Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (153)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Peygamber Buyruğu Işığında İNSAN HAKLARI

Peygamber Buyruğu Işığında İNSAN HAKLARISayfa Sayısı
:  
520
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-921-8

88,56 TL

 
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Vesselatü vesselamü Ala Resulina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecmain.
Yüce Rabbimizin;
-. -Ey İnsanlar. - Andolsun ki size kendinizden öyle bir Peygamber geldi ki; sıkıntıya uğramanız Ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı şefkatli, çok merhametlidir. - -Tevbe Suresi/128-
Diye buyurduğu,
Ey Sevgili;
Hazret-i Allah Celle Celalühünün;
-Allah ve Melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de Ona salavat getirin ve tam teslimiyetle selam verin. -Ahzab Suresi/56. -
Diye övdüğü,
En Sevgili;
Bu Rahmani vasıflandırma ve İlahi methiyeden sonra; biz de söz ve kelam, yazı ve kalem, mana ve yorum, izah ve izan, tanım ve tarif bitmiştir; bunu biz zaten biliyoruz.
Saygıdeğer Okuyucularım;
İşte Yüce Allahın buyurduğu üzere; bizleri bizden çok düşünen, her bir sıkıntımız Ona çok ağır gelen, bize düşkün olan şefkatli ve merhametli olan böyle bir kutlu Elçinin ümmeti olma şerefine nail iken; salat ve selam ile teslimiyet göstermemiz gerektiği övgüsüne mazhar olan ve bizlere Peygamberin Kalb-i Sevgisiyle -Ümmetim, Ümmetim. - diye kucak açan, örnek ve önder hayatında -İnsan Haklarının-, yatay ve dikey yaygın ve etkin uygulamasını, fiili sünnetiyle yaşayıp ve yaşatıp; sonra da; çağlar ötesinden asırlar berisine ve çağlar üstü bir ufukla bildirip buyuran Medar-ı İftiharımız, Resul-i Ekremin, bu, insan haklarına dair buyrukları olan Veda sözlerine muhatap olmak ve bunu manen ve ruhen hissetmek, hissetmekle kalmayıp kaleme almak cüretini gösterdim.
Böyle iddialı bir konuda en güzelini, en iyisi ve en özünü yapmaya ve yazmaya çalıştık. Elbette ki eksikliklerimiz, kusurlarımız ve hatta hatalarımız vardır, olabilir. Ancak niyetimiz, maksadımız duru, ulvi ve halisanedir.
Cesaretimiz ve cüretkarlığımız; Hazret-i Peygamber Kelamıyla çağlar berisine ufuklar üstü söylenişiyle -Veda Hutbesindeki- o var olan, muteberlik, muhteremlik, mükerremlik, mükemmellik, muazzamlık ve muhteşemlikten gelmektedir.
İddia ediyor ve hatta itiraf ediyoruz ki; Veda Hutbesindeki insan hakları enginliğine, bugün dahi çağdaş uluslar ve devletler henüz tam anlamıyla ve bütün derinliğiyle ulaşmış değillerdir.
Ne acıdır ki; bugün dahi insanoğlunun insan hakları idealindeki istenen menzile varılamamıştır.
Eğer zaten bu menzile ulaşılmış olsaydı, insan hakları, insanlık hukuku ve topyekun insanlık ailesi, bunca vahşet, dalalet, katliam, yokluk, yoksulluk, açlık, savaş, canilik, düşmanlık, yok ediş ve an be an yaşanan teknik ve teknolojik yıkım yaşar mıydı, yaşanır mıydı . ?!
Bu vahşet ve katliamın mağrurları, zalimleri, failleri nedeniyle bunca mağdur, mazlum, masum, gariban, kimsesiz, yetim, öksüz insanlar ve sessiz suskun insanlık olur muydu. ?!
Biz bunun için ışık ve ilham almak lazım diye Hazret-i Peygamberimizin muhteşem ve mükemmel -Veda Hutbesinde- tane tane, çiçek çiçek, demet demet, açık seçik, aleni ve alabildiğine berrak insan hakları buyruklarını sizlere aktarmaya çalıştık.
Çünkü biz biliyor ve kabul ediyoruz ki; Veda Hutbesi adeta insan haklarının menbaı, nüvesi, mihengi, kaynağı, bağı, bostanı ve bahçesidir.
Hazret-i Resul veda ederken insan haklarını bizlere tüm insanlara ve bütün insanlığa bir -gül demeti- sunar gibi vazetmiştir.
Ne mutlu Peygamber Kelamına muhatap olanlara,
Ne mutlu Veda Hutbesinde sunulan insan hakları çiçeklerini, güllerini, güzelliklerini; kendine, evlerine, illerine, ülkelerine götürüp donatanlara;
Ne güzel bir bahtiyarlıktır ki, Veda Hutbesinde sunulan insan hakları buyruk ve ilkelerini bütün insanlık için;
Her anda ve her zamanda,
Her zeminde ve her mekanda
Her ahvalde ve her halükarda yaşayan ve yaşatanlara.

