Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (97)      Nisan (73)      Mart (140)      Şubat (116)

Özelleştirmenin Hukuki Rejimi - MELİKŞAH YASİN

Özelleştirmenin Hukuki Rejimi - MELİKŞAH YASİNSayfa Sayısı
:  
254
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9789752956131

100,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 1. BÖLÜM ÖZELLEŞTİRME TEŞKİLATI VE ÖZELLEŞTİRMENİN TEMEL İLKELERİ 1. ÖZELLEŞTİRME TEŞKİLATI 25 1.1. ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU 25 1.1.1. Özelleştirme Yüksek Kurulu′nun Oluşumu ve Hukuki Niteliği ..25 1.1.2. Görev ve Yetkileri 25 1.1.2.1. Kurulun Özelleştirme Sürecine İlişkin Görev ve Yetkileri 26 1.1.2.2. Kurulun İdari Görev ve Yetkileri 27 1.1.3. Çalışma Usulü 28 1.2. ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 29 1.2.1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Oluşumu ve Hukuki Niteliği 29 1.2.2. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Görevleri 31 1.2.3. İdarenin Hizmet Birimleri 33 1.2.4. İdarenin Personel Rejimi 33 1.2.5. Yasaklar Ve Cezai Hükümler 34 1.3. ÖZELLEŞTİRME FONU VE KAYNAKLARI 35 1.3.1. Özelleştirme Fonu′nun Kullanım Alanları 36 1.3.2. İdare Bütçesinin Denetimi 37 2. ÖZELLEŞTİRMENİN TEMEL İLKELERİ 38 2.1. DOĞAL KAYNAKLARIN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLEMEMESİ 38 2.2. STRATEJİK KONULARDA İMTİYAZLI HİSSE OLUŞTURULMASI ...41 2.3. YABANCILARA MÜLKİYET DEVRİNDE MÜTEKABİLİYETİN ESAS ALINMASI 44 2.4. ALENİYET İLKESİ 47 2.5. REKABETİN SAĞLANMASI 48 2.5.1. Özelleştirme Uygulamalarında Rekabetin Sağlanması 48 2.5.2. Ön Bildirime Tabi Özelleştirme Yolu İle Devralmalar 51 2.5.3. Ön Bildirimlerde Takip Edilecek Usul 52 2.5.4. İzin Başvurusuna Tabi Özelleştirme Yolu İle Devralmalar 53 2.5.5. İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul 53 2.5.6. Rekabet Kurumunun Başvurular Üzerine Vereceği Kararların Yargısal Denetimi 55 2.6. EN UYGUN ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMİNİN TESPİT EDİLMESİ 56 2.7. KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE DEVİR YASAĞI 58 2.8. ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİNİN GENEL BÜTÇE YATIRIM VE HARCAMALARINDA KULLANILMAMASI 62 2.9. KAMU BANKALARININ ÖNCELİKLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ 64 2.10.İŞ KAYBI TAZMİNATI ÖDENMESİ 65 2.10.1. İş Kaybı Tazminatına Hak Kazananlar 66 2.10.2. İş Kaybı Tazminatının Hesaplanması 69 2.10.3. İş Kaybı Tazminatının Ödenmesi Usulü 69 2.10.4. Özelleştirme Sosyal Destek Projesi 70 2.11.EN UYGUN YATIRIMCININ TEMİNİ 71 2. BÖLÜM ÖZELLEŞTİRMENİN HAZIRLIK AŞAMASI 1. ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA VE PROGRAMINA ALMA 75 1.1. ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALMA 75 1.2. ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINA ALMA 82 2. ÖZELLEŞTİRİLECEK KURULUŞLARIN ÖZELLEŞTİRİLMEYE HAZIRLANMASI 86 2.1. KURULUŞLARIN İDARİ YAPILARI İLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR 86 2.1.1. Anonim Şirket Statüsündeki Kuruluşların Ana Sözleşmelerinin Değiştirilmesi 88 2.1.2. Anonim Şirket Statüsünde Olmayan Kuruluşların Anonim Şirkete Dönüştürülmesi 88 2.2. TAŞINMAZLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 91 2.2.1. Taşınmazların Ayni Sermaye Olarak Konulması 91 2.2.2. Hazineye Ait Taşınmazlar İle Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Devri 94 2.2.3. