Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Prof.Dr.Şener AKYOL a Armağan

Prof.Dr.Şener AKYOL a ArmağanSayfa Sayısı
:  
725
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-975-368-347-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Prof. Dr. ŞENER AKYOLA AİT ÖZGEÇMİŞ 1941 doğumludur. 1962 istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1966 yılında Hukuk doktoru olmuştur. Hukuk Doktoru olur olmaz İsviçre\\\\\\\\\\\\\\\′ye gitmiş ve uzun yıllar Lozan ve 2\\\\\\\\\\\\\\\′ürih Üniversitelerinde bir taraftan aktif öğretimin bir parçası olarak konuk öğretim üyesi şeklinde çalışmış, diğer taraftan doçentlik tezini hazırlamıştır. Yurda dönüşünde leasing, factoring gibi yeni sözleşmeleri ilk kez Türk Hukuk Literatürüne kazandırmış, o günün şartlan altında teksir ile basıp dağıtmıştır. 1971\\\\\\\\\\\\\\\′de Medeni Hukuk Doçenti olmuştur. Profesörlük tezini İsviçre Bern Üniversitesinde hazırlamış ve 1980 yılında Hukuk. Profesörü olmuştur. i 978-1979 villan arasında universite-Sanayi İşbirliği Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1978-1980 yıllan arasında istanbul Belediyesinde Prof. Dr. Burhan Ay tuğ, Prof. Dr. Kemal Ahmet Arııh, Prof. Dr. Orhan Cavit Tüfengil ile danışman kurulunda kent projelerinin hazırlanmasına katılmıştır. 1973-1980 villan arasında Union International des Magistras\\\\\\\\\\\\\\\′da Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′yi temsil etmiştir. 1981-1983 yıllarında 1982 Anayasa Tasarısın; hazırlayan Danışma Meclisi üyeliği ve bu meclisin Anayasa Komisvonu sözcülüğünü yürütmüştür. Bi¬limsel Anayasa Taslağının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. 1983-1989\\\\\\\\\\\\\\\′oa İktisadi Kalkınma Vakfı İkinci Başkanlığını üstlenmiştir. İstanbul üniversitesi Senatosu üyeliği yapmıştır. 1964 yılından itibaren yurtdışı ikametleri dışmda avukatlık yapmıştır. Perşembe Pazarı Davaları ile Süper Emeklilik Davalar, toplumda iz bırakan davalarıdır. İstanbul Hukuk Fakültesi dışında, İzmir Hukuk Fakültesi. Dicle Hukuk Fakültesi, Kocaeli Hukuk Fakültesi İstanbul İşletme Fakültesi, İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi, istanbul İktisat Faküiiesi\\\\\\\\\\\\\\\′nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Meslek hayatı boyunca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans düzeyinde Medeni Hukuk ve Toprak Hukuku dersle¬rini vermiş; ayrıca Özel Hukuk ve Avrupa Birliği bölümlerinin yüksek li¬sans ve doktora programlarında çeşitli dersleri aktif olarak yürütmüştür. Yine Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′nin değişik üniversitelerinde değişik zamanlarda Medeni Hukuk derslerini de üstlenmiş ve yürütmüştür İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\\\\\\\\\\\\\\\′nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı ve Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 2008 yılında emekli olmuş fakat lisansüstü düzeyinde dersler vermeye de¬vam etmiştir. TAKDİM İnsan hayatında bazı anlar vardır. O anlarda \\\\\\\\\\\\\\\"ne olmuştu\\\\\\\\\\\\\\\" diye sorar, kendi kendisine. Hocam Prof. Dr. Şener Akyol adına hazırladığımız bu armağanı okuyucuya ve tabiiki Hocamıza sunma aşamasına geldiğimiz bu an da, o anlardan birisidir benim için. Gerçekten Şener Hocayla geçirdiğ¬imiz 20 yıla yaklaşan bu zaman diliminde ne oldu, ne yaşadık, neleri paylaştık! Hafızamda bir çok fotoğraf karesi var. İlk asistanlık sınavına girdiğim gündeki mülakatı yapan komisyon üyesi Şener