Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk SigortasıSayfa Sayısı
:  
491
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-6809-33-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ İnsanın, "kendisinin önemi hakkında görüş ve düşüncelerinin gelişme yönündeki dinamiği", beraberinde, ondaki hak fikrinin de gelişmesini getirmektedir. Hak fikri, diğer bir deyişle, kendisinin haklarının neler olduğunun şuuruna varmak, sorumluluk anlayışını, sorumluluk hukukunu yaratan temel kaynaktır. Günümüzde, bir zamanlar, başkalarını sorumlu tutabilmenin mümkün olabileceğinin hayal bile edilemediği konularda çok yüksek meblâğlı taleplerle, bu yüksek meblâğlı taleplerin hükme bağlandığı mahkeme kararlarıyla karşılaşılmaktadır. İtiraf etmek gerekir ki, aslında normal karşılanması gereken bu durum, hâlâ şaşkınlıklara yol açabilmektedir. Memleketimizde, hukukî yardım işine yüklenen bir avukatın, kusurlu veya ihmalli bir davranış sonucu müvekkilini zarara sokması halinde ciddî bir şekilde sorumlu tutulduğu pek görülen, duyulan bir husus değildir. Bir doktorun, bir mimar veya mühendisin vs.... mesleklerini icra ederken aynı tip davranışlarla kişilere verdikleri zararlar dolayısıyla sorumlu tutulmaları da, aynı şekilde, bu güne kadar nadiren görülen bir keyfiyettir. Memnuniyetle müşahade edilmektedir ki, bu oluşum süratle gerilerde kalmaktadır. Artık, insanlar haklarını her alanda hiç çekinmeden aramaktadırlar. Dolayısıyla, meslekî riskler, yani tazminat ödemeyle sonuçlanacak riskler artmaktadır. İnsanlar haklarını arayınca, meslek sahipleri de, mal varlıklarının pasifindeki artış ihtimaline karşı tedbir aramağa başlamıştır. Bu tedbirlerin, en mükemmeli, şüphesiz, meslekî sorumluluk sigortasıdır. İşte genç ve istikbal vâadeden meslektaşım, Dr. Kemal Şenocak, bu konuyu seçmekle korkutucu bir cesaret göstermiş; ancak ortaya fevkalâde başarılı bir çalışma çıkmıştır. Dr. Kemal Şenocak′m daha değerli eserler vereceğine dair inancımla, kendisini, kutluyorum. Prof. Dr. Fırat ÖZTAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER . VII BİBLİYOGRAFYA XIII KISALTMALAR LV GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER § 1. SORUMLULUK SİGORTASININ AVRUPA′DA GÜNÜMÜZE KADAR OLAN GE LİŞİMİ 3 I. SORUMLULUK SİGORTASININ 19′UNCU YÜZYILA KADAR OLAN GELİŞİMİ. 3 1. SORUMLULUK SİGORTASININ 14′ÜNCÜ YÜZYILA KADAR OLAN GELİŞİMİ 3 2. SORUMLULUK SİGORTASININ 14′ÜNCÜ YÜZYILDAN 19′UNCU YÜZYILA KADAR OLAN GELİŞİMİ 6 A. DENİZCİLİK RİZİKOLARINA KARŞI SİGORTADA SORUMLULUK SİGORTASININ UNSURLARININ GELİŞİMİ 7 B. REASÜRANSDA(MÜKERRER SİGORTA) SORUMLULUK SİGOR TASININ UNSURLARININ GELİŞİMİ 10 II. SORUMLULUK SİGORTASININ 19′UNCU YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KA DAR OLANA GELİŞİMİ 12 §2. SORUMLULUK SİGORTASININ TÜRKİYE′DE GÜNÜMÜZE KADAR OLAN GELİŞİMİ 16 § 3. SORUMLULUK SİGORTASININ SİGORTA TASNİFİ İÇERİSİNDEKİ YERİ 17 I. SORUMLULUK SİGORTASI BİR ZARAR SİGORTASIDIR 17 II. SORUMLULUK SİGORTASI BİR MALVARLIĞI SİGORTASIDIR 43 III. SORUMLULUK SİGORTASI BİR PASİFİN SİGORTASIDIR 54 İKİNCİ BÖLÜM MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI AKTİ §1. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASININ AKTİNİN İNİKADI 73 § 2. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ AN (SİGORTA OLAYI) 78 I. SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ AN 78 1. SEBEP OLAYI TEORİSİ (Kausalereignistheorie) 79 A. TEORİ LEHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 80 B. TEORİ ALEYHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 83 2. ZARAR OLAYI TEORİSİ (Schadenereignistheorie) (SONUÇ OLAYI TEO RİSİ; Folgeereignistheorie) 87 VII §3. A. TEORİ LEHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 91 B. TEORİ ALEYHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 95 3. ZARARIN TESPİTİ TEORİSİ (Schadenfeststellungstheorie) 98 A. TEORİ LEHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 100 B. TEORİ ALEYHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 101 4. TAZMİNAT TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ TEORİSİ (Anspruchserhebungstheorie; claims Made-Prinzips) 101 A. TEORİ LEHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 103 B. TEORİ ALEYHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 106 5. ZARARIN MAHKEME ÖNÜNDE VEYA DIŞINDA YAPILAN İŞLEM LERLE KESİN OLARAK TESPİTİ TEORİSİ 110 A. TEORİ LEHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 110 B. TEORİ ALEYHİNE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 111 6. SİGORTALANAN RİZİKONUN GERÇEKLEŞME ANIYLA İLGİLİ OLA RAK SAVUNULAN DİĞER TEORİLER 111 A. MÜREKKEP SİGORTALANAN OLAY TEORİSİ 112 a) Teori Lehine İleri Sürülen Görüşler 112 b) Teori Aleyhine İleri Sürülen Görüşler 113 B. SÜREKLİLİK GÖSTEREN SİGORTALAN OLAY TEORİSİ (Gedehnte Versicherungsfall) 115 a) Teori Lehine İleri Sürülen Görüşler 115 b) Teori Aleyhine İleri Sürülen Görüşler 116 II. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTALANAN RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ AN 116 1. DOKTORUN MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI 117 A. ALMAN HUKUKUNDA 117 B. İSVİÇRE HUKUKUNDA 121 C. TÜRK HUKUKUNDA 122 2. MİMARIN MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI 133 A. ALMAN VE İSVİÇRE HUKUKUNDA 133 B. TÜRK HUKUKUNDA 138 3. AVUKATIN MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI 138 A. ALMAN HUKUKUNDA 139 B. İSVİÇRE HUKUKUNDA 140 C. TÜRK HUKUKUNDA 141 MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİ-RENİN SİGORTA HİMAYESİ TALEBİ, SİGORTACININ HİMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SINIRLARI.. 14-1 I. SİGORTA HİMAYESİ TALEBİ 141 1. SİGORTA HİMAYESİ TALEBİNİN MUACCELİYETİ .*. 147 A. ALMAN HUKUKUNDA 147 B. İSVİÇRE HUKUKUNDA 148 C. TÜRK HUKUKUNDA 149 VIII §4. 2. SİGORTA HİMAYESİ TALEBİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI 151 A. ALMAN HUKUKUNDA 151 B. İSVİÇRE HUKUKUNDA 152 C. TÜRK HUKUKUNDA 155 3. SİGORTA HİMAYESİ TALEBİNİN DEVRİ MESELESİ 156 A. SİGORTA ETTİRENİN HİMAYE TALEBİ DEVREDİLEMEZ 156 B. SİGORTA ETTİRENİN HİMAYE TALEBİNİN DEVREDİLEBİLDİĞİ HALLER 157 a) Sigorta Himayesi Talebinin Mağdura Devri Mümkündür 157 b) Sigorta Himayesi Talebinin Ödeme Talebine (Zahlungsanspruch) Dönüşmesinden Sonra Devri Mümkündür 159 II. SİGORTACININ HİMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SINIRLARI 161 1. SİGORTACININ HİMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 161 A. SORUMLULUK MESELESİNİN TETKİKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 161 B. SİGORTA ETTİRENİ MAĞDURUN HAKLI TAZMİNAT TALEPLE RİNDEN KURTARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 161 C. SİGORTA ETTİRENİ MAĞDURUN HAKSIZ TAZMİNAT TALEP LERİNDEN KURTARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 166 2. SİGORTACININ HİMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARI 172 A. MİKTAR YÖNÜNDEN SINIRLARI 172 a) Sigorta Bedeli 172 b) Seri Zarar Klozu 177 aa) Alman Hukukunda 178 bb) İsviçre Hukukunda 187 cc) Türk Hukukunda 188 c) Sigorta Ettirenin Zararın Bir Kısmına Katlanması (Selbstbeteiligung).. 