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar ile Diğer Kamu Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri 96 2.2.4. Kuruluşlara Ait Taşınmazların İmar Durumları 97 2.3. Özelleştirme Programında Bulunan Kuruluşlarda Çalışan Personelin Nakli 103 IX 2.3.1. Nakle Tabi Personel 104 2.3.2. Personelin Nakil Usulü 107 2.3.3. Naklen Atanan Personelin Hakları 114 2.3.3.1. Mali Hakları 114 2.3.3.2. Özlük Hakları 119 2.3.3.3. Emeklilik Hakları 120 3. BÖLÜM ÖZELLEŞTİRMENİN UYGULANMA VE SONUÇLANDIRILMA AŞAMASI 1. ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 123 1.1. SATIŞ YÖNTEMİ 124 1.1.1. Blok Satış Yöntemi 126 1.1.2. Halka Arz Yöntemi 127 1.1.3. Gecikmeli Halka Arzı İçeren Blok Satış Yöntemi 131 1.1.4. Çalışanlara Satış 131 1.2. KİRALAMA YÖNTEMİ 133 1.3. İŞLETME HAKKININ DEVRİ YÖNTEMİ 137 1.4. MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ 142 1.4.1. Tanım 142 1.4.2. Fikri ve Sınaî Hakların Sınırlı Ayni Haklar Tesisi Yöntemiyle Özelleştirilmesi 143 1.4.3. Sınırlı Ayni Hak Tesisine İlişkin Sözleşmenin Niteliği 144 1.4.4. Sınırlı Ayni Hak Tesisi Yöntemiyle Özelleştirilen Kamu Mallarının Hukuki Rejimi 145 1.5. GELİR ORTAKLIĞI YÖNTEMİ 149 1.6. İŞİN GEREĞİNE UYGUN SAİR HUKUKİ TASARRUFLAR 150 1.6.1. Kamu Hizmetinin Özel Hukuk Kişilerine Gördürülmesi 150 1.6.1.1. Ruhsat Usulü 150 1.6.1.2. İmtiyaz Usulü 151 1.6.1.3. İltizam Usulü 153 1.6.1.4. Müşterek Emanet Usulü 154 1.6.2. Diğer Yöntemler 154 1.6.2.1. Franchising 154 1.6.2.2. Know-How Sözleşmesi 156 1.6.2.3. Ortak Girişim (Joint-Venture) Yöntemi 157 1.6.3. İhale Bir Özelleştirme Yöntemi midir? 159 2. DEĞER TESPİTİ 161 2.1. DEĞER TESPİT KOMİSYONUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ 165 2.2. DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ 167 2.2.1. İndirgenmiş Nakit Akımları (Net Bugünkü Değer) Yöntemi....167 2.2.2. Piyasa Değeri /Defter Değeri Oranı Yöntemi 168 2.2.3. Piyasa Kapitalizasyon Değeri 169 2.2.4. Defter Değeri 169 2.2.5. Ekspertiz Değeri 169 2.2.6. Tasfiye Değeri 170 2.2.7. Amortize Edilmiş Yenileme Değeri 170 2.2.8. Fiyat/Kazanç Oranı Yöntemi 171 2.2.9. Fiyat/Nakit Akım Oranı 171 2.1.2. Net Aktif Değer 171 3. ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE USULÜ 172 3.1. ÖZELLEŞTİRME İHALELERİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER 172 3.2. İHALE KOMİSYONU 177 3.2.1. İhale Komisyonunun Oluşumu 177 3.2.2. Komisyonun Çalışma Usulü 178 3.3. İHALENİN DUYURULMASI 179 3.4. İHALE ŞARTNAMESİ 180 3.5. İHALE USULLERİ 184 3.5.1. Kapalı Teklif Usulü 185 3.5.2. Pazarlık Usulü 189 3.5.3. Açık Artırma Usulü 190 3.5.4. Belirli İstekliler Arasında İhale Usulü 190 3.6. İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI 192 3.7. İHALENİN İPTAL EDİLMESİ 196 3.8. DANIŞMAN SEÇİMİNE İLİŞKİN İHALELER 197 4. ÖZELLEŞTİRME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ 199 5. KAMU HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLMESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 201 6. MAHALLİ İDARELERDE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMLARI 209 4. BÖLÜM ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİ 1. ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ YARGI YERİ 215 2. ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN DENETİMİ 221 3. ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN İŞLEM VE EYLEMLERİN YARGILANMASI USULÜ 224 3.1. GÖREVLİ VE YETKİLİ İDARİ YARGI MERCİİ 224 İXI_ 3.2. ÖZELLEŞTİRME DAVALARINDA TARAF EHLİYETİ 224 3.3. ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA DAVA KONUSU EDİLEBİLECEK İŞLEMLER 227 3.4. ÖZELLEŞTİRMEYE İLİŞKİN YARGI KARARLARININ UYGULANMASI 230 3.5. ÖZELLEŞTİRME DAVALARINDA DİĞER USUL KURALLARI 239 SONUÇ 241 KAYNAKÇA 247