    A. -GENEL GİRİŞ-1
    1. -VEDA HACCI-4
    2. -VEDA HUTBESİNDEKİ ÖZET-7
    B. -EŞREF-İ MAHLUKAT VE HALİFE OLMAK-9
    1. -VASIFLANDIRMAN BAŞIM ÜSTÜNE-9
    2. -EMRİN BAŞIM ÜSTÜNE-9
    3. -CAN TEMEL HAKKI-13
    4. -YÜKÜMLÜLÜK-16
    5. -IRZ VE NAMUS TEMEL HAKKI -CİNSEL DOKUNULMAZLIK HAKKI--17
    6. -MAL TEMEL HAKKI-17
    7. -HÜLASA-17
    ÖZEL BÖLÜM - II-29
    İNSAN HAKLARININ TARİHİ KRONOLOJİSİ-29
    A. -İNSAN HAKLARININ KISACA TARİHİ GELİŞİMİ-29
    1. -SÖZÜMÜZE ŞÖYLE BAŞLAYALIM-29
    2. -ÇAĞLAR ÖNCESİ-30
    3. -AVRUPADAKİ GELİŞMELER-31
    4. -İNSAN HAKLARI GELİŞİMİ-32
    a. -İnsan hakları biraz detaylandıracak olur isek-32
    b. -İngiltere-33
    c. -Amerika-34
    d. -Fransa-34
    5. -ÜLKEMİZ TÜRKİYEDEKİ İNSAN HAKLARI GELİŞİMİ-35
    a. -Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İnsan Hakları Gelişimi-35
    aa. -Fermanlar Dönemi-35
    bb. -Meşrutiyetler Dönemi-36
    aaa. -I. Meşrutiyet Dönemi-36
    bbb. -II. Meşrutiyet Dönemi-37
    b. -Cumhuriyet Türkiyesinde İnsan Hakları Gelişimi-37
    aa. -1921 ve 1924 Anayasaları Dönemi-37
    bb. -1961 Anayasası Dönemi-38
    cc. -1982 Anayasası Dönemi-38
    6. -DEĞERLENDİRİR İSEK-39
    7. -GÜNÜMÜZDE-40
    8. -BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANLAŞMASI-40
    9. -İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ, -41
    a. -Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinde, -42
    b. -Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ise, -42
    c. -Birleşmiş Milletler alanındaki İnsan Haklarının korunması mekanizmaları-43
    10. -TAHLİL VE NETİCE-45
    ÖZEL BÖLÜM - III-47
    VEDA HUTBESİ YAHUT PEYGAMBER BUYRUĞU IŞIĞINDA İNSAN HAKLARI-47
    BİRİNCİ BÖLÜM-67
    İNSAN HAKLARINA SAYGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ-67
    A. -AVRUPA YÖNÜ-67
    1. -AVRUPA BİRLİĞİNDE İNSAN HAKLARI-67
    a. -GENEL OLARAK-67
    b. -AVRUPA KONSEYİNDE İNSAN HAKLARI-68
    c. -İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME-69
    d. -AÇIKLAMA-69
    e. -SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ-71
    aa. -İHASın Denetim Mekanizmaları-72
    aaa. -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-72
    bbb. -Bakanlar Komitesi-73
    bb. -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvurunun Kabul Edilebilirlik Koşulları-73
    B. -TÜRKİYE YÖNÜ-76
    1. -GENEL OLARAK-76
    2. -BİREYSEL BAŞVURU-79
    a. -BİRİNCİ KISIM; GENEL AÇIKLAMALAR-79
    b. -İKİNCİ KISIM; FORMUN DOLDURULMASI-81
    C. -ÖZÜ İTİBARİYLE İNSAN HAKLARI YÖNÜ-88
    1. -ANA HATLARIYLA İNSAN HAKLARI KAVRAMI-88
    a. -GENEL OLARAK İNSAN HAKLARI NEDİR?-88
    b. -İNSAN HAKLARININ KAYNAĞI NEDİR?-89
    c. -YÜKÜMLÜLÜKLER-90
    d. -HAKLARIN KAPSAMI-90
    e. -HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI-91
    f. -HAKLARIN ÖZELLİKLERİ-94
    2. -TEMEL İNSAN HAKLARININ VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI-95
    a. -SINIRLARI NELERDİR? NEREYE KADARDIR?-95
    b. -SINIRLAMADA UYULACAK İLKELER-96
    D. -DEĞERLENDİRME-103
    İKİNCİ BÖLÜM-111
    YAŞAM HAKKI-111
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-111
    1. -AYET-KERİME-111
    2. -HADİS-İ ŞERİF-117
    B. -MİLLİ METİNLER-123
    1. -ANAYASA-123
    2. -KANUN-123
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-127
    1. -İHEB-127
    2. -İHAS-127
    a. -MADDE METNİ-127
    b. -AÇIKLAMA-128
    aa. --. SÖZLEŞME -2. -MADDE YAŞAM HAKKI-128
    bb. -MADDEDEKİ ANA KURAL-129
    cc. -ÖTENAZİ-133
    dd. -İHAS 2. MADDENİN İSTİSNALARI-136
    D. -DEĞERLENDİRME-146
