Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Mart (152)

Sağlık Hukuku Rehberi

Sağlık Hukuku RehberiSayfa Sayısı
:  
260
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-501-2

54,00 TL

Sağlık Hukuku Uygulama Örnekleri
Sağlık Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları
Ceza, Tazminat ve Disiplin Sorumluluğu
Memur Yargılanması Usulü
Hasta Hakları Hukuku
Danıştay ve Yargıtay İçtihatları

Sağlık hukuku ülkemizde oldukça yeni sayılabilecek multi-disipliner bir uzmanlık alanı. Bu alanda özellikle hukukçuların yazdığı eserler, sadece hukuk formasyonu bulunmayanların değil, hukukçuların bile anlamakta zorluk çekebileceği teknik hukuk kavramlarına boğulmuş uzun paragraflardan ve klişe metinlerden oluşmaktadır.
Sağlık hukuku eserleri, temel bir hukuk formasyonu gerektirdiğinden, örgün öğretim veya yaygın eğitim araçları ile bu formasyonu alamamış kişilerin yazdıklarında da bazı kavram kargaşalarına ve anlam kaymalarına rastlamak mümkün olabilmektedir.
İstedim ki, sağlık hukukuna ait temel kavram ve kurumları, bu alanı öğrenmeye ihtiyaç duyabilecek herkes için, pratik ihtiyaçları karşılayabilir ölçekte, anlaşılır bir dille, kısa ve özlü bir anlatımla aktarmaya çalışayım. Bunun için (yüksek) mahkeme kararlarını esas almayı uygun gördüm. Sonuçta yaşayan sağlık hukuku problemlerini kesin çözüme kavuşturan ve -içtihadi hukuk-u inşa eden mahkemelerdir.
İlke kararı niteliğinde gördüğüm Yargıtay ve Danıştay kararlarına yer vermeye çalıştım. Anlaşılır bulduğum karar metinlerini tırnak içinde iktibas ettim. Benim dahi anlamakta zorlandığım uzun ve karmaşık metinlerdeki tırnak işaretlerini kaldırıp, zülf-ü yâre dokunmayacak sadeleştirici tasarruflarda bulundum.
Sağlık hukuku alanında pek hızlı bir ivme ile, çok yönlü ve -sadre şifa- bir birikim oluştuğunu, çok sayıda nitelikli eser ortaya konduğunu, akademik düzeyde programlar açıldığını ve bilimsel araştırmalar yapıldığını memnuniyetle izlemekteyim. Sağlık Hukuku Bibliyografyası çalışmam bunun somut bir göstergesidir.
Bu eserin de, sağlık hukuku problemleri ile karşılaşıp çözüm arayan hasta ve hasta yakınları yanı sıra, bu problemlerin çözümünde onlara yardımcı profesyonel meslek mensupları için de yol gösterici ve ışık tutucu rehber bilgiler ihtiva etmesine özen göstermeye çalıştım. Sağlık meslekleri mensupları kadar hukukçular için de yararlı olabileceğini ümit ve temenni ediyorum.
İÇİNDEKİLER
    Sağlık Mevzuatı (1)-2
    Sağlık Mevzuatı (2)-2
    Sağlık Mevzuatı (3)-3
    1982 Anayasası-3
    Avrupa Konseyi Biyotıp Sözleşmesi (Sağlık Hukuku Anayasası)-4
    Biyo-Tıp Sözleşmesi Direktifleri (1)-4
    Mesleki/Tıbbi Standart-5
    Jinekoloğun Mesleki Kusurunun Olmaması-5
    Biyo-Tıp Sözleşmesi Direktifleri (2)-6
    Temel Kavramlar-6
    Sağlık Mesleği Mensubu Görev Tanımları-7
    Sağlık Mesleği Mensubu Görev Tanımları-7
    Sağlık Personeli HHY m. 4/c-8
    Sağlık İşkolu-8
    Sağlık Hizmetleri Çalışanları-9
    Sağlık Çalışanının Rastgele Seçilmemesi-9
    Sağlık ve Hukuki Sorumluluk-10
    Ceza Sorumluluğu-10
    Kast ve Taksir Türleri/Formları-11
    Kusurlu Eylem İle Olumsuz Sonuç Arasında Nedensellik Bağı-11
    Taksirli Suçun Birlikte İşlenmesi, Teşebbüs-12
    Kastın Aşılması-12
    Kısa Süreli (1 Yıldan Az) Hapis Cezaları (TCK. m. 50)-13
    İki Yıldan Az Süreli Hapis Cezalarında Erteleme İmkanı (TCK. m. 51)-13
    Sorumluluğu Kaldıran Neden: Komplikasyon (İzin Verilen Risk)-14
    Komplikasyon (İzin Verilen Risk)-14
    Komplikasyon Sayılabilecek Haller-15
    Bir Komplikasyon Örneği: Alerjik Ansafalit-16
