Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (5)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı Hile – Kaçınma – Peçeleme

Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı Hile – Kaçınma – PeçelemeSayfa Sayısı
:  
328
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5498-7

49,90 TL

KİTAP HAKKINDA
Gördüğü ilgi sonucunda, güncel mevzuata göre güncellenmiş 3. Baskısını yapan kitap, birçok mükellefin, başını ağrıtan konuların başında gelen "Vergi-den Kaçınma" ve "Peçeleme" konusunu ele almaktadır.

Kitap özellikle muhasebe hilelerinin vergi mevzuatı kapsamında nasıl ele alındığını irdelemekle birlikte, özellikle vergiden kaçınmanın vergi mevzuatı kapsamında bir boşluk olduğu, bu nedenle kaçınma mekanizmasının işleyişinin mükellef adına bir hak olup olmadığı tartışılmıştır. Kaçınma ile peçeleme ara-sındaki farkların detaylıca ele alındığı bu kitap aynı zamanda gerek idari, gerek-se teorik, yargısal ve doktrinel örnekler vererek karşılaştırma yapmıştır.

Kitap; Denetim firmaları, YMM Ofisleri, SMMM ofisleri, vergi ile ilgilenen üniversite öğrencileri, akademisyenler ve uygulamadaki profesyonellere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
    Genel Olarak Hile Kavramı
    Muhasebe Açısından Hata
    Muvazaa
    Türk Vergi Mevzuatında Hile–Hata– Muvazaa Kavramı
    Vergiye Karşı Tepkiler
    Vergi Kanunlarında Hile ve Muhasebe Hilesi
    Vergi Hukukunda Peçeleme
    Türk Vergi Sistemi Uygulamasında Bazı Muhasebe Hileleri ve Peçeleme Yöntemleri
    Finansal İşlemlerde Genel Olarak Kaçınma Mevzuu
    Konunun Türk Vergi Mevzuatındaki Yeri ve Önemi ile İlgili Doktrinel, İdari ve Yargısal Görüşler
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Basıya Önsöz  9
Kısaltmalar Listesi  17
Giriş  19
Bölüm I
HİLE VE HATA KAVRAMLARININ TEORİK ESASLARI
1.1. GENEL OLARAK HİLE KAVRAMI  21
1.1.1. Hilenin Özellikleri  23
1.1.2. Hilenin Türleri  24
1.1.3. Hilenin Sınıflandırılması  24
1.1.3.1. Çalışan Hileleri  25
1.1.3.2. Satıcı Hileleri  26
1.1.3.3. Yönetim Hileleri  26
1.1.3.4. Yatırım Hileleri  28
1.1.3.5. Müşteri Hileleri  29
1.1.4. Muhasebede Hile Kavramı  29
1.1.4.1. Muhasebe Hilelerinin Nedenleri  32
1.1.4.2. İşletme Sahiplerinin Hileye Başvurma Nedenleri  32
1.1.4.2.1. Vergi Kaçırmak  33
1.1.4.2.2. Yolsuzlukları Gidermek  33
1.1.4.2.3. İşletmeyi Gerçek Durumundan Farklı Göstermek  34
1.1.4.2.4. Alış  34
1.1.4.2.5. Satış  35
1.1.4.2.6. Özel Giderleri İşletmeye Aktarma  35
1.1.4.2.7. Arızi Giderler  36
1.1.4.2.8. İşletme Giderlerini Yükseltmek  36
1.1.4.3. İşletme Çalışanlarının Hileye Başvurma Nedenleri  36
1.1.4.3.1. Özenti ve Baskı Grupları  38
1.1.4.3.2. Fırsatlar  39
1.1.4.3.3. Haklı Gösterme  39
1.1.4.4. Muhasebe Hilelerinin Türleri  40
1.1.4.4.1. Kasdi Hatalar  40
1.1.4.4.2. Kayıtdışı İşlemler  40
1.1.4.4.3. İşlemden Önce ya da Sonra Kayıt Yapılması  41
1.1.4.4.4. Gerçek Olmayan Hesaplar  41
1.1.4.4.5. Belge Sahtekârlığı  42
1.1.4.4.6. Bilanço Oyunları  42
