Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (121)      Eylül (245)      Ağustos (62)      Temmuz (101)

Prof. Dr. MUSTAFA DURAL ANISINA ( Özel Sayı – 1 Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1 Haziran 2017 )

Prof. Dr. MUSTAFA DURAL ANISINA ( Özel Sayı – 1 Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1 Haziran 2017 )Sayfa Sayısı
:  
206
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
21479305

55,90 TLDeğerli Okurlar,


 


Dergimizin, özel sayı olarak çıkmış bu dokuzuncu sayısını ve bundan sonra çıkacak onuncu sayısını geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan, yalnızca alanında değil Türk Hukuku'nda özel bir yeri olan, eserleri ve dersleriyle birçoklarımıza hukuku öğretmiş, yol göstermiş, değerli hukukçular yetiştirmiş, Fakültemiz bünyesinde görevde bulunması onurunu yaşadığımız ve Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz sempozyumla da andığımız merhum Hocamız Prof. Dr. Mustafa DURAL'ın anısına ithaf ediyoruz. Dolayısıyla dergimizin bu sayısı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa AYDIN, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali GÜZEL ve şahsım tarafından Prof. Dr. Mustafa DURAL için yazılmış anı yazıları ile başlamaktadır.


 


Bu sayımızda da daha önceki sayılarımızda olduğu gibi Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanında yazılmış değerli makaleleri siz okuyucularımıza sunuyoruz.


 


Kamu Hukuku alanındaki yazılarımız, Arş. Gör. Erkan AKDOĞAN tarafından uluslararası hukuk alanında tartışmalı bir konuyu açıklığa kavuşturan, "Pratisyenin Alet Kutusu: Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun Kılavuzu ve Uluslararası Andlaşmalarda Çekinceler" başlıklı çalışma, Arş. Gör. Murat CEYHAN tarafından tutuklama tedbiri ile toplumun bilgi alma hakkını karşılaştıran son derece merak uyandırıcı bir konuda kaleme alınmış olan, "Secret Arrests Following 9/11: Balancing Terrorism Investigations and Freedom of Information" başlıklı çalışma ve Yrd. Doç. Dr. Hamide TACİR tarafından oldukça güncel bir konuda, temel hak ve özgürlükleri yakından ilgilendiren "Evli Kadının Kendi Soyadını Kullanması Konusunda Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımının Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmadan oluşuyor.


 


Özel Hukuk alanına ilişkin olarak ise, bu yıl 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Mustafa DURAL'ı Anma Sempozyumu - Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler başlıklı sempozyumda sunulmuş tebliğlerin makale haline getirilmiş bir kısmını da bulabileceğiniz geniş kapsamlı bir içerikle karşınızdayız. Bu sayımızda, Özel Hukuk alanında, Doç. Dr. Cem AKBIYIK tarafından bahsi geçen Sempozyum'da bir tebliğ olarak sunulmuş tüzel kişi bakımından tartışmalı bir alana işaret eden "Tüzel Kişi Organının Ölüme Bağlı Tasarrufun Düzenlenmesine Katılması" başlıklı çalışması, yine Sempozyum'da sunulan tebliğlerden olan, Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL tarafından güncel ve bir önceki mevzuatımıza göre köklü değişiklikler içeren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'y la bağlantılı "Taşınır Rehni Sözleşmeleri ve Sözleşmelerde Şekil" başlıklı çalışması, Doç. Dr. Tolga AYOĞLU tarafından anonim ortaklıklar hukukunda büyük önem arz eden "Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışında Genel Kurul Kararının Hukuki Niteliği" başlıklı çalışması, Dr. Melsa ARARAT ve Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU tarafından kaleme alınmış disiplinler arası nitelikteki, ülkemiz şirketlerine dair önemli bir kavrayış sunan "Yönetişim (Kurumsal Yönetim) Kalitesi Açısından İcra ve Kontrol İşlevlerinin Ayrılığı ve Türkiye'deki Geleneksel Yapılanmaların Şirket Performansına Muhtemel Etkisi" başlıklı çalışmaları, Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ tarafından bahsi geçen Sempozyum'da bir tebliğ olarak sunulmuş, uygulamaya yol gösterecek nitelikteki "Belirli Bir Taşınmaz Üzerindeki Miras Payına İlişkin Olarak Mirasçı ve Üçüncü Kişi Arasında Akdedilen Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dair Yargıtay Uygulamasının Kısa Değerlendirmesi" başlıklı çalışması, yine Sempozyum'da sunulan tebliğlerden olan, Prof. Dr. Turgut ÖZ tarafından hazırlanmış bankacılık uygulamasında önemli bir hukuki soruna dair "Banka Havalelerinde Sebepsiz Zenginleşme" başlıklı çalışması, Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY tarafından kaleme alınmış ilgi çekici ve uygulamadaki önemi yadsınamayacak olan 2010 tarihli Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hakkında UNIDROIT İlkeleri ile Hukukumuz uygulamasını karşılaştırarak değerli bir inceleme sunan "Between the Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010 and National Laws: the Turkish Perspective" başlıklı çalışma, Prof. Dr. Şükran ŞIPKA ve Arş. Gör. Ali Yaşar ÇELİKEL tarafından kaleme alınmış ve Sempozyum'da Prof. Dr. Şükran ŞIPKA tarafından sunulmuş olan uygulama bakımından önemli bir sorun teşkil eden "Boşanma Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölmesinin Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları" başlıklı çalışmaları ve son olarak yine Sempozyum'da tebliğ olarak sunulmuş olan Doç. Dr. Murat TOPUZ tarafından son dönemde yeniden gündeme taşınmış, uygulamada dikkat çeken ve tüketiciler yönünden önemi tartışmasız olan bir konuda kaleme alınmış "Uyumlu Eylem Yolu ile Kartel Oluşturan Bankaların Tüketiciye Karşı Sorumluluklarının Hukuki Dayanağı" başlıklı çalışmadan oluşuyor.


