Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Prof.Dr.Tuğrul Ansay′a Armağan

Prof.Dr.Tuğrul Ansay′a ArmağanSayfa Sayısı
:  
723
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975619474X

240,00 TLİÇİNDEKİLER > PROF. DR. TUĞRUL ANSAY′IN ÖZGEÇMİŞİ XXI > PROF. DR. TUĞRUL ANSAY′IN YAYIN LİSTESİ XXIX > Dr. Sabih ARKAN, Profesör Hocam Prof. Dr. Tuğrul Ansay XXXVII 1. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL, Profesör Osmanlı Kanunlaştırma Çabalarında "Avrupalı" ya da "Hasta Adam" Olma İkilemi ve Türkiye Cumhuriyeti 1-25 2. Dr. Kemal DAYINLARLI, Profesör Eser Sözleşmesine İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı 27-40 3. Dr. Sait GÜRAN, Profesör Kamu Hizmeti Uygulama Sözleşmelerinde Gündeme Gelen İdare Hukuku Meseleleri 41-57 4. Dr. Turgut KALPSÜZ, Profesör Milletlerarası Sözleşmelerde Kullanıldıkları Manada Gemi Alacağı ve Deniz Alacağı Kavramları 59-104 5. Dr. Sami KARAHAN, Profesör Alan Adı ile Diğer Tanıtma İşaretleri (Marka - Ticaret Unvanı ve İşletme Adı) Arasında İltibas - Somut Olay İncelemesi - 105-141 6. Dr. Yaşar KARA YALÇIN, Profesör Adlî Yargıda Usulî Müktesep Hak 143-169 7. Dr. Ulrich KARPEN, Profesör Gesetzesfolgenabschâtzung 171-181 8. Dr. Heinz-Peter MANSEL, Profesör Vereinheitlichung des Internationalen Erbrechts in der Europâischen Gemeinschaft - Kompetenzfragen und Regelungsgrundsâtze 183-226 9. Dr. Erdoğan MOROĞLU, Profesör Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun İbrayı Kaldıran Kararı Hakkında Açılan İptal veya Geçersizliğin Tesbiti Davasının Dinlenebilirliği Sorunu 227-247 10. Dr. Bilge ÖZTAN, Profesör Türk Hukukunda B oşanmada B iri ikte Velayet Sorunu 249-260 11. Dr. Hasan PULAŞLI, Profesör Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun İbra Etmeme Kararının İptalini Dava Etme Hakkının Türk Ticaret Kanununa ve Tasarıya Göre Değerlendirilmesi 261-283 12. Dr. Christian RUMPF, Profesör Almanya′da ve Avrupa′da Avukatların Reklam Yapma Hakkı 285-309 13. Dr. Rona SEROZAN, Profesör Doğum Öncesi (Prenatal) ve Ölüm Sonrası (Postmortal) Kişiliğin Korunması 311-324 14. Dr. Gülören TEKİNALP, Profesör / Dr. Ünal TEKİNALP, Profesör Türk Rekabet Hukukunda Etki İlkesi 325-346 15. Dr. Asuman TURANBOY, Profesör Ticarî Sır 347-369 16. Dr. Turgut TURHAN, Profesör Euro′nun Hukukî Araçlara Etkisi Hakkında Kanunda Yer Alan Kanunlar İhtilâfı Kuralları 371-390 17. Dr. Hikmet Sami TÜRK, Profesör Anonim Şirket Nizamname-i Dahilîsi 391-431 18. Dr. İsmail KIRCA, Doçent Türk Borçlar Kanunu Tasarısı - Kefalette Eşin İzni 433-457 19. Dr. Sibel ÖZEL, Doçent Avrupa Adalet Divanı′nın Inspire Art Kararı Üzerine Bir İnceleme 459.476 20. Dr. Kemal ŞENOCAK, Doçent / Refik Cemal HANEDAN, Hakim Telefon Zil Seslerinin Fikrî ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 477-503 21. Dr. Şükrü YILDIZ, Doçent Ticarî İşletme Rehni Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Sanayi İşletmeleri Üzerinde Kurulacak Ticarî İşletme Rehninde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar 505-521 22. Dr. Aynur YONGALIK, Doçent Adi Şirkete Yeni Giren Ortağın Eski Borçlardan Dolayı Sorumluluğu Hakkında Alman Federal Mahkemesi′nin 7.4.2003 Tarihli Kararı - Bir Metodoloji Sorunu - 523-542 23. Aytekin ÇELİK, Araştırma Görevlisi Türk Ticaret Kanunu Tasarısı′na Göre Anonim Şirketlerin Denetimi 543-597 24. Mücahit ÜNAL, Araştırma Görevlisi Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Azaltımı 599-643 25. Ali YARAYAN Datenbankschutz in Deutschland und der Türkei 645-723