1.1.4.4.7. Bilgisayar Hileleri  43
1.1.4.4.8. Varlıkların Kötüye Kullanılması  44
1.1.4.5. Yolsuzluk ve Ahlaki Olmayan Davranışlar  44
1.1.4.5.1. Rüşvet Almak veya Vermek  44
1.1.4.5.2. Çıkar Çatışması  45
1.1.4.6. Muhasebe Hilesi ve Yaratıcı Muhasebe  46
1.2. MUHASEBE AÇISINDAN HATA  48
1.2.1. Muhasebe Hatalarının Türleri  48
1.2.1.1. Matematik Hataları  48
1.2.1.2. Kayıt Hataları  49
1.2.1.3. Devir Hataları (Aktarma Hataları)  49
1.2.1.4. Unutma ve Tekrarlama Hataları  49
1.2.1.5. Finansal Tablolar Üzerinde Yaptıkları Etki Bakımından Hatalar  51
1.2.1.5.1. Bilançoyu Etkileyen Muhasebe Hataları  51
1.2.1.5.1.1. Değerleme Hataları  51
1.2.1.5.1.2. Hesapların Birleştirilmesi  52
1.2.1.5.2. Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları  52
1.2.1.5.3. Bilanço ve Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları  52
1.2.1.5.4. Telafi Edici Hatalar  53
1.2.1.5.5. Amortisman ve Yeniden Değerleme Uygulamalarındaki Hatalar  53
1.2.1.5.6. Gider ve Maliyet Arttırıcı Harcamalarda Yapılan Hatalar  54
1.2.1.5.7. Muafiyet ve İstisna Uygulamalarındaki Hatalar  55
1.2.1.5.8. Stopaj (Tevkifat) Uygulamasında Karşılaşılan Hatalar  55
1.2.1.5.9. Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamalarındaki Hatalar  56
1.2.2. Muhasebe Hatalarının Yapılma Nedenleri  56
1.2.2.1. Dikkatsizlik  56
1.2.2.2. Bilgisizlik  56
1.2.2.3. Yorgunluk  57
1.2.2.4. Tecrübesizlik  57
Bölüm II
HİLE, HATA VE MUVAZAA KAVRAMLARININ HUKUKTAKİ YERİ
2. GİRİŞ  59
2.1. MUVAZAA  59
2.1.1. Unsurları  63
2.1.1.1. Tarafların İradeleri ile Beyanları Arasında Bilerek Yaratılan Uygunsuzluk  63
2.1.1.2. Muvazaa Anlaşması  63
2.1.1.3. Üçüncü Kişileri Aldatma Kastı  63
2.1.1.4. Gizli İşlem  64
2.1.2. Muvazaanın Türleri  64
2.1.2.1. Mutlak Muvazaa  64
2.1.2.2. Nispi Muvazaa  65
2.1.3. Muvazaanın İlgili Bazı Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  65
2.1.3.1. Muvazaa ve Kanuna Karşı Hile  65
2.1.3.2. Muvazaa ve Aldatma (Hile)  66
2.1.3.3. Muvazaa ve Yanılma (Hata)  66
2.1.4. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları  67
2.1.4.1. Görünürdeki İşlem Bakımından Muvazaanın Sonuçları  67
2.1.4.2. Gizli İşlem Bakımından Muvazaanın Sonuçları  67
2.2. HATA (YANILMA)  68
2.2.1. Hata Halleri  70
2.2.1.1. Beyan Yanılmaları  70
2.2.1.1.1. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma  70
2.2.1.1.2. Sözleşmenin Konusunda Yanılma  71
2.2.1.1.3. Kişide Yanılma  71
2.2.1.1.4. Kişinin Niteliklerinde Yanılma  71
2.2.1.1.5. İvazda Yanılma  72
2.2.1.1.6. Saikte Yanılma (Temel Hatası)  72
2.2.1.1.7. Sözleşmenin Kurulmasında, Kişinin İradesinin Oluşması Aşamasında Bir Yanılgıya Düşmüş Olması  72
2.2.1.1.8. Yanılanın Düştüğü Saik Yanılmasının Sözleşmenin Temeliyle İlgili Olması  72
2.2.1.1.9. İş İlişkilerindeki Dürüstlük Kurallarına Uygunluk  73
2.2.1.1.10. Saikte Yanılmanın Karşı Tarafça Bilinebilir Olması  73
2.3. HİLE (ALDATMA)  73
2.3.1. Aldatmanın Şartları  77
2.3.1.1. Aldatma Kastı Bulunmalıdır  77
2.3.1.2. Aldatma Kastı Sözleşmenin Yapılamamasına Yönelik Olmalıdır  77
