Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk ( Yargıtay Kararları , Bilirkişi Raporları ve Dilekçe Örnekleri )

Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk ( Yargıtay Kararları , Bilirkişi Raporları ve Dilekçe Örnekleri )Sayfa Sayısı
:  
675
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-975-02-3819-2

180,00 TL

  Bu kitap, bugüne kadar yazılanların ve bilinenlerin tekrarı olmayıp, uzun yıllar süren kapsamlı ve yoğun araştırmaların ürünüdür. Yazar, yıllarca bilirkişi olarak incelediği dosyalardan derlediği somut olayları konularına göre bölümlendirerek araştırmalarının alt yapısını oluşturmuş; buna koşut olarak elli yıldan bu yana destek tazminatı konusunda verilmiş Yargıtay kararlarından seçmeler yaparak, sürekli ve tutarlı olanlarını bir araya getirerek, gereksiz sözlerden arındırıp özünü yakalayarak, bunları da konularına göre bölümlere ayırmış; bu derlemelerle birlikte geçmişten bugüne öğretide destekten yoksun kalma tazminatı konusunda yazılan ve söylenenleri, birbirinden farklı görüş ve yorumları incelemiş;

Konu insan yaşamı ve yaşama hakkı olduğu için, araştırmalarını hukukun dışına taşırarak toplum bilimlerinin çeşitli dallarından yararlanmaya çalışmış; bu bağlamda aile yapılarını, kişiler arası ilişkileri, zaman içinde toplumun değişimlerini, yaşam biçimlerini, ölümle sonuçlanan çeşitli olayları incelemiş; olayların yazılı ve görsel yayın organlarında veriliş biçimlerini, toplumun tepkilerini gözlemlemiş; bütün bunları yaptıktan sonra, ölüm sonucu destekten yoksun kalma tazminatı ile ilgili yazılarını yazmaya başlamıştır.

İşte bu kitap, uzun yıllar süren çeşitli araştırmaların ürünü ve yıllarca bölüm bölüm kaleme alınan yazıların bir toplamıdır.

Kitapta aranan pek çok şeyin yanıtı bulunacaktır: Kimlerin destek olabileceği, kimlerin destekten yoksun kalmış sayılacağı, yoksun kalınanın ne olduğu, tazminatın unsurlarının neler olduğu, nasıl ve hangi ölçülere göre hesaplanacağı olabildiğince açık, yalın ve kolay anlaşılır biçimde anlatılmaya çalışılmıştır.

Destek tazminatı konusunda açılan bir davada taraflar, avukatlar ve yargıçlar, aradıkları Yargıtay kararlarını, konularına ayrılmış olarak topluca bir arada görebilecekler; dilerlerse ilgili bölümleri alıntılayıp, fotokopilerini çekip mahkeme dosyalarına koyarak duraksamalarını giderecek; ihtiyaçları olan bilgilere ulaşabileceklerdir.

Ayrıca her olayın yasal dayanaklarını, yasa maddelerini, maddelerin uygulanış biçimlerini ve bunlara ilişkin Yargıtay kararlarını kolayca öğrenebileceklerdir.

Konu Başlıkları
    Ölüm Nedeniyle Tazminat
    Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hukuksal Niteliği
    Destek ve Desteklik
    Destekten Yoksunluk
    Destekten Yoksunluk Süreleri
    Destek Dönemleri
    Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Destek Payları
    Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Parasal Değerlendirmesi
    Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
    Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirimler
    Kusur İndirimi
    Dul Eşin Evlenme Şansı İndirimi
    Yetiştirme Giderlerinin İndirimi
    Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık ve Gelirleri
    Dava Öncesi Yetersiz Ödemelerin Tazminattan İndirimi
    Hatır Taşıması Nedeniyle İndirim
    Ölüm ve Destekten Yoksunluk Nedeniyle Tazminat Davaları
    Görev ve Yetki
    Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında Zamanaşımı
    Tazminat Davalarında Faiz Uygulaması