Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Milletlerarası Aile Hukuku

Milletlerarası Aile Hukuku

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
606
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
9786054002535

450,00 TLÖNSÖZ Bu kitap milletlerarası aile hukuku problemlerinin çözümüne katkı yapmak için yazıldı. Aile hukuku uyuşmazlıkları, tarafları itibariyle insanların yaşamları üzerinde önemli sonuçlar doğuran hukuki uyuşmazlık türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlilik, boşanma, velayet gibi konularda çıkan uyuşmazlıklar, tarafların yaşamını doğrudan ve derinden etkilemektedir. Aile hukuku uyuşmazlıklarının milletlerarası nitelikli olması, bu tür uyuşmazlıkları daha da ilginç hale getirmektedir. Farklı kültürden, farklı milliyetten kişilerin evlilikleri ve bu evlilikten doğan çocukların durumu, birçok açıdan özellik taşımaktadır. Dolayısıyla yabancı unsurlu aile hukuku sorunları, kendine özgü özellikler içermektedir. Bu tür uyuşmazlıklarda, Türk mahkemelerinin yetkili olup olmadığı, hangi devlet hukukunun uygulanacağı, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalar, yabancı ülke mahkemelerinden verilen kararların Türkiye’de doğuracağı sonuçlar gibi birçok farklı sorunun dikkate alınması gerekmektedir. İşte bu kitap, milletlerarası aile hukuku alanındaki bu sorunlar ve çözümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında, milletlerarası aile hukukunun uygulamada karşılaşılan sorunlarına ağırlık verilmiş ve söz konusu sorunlar, Türk hukukundaki uygulamayı yansıtan mahkeme kararları dikkate alınarak incelenmiştir. Ayrıca, bu konuda yazılmış değerli çalışmaların listesi, bundan sonraki araştırmacılara kolaylık sağlaması açısından kitabın sonuna eklenmiştir. Teori ve uygulamanın birbirine yaptığı katkıyı, İbn-i Haldun’un “bilgi bir hazinedir; uygulama da onun anahtarıdır” sözü çok güzel ifade etmektedir. Nihayet, bu kitabı Yard. Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla ile yazmaktan duyduğum sevinci de ifade etmek isterim. Dr. Demir Gökyayla’yı önce öğrenci, sonra kürsümüzde asistanımız olarak tanıdıktan ve başarılarına şahit olduktan sonra, bir meslektaşım olarak Dr. Demir Gökyayla ile birlikte kitap yazmanın sevincini yaşıyorum. Bir başka ortak sevincimiz, Dr. Demir Gökyayla’nın kürsüsünde yetişmekte olan Araştırma Görevlisi Candan Yasan’ın kitabın yayına hazırlanmasındaki içten gayretleridir. Ayrıca, bu kitabın basılarak okuyucuya ulaşmasını sağlayan Vedat Kitap-evine teşekkürlerimizi sunarız. Prof. Dr. Ziya Akıncı İÇİNDEKİLER Önsöz....................... III İçindekiler................................................................................................. V Kısaltmalar................................................................................................ XVII BÖLÜM I MİLLETLERARASI AİLE HUKUKUNDA EVLİLİK I. Milletlerarası Özel Hukukun Genel Esasları 1 A. Genel Olarak 1 B. Vasıflandırma 1 C. Atıf.............................. 3 Ç. Önmesele 4 D. Vatandaşlık Esasına Göre Yetkili Hukukun Tespiti 5 E. Kamu Düzeni ve Doğrudan Uygulanan Kurallar 7 II. Nişanlama 11 A. Nişanlanma Ehliyeti ve Şartlarına Uygulanacak Hukuk 11 B. Nişanlanmanın Şekli 12 C. Nişanlanmanın Hüküm ve Sonuçlarına Uygulanacak Hukuk 13 Ç. Nişanlanmadan Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 14 III. Evlilik............ 