2.3.1.3. Aktif Aldatma veya Pasif Aldatma Mevcut Olmalıdır  78
2.3.1.4. İlliyet Bağı Bulunmalıdır  78
2.3.1.5. Üçüncü Kişinin Aldatması  79
2.3.2. Aldatmanın Borçlar Hukukundaki Uygulama Alanları  79
2.3.3. Aldatmanın Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi  80
2.3.4. Tazminat  82
Bölüm III
TÜRK VERGİ MEVZUATINDA HİLE–HATA– MUVAZAA KAVRAMI
3.1. GENEL OLARAK  83
3.2. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  84
3.3. KAMU GELİRLERİNE ANAYASAL BİR YAKLAŞIM  88
3.4. VERGİYE KARŞI TEPKİLER  96
3.4.1. Verginin İkame ve Gelir Etkisi  96
3.4.2. Vergiden Kaçınma  97
3.4.3. Vergi Kaçırmaya Yönelik Davranışlar  98
3.4.4. Verginin Yansıması  98
3.5. VERGİ KANUNLARINDA HİLE VE MUHASEBE HİLESİ  99
3.5.1. Yargı Mercilerinin Muhasebe Hilesine Bakış Açısı  114
3.5.1.1. Fonksiyon (İşlev) Gaspı  119
3.5.1.2. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Kapsamında “Kur Farkı”  120
3.5.1.3. Mahkemeler ve İdare “Fonksiyon Gaspı” mı Yapıyor?  123
3.5.1.4. Danıştay 3’üncü Dairenin Verdiği Karar’ın Analizi  128
3.5.2. İdarenin Muhasebe Hilesine Bakış Açısı  132
3.5.3. Muhasebe Hilesinin Varlığı İçin Vergi Ziyaı Doğmasına Gerek Yoktur  134
3.5.4. Muhasebe Hilesi ve Hata  134
3.5.5. Vergi Hataları  137
3.5.5.1. Hesap Hataları  137
3.5.5.2. Vergilendirme Hataları  138
3.5.5.3. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması  140
3.5.5.4. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi  140
3.5.5.4.1. Resen Düzeltme  140
3.5.5.4.2. Talep Üzerine Düzeltme  141
3.5.5.4.3. Düzeltme İsteme Hakkı Olanlar  141
3.5.5.4.4. Düzeltme İsteminin Yapılışı  141
3.5.5.4.5. Düzeltme İsteminde Süre  141
3.5.5.4.6. Düzeltme Talebinin İncelenmesi  142
3.5.5.4.7. Düzeltme Yapılması Hali  142
3.5.5.4.8. Düzeltme Talebinin Reddi  142
3.5.5.4.9. Dava Açma Süresi İçinde Yapılan Düzeltme Talebi  142
3.5.5.4.10. Düzeltme Talebinin Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Yapılması ve Şikayet Yoluyla Müracaat  142
3.5.5.4.11. Düzeltmenin Kapsamı  143
3.5.5.4.12. Düzeltmede Zamanaşımı  144
3.6. VERGİ HUKUKUNDA PEÇELEME  145
3.6.1. Vergi Hukukunda Muvazaa ve Muvazaanın Peçeleme ile Karşılaştırılması  151
3.7. TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMASINDA BAZI MUHASEBE HİLELERİ VE PEÇELEME YÖNTEMLERİ  154
3.7.1. Gelir Vergisi  154
3.7.1.1. Gelir Vergisi’nin Mükellefi  158
3.7.1.2. Ticari Kazanç  160
3.7.1.2.1. Ticari Kazanç Kapsamında Vergiden Kaçınma  167
3.7.1.3. Diğer Kazanç ve İratlar  182
3.7.1.3.1. Değer Artış Kazancı  183
3.7.1.3.1.1. Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Kaçınma Durumu  188
3.7.1.3.1.2. Finansal İşlemlerin Diğer Kazanç ve İratlar Yönünden Kaçınma Durumu  197
3.7.1.3.2. Arızi Kazanç  199
3.7.1.3.2.1. Arızi Kazançlarda Peçeleme  200
3.7.2. Kurumlar Vergisi  201
3.7.2.1. Kurumlar Vergisi’nin Mükellefleri  202
3.7.2.1.1. Sermaye Şirketleri  203
3.7.2.1.2. Kooperatifler  205
3.7.2.1.3. İktisadi Kamu Kuruluşları  205