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-149
    İŞKENCE YASAĞI-149
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-149
    1. -AYET-KERİME-149
    2. -HADİS-İ ŞERİF-151
    B. -MİLLİ METİNLER-157
    1. -ANAYASA-157
    2. -KANUN-157
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-163
    1. -İHEB-163
    2. -İHAS-163
    a. -MADDE METNİ-163
    b. -AÇIKLAMA-164
    aa. --. SÖZLEŞME -3. - MADDE İŞKENCE YASAĞI-164
    bb. -GENEL İLKELER-174
    cc. -MAKALE- YAZI-176
    D. -DEĞERLENDİRME-178
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-179
    KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI-179
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-179
    1. -AYET-İ KERİME-179
    2. -HADİS-İ ŞERİF-180
    B. -MİLLİ METİNLER-191
    1. -ANAYASA-191
    2. -KANUN-191
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-192
    1. -İHEB-192
    2. -İHAS-193
    a. -MADDE METNİ-193
    b. -AÇIKLAMA-193
    aa. --KÖLELİK KULLUK VE ANGARYA YASAĞI. . -194
    D. -DEĞERLENDİRME-198
    BEŞİNCİ BÖLÜM-201
    ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI-201
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-201
    1. -AYET-İ KERİME-201
    2. -HADİS-İ ŞERİF-206
    B. -MİLLİ METİNLER-207
    1. -ANAYASA-207
    2. -KANUN-208
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-216
    1. -İHEB-216
    2. -İHAS-217
    a. -MADDE METNİ-217
    b. -AÇIKLAMA-218
    aa. -ANA KURAL-219
    bb. -İSTİSNALAR-219
    aaa. -Yetkili Mahkemesince Mahkumeyiti Sonrasında Tutulma-219
    bbb. -Mahkeme Kararına Uymama/Yükümlülüğün İcra ve İfası Amacıyla Yakalama-Tutma-220
    ccc. -Yetkili Adli Mercie Çıkarılma Amaçlı Yakalama-Tutma-220
    ddd. -Eğitim Denetimi İçin Küçüğün Tutulması-220
    eee. -Sağlık ve Tedavi Amaçlı Tutma-220
    fff. -Ülkeye Giriş Engeli, Sınır Dışı, İade Amaçlı Yakalama-Tutma-220
    cc. -HAKLAR-221
    aaa. --1- Bildirim Hakkı-221
    bbb. --2- Makul Sürede Yargılanma Hakkı-221
    ccc. --3- Mahkemeye Başvurma Hakkı-221
    ddd. --4- Tazminat Hakkı-222
    eee. -Yakınlarına Haber Verme Hakkı-222
    dd. -ÖZELLİKLER-222
    D. -DEĞERLENDİRME-223
    ALTINCI BÖLÜM-229
    ADİL YARGILANMA HAKKI-229
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-229
    1. -AYET-İ KERİME-229
    2. -HADİS-İ ŞERİF-233
    B. -MİLLİ METİNLER-235
    1. -ANAYASA-235
    2. -KANUN-237
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-242
    1. -İHEB-242
    2. -İHAS-242
    a. -MADDE METNİ-242
    b. -AÇIKLAMA-243
    aa. -GENEL İLKELER-244
    aaa. -İHAS 6. Maddedeki Genel Kurallar-244
    bbb. -Masumiyet Karinesi -6/2 Fıkra--245
    ccc. -Haklar; -6/3 Fıkra--245
    D. -DEĞERLENDİRME-249
    YEDİNCİ BÖLÜM-255
    KANUNSUZ CEZA OLMAZ-255
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-255
    1. -AYET-İ KERİME-255
    2. -HADİS-İ ŞERİF-256
    3. -AÇIKLAMA-258
    B. -MİLLİ METİNLER-263
    1. -ANAYASA-263
    2. -KANUN-264
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-269
    1. -İHEB-269
    2. -İHAS-269
    a. -MADDE METNİ-269
    b. -AÇIKLAMA-269
    aa. -Fiilde ve Cezada Geriye Yürümezlik İlkesi-270
    bb. -Kıyas Yapma Yasağı-270
    aa. -GENEL İLKELER-270
    D. -DEĞERLENDİRME-271
    SEKİZİNCİ BÖLÜM-275
    ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI-275
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-275
    1. -AYET-İ KERİME-275
    2. -HADİS-İ ŞERİF-276
    3. -AÇIKLAMA-277
    B. -MİLLİ METİNLER-279
    1. -ANAYASA-279
    2. -KANUN-280
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-288
    1. -İHEB-288
