Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Milletlerarası Tahkimde YETKİ SORUNLARI

Milletlerarası Tahkimde YETKİ SORUNLARISayfa Sayısı
:  
410
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
9789754647426

110,00 TLÖNSÖZ


Bu çalışmada, milletlerarası tahkimde mevcut olan bazı yetki sorunları­nın, tahkim yargılamasmdaki kararların ışığında incelenmesi amaçlanmakta­dır. Çalışmanın başlığı "Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları" olarak se­çilmiştir. Çalışmanın içeriği incelendiğinde belki de "Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Yetki Sorunları" başlığının kullanılmasının daha uygun olacağı akla gelebilir. İki nedenle birinci başlık tercih edilmiştir. Birincisi, çalışma­nın içerisinde ortaya konan yetkiye ilişkin bazı durumların hem milletlerarası ticari tahkime hem de milletlerarası yatırım tahkimde ortak olmasıdır. İki tahkim için de ortak kullanılabilecek başlık tercih edilmiştir. Diğer neden ise, bu çalışma doçentlik takdim tezi olarak hazırlanmıştır. Tez jürisi ve di­ğer meslektaşlarım tarafından yapılacak eleştiriler dikkate alınarak gelişti­rilmesi ve genişletilmesi hedeflenmiştir. Bu genişletme ve geliştirme çalış­masında ticari tahkime ilişkin burada ortaya konmayan yetki sorunlarını da içermesi ihtimali göz önüne alınmıştır. Böylelikle kitabın başlığım değiştir­meden çalışma güncellenebilecek ve geliştirilebilecektir.


Çalışmanın konusunun seçiminde, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan tahkim davaları etkili olmuştur. Özellikle 2006 yılında ICSID Tahkim Mer-kezi'nde açılan Libananco v. Türkiye Cumhuriyeti davasında, ICSID Tahkim Merkezi'nin uyuşmazlığı çözmeye yetkisinin olup olmadığı sorusu beni dü­şünmeye ve araştırmaya itmiştir. Bu çalışmanın temelleri o dönemde atılmış­tır.


Daha sonradan Türk literatürünü tarandığında, milletlerarası tahkimde yetkiye ilişkin yeterince çalışmanın yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle konu özgün olarak değerlendirebilir diye düşünülmüştür.


Bu çalışmanın meydana gelmesinde çok sayıda kişinin doğrudan veya dolaylı katkısı bulunmaktadır. Özellikle kitabın bölümlerini kendi yoğun ça­lışma programlan arasında okuyarak değerlendiren ve yorumlarıyla bana yön gösteren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi dostlanm Yrd. Doç. Dr. İnci Ataman Figanmeşe'ye, Yrd. Doç. Dr. Faruk Kerem Gi­ray'a ve Yrd. Doç. Dr. Emre Esen'e çok teşekkür ederim.


Kitabın tashihinde ve kitapta bulunan tablolann oluşturulmasında bana destek veren genç meslektaşlanm Talip Gölge, Yasin Büyük ve Mustafa Gökhan Ertin'e ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu çalışmada katkısı olan ve isimlerini burada bahsetmediğim herkese içtenlikle teşekkür ederim.


Sağladıklan özgür ve rahat çalışma ortamı nedeniyle anabilim dalı baş­kanım Prof. Dr. Sibel Özel'e özellikle teşekkür etmek isterim. Çalışma ortammda gösterdiği güler yüzden dolayı kürsü arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim'e de teşekkür ederim. Kürsü işlerinde bize büyük destek sağ­layan ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğum Araş. Gör. Zeynep Özgenç'e, Araş. Gör. Vedat Kıhç'a ve Araş. Gör. Yasemin Pektoylan'a da bu vesileyle teşekkür etmeyi borç bilirim.


Sevgili eşim Riger'e sabrından ve anlayışından dolayı çok teşekkür edi­yorum. Yaptığı fedakârlıklar sayesinde "çocuk da yaparım kariyer de" diye­bilme fırsatını bana sunduğu ve beni her daim tamamladığı için, fedakârlığı ve destekleri karşısında yetersiz kalacağını bilsem de, en içten teşekkürlerimi sunarım. Kendilerine yetirince zaman ayıramama rağmen beni hâlâ seven, bana mutluluk kaynağı olan, çalışmalarımı "çocukça" sabote eden kızım Fulya Nigar'a ve oğlum Emirhan Erdem'e buradan sevgilerimi iletiyorum. Bu arada, hayatımızın yeni çiçeği olacak Aslı Gönül'ü de unutmadan sevgi­lerimi gönderiyorum. Tabii insan annesini de unutmaması gerekiyor. Bura­dan sevgili anneme ve diğer aile üyelerime muhabbetlerimi yolluyorum.


Mustafa ERKAN


Haydarpaşa, 2013