3.7.2.1.4. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  206
3.7.2.1.5. İş Ortaklıkları  206
3.7.2.2. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Safi Kurum Kazancı  206
3.7.2.3. Kurumlar Vergisi Kapsamında Güvenlik Müesseseleri  207
3.7.2.3.1. Örtülü Sermaye ve Peçeleme İlişkisi  208
3.7.2.3.2. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Peçeleme İlişkisi  212
3.7.2.3.3. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı  215
3.7.2.4. Kurumlar Vergisine Göre Muafiyet  217
3.7.2.4.1. Yeni Bir Müessese “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.”  218
3.7.2.4.1.1. Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Kurumlar  219
3.7.2.4.1.2. Türkiye Varlık Fonunun Türk Vergi Mevzuatı Açısından Yapısı  219
3.7.2.5. Kurumlar Vergisine göre İstisnalar  220
3.7.2.5.1. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasının İrdelenmesi  222
3.7.2.5.2. Yenileme Fonu Açısından Değerlendirme  223
3.7.2.6. Finansal İşlemlerin, Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca Kaçınma Kapsamında Değerlendirilmesi  226
3.7.2.7. Peçeleme İşlemlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca Değerlendirilmesi  228
3.7.2.8. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Sayılan İstisnaların Peçelemeye Alet Edilmesi ile İlgili Bazı Yargı Kararları  232
3.7.3. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler Yönünden Durumu  233
3.7.3.1. Katma Değer Vergisi  234
3.7.3.1.1. Katma Değer Vergisi’nin Konusu  234
3.7.3.1.2. Katma Değer Vergisi’nin Mükellefi ve Vergi Sorumlusu  238
3.7.3.1.3. Katma Değer Vergisi’nde Vergiyi Doğuran Olay  239
3.7.3.1.4. Katma Değer Vergisi’nde Teslim  240
3.7.3.1.5. Finansal İşlemlerde Katma Değer Vergisi Kanunu Uyarınca Kaçınma  241
3.7.3.1.6. KDVK Uyarınca Peçeleme İşlemleri  250
3.7.3.2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)  250
3.7.3.2.1. Finansal İşlemlerin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uyarınca Kaçınma  256
3.7.3.3. Damga Vergisi  260
3.7.3.3.1. Damga Vergisi’nin Konusu  261
3.7.3.3.2. Damga Vergisi’nin Mükellefi  264
3.7.3.3.3. Damga Vergisi’nin Matrahı ve Vergiyi Doğuran Olay  264
3.7.3.3.4. Finansal İşlemlerin Damga Vergisi Kanunu Uyarınca Kaçınma Kapsamında Değerlendirilmesi  265
3.7.4. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu  266
3.7.4.1. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu  267
3.7.4.2. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi  269
3.7.4.3. Veraset ve İntikal Vergisinin Matrahı, Oranı ve Ödenmesi  271
3.7.4.4. Veraset ve İntikal Vergisinde Bazı Kaçınma İşlemleri  272
Bölüm IV
GENEL DEĞERLENDİRME VE SAPTANAN BULGULAR
4.1. GENEL OLARAK  275
4.2. FİNANSAL İŞLEMLERDE GENEL OLARAK KAÇINMA MEVZUU  277
4.3. PEÇELEME İŞLEMLERİ İLE MUHASEBE HİLELERİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YASALLIĞI İLE ALAKALI İLGİLİ ve FARKLI GÖRÜŞLER  284
4.4. GENEL DEĞERLENDİRME  294
Sonuç  299
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  325