    Hekimin Sorumluluk Sınırı-16
    Tıbbın Kural ve Gereklerine Uygunluk-17
    Cerrahi Müdahaleler ve Riskleri-17
    (Memur Cerrahlar İçin) -Bıçak Parası--18
    Görevi Kötüye Kullanma Suçu-18
    Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Niteliği-19
    Sağlıkta Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri/1-19
    Sağlıkta Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri/2-20
    Sağlıkta Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri/3-20
    Sağlıkta Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri/4-21
    Ameliyat İçin Para Alma: Görevi Kötüye Kullanma-21
    Görevi Kötüye Kullanma Olarak Nitelendirilen Bıçak Parası Alma Eylemine Orantılı Ceza Uygulanmalıdır-22
    Ameliyat Sonrası Minnet ve Memnuniyet Ödemeleri: Görevi Kötüye Kullanma-22
    Bıçak Parası Rüşvet Suçu (4-10 yıl)-23
    Memurun Yapması Gereken Bir İşi Yapması İçin Ona Verilen Para Rüşvet Değil, Görevi Kötüye Kullanma Suçudur-23
    İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma-24
    İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma-24
    Memur Sağlık Çalışanının Hastayı Özele (muayenehanesine, belli bir eczane, laboratuar veya medikal firmaya) Yönlendirmesi-25
    Hastayı Muayenehanesine Yönlendirme, Haksız Kazanç-25
    Sağlık Meslek Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme Suçu (TCK. m. 210/2, 204/2)-26
    Reçete Sahteciliği-26
    Eczacının Sahte Reçete Düzenlemesi-27
    Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık-27
    Reçete Usulsüzlüğü: Dolandırıcılık Suçu-28
    Reçete Sahteciliği: Resmi Belgede Sahtecilik-28
    Reçete Sahteciliği: Resmi Belgede Sahtecilik-29
    Resmi Belgede Sahtecilik-29
    Resmi Belgede Sahtecilik-30
    Resmi Belgede Sahtecilik-30
    Meslek Sırrının İfşası Suçu (TCK. m. 134, 137)-31
    Kamu Görevinin Topluca Terk Edilmesi (TCK. m. 260)-31
    Eziyet ve İşkence Suçları (TCK. m. 94, 96)-32
    Çocuk Düşürtme Suçu (TCK. m. 99)-32
    Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma-33
    Sağlık Hizmetlerine Yönelik Muhtelif Suçlar/1-33
    Sağlık Hizmetlerine Yönelik Muhtelif Suçlar/2-34
    Görevi İhmal Suçu Örnekleri: Usulsüz Rapor Tanzimi - Adli Raporda Usulsüzlük-34
    Reçete ve Medikal Malzeme Sahteciliğinin İspatı-35
    Acil Hasta İçin Başkasına Ait Yeşil Kartın Kullanılması Dolandırıcılık Değildir-35
    Acil Sağlık Hizmeti Bedeli Hastadan Alınamaz-36
    Acil Hasta İçin Başkasına Ait Yeşil Kartın Kullanılması-36
    Hekimin Kimlik Tespiti Görevi-37
    İlaç Alanın Kimliğini Teşhis Etmeden İlaç Veren Eczacıya Uygulanan Sözleşme Cezası Yerindedir-37
    Suçları İhbar Yükümlülüğü-38
    TCK 278 İptali-38
    YTCK. m. 280 (Özellikleri)-39
    Taksirle Ölüme Sebep Olma Suçu-39
    Zamanında Hastaneye Gönderilmeyen Hastanın Kurtulma İmkanı-40
    Müdahalede Gecikme İle Ölüm Arasındaki İlliyet-40
    Taksirle Ölüme Sebebiyet: Görevi İhmal-41
    Teşhiste Yanılma ve Tedavide Gecikme İle Ölüme Sebebiyet-41
    Nedensellik Bağı ve Hekim Kusuru YSŞ Sorulmalıdır-42
    Ağırlaşmış (Kasden) Yaralama-42
    Taksirle Ölüme Sebebiyet: Anestezistlerin Kusuru-43
    Jinekolog ve Anestezi Teknisyeni Kusuru-43
    Jinekolog ve Çocuk Hekiminin Kusur Paylaşımı-44
    Yanlış Tıbbi Yöntem Uygulanması (Acemilik) Nedeniyle Ölüm-44
    Taksirle Ölüme Sebebiyet: İlliyet Bağı-45
    Taksirle Ölüme Sebebiyet: İlliyet Bağı-45
    Ölüme Sebebiyet Değil Görevi İhmal-46
    İhmali Davranışla Kasten Öldürme (TCK. m. 83)-46
    İhmal ile Ölüme Sebebiyet-47