15 A. Evlenme Ehliyeti ve Engellerine Uygulanacak Hukuk 16 1. Evlenmenin Maddi Şartlarına Uygulanacak Hukuk 16 2. Evlenme İradesinde Sakatlıklar 18 3. Tek Taraflı-İki Taraflı Evlenme Engelleri Ayrımı 18 4. Evlenme Ehliyet Belgesi 19 5. Sabit Bağlama Kuralı 20 B. Evliliğin Şekli 20 1. Genel Kural 20 2. Diplomatik (Konsüler) Evlenmeler 21 3. Evliliğin Nüfus Kütüğüne Tescili 23 C. Evliliğin Genel Hükümleri 24 1. Evliliğin Genel Hükümlerine İlişkin Vasıflandırma Problemleri 25 2. Evliliğin Genel Hükümlerine Uygulanacak Hukuk 26 3. Evlilik Birliğinin Korunması 27 4. Evlilik Birliğinin Korunmasında Yetkili Mahkeme 28 IV. Boşanma ve Ayrılık 28 A. Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk 29 B. Yetkili Hukukun Kapsamı 29 1. Nafaka 31 2. Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri 32 3. Velayet 32 C. Değişken Bağlama Kuralı 32 Ç. Boşanma Davalarında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Derdestlik 33 D. Boşanma Davalarında İzlenecek Usul 39 E. Boşanma Davasında Tedbir Taleplerinin Tabi Olduğu Hukuk 41 F. Yabancı Mahkemelerden Alınan Boşanma Kararlarının Türkiye’de Hüküm ve Sonuç Doğurması 41 1. Boşanma Kararlarının Tanınması 43 2. Yabancı Mahkemelerden Verilen Boşanma Kararlarının Tanınmasının Koşulları 47 a. Boşanma Kararlarının Tanınmasının Genel Koşulları 47 b. Boşanma Kararlarının Tanınmasının Özel Koşulları 49 aa. Yetki 49 bb. Kamu Düzenine Aykırılık 51 cc. Hukuki Dinlenilme Hakkınınİhlali 52 çç. Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Türk Kanunlar İhtilafı Kuralları Uyarınca Yetkili Hukukun Uygulanmamış Olması 55 c. Boşanma Kararlarının Tanımasına İlişkin Davalarda Usul 56 aa. Dava Açılması 56 bb. Görülmekte Olan Bir Davada Boşanma Kararının Tanınması 57 cc. Boşanma Kararlarının Tanınmasını İsteyebilecek Olanlar 60 çç. Yabancı Boşanma İlamının Tanınması Hâlinde Yabancı Boşanma İlamının Türkiye’de Hüküm İfade Ettiği An 62 dd. Yabancı Boşanma Kararının Tanınması Talebi 65 3. Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme 67 V. Mal Rejimleri 71 A. Vasıflandırma 72 B. Mal Rejimine Uygulanacak Hukuk 72 1. Eşlerin Hukuk Seçimi Yapmaları 73 a. Seçilebilecek Hukuklar 73 b. Hukuk Seçiminin Yapılma Zamanı 74 c. Hukuk Seçiminin Şekli 74 2. Eşlerin Hukuk Seçimi Yapmamaları Hâlinde Yetkili Hukuk 75 3. Evlenmeden Sonra Yeni Bir Müşterek Hukuka Sahip Olunması 75 4. Evlilik Mallarının Tasfiyesi 76 5. Atıf 76 6. Sabit Bağlama Kuralı 77 C. Mal Rejimine İlişkin Davalarda Görevli - Yetkili Mahkeme 77 BÖLÜM II MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA NAFAKA I. Genel Olarak 79 II. Türkiye’nin Taraf Olduğu Nafakaya İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler 80 A. Genel Olarak 80 B. 1956 tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 81 1. Sözleşme’nin Amacı ve Uygulama Alanı 81 2. Sözleşme Uyarınca Nafakaya Uygulanacak Yetkili Hukuk 82 3. Nafaka Statüsünün Kapsamı 84 4. Kamu Düzeni ve Nafaka Miktarının Tespiti 84 C. 1973 Tarihli Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 84 1. Genel Olarak 84 2. Sözleşme’nin Uygulama Alanı 85 3. Sözleşme Uyarınca Nafakaya Uygulanacak Yetkili Hukuk 86 4. Nafaka Statüsünün Kapsamı 88 5. Kamu Düzeni ve Nafaka Miktarının Tespiti 88 Ç. 1958 tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi 88 1. Sözleşme’nin Uygulama Alanı 88 2. Sözleşme Uyarınca Tenfiz Şartları 90 a. Kararın Sözleşme Uyarınca Yetkili Bir Merci Tarafından Verilmiş Olması 90 b. Davanın Davalıya Tebliğ Edilmesi 90 c. Kararın Kesin Hüküm Teşkil Etmesi 91 ç. Tenfiz Devletinde Mevcut Bir Kararla Çelişmeme ve Derdestlik 92 d. Kamu Düzenine Aykırı Olmama 92 3. Tenfiz Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 92 4. Tenfiz Usulü 93 5. Diğer Hükümler 93 D. 1973 Tarihli Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi 94 1. Genel Olarak 94 2. Sözleşme’nin Uygulama Alanı 95 3. Sözleşme Uyarınca Tenfizin Şartları 97 a. Kararın Sözleşme Uyarınca Yetkili Bir Merci Tarafından Verilmiş Olması 97 b. Kararın Kesin Hüküm Teşkil Etmesi 98 4. Tenfiz Engelleri 99 a. Kamu Düzenine Aykırılık 99 b. Usul İşlemlerinin Hileli Olması 99 c. Derdestlik 99 ç. Kesin Hükümle Çelişme 100 5. Kararların Tanınması ve Tenfizi Usulü 100 6. Adli Yardım ve Teminattan Muafiyet 100 7. Sözleşme Uyarınca Tenfiz Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 101 8. Kamu Kuruluşlarının Rücu Alacakları 101 9. Nafaka Alacaklarına İlişkin Sulhler 103 10. Çeşitli Hükümler 103 E. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile İlgili 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 106 1. Genel Olarak 106 2. Gönderici Makam ve Aracı Kurumlar ve Görevleri 107 a. Gönderici Makam Sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarının Görevleri 108 b. Aracı Kurum Sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarının Görevleri 109 3. Sözleşme Uyarınca Nafaka Alacağının Tahsili Taleplerine Eklenmesi Gereken Bilgi ve Belgeler 110 4. 64/1 Sayılı Genel Uyarınca Nafaka Alacağının Tahsili Amacıyla Düzenlenmesi Gereken Belgeler 111 a. Gönderici Makam Olarak Düzenlenecek Belgeler 112 aa. Talep Formu 113 bb. Mahkemeİlâmı veya Ara Kararı Örneği ve Çevirisi 113 cc. Adli Müzâheret Belgesi ve Çevirisi 114 çç. Vekâletname ve Tercümesi 115 dd. Çok Dilli Nüfus Kayıt Örneği 115 ee. Tebligat Belgelerinin Örnekleri 116 ff. Nafaka Alacaklıları ve Borçlusunun Birer Fotoğrafı 116 gg. Birikmiş Nafaka Alacağına Dair Liste 116 5. 64/1 Sayılı Genelge’nin Uygulamaya Etkisi 116 6. Adalet Bakanlığı Uygulaması Çerçevesinde Eski Tarihli Nafaka İlâmları 119 7. Sözleşme Uyarınca Yetkili Hukuk 120 BÖLÜM III MİLLETLERARASI AİLE HUKUKUNDA ÇOCUK I. Soybağı 121 A. Genel Olarak 121 B. Soybağının Kurulmasına Uygulanacak Hukuk 121 C. Soybağının İptali 124 Ç. Soybağının Hükümlerine Uygulanacak Hukuk 124 D. Soybağına İlişkin Davalarda Milletlerarası Yetki 129 E. Soybağına İlişkin Davalarda Yargılama Usulü 129 F. Soybağına İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler 132 1. Evlenme İle Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme 132 2. Meşru Olmayan Çocukların Ana Bakımından Nesibinin Tesisine Ait Sözleşme 134 3. Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi Hakkında Sözleşme 134 4. Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınması Dair Sözleşme 136 II. Evlat Edinme 136 A. Genel Olarak 136 B. Evlat Edinme Ehliyetine ve Şartlarına Uygulanacak Hukuk 137 C. Eşlerin Birlikte Evlat Edinmeleri 138 Ç. Evlat Edinmenin Şekli 139 D. Evlat Edinmenin Hüküm ve Sonuçları 141 E. Yabancı Ülkede Gerçekleşen Evlat Edinmelerin Türkiye’de Hüküm ve Sonuç Doğurması 141 F. Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair La Haye Sözleşmesi 144 III. Velayet 146 A. Genel Olarak 146 B. Velayete Uygulanacak Hukuk 147 1. Velayet İlişkisine Uygulanacak Hukuk 147 2. Boşanma Hâlinde Velayetin Düzenlenmesine İlişkin Hukuk 149 3. Velayete Uygulanacak Hukuka Türk Kamu Düzeninin Müdahalesi 156 C. Velayete İlişkin Davalarda Milletlerarası Yetki 157 Ç. Velayete İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi 159 1. Genel Olarak 159 2. Velayete İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Özellik Gösteren Durumlar 163 a. Aynı Konuda Aynı Taraflar Arasında Tenfizi İstenen Yabancı Mahkeme Kararıyla Çelişen Bir Türk Mahkeme Kararı Olması ve Derdestlik Problemi 163 b. Yabancı Velayet Kararının Türk Kamu Düzenine Aykırı Olması 164 c. Verildiği Tarihin Üzerinden Çok Uzun Zaman Geçtikten Sonra Tenfizi Talep Edilen Yabancı Velayet Kararları 166 IV. Türkiye’nin Taraf Olduğu Çocuk Hukukuna