soybağmm Reddi Davalarına İlişkin Yargısal Anlayışlar(İçtihatlar) 227 & 5. SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ (=NESEBİN TASHİHİ) DAVALARI 273 I. TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE DÜZELTME (=TASHİH) DAVALARI 274 A. Soybağmm Evlenmeyle Düzelmesi ve İlgili Davalar 274 1. Genel Olarak 274 2. Koşulları 274 a. Evlenme Biçimine Uygun Yapılmış Olmalıdır 274 b. Çocuk, Doğuran Kadın İle Genetik Babanın Evlenmesinden Dünyaya Gelmiş Olmalıdır 275 c. Çocuk, Doğuran Kadının Zinası Ürünü Olmamalıdır 275 3. Hükümleri 277 a. Bildirimin Yapılmaması Soybağmm Düzelmesini Engellemez. 277 b. Düzelme Kendiliğinden Olur 278 c. Düzelme Süreye Bağlı Değildir 279 d. Özel Durumlar 279 aa. Çocuklar Evlenmeden Önce Ölmüşse 279 bb. Çocuklar Evlenmeden Önce Evlat Edinilmişse 279 aaa. Genetik Baba Evlat Edinmişse 279 bbb. Üçüncü Kişiler Evlat Edinmişse 280 cc. Çocuk Genetik Baba Tarafından Tanınmışsa 280 dd. Evlenmeden Önce Kişisel Sonuçlu Babalık Hükmü Elde Edilmişse 280 4. Geçmişe Etkisi 280 5. Kütüklenim Kuralları 281 a. Baba Yabancı İse 281 aa. Çocuk Ana Yanında Kayıtlı İse 281 bb. Çocuk Ana Yanında Kayıtlı Değil İse 281 b. Baba Türk İse 282 aa. Çocuk Aile Kütüğünde Kayıtlı İse 282 bb.Çocuk Aile Kütüğünde Kayıtlı Değil İse 282 Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılması Hakkında Sözleşme 283 Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme 289 Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme 297 Uluslar arası Bir Aile Cüzdanı İhdasına Dair Sözleşme 305 Evlenme İle Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme 311 Evlendirme Yönetmeliği 323 Soybağınm Evlenmeyle Düzeltilmesine İlişkin Yargısal Anlayışlar (İçtihatlar) 347 B. Soybağının Yargısal Düzeltilmesi Davaları 363 1. Kavram 363 2. Yargılama Yöntemi 364 a. Yanlar 364 aa. Davacılar 364 aaa. Çocuk 364 ı. Ergin İse 365 ıı. Küçük veya Kısıtlı İse 365 m. Ölmüş İse 365 bbb. Diğer Eş 365 bb. Davalılar 366 b. Yetkili ve Görevli Mahkeme 368 aa. Yetkili Mahkeme 368 bb. Görevli Mahkeme 368 c. Dava Süresi 368 3. Kanıtlama 368 a. Çocuğun Başka Erkekle Soybağı İlişkisi Olmamalıdır 368 b. Doğuran Kadın ve Genetik Babanın Cinsel İlişkisi Kamtlanmalıdır 368 c. Genetik Baba ve Doğuran Kadın Birbirlerine Evlenme Sözü Vermiş Olmalıdır 369 d. Evlenmenin Olanaksızlığı Kamtlanmalıdır 370 aa. Ölüm 370 bb. Evlenme Yeterliğinin Kaybedilmesi 371 III e. Ergin Çocuğun Onayı Alınmalıdır 371 4. Kütüklenim Kuralları 372 5. Vatandaşlık Kuralları 372 6. Yeni Medeni Kanun Düzenlemesi 373 Soybağının Yargısal Düzeltilmesi Davalarına İlişkin Yargısal Anlayışlar (İçtihatlar) 375 SOYBAĞININ YÖNETSEL DÜZELTİLMESİ 395 Bilimsel Açıklama Soybağının Yönetsel Olarak Düzeltilmesine Olanak Veren Yasalar: 2330 Sayılı Yasa 401 4727 Sayılı Yasa 407 5524 Sayılı Yasa 413 6652 Sayılı Yasa 419 554 Sayılı Yasa 423 1826 Sayılı Yasa 427 2526 Sayılı Yasa 431 3716 Sayılı Yasa 437 3716 Sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 443 Soybağının Yönetsel Düzeltilmesine İlişkin Yargısal Anlayışlar (İçtihatlar) 453 SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİNE (=NESEBİN TASHİHİNE) İTİRAZ DAVALARI 469 A. Medeni Kanuna Göre Yapılmış Olan Soybağının Düzeltilmesine (=Nesebin Tashihine) İtiraz Davaları 469 1. Kavram 469 2. Yargılama Yöntemi 471 a. Yanlar 471 aa. Davacılar 471 aaa. Ana Babanın Yasal Mirasçıları 471 ı.Mirasçılık Çıkarı Zedelenmelidir 471 ıı. Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Bir Hak Değildir 472 m. Dava Açma Hakkı Bağımsızdır 472 bbb. Savcı 472 ccc. Davacı Olabilmesi Tartışılanlar 473 ı. Genetik Baba 473 i. Baştan Düzgün Soybağı İlişkisi Varsa 473 ii. Düzgün Olmayan Soybağı İlişkisi Varsa 473 iii. Soybağı İlişkisi Yoksa 474 ıı. Çocuk 475 ııı. Ana Baba 475 bb. Davalılar 476 b. Yetkili ve Görevli Mahkeme 476 aa. Yetkili Mahkeme 476 aaa. Evlenmeyle Düzelmede 476 bbb. Yargısal Düzeltmede 476 bb. Görevli Mahkeme 476 c. Dava Süresi 477 aa. Evlenmeyle Düzelmede 477 bb. Yargısal Düzeltmede 477 3. Kanıtlama 477 a. Ana Yönünden 477 b. Baba Yönünden 478 Türk Medeni Kanununa Göre Yapılmış Olan Soybağmın Düzeltilmesine İtiraz Davalarına İlişkin Yargısal Anlayışlar(İçtihatlar) 479 B. Yönetsel Düzeltmeye İtiraz Davaları 491 1. Soybağının Düzeltilmesinden Önce İtiraz 491 2. Soybağmın Düzeltilmesinden Sonra İtiraz 491 C. Sonuçları 492 Soybağmın Yönetsel Düzeltilmesine İtiraz Davalarına İlişkin Yargısal Anlayışlar(İçtihatlar) 493 IV. SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİNİN HÜKÜMLERİ 507 A. Genel Olarak 507 B. Geçmişe Etkisi 508 1. Soybağmın Evlenmeyle Düzelmesinde 508 2. Soybağmın Yargısal Düzeltilmesinde 509 3. Soybağının Yönetsel Düzeltilmesinde 509 Soybağı Hükümlerine İlişkin Yargısal Anlayışlar(İçtihatlar) 511 İKİNCİ KISIM 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE BİLİMSEL AÇIKLAMA 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE "SOYBAĞININ KURULMASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER, KOCANIN BABALIĞINA İLİŞKİN SORUNLAR VE SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ" (BİLİMSEL AÇIKLAMA*) .625 & 1. SOYBAGININ KURULMASI 627 I. ANA YÖNÜNDEN SOYBAĞI KAVRAMINA BAKIŞ 627 II. BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI KAVRAMINA BAKIŞ 629 A. BABALIK BELİRGESİ 630 B. ÇAPKIN BABA BELİRGESİ 631 C. SONRA EVLENEN ERKEĞİN BABALIĞI BELİRGESİ 631 D. BABANIN KABULLENMESİ 632 & 2. SOYBAGININ SINIFLANDIRILMASI 633 I. SOYBAĞI BİLİNMEYENLER 633 II. TOPAL SOYBAĞI 634 III. EVLİLİK İÇİ KURULAN SOYBAĞI 634 A. EVLİLİK ÜRÜNÜ SOYBAĞI 634 B. SONRADAN EVLİLİK ÜRÜNÜ SOYBAĞI 634 IV. EVLİLİK DIŞI KURULAN SOYBAĞI 635 A. TANIMA 635 B. BABALIK HÜKMÜ 636 C. YAPINTI SOYBAĞI 638 D. YÖNETSEL KURULAN SOYBAĞI 639 & 3. SOYBAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ VE YARGILAMA YÖNTEMİ .641 1. YETKİLİ MAHKEME 641 A. KURAL OLARAK 641 B. YERLEŞİM YERİ KAVRAMI 642 1. GENEL OLARAK 642 2. GEÇİCİ OTURULAN YERİN YERLEŞİM YERİ SAYILMASI 642 3. VELAYET ALTINDA BULUNAN ÇOCUĞUN YERLEŞİM YERİ 642 4. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ 643 II. YARGILAMA YÖNTEMİ 643 & 4. KOCANIN BABALIĞI 645 I. KAVRAM 645 II. BABALIK BELİRGESİ 645 A. BABALIK BELİRGESİ KORUNMUŞTUR 645 B. GEBELİK ÜÇYÜZ GÜNDEN FAZLA SÜRMESİ 645 & 5. SOYBAGININ REDDİ DAVASI 647 I. YANLAR 647 A. DAVACI YAN 647 1. KOCA 647 2. ÇOCUK 647 3. DİĞER İLGİLİLERİN DAVA HAKKI 647 a. KOCANIN ALTSOYUNUN, ANASININ, BABASININ DAVA HAKKI 647 b. GENETİK BABANIN DAVA HAKKI 648 c. ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞUN DAVA HAKKI 648 B. DAVALI YAN 648 1. KOCA TARAFINDAN AÇILAN SOYBAGININ REDDİ DAVASINDA 648 2. ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN SOYBAGININ REDDİ DAVASINDA 648 II. KANITLAMA 648 A. Güçlendirilmiş Babalık Karinesinin (TMK. m.287) Çökertilmesi 649 1. Maddi Olanaksızlığın Kanıtlanması 650 a. Dış Maddi Olanaksızlık 650 b. İç Maddi Olanaksızlık 651 2. Nedenselliğin Olanaksızlığın Kanıtlanması 651 B. Zayıflatılmış Babalık Karinesinin (TMK. m.288) Çökertilmesi 654 1. Evlenmeden Önce Doğum 654 2. Ayrı Yaşama Sırasında Doğum 654 3. Babalık Karinesinin Yeniden Kurulması 654 4. Yeniden Kurulan Babalık Karinesinin Çökertilmesi 655 C. Sonuçları 655 1. Baba Bakımından 655 2. Ana Bakımından 656 III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 656 A. KURAL OLARAK 656 1. KOCA TARAFINDAN AÇILAN SOYBAGININ REDDİ DAVASINDA 656 a. BİR YILLIK SÜRE 656 b. BES YILLIK SÜRE 657 2. ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN SOYBAGININ REDDİ DAVASINDA 657 3. KAYYIM TARAFINDAN AÇILAN SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDA 657 4. DİĞER İLGİLİLERİN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVALARINDA 657 B. SÜRENİN UZAMASI 657 & 6. BELİRGELERİN ÇAKIŞMASI 659 & 7. SOYBAĞININ EVLENMEYLE DÜZELMESİ 659 & 8. EVLENMEYLE KURULAN SOYBAĞININ ÇÖKERTİLMESİ: İTİRAZ VE İPTAL 660 I. DAVACILAR 660 II. KANITLAMA 661 III. YARGILAMA YÖNTEMİ 661 & 9. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 661 I. SOYADI 661 A. ANA VE BABA BİRBİRLERİYLE EVLİ İSE 661 B. ANA VE BABA BİRBİRLERİYLE EVLİ DEĞİL İSE 661 II. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER 662 III. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ 662 A. YETKİLİ MAHKEME 662 B. YANLAR 662 1. ANA VE BABA 663 a. ÇOCUK, VELAYETİ ALTINDA BULUNMAMALIDIR 663 b. ÇOCUK ANA VE BABAYA BIRAKILMAMIŞ OLMALIDIR 663 c. BOŞANMA VEYA AYRILIĞA KARAR VERİLMİŞ OLMALIDIR 663 2. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER 664 C. DÜZENLEME ÖNCESİ 664 D. SINIRLARI 665 E. KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKININ REDDEDİLMESİ VEYA KALDIRILMASI 665 IV. ANA VE BABANIN ÖDEVLERİ 665 A. KAPSAMI 665 ′ B. SÜRESİ 666 1. KURAL OLARAK 666 2. ÇOCUK ERGİN OLDUĞU HALDE EĞİTİMİ DEVAM EDİYORSA 667 C. NAFAKA DAVASI 667 1. DAVACI 667 a. KÜÇÜĞE FİİLEN BAKAN ANA VEYA BABA 667 aa. ANA VE BABA EVLİ DEĞİLSE 668 bb. ANA VE BABA EVLİ İSE 669 b. KAYYIM VEYA VASİ 669 c. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLAN KÜÇÜK 669 2. MİKTARI 670 a. KURAL OLARAK 670 aa. ÇOCUK AÇISINDAN ÖLÇÜT 671 bb. ANA VE BABA AÇISINDAN ÖLÇÜT 671 b. DURUMUN DEĞİŞMESİ 672 3. GEÇİCİ ÖNLEMLER 673 a. KURAL OLARAK 673 b. BABALIK DAVASINDA 673 4. GÜVENCE VERİLMESİ 674 a. UYGUN BİR GÜVENCE SAĞLANMALIDIR 674 b. DİĞER ÖNLEMLER 674 5. TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME 675 a. SINIR 675 b. EHLİYET 675 6. YARGİLAMA GİDERLERİ 676 7. FAİZ 676 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu Genel Gerekçesi İlgili Bölümü 677 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu İlgili Hükümleri 687 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu İlgili Madde Gerekçeleri 695 Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 709 Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Genel Gerekçesi 717 Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Madde Gerekçeleri 721 İlgili Bölüme İlişkin TBMM Müzakere Zabıtları 731 Soybağımn Belirlenmesi (=Nesep Tayini) Hakkında Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü İle Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Duyuruları 769 Soybağmın Belirlenmesi Kapsamında İlgili Adli Tıp Hizmetleri Genelge, Fiyat ve Ücret Listeleri 783 Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfızi İle Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 805 Nüfus Kanunu 817 Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş Görev Ve Çalışma Yönetmeliği 833 Koruyucu Aile Yönetmeliği 897 Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik 905 Çocuk Yuvaları Yönetmeliği 911 Soybağı Davalarında Adli Yardım Taleplerinin İletilmesi.Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Adalet Bakanlığı Genelge ve Tebliği 933 Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Uygulanması 937 Soybağı Davalarına İlişkin Dava Dosyalarının Yargıtay′a Gönderilmesinde Uyulması Gereken Adalet Bakanlığı Genelgeleri 957 ADLİYE TEŞKİLATI BULUNAN YERLER 965 YAZARIN YAŞAM ÖYKÜSÜ 993 ÖMER UĞUR GENÇCAN′IN YAYINLARI 995