    Taksirle Ölüme Sebebiyet-47
    Hekim ve Hemşire Kusurlarının Ayrılması-48
    Hekimin Yardımcı Sağlık Personelini Denetim Görevi-48
    Taksirle Yaralama Örnekleri: Sınıkçılık ve Makas Unutma-49
    İhmal ile Taksirle Yaralama-49
    Uzman Olmayan Hekimin Yetkisiz Müdahalesi-50
    Psikoloğun Hasta Muayene Edip İlaç Yazması-50
    Fizyoterapist ve Medyumluğun Hekimlikten Ayrılması-51
    Doktor Unvanının Kullanılması-51
    İğne Yapma ve Tedavi Yetkisi-52
    Bitkisel Ürünler Satışı-52
    Egzama İlacı İmali, Romatizma Halkası Satışı-53
    Enjeksiyon Nedeniyle Uzuv Zaafı (Hemşirenin Sorumluluğu)-53
    Hemşirenin Görev Sınırlarını Aşması: Taksirle Yaralama-54
    Sağlam Dişin Çekilmesi: Taksirle Yaralama-54
    Dikkat ve Özen Eksikliğine Bağlı Taksirle Yaralama-55
    Nitelikli Taksirle Yaralama-55
    Konsültasyon Yapılmaması ve Mesleki Özen Eksikliği-56
    Taksirle Yaralama Şikayete Bağlı-56
    Hastanın Rızası İle Kök Hücre Tedavisi Suç Değildir-57
    765 Sayılı TCK’nda Deney ve Deneme Suçları Düzenlenmemiştir-57
    Sağlık Uyuşmazlıklarında Bilirkişilik-58
    Yüksek Sağlık Şurası-58
    Tababete İlişkin Ceza Davalarında Bilirkişilik-59
    YSŞ Görüşü Bağlayıcı Değil-59
    ATK Büyük Genel Kurulu Görüşü-60
    ATK Genel Kurulundan Görüş Alınması-60
    Yetersiz YSŞ Görüşü Hükme Esas Alınamaz-61
    Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Suçu-61
    Gerçeğe Aykırı Morg Kağıdı Tanzimi Memurun Öğrendiği Suçu Bildirmeme Suçu (eTCK/235, yTCK/279)-62
    Bilirkişi Raporunun Niteliği-62
    Bilirkişi Heyetinin Teşkili-63
    Bilirkişilikten Kaçınma (CMK. 71) ve Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Suçu (TCK. 276)-63
    Sağlıkta Zorunlu Bilirkişilik-64
    Müdahalenin Tıbba Uygunluğu-64
    Hüküm Kurmaya Elverişli Bilirkişi Raporu-65
    Hüküm Kurmaya Elverişli Bilirkişi Raporu-65
    Uygun Bilirkişi Seçimi-66
    Bilirkişi Uzmanlığının Belirtilmesi-66
    Konunun Uzmanı Bulunmayan ATK İhtisas Kurulu Raporuna İtibar Edilemez-67
    YSŞ ve ATK Görüşlerine İtiraz Halinde Üniversiteden Rapor Alınmalıdır-67
    Üniversiteden Kariyerli Bilirkişiler/1-68
    Üniversiteden Kariyerli Bilirkişiler/2-68
    Üniversiteden Kariyerli Bilirkişiler/3-69
    Bilirkişi Raporlarına Yönelik İtirazlar Karşılanmalıdır-69
    Garip Bilirkişi Raporları (YSŞ)-70
    Garip Bilirkişi Raporları (ATK)-70
    Garip Bilirkişi Raporları (ATK)-71
    Garip Bilirkişi Raporları (ATK)-71
    Gazlı Bez Unutma Kusur İse de Zararı Kesin Değildir(!)-72
    Gazlı Bez Unutma Kesin İse Bilirkişiye Gerek Yoktur-72
    Hekimin Görev ve Yetki Alanı-73
    Asistan Hekimin Yetki Sınırlarının Belirlenmesi-73
    Azlık Görüşü Olan Raporlara Dikkat!-74
    5237 Sayılı TCK İle Getirilen Yenilikler-74
    Suç Mağdurunun Muayenesi-75
    Tanıklıktan Çekinme (CMK. 46)-75
    Moleküler Genetik İncelemeler (CMK. 78 vd. )-76
    Otopsi (CMK. m. 87)-76
    Adli Muayene (CMK. 86)-77
    Cezaevinde Sağlık (İnfazK. 27)-77
    Hükümlülerin Hastaneye Sevki (İnfazK. 57)-78
    Hükümlünün Muayene ve Tedavisi (İnfazK. 78)-78
    İnfaza Engel Hastalıklar (İnfazK. 18, 81)-79
    İnfaza Engel Hastalıklar (İnfazK. 18, 81)-79
    Açlık Grevi ve Ölüm Orucu (İnfazK. 82)-80
    İsviçre Federal Mahkemesi Kararlarında -Tedbirsizlik- Örnekleri-80
    İsviçre Federal Mahkemesi Kararlarında -Dikkatsizlik- Örnekleri-81
    Meslek ve Sanatta Acemilik-81
    Emir ve talimatlara, mesleki kurallara uymamak-82
    Sağlık Mesleği Kuralları-82
    MEMURLARIN YARGILANMASI (4483 Sayılı Kanun)-83