İlişkin Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri 167 A. Genel Olarak 167 B. 1961 Tarihli Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna İlişkin Sözleşme 168 a. Sözleşme’nin Uygulama Alanı 168 b. Sözleşme’nin Konusu 169 c. Sözleşme Uyarınca Mahkemelerin Yetkisi 170 aa. Küçüğün Mutad Mesken Mahkemesinin Yetkisi 170 bb. Küçüğün Vatandaşı Olduğu Devlet Mahkemelerinin Yetkisi 170 cc. Küçüğün ya da Mallarının Bulunduğu Yer Makamlarının Yetkisi 173 çç. Evlilik Birliği Hakkında Karar Verecek Makamların Yetkisi 174 ç. Küçüğün Mutad Meskeninin Değişmesi 174 d. Bir Devlet Makamı Tarafından Alınmış Tedbirlerin Diğer Devlet Makamları Tarafından Uygulanması 176 e. Âkit Devlet Makamları Arasındaki İşbirliği ve Bilgi Verme Yükümlülüğü 176 f. Sözleşme Uyarınca Uygulanacak Hukuk 177 g. Sözleşme Kapsamında Verilen Tedbir Kararlarının Diğer Devletlerde Tenfizi 178 C. Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi 180 a. Sözleşme’nin Uygulama Alanı 180 b. Merkezi Makam 182 c. Velayete İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi 185 aa. Genel Olarak 185 bb. Haksız Götürme Hâlinde Çocuğun İadesi 185 aaa. Sözleşme’nin 8. Maddesi Uyarınca Çocuğun İadesi Usulü 185 bbb. Haksız Götürme Hâlinde Tanıma ve Tenfiz Talebinin Reddi Sebepleri 188 cc. Sözleşme’nin 10. Maddesi Uyarınca Velayete İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi 189 çç. Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Kararlar 190 dd. Velayete İlişkin Kararların Tanıması ve Tenfizi Davasında İzlenecek Usul 191 ç. Sözleşme Uyarınca Taraf Devletlerin Çekince Hakları 192 BÖLÜM IV ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUK VEÇHELERİNE DAİR LA HAYE SÖZLEŞMESİ I. Sözleşme’nin Amacı 193 A. Genel Olarak 193 B. Sözleşme’nin Amacı, Velayet Hakkının Düzenlenmesi Değil, Kaçırılan Çocuğun İadesini Sağlamaktır 195 C. Sözleşme’nin İsmi ve “Çocuk Kaçırma” 199 Ç. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Doğurduğu Sorunlar 199 D. Sözleşme’ye Duyulan İhtiyaç 202 II. Sözleşme’nin Uygulama Koşulları 203 A. İadeyi Talep Eden Devlet ve Çocuğun Bulunduğu Devletin Sözleşme’ye Taraf Olması 204 1. Taraf Devlet Kavramı 204 2. Sözleşme’nin Yürürlükte Olması 205 3. Sözleşme’ye Taraf Devletler 206 B. Çocuğun Onaltı Yaşından Küçük Olması 207 III. Sözleşme Uyarınca İade Koşulları 209 A. Bir Yıl İçerisinde Başvuruda Bulunma 209 1. Bir Yıllık Sürenin Niteliği ve Sonuçları 209 2. Bir Yıllık Sürenin Başlangıcı 211 3. Çocuğun Yeni Çevresine Uyum Sağlaması 212 B. Yer Değiştirme veya Alıkoymanın Haksız Olması 214 1. Çocuğun Mutad Meskeninden Başka Bir Ülkeye Götürülmesi veya Alıkonması 215 a. Mutad Mesken Kavramı 215 b. Mutad Meskeninin Belirlenmesi 215 2. Haksız Yer Değiştirme ve Alıkoyma Kavramları 219 a. Haksız Yer Değiştirme 219 b. Alıkoyma 221 3. Koruma Hakkı 226 a. Kanundan Doğan Koruma Hakkı 228 aa. Genel Olarak 228 bb. Koruma Hakkına Uygulanacak Hukuk 231 cc. Atıf Sorunu 234 çç. Türk Hukukunda Kanundan Doğan Koruma Hakkı 235 b. Bir Mahkeme Kararı veya İdari Karara Dayanan Koruma Hakkı 237 c. Taraflar Arasındaki Bir Anlaşmaya Dayanan Koruma Hakkı 240 ç. Koruma Hakkına Müştereken veya Tek Başına Sahip Olunması 242 d. Koruma Hakkına Sahip Kurumlar 244 4. Kişisel İlişki Kurma Hakkı 244 IV. Sözleşme’nin İşleyişi 246 A. İade Başvurusu 247 B. Merkezî Makam Kavramı 248 C. İade Talebinde Bulunabilecek Kişiler 252 Ç. Başvuru İçin Gereken Belgeler 253 D. Gönderici ve Aracı Makam Olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları 256 E. Yurtdışına Haksız Götürülen ve Alıkonulan Çocuklar İçin İade Talebinin Yapılması 257 F. Türkiye’ye Haksız Olarak Getirilen ve Alıkonulan