 


Bu sayının yayına hazırlanması aşamasında yardımlarını ve emeklerini esirgemeyen, Fakültemiz araştırma görevlileri Arş. Gör. Z. Gizem SAYIN'a, Arş. Gör. Tuğçe BİLGETEKİN'e ve Arş. Gör. Ahmet ABUT'a da teşekkür ederiz.


 


Her zaman olduğu gibi beğeni ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle, Fakültemize uzun yıllar emeği geçmiş olan, saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Mustafa DURAL'ın aziz hatırasına ithaf ettiğimiz bu özel sayı gibi yine aynı ithafla yayınlayacağımız bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz…


 


Prof. Dr. Mehmet C. AKAD


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü


 


(Sunuştan)


 


Konu Başlıkları


Prof. Dr. Mustafa Dural Anısına, Prof. Dr. Mustafa AYDIN


Bir Hukuk Dehasının Özlemi ve Ortak Anılan İzi, Prof. Dr. Ali GÜZEL


Mustafa Dural Hoca'nın Anısına, Prof. Dr. Mehmet C. AKAD


Pratisyenin Alet Kutusu: Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun Kılavuzu ve Uluslararası Andlaşmalarda Çekinceler, Arş. Gör. Erkan AKDOĞAN


11 Eylül Sonrası Gizli Tutuklamalar: Terör Soruşturmaları ve Bilgi Alma Hakkının Dengelenmesi, Arş. Gör. Murat CEYHAN


Evli Kadının Kendi Soyadını Kullanması Konusunda Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımının Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Hamide TACİR


Tüzel Kişi Organının Ölüme Bağlı Tasarrufun Düzenlenmesine Katılması, Doç. Dr. Cem AKBIYIK


Taşınır Rehni Sözleşmeleri ve Sözleşmelerde Şekil, Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL


Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışında Genel Kurul Kararının Hukuki Niteliği, Doç. Dr. Tolga AYOĞLU


Yönetişim (Kurumsal Yönetim) Kalitesi Açısından İcra ve Kontrol İşlevlerinin Ayrılığı, Melsa ARARAT, PhD ¦ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU


Belirli Bir Taşınmaz Üzerindeki Miras Payına İlişkin Olarak Mirasçı ve Üçüncü Kişi Arasında Akdedilen Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dair Yargıtay Uygulamasının Kısa Değerlendirmesi, Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ


Banka Havalelerinde Sebepsiz Zenginleşme, Prof. Dr. Turgut ÖZ


2010 Tarihli Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hakkında UNIDROIT İlkeleri ile Ulusal Hukuklar arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler: Türk Hukuku Yaklaşımı, Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY


Boşanma Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölmesinin Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları, Prof. Dr. Şükran ŞIPKA ¦ Arş. Gör. Ali Yaşar ÇELİKEL


Uyumlu Eylem Yolu ile Kartel Oluşturan Bankaların Tüketiciye Karşı Sorumluluklarının Hukuki Dayanağı, Doç. Dr. Murat TOPUZ