    Memur Dokunulmazlığı-83
    Soruşturma İçin İzin Gerekmeyen Suçlar-84
    -Görev Sebebiyle- İşlenen Suçlar-84
    Vakıf Üniversitesi Hastanesindeki Hekimler de Kamu Görevlisi-85
    Yargılama İzni Alınmaması-85
    İhbar ve Şikayet-86
    Asılsız ve İmzasız Şikayetler-86
    Asılsız Şikayetle Mağdur Memurun Korunması 4483/m. 15-87
    Şikayet Dilekçesinin İşleme Konmaması-87
    İsnat ve İftiraya Karşı Memurun Korunması-88
    Ön İnceleme ve Soruşturma İzni-88
    Ön İnceleme Başlatma Zorunluluğu-89
    İtiraz Hakkı-89
    İtiraz Hakkı-90
    Hazırlık Soruşturması - Yargılama-90
    ÖZEL HUKUK (TAZMİNAT) SORUMLULUĞU-91
    Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme-91
    Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme-92
    Tazminat Sorumluluğu Şartları (BK. m. 49 vd. )-92
    Nedensellik Bağı-93
    Hekimlerin Kusuru İle Zarar Arasındaki Bağın Kurulması-93
    Kusur İle Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı-94
    Nedensellik Bağının Kesildiği Haller-94
    Uzman Olmayanın Tıbbi Müdahalesi-95
    Hasta-Hekim İlişkisi: Vekalet-95
    Vekilin Özen Borcu (BK 818/ BK 6098)-96
    Akdi Sorumluluğun Şartları-96
    Vekalet Akdinde Edimin Konusu-97
    Hekimin Özen Borcu-97
    Tıbbi Özen Eksikliği-98
    Zararın Tamamından Sorumluluk-98
    Vekilin Özen Borcu Yargıtay 13. Hukuk Dairesi-99
    Hekim Hafif de Olsa Bütün Kusurlarından Sorumludur-99
    Hekim En Hafif Kusurundan Dahi Sorumludur/1-100
    Hekim En Hafif Kusurundan Dahi Sorumludur/2-100
    Davacı Kusursuz İse Hekimin Kusur Oranına Bakılmaksızın Tazminatın Tümünden Sorumlu Sayılır-101
    Akdi İlişkide Hekimin İspat Yükü-101
    Hekim Kusursuz Olduğunu İspatla Yükümlü-102
    Yardımcıların Fiilinden Hekimin Sorumluluğu-102
    İfa Yardımcısı Hemşirenin Fiilinden Hekimin Sorumluluğu-103
    (Özel) Hastaneye Kabul Sözleşmesi-103
    Özel Hastanenin Organizasyon Kusuru-104
    Özel Hastane Güvenlik Zafiyeti/1-104
    Özel Hastane Güvenlik Zafiyeti/2-105
    Doktorun Kusur Oranına Bakılmaksızın Özel Hastane Zararın Tamamından Sorumlu-105
    Doktorun Kusur Oranına Bakılmaksızın Özel Hastane Zararın Tamamından Sorumlu-106
    Doktor-Özel Hastane (İstihdam Eden) İlişkisi-106
    İstihdam İlişkisi Yoksa Özel Hastane Sorumlu Değildir-107
    İstihdam Eden Özel Hastanenin Kusursuz Sorumluluğu-107
    Sorumsuzluk Anlaşması (BK. m. 114)-108
    Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (BK. m. 115)-108
    Özel Hastane İşletmeciliği, Ticari Dava-109
    Özel Hastanelerin Acil Yükümlülükleri-109
    Özel Hastane-Hasta İlişkisi: Vekalet-110
    Özel Hastane-SGK İlişkisi-110
    Özel Hastane-SGK Sözleşme İlişkisi Kaynaklı Davalarda Yetkili Mahkeme-111
    Diyaliz Merkezinde İlave Ücret Levhasının Bulunmaması Nedeniyle SGK Tarafından Ceza Kesilmesi-111
    Özel Hastanenin Tazminat Sorumluluğu-112
    Ameliyathanesi Kiralanan Özel Hastane Cerrahın Kusurundan Sorumlu Tutulamaz-112
    Kiralanan Özel Hastane de Cerrahın Kusurundan Sorumlu Tutulmalıdır-113
    Cerrahın Ameliyathanesini Kullandığı Özel Hastane İle Birlikte Sorumluluğu-113
    Vekaletin Gereği Gibi İfa Edilmemesi-114
    Eser Sözleşmesi Sayılan İstisnai İlişkiler-114
    Diş Protezi Eser Sözleşmesidir-115
    Plastik Cerrahi - Ayıplı Eser - Hastanın Oluru-115
    Ayıplı Eser, Hasta Beklentileri, Hukukçu Bilirkişi-116
    Plastik Cerrahi - Eser Sözleşmesi - İspat-116
    Tazminat İlkeleri-117
    Alman Hukukunda Hekimin Ağır Kusurlu Sayıldığı Haller Hakeri, Tıp H, 2012(5), s. 585-117
    Kusur Oranında İndirim Yasağı/1-118