Çocuklar İçin İade Talebinin Yapılması 258 G. İade Davası Açılması 260 1. Genel Olarak 260 2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 262 3. En Kısa Zamanda Gereğinin Yapılması 263 4. Geçici Tedbirler 266 5. Masraflar, Tercüme, Tasdik, Adli Yardım (m. 22-24) 268 6. İade Kararı 269 7. İade Kararının İcrası 271 8. Yabancı Mahkeme Kararlarının İade Davasına Etkisi 273 H. Türkiye’de Davası Açılması 277 I. Çocuğun Bulunduğu Ülke Mahkemelerinde Velayet Kararı Verilmiş Olması 279 V. İade Talebinin Reddedilebileceği Durumlar 280 A. Hâkimin Red Sebeplerini Takdir Hakkı 280 B. İadeye Engel Olan Durumlar 281 1. Koruma Hakkının Etkili Şekilde Kullanılmıyor Olması 281 2. Yer Değiştirmeye Önceden veya Sonradan Razı Olmak 283 3. Fiziksel-Psikolojik Zarar veya Müsamaha Edilemeyecek Durum Riski 286 a. Ciddi Tehlike 289 b. Fiziksel Tehlike 291 c. Psikolojik Tehlike 297 ç. Müsamaha Edilemeyecek Durum 305 4. İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklere Aykırılık 306 C. Çocuğun Dinlenmesi 307 VI. Çocuk Kaçırmanın Ceza Hukuku Açısından Sonuçları 310 EKLER......................................................................................................... 313 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 315 EK-I: EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ 335 EK-II: AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN 363 EK-III: EVLENME EHLİYET BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME 365 EK-IV: YABANCI MEMLEKETLERDE YAPILAN EVLENME MERASİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI HAKKINDAKİ SÖZLEŞME 371 EK-V: EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 376 EK-VI: ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA MÜKELLEFİYETİNE UYGULANACAK KANUNA DAİR LA HAYE SÖZLEŞMESİ 383 EK-VII: NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK KANUNA DAİR LA HAYE SÖZLEŞMESİ 387 EK-VIII: ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİNE İLİŞKİN LA HAYE SÖZLEŞMESİ 395 EK-IX: NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASINA VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 401 EK-X: NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSİLİ İLE İLGİLİ 1956 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ 413 EK-XI: NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİNE İLİŞKİN 64/1 SAYILI GENELGE 423 EK-XII: EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 473 EK-XIII: MEŞRU OLMAYAN ÇOCUKLARIN ANA BAKIMINDAN NESİBİNİN TESİSİNE AİT SÖZLEŞME 479 EK-XIV: EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 482 EK-XV: EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASI DAİR SÖZLEŞME 486 EK-XVI: KÜÇÜKLERİN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLARIN YETKİSİNE VE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME 494 EK-XVII: ÇOCUKLARIN VELAYETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ İLE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 501 EK-XVIII: ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÜLKELERARASI EVLAT EDİNME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR LA HAYE SÖZLEŞMESİ 515 EK-XIX: KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE ARACILIK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK 531 EK-XX: ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME 545 EK-XXI: ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÃ� YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN 559 EK-XXII: ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 65/1 SAYILI GENELGE 567 KAYNAKÇA................................................................................................. 599