Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (90)      Mayıs (90)      Mart (166)      Mart (166)

Prof.Dr. Kudret AYİTER Armağanı

Prof.Dr. Kudret AYİTER ArmağanıSayfa Sayısı
:  
739
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1988

400,00 TL

İÇİNDEKİLER


Özcan ÇELEBİCAN: Prof. Dr. Kudret Ayiter\′in Ardından 1

Kerra Tunca AVOREL: Klasik Roma Hukukunda Neyotıorum Gestio\′nun Şartlan . 33

Gülnihal BOZKURT: İslam Hukukunda Zimmilerin Hukuki Statüleri 115

Sadık ACAR: Crises and Stabilization Policies in the Turkish Econorny 157

Ünal NARMANLIOĞLU: İşyeri Sendika Temsilcileri 169

Bahri ÖZTÜRK: 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 231

Timur DEMİRBAŞ: Türk Ceza Kanununda Memuriyet Görevi 249

Doğan SOYASLAN: T.C.K.\′nun 463. Maddesi Üzerine Bazı Düşünceler 279

Şehnaz BÜLBÜL: Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri 307

Şeref ERTAŞ: Yabancı İlamların Tanınması ve Tenfizi 365

Y. Hakan PEKCANITEZ: Anonim Ortaklıklarda Denetçiler 439

Huriye KUBİLAY: Kambiyo Senetlerinin Rehni 497

Hüseyin Ali SADROLEŞRAFİ: Devletler Özel Hukuku Atıf Teorisi 515

Nevzat KOÇ: Tanıma ve MK. m. 310/ II Hükmü 523

Demet ÇELİKBAŞ: Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Sının
Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 593

Ayşe (AKDEMİR) HAVUTÇU: Geçersiz Hukuki İşlemlerin Tahvili 643

Talih UYAR: Hacizden Doğan İstihkak Davaları 683

H. Ercüment ERDEM: Pay Senetleri İle Değiştirilebilir Tahviller 703