    Kusur Oranında İndirim Yasağı/2-118
    İleri Tetkik Amaçlı Yurtdışı Giderleri de Tedavi Giderleri Kapsamında İstenebilir-119
    Cerrahın Kusuru İle Oluşan Yanığın Tedavi Giderleri Maddi Tazminat Kapsamında Özel Hastaneden İstenir-120
    Tıbbi Cihaz Riski Kaynaklı Özel Hastane Organizasyon Sorumluluğu-120
    Kamu Hastanesinde Yapılmayan Tedavinin Giderleri Maddi Tazminat Kapsamında İstenebilir-121
    Hakim Talepten Fazla Tazminata Hükmedemez 13. HD. , 28. 11. 2002, 11318/12909-121
    Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/1-122
    Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/2-122
    Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/3-123
    Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/4-123
    Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/5-124
    Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/6-124
    Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/7-125
    En Çok Karşılaşılan Tıbbi Hata (Malpraktis) Türleri Yüksek Sağlık Şurası (2008)-125
    Pratisyen Hekimin Görev Tanımı-126
    Hastanın Ölümü Halinde Tazminatın Kapsamı-126
    Hastanın Ölümü Halinde Tazminatın Kapsamı-127
    Ölüm Halinde Maddi Tazminat Hesabı-127
    Destekten Yoksunluk Tazminatında İskonto-128
    Destekten Yoksunluk Tazminatı-128
    Manevî Tazminat-129
    Manevî Tazminatın Niteliği-129
    Manevî Tazminatın Yeni İşlevi: Caydırıcılık-130
    Felç Nedeniyle Ebeveyn ve Kardeşlerin Manevî Tazminat Hakkı-130
    Burunda Kırık İğne Unutan ve Bunu Hastaya Bildirmeyen Cerrah Manevi Tazminata da Mahkum Edilmelidir-131
    Aile Hekimince Bilgilendirilmediği İçin Kızamıkçık Aşısı Nedeniyle Kürtaj Yaptırmak Zorunda Bırakılan Kadının Manevi Tazminat Hakkı-131
    Hasta Dosyasının Kaybı Manevî Tazminatı Gerektiren Bir Zarar Teşkil Eder-132
    Manevî Tazminat Hakkı-132
    Başarısız Kürtaj Nedeniyle İstemeden Çocuk Doğuran Anne Doktordan Manevi Tazminat İsteyemez-133
    Manevi Tazminat Talebinin Bölünememesi ve İbraname-133
    Manevî Zarar Hesabı-134
    Manevî Tazminatın Takdiri-134
    Manevî Tazminatın Fahiş Takdiri-135
    Manevî Tazminatın Az Takdiri-135
    Manevî Tazminatın Az Takdiri-136
    Manevî Tazminatın Az Takdiri-136
    Hekimin Aldığı Disiplin Cezasını Hatırlatmak Manevî Tazminatı Gerektirmez-137
    Ceza Davası Tazminat Davası İlişkisi (1) (BK. m. 74)-137
    Hukuk Hakimi Ceza Davası Sonucunu Bekler-138
    Sahte Belgeye Dayalı İstirdat Davasında Sahtecilik Konulu Ceza Davası Sonucu Beklenmelidir-138
    Sahte Belge Düzenleme Suçundan Beraat Kararının Hukuk Davasına Etkisi-139
    Ceza Davası Tazminat Davası İlişkisi (2) (BK. m. 74)-139
    Kusurlu Davalılar Hakkında Verilen Beraat Kararı Hukuk Hakimini Bağlamaz-140
    Ceza Davasındaki Kusur Tespiti Tazminat Davasında Esas Alınır Görüşü-140
    Ceza Davasındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Hukuk Hakimini Bağlamaz-141
    Ceza Davasındaki Mahkumiyet ve Maddi Olgu Tespiti Hukuk Hakimini Bağlar-141
    Sağlık Hukukunda Uzlaşma/1-142
    Sağlık Hukukunda Uzlaşma/2-142
    Sağlık İdaresi ve Personelin Sorumluluğu-143
    Ceza ve Disiplin Soruşturması İlişkisi-143
    Görevin İhmali Suçu Yerine Disiplin Suçu Uygulaması-144
    Görevi İhmal Kastının Bulunmaması-144
    Sağlık: İdari Kamu Hizmeti-145
    Askeri Hastaneler-145
    Askerlik Görevini Yapmakta İken Jandarma Erin Askeri Hastane Aleyhine Açacağı Davada AYİM Görevli-146
    Piyade Uzman Onbaşının İç Güvenlik Operasyonu Sırasında Maruz Kaldığı Yaralanma İçin Açtığı Tazminat Davasında AYİM Görevli-146