    2. -İHAS-289
    a. -MADDE METNİ-289
    b. -AÇIKLAMA-289
    D. -DEĞERLENDİRME-290
    DOKUZUNCU BÖLÜM-295
    DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ-295
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-295
    1. -AYET-İ KERİME-295
    2. -HADİS-İ ŞERİF-299
    3. -AÇIKLAMA-300
    B. -MİLLİ METİNLER-301
    1. -ANAYASA-301
    2. -KANUN-301
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-305
    1. -İHEB-305
    2. -İHAS-305
    a. -MADDE METNİ-305
    b. -AÇIKLAMA-305
    D. -DEĞERLENDİRME-306
    ONUNCU BÖLÜM-335
    İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ-335
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-335
    1. -AYET-İ KERİME-335
    2. -HADİS-İ ŞERİF-338
    B. -MİLLİ METİNLER-338
    1. -ANAYASA-338
    2. -KANUN-339
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-340
    1. -İHEB-340
    2. -İHAS-340
    a. -MADDE METNİ-340
    b. -AÇIKLAMA-341
    D. -DEĞERLENDİRME-342
    ONBİRİNCİ BÖLÜM-383
    TOPLANTI VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ-383
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-383
    1. -AYET-İ KERİME-383
    2. -HADİS-İ ŞERİF-385
    B. -MİLLİ METİNLER-388
    1. -ANAYASA-388
    2. -KANUN-389
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-391
    1. -İHEB-391
    2. -İHAS-391
    a. -MADDE METNİ-391
    b. -AÇIKLAMA-392
    D. -DEĞERLENDİRME-392
    ONİKİNCİ BÖLÜM-397
    EVLENME HAKKI-397
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-397
    1. -AYET-İ KERİME-397
    2. -HADİS-İ ŞERİF-398
    B. -MİLLİ METİNLER-399
    1. -ANAYASA-399
    2. -KANUN-400
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-401
    1. -İHEB-401
    2. -İHAS-402
    a. -MADDE METNİ-402
    b. -AÇIKLAMA-402
    D. -DEĞERLENDİRME-403
    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM-405
    MÜLKİYETİN KORUNMASI VE ÇALIŞMA HAKKI-405
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-405
    1. -AYET-İ KERİME-405
    2. -HADİS-İ ŞERİF-408
    3. -İSLAMİ İLKELER-410
    B. -MİLLİ METİNLER-423
    1. -ANAYASA-423
    2. -KANUN-424
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-430
    1. -İHEB-430
    2. -İHAS-431
    a. -MADDE METNİ-431
    b. -AÇIKLAMA-431
    D. -DEĞERLENDİRME-432
    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM-439
    EĞİTİM HAKKI-439
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-439
    1. -AYET-İ KERİME-439
    2. -HADİS-İ ŞERİF-441
    B. -MİLLİ METİNLER-444
    1. -ANAYASA-444
    2. -KANUN-445
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-446
    1. -İHEB-446
    2. -İHAS-447
    a. -MADDE METNİ-447
    b. -AÇIKLAMA-447
    D. -DEĞERLENDİRME-448
    ONBEŞİNCİ BÖLÜM-451
    SERBEST SEÇİM HAKKI-451
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-451
    1. -AYET-İ KERİME-451
    2. -HADİS-İ ŞERİF-456
    B. -MİLLİ METİNLER-458
    1. -ANAYASA-458
    2. -KANUN-459
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-462
    1. -İHEB-462
    2. -İHAS-462
    a. -MADDE METNİ-462
    b. -AÇIKLAMA-463
    D. -DEĞERLENDİRME-463
    ONALTINCI BÖLÜM-467
    AYRIMCILIK YASAĞI, HAK ARAMA VE ETKİLİ BAŞVURU HAKKI-467
    A. -İLAHİ BUYRUK-PEYGAMBER EMRİ-467
    1. -AYET-İ KERİME-467
    2. -HADİS-İ ŞERİF-471
    3. -AÇIKLAMA-473
    B. -MİLLİ METİNLER-475
    1. -ANAYASA-475
    2. -KANUN-478
    C. -EVRENSEL METİNLERİ-480
    1. -İHEB-480
    2. -İHAS-481
    a. -MADDE METNİ-481
    b. -AÇIKLAMA-482
    D. -DEĞERLENDİRME-486
    ONYEDİNCİ BÖLÜM-489
    SON SÖZ-489
    EN SON SÖZ-505
    YARARLANILAN KAYNAKLAR-519