Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (15)      Haziran (85)      Mayıs (54)      Nisan (96)

Milletlerarası Ticarette Teslim Şekilleri: Incoterms 2010 Kuralları

Milletlerarası Ticarette Teslim Şekilleri: Incoterms 2010 KurallarıSayfa Sayısı
:  
148
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789750255823

96,00 TL

"Milletlerarası Ticarette Teslim Şekilleri: Incoterms 2010 Kuralları" isimli bu eser, milletlerarası ticarette tacirlerce akdedilen mal alım satım sözleşmelerinin ifasında Incoterms kurallarının yer ve önemini konu edinmektedir.

Eserde, satıcı ve alıcının sözleşmenin ifasına yönelik yükümlülüklerinin açık bir biçimde belirtilmesi bakımından, sözleşmede atıfta bulunulan teslim şeklinin önemi, Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde kaleme alınmıştır.

Incoterms 2010 kurallarında yer alan teslim şekillerinden birine atıf yapılması ile sözleşmenin ifası esnasında tarafların karşılaşması muhtemel sorunlar da önemli ölçüde ortadan kaldırılmış olacaktır. Örneğin, malın satıcı tarafından alıcıya teslimi, ziya ve hasar riskinin intikali, gümrük ve sigorta işlemleri ile söz konusu işlemlere yönelik masrafların kimin tarafından üstlenileceği gibi birçok sorun, sözleşmede atıfta bulunulan teslim şekli çerçevesinde çözüme kavuşturulur. Bu durum da gerek satıcı gerekse alıcı bakımından sözleşmenin ifasına yönelik muhtemel uyuşmazlık ve zorlukların önlenebilmesi adına kolaylık sağlamaktadır.

Konu Başlıkları
    ICC
    Teslim Şekilleri
    Satım Sözleşmesi
    Satıcı ve Alıcının Yükümlülükleri

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
GİRİŞ  11
Birinci Bölüm
MİLLETLERARASI TİCARET VE
TESLİM ŞEKİLLERİ
1.1. GENEL OLARAK MİLLETLERARASI TİCARET  13
1.2. INCOTERMS KURALLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  15
1.3. INCOTERMS ALANINDA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAPILAN FAALİYETLER  18
1.3.1. Milletlerarası Hukuk Derneğinin Çalışmaları (ILA)  18
1.3.2. Milletlerarası Ticaret Odasının Çalışmaları (ICC)  20
1.4. INCOTERMS KURALLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  21
1.5. INCOTERMS KURALLARININ AMACI  23
1.6. INCOTERMS KURALLARININ DÜZENLEME ALANINA GİREN KONULAR  26
1.6.1. Malların Teslimi  26
1.6.2. Hasarın Geçişi  27
1.6.3. Masrafların Paylaşımı  28
1.6.4. Belgelere İlişkin Sorumluluklar  28
1.7. INCOTERMS KURALLARININ KAPSAM DIŞI BIRAKTIĞI KONULAR  29
1.7.1. Sözleşmenin Şekli ve Sözleşmenin İfasına Yönelik Diğer Konular  29
1.7.2. Ödeme ve Ödeme Yöntemleri  30
1.7.3. Mülkiyetin Geçişi  31
1.7.4. Taşıma İşlemleri  31
1.7.5. Sigorta  32
1.7.6. Tahkim  32
1.7.7. Incoterms Kurallarının Değişkenleri  34
İkinci Bölüm
INCOTERMS 2010 KURALLARI
2.1. GENEL OLARAK INCOTERMS 2010 KURALLARI  35
2.2. INCOTERMS 2010 KURALLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ  36
2.3. INCOTERMS 2010 KURALLARINA GÖRE TESLİM ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  40
2.3.1. Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan Kurallar  41
2.3.1.1. ExW (Ex Works/Ex Warehouse)– İş Yerinde Teslim  41
2.3.1.1.1. Ex Works Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  45
2.3.1.1.2. Ex Works Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  51
2.3.1.2. FCA (Free Carrier)– İhracatçının Ülkesinde Ana Taşıma Ücreti Ödenmemiş Şekilde Taşıyıcıya Teslim  54
2.3.1.2.1. FCA Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  57
2.3.1.2.2. FCA Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  62
2.3.1.3. CPT (Carriage Paid To)– İhracatçının Ülkesinde Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Taşıma Aracı Üzerinde Teslim  65
2.3.1.3.1. CPT Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  68
2.3.1.3.2. CPT Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  73
2.3.1.4. CIP (Carriage and Insurance Paid) – İhracatçının Ülkesinde Masraflar, Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Nakil Aracı Üzerinde Teslim  76
2.3.1.4.1. CIP Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  78
2.3.1.4.2. CIP Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  82
2.3.1.5. DAT (Delivered At Terminal) – İthalatçının Ülkesinde Terminalde Teslim  84
2.3.1.5.1. DAT Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  86
2.3.1.5.2. DAT Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  89
2.3.1.6. DAP (Delivered At Place)– İthalatçının Ülkesinde Belirlenen Yerde Teslim  91
2.3.1.6.1. DAP Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  92
2.3.1.6.2. DAP Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  95
2.3.1.7. DDP (Delivered Duty Paid)– Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak İthalatçının Ülkesinde Belirlenen Yerde Teslim  98
2.3.1.7.1. DDP Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  100
2.3.1.7.2. DDP Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  103
2.3.2. Deniz ve İçsu Taşımacılığına Özgü Kurallar  105
2.3.2.1. FAS (Free Alongside Ship)– İhracatçının Ülkesinde Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim  105
2.3.2.1.1. FAS Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  106
2.3.2.1.2. FAS Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  109
2.3.2.2. FOB (Free On Board)– İhracatçının Ülkesinde Gemi Küpeştesinde Teslim  112
2.3.2.2.1. FOB Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  113
2.3.2.2.2. FOB Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  116
2.3.2.3. CFR (Cost and Freight)– İhracatçının Ülkesinde Masraflar ve Navlun Ödenmiş Şekilde Gemi Küpeştesinde Teslim  118
2.3.2.3.1. CFR Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  119
2.3.2.3.2. CFR Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  122
2.3.2.4. CIF (Cost Insurance and Freight)– İhracatçının Ülkesinde Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Şekilde Geminin Küpeştesinde Teslim  123
2.3.2.4.1. CIF Teslim Şeklinde Satıcının Yükümlülükleri  127
2.3.2.4.2. CIF Teslim Şeklinde Alıcının Yükümlülükleri  130
Sonuç  133
Kaynakça  135
Kavramlar Dizini  145