Akyol\\\\\\\\\\\\\\\′dan başlayarak geçmiş bulunan onca yıl ve bu yıllar içerisinde birlikte olduğumuz zaman¬lardaki Hocam: Hukuk, Siyasal, İktisat, Sosyal Bilimler Yüksek Okulu vs. bilumum fakülte ve yüksek okullarda ders anlatırken, öğrencilerin defter¬lerini imzalarken, öğrencilere konser bileti dağıtırken, Şener Akyol Kültür Evi\\\\\\\\\\\\\\\′ni bizzat temizlerken, Kültür Evi için antikacılar çarşısında antika kitaplıklar seçerken, antika kitaplıkları kurmaya çalışırken, kitapların to¬zunu alıp raflara yerleştirirken, Şener Akyol Kültür Evi\\\\\\\\\\\\\\\′nde çeşitli vesile¬lerle düzenlenen konser ve toplantılarda öğrenci ve misafirleri ile sohbet ederken, öğrenciler için düzenlediği şehiriçi ve dışı gezilerde onlara reh¬berlik yaparken, Essen sokaklarında birlikte gezinti yapıp sohbet ederken, evinin bahçesinde çam fideleri yetiştirmeye çalışırken, gazete kupürlerini kesip konularına göre tasnif ederken, \\\\\\\\\\\\\\\"Hukukla oynanmaz; Anayasa değişse de Demirel cumhurbaşkanı olamaz\\\\\\\\\\\\\\\" kitapçığım kaleme alırken, bilgisayar kullanmayı öğrenmeye çalışırken, daima tempolu yürürken, zaman içeri¬sinde yaşadığı olay ve olguları (tecrübelerini) bizlerle paylaşırken, sınıfı işgale gelmiş öğrencilere (!) direnirken, öğrencilerine \\\\\\\\\\\\\\\"hukuksuzluğun bir parçası olacağınıza taş olun\\\\\\\\\\\\\\\" veya \\\\\\\\\\\\\\\"yirmi tırnağım yakanızdadır\\\\\\\\\\\\\\\" şeklinde öğüt verirken, Fakültemiz genel sekreteri ve kendisinin İsviçre\\\\\\\\\\\\\\\′den yakın arkadaşı Fahri Volkan\\\\\\\\\\\\\\\′m odasında cigar tüttürüp sohbet ederken, daktilo¬sunun başında dilekçe yazarken, müvekkilleri ile görüşürken, çok sevgili eşi Sevgi hanım ile sohbet ederken, emeklilik öncesi son lisans dersini ve¬rirken, nihayet hastane odasında tedavi süreci devam ederken vs. vs. Şu anda, hafızamdaki bu fotoğraf kareleri içerisinde bir figür olarak duran Şener Hocamla biz, aslında hayatımızı paylaştık. Hocamızla olan birlikte¬liğimiz hiçbir zaman Fakülte ile sınırlı bir birliktelik olmadı. İstisnasız her gün değilse bile, çoğunlukla birlikteydik. Birlikte geçirdiğimiz bunca yıl içerisinde paylaştığımız hayat, bana çok şey öğretti. Sabretmeyi, öğrenirken öğretmeyi, daima ümitvar olup ümitsizlik kapılarını sonsuza kadar kapalı tutmayı, kindar olmamayı, vefakarlığı, başka türlü düşünen ve yaşayanların yaşantı ve hayat algılarına saygılı olmayı, daima gülümsemeyi, tevazuun önemini, dost kalabilmeyi hep Şener Hocamızla paylaştığımız hayatı yaşayarak öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz. Okuyucuyla buluşma aşamasına gelmiş olan bu çalışmayı, paylaştığımız hayatın bir nişanesi olarak değerli Hocamıza takdim ediyoruz. Armağan yayın kurulunun bütün üyeleri olarak, yazıları ile destek veren değerli dost, meslektaş ve hocalarımıza şükranlarımızı sunuyor; tedavi süreci de¬vam etmekte olan sevgili Hocamıza da Allah\\\\\\\\\\\\\\\′tan acil şifalar temenni ediyo¬ruz. Yayın Kurulu Adına Prof. Dr. Halil Akkanat İÇİNDEKİLER* 1. Doç. Dr. Yıldız ABİK Türk Medeni Kanunundaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yararı 1 2. Yard. Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL Kasko Sigortalarında Aracın Kendi Anahtarı ile Çalınmasını Temi¬ nat Dışında Tutan Kloz Geçerli Bir Özel Şart mıdır? 75 3. Prof. Dr. Halil AKKANAT 4389 Sayılı Bankalar Kanunu m. 15/VII B Hükmünün Anlamı ve Uygulama Alanı 95 4. Araş. Gör. Tülay AYDIN-ÜNVER Miras Bırakanın Yasa Gereği Denkleştirmeye Tabi Olan Kazandırmaları 111 5. Dr. Şirin AYDINCIK Türk Borçlar Kanununda Borçların İfası (TBK m. 83 -111) Hükümlerine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler 147 6. Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerinde Sınırlı Kaynakların Adil Dağılımı 167 7. Dr. Nilgün BAŞALP Sözleşme Özgürlüğünün Sözleşme Adaletinin Sağlanması Amacıyla Hakimin Müdahalesi Yoluyla Korunması: İçerik Deneti¬ minin Hukuki Temelleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler 221 8. Araş. Gör. Başak BAŞOĞLU - Araş. Gör. Meliha Sermin PAKSOY Dini Nikâhlı Kadının Hukuki Durumu 239 9. Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR Avukatın Özen Borcu ve Yargıtay Uygulaması 271 10. Doç. Dr. Yusuf BÜYÜKAY Tıbbi Hatalar Nedeniyle Ortaya Çıkan Tazminatın Müdahaleyi Gerçekleştiren Sağlık Ekibi Arasında Paylaştırılması 307 11. Assoc. Prof. Dr. Yusuf BÜYÜKAY VVrongful Bırth 343 12. Yard. Doç. Dr. Dilek CENGİZ Türk Banka Hukukunun Tarihi Gelişimi Ve Kaynakları 357 13. Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU Sorumluluk Hukukunun Evrensel İlkeleri Işığında Yeni Türk Tica¬ ret Kanun\\\\\\\\\\\\\\\′unda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hu¬ kukî Sorumluluğu 407 14. Araş. Gör. Pınar Özlem DEMİR İslam Hukukunda Sınırlı Mudarebe (Emek - Sermaye) Şirketi ve Günümüzde Katılım Bankaları Uygulamalarındaki Yeri 419 Eserler yazarların soyadına göre sıralanmıştır. 15. Arş. Gör. Feride DEMİRBAŞ Patent Lisans Sözleşmeleri 441 16. Prof. Dr. Fikret EREN Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması 485 17. Araş. Gör. Yasemin EROL Taşınmaz Rehninin Bütünleyici Parça ve Eklenti Üzerindeki Etkisi 499 18. Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU - Arş. Gör. Ece BAŞ Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Parasının Belirlenmesi 523 19. Yard. Doç. Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU Anonim Ortaklıkta Haklı Sebeple Fesih 549 20. Araş. Gör. Dr. Sevgi KAYAK İsviçre Federal Mahkemesi\\\\\\\\\\\\\\\′nin 26 Nisan 2007 Tarihli 4C.24/2007 Sayılı Kararının Çevirisi: Garanti Sebebiyle Müteselsil Borçluluk 559 21. Prof. Dr. Arif KOCAMAN BK m.158/11 c.2 Hükmü Gereğince İfaya Ekli Cezai Şart Talep Etme Hakkının Düşmesi (Sona Ermesi) ve BK m.158/11 c.2\\\\\\\\\\\\\\\′de Hakkın Korunması İçin Öngörülen İhtirazi Kayıt İleri Sürme Şartının Sözleşme ile Bertaraf Edilip Edilemeyeceği Hususu 567 22. Yard. Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT Noterlere Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesi Yetkisinin Tanınması Hakkında Değerlendirme 583 23. Prof. Dr. Şaibe OKTAY ÖZDEMİR Yargıtay Kararlan Işığında Katkı Payı Kavramı, Talep Koşulları ve Hesabı 597 24. Yard. Doç. Dr. Osman Nuri ÖZALP Ortadoğu Neresi? Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Alt Sistem Olarak Ortadoğu\\\\\\\\\\\\\\\′yu Tanımlama ve Sınıflandırma Sorunu 619 25. Yrd. Doç. Dr. Ali PASLI Ticari Satımda Ayıp Hâlinde Seçimlik Hakların Kullanılma Zamanı 645 26. Prof. Dr. Rona SEROZAN Yeni Borçlar Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\′nda Hukuki İşlemin (Özellikle Sözleşmenin) Oluşmasıyla İlgili Kurallardaki Yenilikler 663 27. Melisa SÜRÜCÜ İrade Sakatlığı Hâllerinde İyiniyetin Korunması 673 28. Araş. Gör. Müge ÜREM Satım İçin Bırakma Sözleşmesinde Hasarın Geçişi 699 29. Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM Karma Bağışlama ve Satım Arasındaki Sınır Problemine Dair bir Federal Mahkeme Kararının Düşündürdükleri (4C.346 2000 rnd) 715