    Emekli Askerin Hatalı Tedavi Davasında Genel İdari Yargı Görevli-147
    Askeri Hizmetle İlgisiz İse Adli Yargı Görevli-147
    Memur Disiplin Hukuku-148
    Memur Disiplin Cezaları-148
    Savunma Hakkı (AY. 129/II, DMK. m. 130)-149
    Disiplin Cezasının Silinmesi (DMK. m. 133)-149
    Mesleki Disiplin Sorumluluğu-150
    Mesleki Disiplin Cezaları-150
    Reklam Yasağı ve Rekabete Aykırılık Nedeniyle Özel Hastaneye İdari Para Cezası-151
    Yetkisiz Organ Nakli Sebebiyle Özel Hastane Ruhsatının İptali Hukuka Uygun-151
    Geçici Meslekten Men Cezasını Gerektiren Fiiller-152
    Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu-152
    TTB Yüksek Onur Kurulu Ceza Verme Yetkisi-153
    Etik Kurullar/1 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359) Ek M. 10-153
    Etik Kurullar/2-154
    Etik Kurullar/3-154
    Sağlık Meslekleri Kurulu: Mesleki Yetersizlik KHK/663. m. 23-155
    Sağlık Meslekleri Kurulu: Meslekten Geçici Men KHK/663. m. 23-155
    Sağlık Meslekleri Kurulunun Yetkileri KHK/663. m. 23-156
    Sağlık Meslekleri Kurulu: Yaptırımlar KHK/663. m. 23-156
    Memur Sağlık Çalışanlarının Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı-157
    Yasak Hediyeler-157
    Ameliyat Sonrası Minnet ve Memnuniyet Ödemeleri: Görevi Kötüye Kullanma Suçu-158
    Kabul Edilebilir Hediyeler-158
    Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (m. 4)-159
    Sağlık İdaresinin Tazminat Sorumluluğu-159
    Hastanın Kusuru-160
    İdarenin Kusurlu Sorumluluğunu Kaldıran Sebepler-160
    Nedensellik Bağının Kurulması-161
    Manevi Tazminat Davasında Nedensellik Bağı Tespiti-161
    Hizmet Kusuru ve Devletin Sorumluluğu (AY. m. 129/5, 657-m. 13)-162
    Hizmet Kusurunun Niteliği-162
    Kamu Hastaneleri, Hizmet Kusuru, İdari Sorumluluk ve İdari Yargı-163
    İdari Yargı (Hizmet Kusuru) ve Adli Yargı (Kişisel Kusur)-163
    Sağlık Bakanlığına Devredilen SSK Hastanelerindeki Hizmet Kusuruna Dayalı Tıbbi Hata Davalarında İdari Yargı Görevli-164
    Doktorun Ameliyat Hatasına Bağlı Tazminat Davasında İdari Yargı Görevli-164
    Hizmet Kusuru Tanımı-165
    Memur Hekimin Görevden Kaynaklı Hatası (Görev Kusuru) İçin Açılan Tazminat Davası İdari Yargıda Görülür-165
    Memur Hekimin Hatasına Bağlı Tazminat Davası İdari Yargıda Kamu Kurumu Aleyhine Açılmalıdır-166
    Memur Hekimin Hatasına Bağlı Tazminat Davası Hizmet Kusuru Nedeniyle İdari Yargıda Açılmalıdır-166
    Devlet Hastanesindeki Hatalı Enjeksiyon Nedeniyle Tazminat Davası İdari Yargıda Açılmalıdır-167
    Görevi Sırasında ve Görevi Nedeniyle Aile Hekimi Aleyhine Değil, İdare Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılabilir-167
    Hemşirenin Görevini Gereği Gibi Yapmadığı Hizmet Kusuruna Dayalı Tazminat Davası İdari Yargıda Görülmelidir-168
    Üniversitede Çalışan Memur Hekimin Görevini Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davası İdari Yargıda Görülmelidir-168
    Gerçeğe Aykırı Rapor Tanzimi: Hizmet Kusuru-169
    Ambulans/Donanım Yetersizliği ve Hizmet Kusuru İddiası İle Açılan Maddi-Manevi Tazminat Davası İdari Yargıda Görülmelidir-169
    Doktorun Kusuru Kesinleşmiş Ceza Davasında Sabit Görülse de Dava İdari Yargıda Görülmelidir-170
    İdarenin Kusur Karinesi-170
    Danıştay İçtihatlarında Hizmet Kusuru Örnekleri/1-171
    Danıştay İçtihatlarında Hizmet Kusuru Örnekleri/2-171
    Kadın Doğum Vakalarında Hizmet Kusuru-172
    AİDS’linin Deşifre Edilmesi (Hasta Sırrının İfşası): Hizmet Kusuru-172
