Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (18)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim

Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve YönetimSayfa Sayısı
:  
108
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1990
ISBN NO
:  
975-376-003-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER § 1. GİRİŞ I - Konuya Genel Bir Bakış II - Müşterek Mülkiyet İlişkisinin Kısaca Tarihi Gelişimi III - Çalışmanın Amacı ve Sınırları BİRİNCİ BOLUM PAYDAŞLARIN YARARLANMA HAKLARI § 2. MUŞTKRKK MALI KULLANMA BİÇİMİNDEKİ YARAR I ANMALAR §3. KULLANMA DIŞINDAKİ YARARLANMALAR I - Müşterek Malın İşletilmesiyle İlgili Olanlar 1) Tabii semereler 2) Medenî semereler II - Diğer Yararlanmalar 1) Üçüncü kişilerden istenebilecek tazminat ve benzerleri 2) Müşterek malda bulunan define 3) Müşterek mala isabet eden ikramiyeler § 4. YARARIANMAN1N HUKUKÎ KAYNAKLARI I - Doğrudan Doğruya veya bir Hukukî İşlem Dolayısıyle Kanuna Dayanan Yararlanma 1) Medenî Kanunun paydaşlarla ilgili düzenlemesi VIII 2) Diğer hak sahiplerinin durumu 28 a) Kira, intifa ve sükna hakları açısından 29 aa) Kiracıların durumu - 29 aaa) Adi kirada 29 bbb) Hasılat kirasında 31 bb) İntifa hakkı sahiplerinin durumu 33 cc) Sükna hakkı sahiplerinin durumu 41 b) Bunların dışında kalan haklar açısından 41 3) Kat mülkiyetiyle mukayese - 53 4) Görüşümüz 56 II - Paydaşların Rızasına Dayanan Yararlanma 57 1) Açıkça yapılan hukukî işlemler 57 a) Şekli 57 b) Muhtevası ′ 59 c) Değiştirilmesi 60 d) Etkileri ′ 62 e) Konuya ilişkin görüş ve tekliflerimiz 75 2) Fiili yararlanma durumları 66 a) Konunun açıklanması 66 b) Fiili duruma uyma zorunluluğu için gerekli şartlar 66 aa) Yararlanma süresiyle ilgili olanlar 66 bb) Yararlanmanın şekliyle ilgili olanlar 67 c) Fiili duruma uyma zorunluluğunun hukukî dayanağı 68 d) Fiili duruma uyma zorunluluğunun üçüncü kişilere karşı etkisi v 68 III - Mahkeme Kararına Dayanan Yararlanma 69 1) Konunun genel olarak incelenmesi 69 2) Kararın etkileri - 71 § 5. IIAKSIZ VEYA AMACA UYMAYAN YARARLANMA DURUMUNUN HUKUKÎ SONUÇLARI 74 I - İade veya Müdahalenin Önlenmesi II - Tazminat III - Paydaşlıktan Çıkarılma Sorunu IV - Görüş ve Tekliflerimiz 74 78 84 92 İKİNCİ BÖLÜM PAYDAŞLARIN YÖNETİME İLİŞKİN HAK VE GÖREVLERİ § 6. YÖNETİM KAVRAMI I - Genel Olarak 101 101 II - Müşterek Mülkiyette Yönetim Kavramı 101 III - Kat Mülkiyeliyle Mukayese 106 S 7. MÜŞTEREK MÜLKİYETTE YÖNETİMİN ETKİNLİK ALANI 108 I - Genel Olarak 108 II - Taşınırlar ve Üzerinde Yapı Bulunmayan Taşınmazlar Açısından 108 III - Üzerinde yapı bulunan taşınmazlar açısından § 8. MÜŞTEREK MÜLKİYETTE YÖNETİMLE İLGİLİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER I - Kanundaki Düzenleme II - Bunların Bazı Açılardan İncelenmesi 1) Şekil açısından 2) Muhteva açısından 3) Değiştirilebilmeleri açısından 4) Üçüncü kişilere karşı etkileri açısından III - Kat Mülkiyetindeki Durumla Mukayese IV - Görüş ve tekliflerimiz 109 111 111 112 112 113 115 116 116 117 IX § 9. MÜŞTEREK MÜLKİYETTE YÖNETİM ORGANLARI SORUNU I - Genel Olarak . II - Paydaşlar Kurulu Açısından III - Yönetici veya Yönetim Kurulu Açısından IV - Kat Mülkiyetiyle Mukayese ve Görüşümüz § 10. MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PAYDAŞLARIN ÇEŞİTLİ İŞLERLE İLGİLİ HUKUKÎ DURUMLARI I - Alelade Yönetim İşleri Açısından II - Önemli Yönetim İşleri Açısından III - Olağanüstü Nitelikteki İşler Açısından IV - Kat Mülkiyetiyle Mukayese V - İsviçre Hukuku İle Mukayese VI -1984 Tarihli Türk Medeni Kanunu Öntasarısındaki Düzenleme ile Mukayese § 11. MÜŞTEREK MÜLKİYETTE GENEL GİDERLERİN KARŞILANMASI I - Konuya Genel Bir Bakış II - Kanundaki Düzen Tarzı III - Kat Mülkiyetindeki Durumla Mukayese IV - Paydaşlıktan Çıkarılma Sorunu V - Görüş ve Tekliflerimiz BİBLİYOGRAFYA