    Koter Cihazı Arızasına Bağlı Parmak Kesilmesi-173
    Sağlık Hizmetinin Kötü İşlemesi Örnekleri-173
    Sağlık Hizmetinin Geç İşlemesi Örnekleri-174
    Sağlık Hizmetinin Hiç İşlememesi Örnekleri-174
    Açık Hizmet Kusuru-175
    Yanlış İlaç Nedeniyle Parmağın Kesilmesi: Açık Hizmet Kusuru-175
    Bariz Hizmet Kusuru / Ayıplı İfa-176
    Ağır Hizmet Kusuru/1-176
    Ağır Hizmet Kusuru/2-177
    Ağır Hizmet Kusuru/3-177
    Ağır Hizmet Kusuru/4-178
    Ağır Hizmet Kusuru/4-178
    Ağır Hizmet Kusuru/5-179
    Ağır Hizmet Kusuru/6-179
    Ağır Hizmet Kusuru/7-180
    Hasta Dosyasının Kaybı, Kayıtların Tutulmaması-180
    NTS Grafilerinin Kaybı ve Kamu Hastanesinin Organizasyon Kusuru-181
    Üniversite Hastanesinin Organizasyon Kusuru-181
    Aşı Seçiminde Hata: Ağır Hizmet Kusuru-182
    Salgın Hastalıklarla Mücadelede Yetersizlik: Ağır Hizmet Kusuru-182
    Kamu Hastanesinin Organizasyon Kusuru-183
    Sağlık Personelinin Kusur Tespiti: ATK-183
    Riskli Kamu Hizmetlerinde Ağır Hizmet Kusuru Şartı-184
    Riskli Kamu Hizmetlerinde Ağır Hizmet Kusuru Şartı-184
    Doğrulama Testi Yapılmadan HIV Testinin Açıklanması (Ağır Hizmet Kusuru)-185
    Doğrulama Testi Yapılmadan HIV Testinin Açıklanması (Ağır Hizmet Kusuru)-185
    Organizasyon Sorumluluğunda Ağır Hizmet Kusuru Şartı Aranmaz-186
    Sağlık İdaresinin Kusurlu ve Kusursuz Sorumluluğu-186
    Hizmet Kusuru Genelgesi Sağlık Bakanlığı 18 Ocak 2005-187
    Kusursuz Sorumluluk İlkesi-187
    Kusursuz Sorumluluğun Dayanağı-188
    Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi-188
    Kusursuz Sorumluluk (Mesleki Risk) İlkesi-189
    Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik ve Hakkaniyet İlkesi-189
    İdarenin Kusursuz Sorumluluğu (-)-190
    İdarenin Kusursuz Sorumluluğu (-)-190
    Kusurlu Hekime Rücu-191
    Kişisel Kusur-191
    Salt Kişisel Kusur-192
    İdarenin Kusurlu Memura Rücu Hakkı-192
    İhmalen Taksirle Yaralama: Kişisel Kusur-193
    Sol Göz Yerine Sağ Gözün Alınması-193
    Sol Kalça Yerine Sağ Kalçanın Ameliyat Edilmesi-194
    Özensiz Sünnet Yapma: Kişisel Kusur (!)-194
    Kişisel Kusur Halleri ve Örnekler-195
    Kişisel Kusurla Ölüme Sebep Olmak-195
    Tıbbi Müdahalede Gecikerek Ölüme Sebep Olmak: Kişisel Kusur-196
    Tıbbi Müdahalede Gecikerek Ölüme Sebep Olmak: Kişisel Kusur-196
    Kişisel Kusur Yerine Hizmet Kusuruna Dayandırılan Dava İdari Yargıda ve İdare Aleyhine Açılmalıdır-197
    Kişisel Kusura Dayandırılan Davada Adli Yargı Görevli-197
    Kişisel Kusurlu Hekime Adli Yargıda Dava Açılır-198
    Kişisel Kusurlu Hekime Adli Yargıda Dava Açılır-198
    Hekimin Haksız Fiiline Dayalı Tazminat Davası Adli Yargıda Görülür-199
    Kişisel Kusura Dayalı Dava Adli Yargıda Açılır-199
    Kişisel Kusura Dayalı Dava Adli Yargıda İncelenir-200
    Kişisel Kusur Adli Yargıda / Hekime Rücu-200
    Zamanaşımı-201
    Zamanaşımı İçin Zararın Varlığını Öğrenme Yeterli-201
    Zamanaşımı İçin Zararın Öğrenilmesi ve İhbar-202
    Kusurlu İdari Eylemlerde Zamanaşımı Süresi-202
    Zamanaşımı Başlangıcı: Zararı Öğrenme-203
    Zamanaşımı Başlangıcı: Zararı Öğrenme-203
    Özel Hastane Aleyhine Açılan Dava Vekalet İlişkisi Nedeniyle 5 Yıllık Zamanaşımına Tabidir-204
    Şiddete Karşı Ücretsiz Hukuki Yardım-204
    HASTA HAKLARI HUKUKU Uluslararası Sözleşme ve Bildirgeler-205
    Tıpta Uygulama Hataları-205
    SB Yeni Teşkilat Kanunu’nda Hasta Hakları (KHK/663: RG. , 02. 11. 2011, 28103)-206
    Mevzuat Piramidi-206
    Hasta Haklarının Yönetmelikle Düzenlenmesi-207
    Hasta Hakları Kanunla Düzenlenmelidir!-207
    Hasta Hakları Yönetmeliği: Amacı ve İşlevi-208
    Hasta Hakları Yönetmeliği (RG. , 01. 08. 1998, 23420) Kapsamı-208
    Hasta Hakları Tanımı (HHYön. m. 4/e)-209
    Hasta Haklarının Varlık Nedeni-209
    Hasta Haklarının Temel İlkeleri-210
    Hasta Haklarının Sınıflandırılması-210
    I. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı-211
    I. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı-211
    Hastanın Bilgi Edinme Hakkının Kapsamı (HHY m. 15 / 08. 05. 2014)-212
    Bilgi Vermenin Usulü (HHY m. 18 / 08. 05. 2014)-212
    Tıbbi Müdahalenin Ön Şartı: Hasta Rızası-213
    Hastanın Rızası / 1 (HHY m. 24 / 08. 05. 2014)-213
    Hastanın Rızası / 2 (HHY m. 24 / 08. 05. 2014)-214
    Rızanın Aranmayacağı Haller (HHY m. 31 / 08. 05. 2014)-214
    Rıza Formu (HHY m. 26 / 08. 05. 2014)-215
    Kornea Naklinde Rıza Aranmaması-215
    Aydınlatılmış Onam TTB Meslek Etiği Kuralları m. 26-216
    Hastanın Aydınlatılmış Rızası-216
    Farazi Rıza-217
    Hasta Yerine Yakınının Rızası Alınması-217
    Tıbbi Zorunluluk Nedeniyle Onam Alınmaması-218
    Bilgilendirmenin Kapsamı-218
    Aydınlatmanın Derecesi Nedir?-219
    Hastaya Her Şey Söylenir mi?-219
    Aydınlatma Yükümlüsü Hekimin İspat Yükü-220
    Aydınlatmanın İspatı-220
    Penisilin Alerjisi - Yazılı İspat Zorunluluğu-221
    Tazminat ve Ceza Hukukunda Aydınlatmanın İspatı-221
    Tedavi Yöntemi Risklerinin Bildirildiğini İspat-222
    Rızanın Yokluğu ve Ayıplı Lens Kullanımı-222
    İlacın Yan Etkileri Konusunda Bilgilendirmeme-223
    İlacın Yan Etkileri ve Manevi Tazminat-223
    Estetik Operasyonda Komplikasyon Bilgilendirmesi-224
    Komplikasyon Bilgilendirmesi-224
    Risk Bilgilendirmesi-225
    III. Özel Yaşama (Mahremiyete) Saygı Hakkı-225
    III. Özel Yaşama (Mahremiyete) Saygı Hakkı-226
    IV. Tıbbi Müdahalenin Rıza İle Yapılması Hakkı-226
    Küçük Hastalarda Rıza Alınması-227
    IV. Tıbbi Müdahalenin Rıza İle Yapılması Hakkı-227
    IV. Tıbbi Müdahalenin Rıza İle Yapılması Hakkı-228
    Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası Şartı-228
    Aydınlatılmış Rıza-229
    Aydınlatmada Muhatabın Gözetilmesi-229
    Yazılı Onam Belgesi-230
    V. Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları-230
    VI. Diğer Hasta Hakları/1-231
    Kamu Hastanesi Güvenlik Zafiyeti Manevi Tazminat-231
    VI. Diğer Hasta Hakları/2-232
    Hekimin Hastaya Bakmaktan Kaçınması-232
    İl Hasta Hakları Kurulu-233
    Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi (14. 05. 2012 Tarihli Genelge)-233
    Hasta Hakları İletişim Birimi HHY m. 42B (08. 05. 2014)-233
    Hizmetten Çekilme Hakkı-234
    Memur Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı Yoktur-234
    Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 (09. 10. 2003)-235
    Sorumluluk ve Yaptırımlar (m. 43)-235
    Hasta Haklarının Korunması-236
    Kamu Personeline Uygulanacak Yaptırımlar (HHY. m. 46)-236
    Serbest Çalışan Sağlık Personeli İçin Uygulanacak Yaptırımlar (HHY. m. 47)-237
    SB Hasta Hakları Birimlerine Yapılan Başvurular-237
    Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Dairede Muayenehane Açılması Kat Maliklerinin Oybirliğini Gerektirir-238
    Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Dairede Ancak Kat Malikleri Kararıyla Muayenehane Açılabilir-238
    Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Dairede Ancak Kat Malikleri Kararıyla Muayenehane Açılabilir-239
    Çocuk Düşürme Suçunda On Haftalık Sınır-239