190 B. KİŞİ YÖNÜNDEN SINIRLARI 201 SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE KÜLFETLERİ 205 I. SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 205 1. PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İFASI ■ 205 2. PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İFA EDİLMEMESİ VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR 210 A. Alman Hukukunda 210 B. İsviçre Hukukunda 213 C. Türk Hukukunda 215 II. SİGORTA ETTİRENİN KÜLFETLERİ 217 1. SİGORTA ETTİRENE RİZİKO GERÇEKLEŞMESİNDEN ÖNCEKİ DEV- 218 REDE YÜKLENEN KÜLFETLER A. SİGORTA AKTİNİN İNİ′KADI ANINDAKİ İHBAR KÜLFETİ 218 B. RİZİKOYU AĞIRLAŞTIRMAMA KÜLFETİ 226 2. SİGORTA ETTİRENE RİZİKONUN GERÇEKLEŞME-SİNDEN SONRAKİ DEVREDE YÜKLENEN KÜLFETLER 242 IX A. RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİNİ İHBAR KÜLFETİ 242 B. ZARARI ÖNLEME VE AZALTMA KÜLFETİ (KURTARMA KÜLFE Tİ) 252 C. SİGORTA ETTİRENİN MAĞDURUN TALEBİNİ KABUL ETMEME VE İFA ETMEME KÜLFETİ 258 D. BİLGİ VERME VE ZARAR OLAYININ AYDINLATILMASINDA SİGORTACIYA YARDIM ETME KÜLFETİ 268 E. SİGORTACININ TEMSİL YETKİSİNE MÂNİ OLMAMA KÜLFETİ.... 277 §5. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI MUKAVELESİNİN SONA ERMESİ 283 I. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI MUKAVELESİNİN FESHİ 283 1. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI MUKAVELESİNİN OLAĞAN FESHİ 284 2. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI MUKAVELESİNİN OLAĞA NÜSTÜ FESHİ 286 A. KANUNÎ OLAĞANÜSTÜ FESİH SEBEPLERİ 287 a) Türk Ticaret Kanunu′na Göre 287 aa) Sigorta Ettirenin Rizikoyu Ağırlaştırmama Külfetini İhlâl Etmiş Olması 287 bb) Tarafların Aczi Sebebiyle 287 b) Borçlar Kanunu′na Göre 287 B. AKDÎ(GENEL ŞARTLARA GÖRE) FESİH SEBEPLERİ 288 II- MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI MUKAVELESİNDEN DÖNME 292 IH. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI MUKAVELESİNİN KENDİLİĞİN DEN SONA ERMESİ 294 1. MÜTEAKİP PRİMİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜT 294 2. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNİN İMKÂNSIZLAŞMASI 294 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTA TEMİNATININ MUHTEVASI VE ŞUMÛLÜ § 1. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASININ MADDÎ MUHTETEVASI 297 I. SİGORTAYLA TEMİNAT ALTINA ALINAN MESLEKÎ SORUMLULUK 297 1. DOKTORUN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 298 A. DOKTORUN AKDÎ SORUMLULUĞU 298 a) Bir Aktin Varlığı 298 b) Akün İhlâli 303 aa) Teşhis Koyma Ve Uygun Tedavi Metodunu Seçip Uygulama Yü kümlülüğü 304 bb) Tıbbî Müdahaleye Başlanmadan Evvel Hastanın Rızasının Alınma sı Yükümlülüğü 307 cc) Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü 311 dd) Sadakat Ve Özen Yükümlülüğü 318 ee) Kayda Geçirme Yükümlülüğü 320 X ff) Sır Saklama Yükümlülüğü 322 c) KUSUR 325 d) ZARAR 327 e) İLLİYET BAĞI 328 B. DOKTORUN AKİT DIŞI(HAKSIZ FİİL) SORUMLULUĞU 329 aa) Hukuka Aykırılık 329 bb) Zarar, Kusur, İlliyet Bağı 329 C. DOKTORUN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDEN DOĞAN SORUMLULU ĞU 330 2. AVUKATIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 331 A. AVUKATIN AKDÎ SORUMLULUĞU 331 a) Aktin Varlığı 331 b) Aktin İhlâli 333 aa) Akit Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü 334 bb) İhtilâf Konusu Somut Olayı, Hukukî Bir Değerlendirmeyi Müm kün Kılacak Şekilde Aydınlatma Yükümlülüğü 336 cc) Somut Meseleyi Hukukî Yönden Değerlendirme Yükümlülüğü 340 dd) Dâva Rizikosuna İşaret Etme Yükümlülüğü 346 ee) Müvekkilin Menfaatlerini Koruma ve Savunmada En Güvenilir Yolun İzlenmesi Yükümlülüğü 319 ff) Müvekkilin Talimatına Uyma Yükümlülüğü 351 gg) Özen Gösterme Yükümlülüğü 354 hh) Sadakat Yükümlülüğü 356 c) Kusur 362 d) Zarar 362 e) Uygun İlliyet Bağı 364 B. AVUKATIN AKİT DIŞI(HAKSIZ FİİL) SORUMLULUĞU 365 3. MİMARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 366 A. MİMARIN AKDÎ SORUMLULUĞU 366 a) Mimarın Proje Düzenleme Mukavelesinden Doğan Sorumluluğu 368 aa) Proje Düzenleme Mukavelesinin Hukukî Mahiyeti 368 bb) Mimarın Dar Anlamda Proje Düzenleme Mukavelesinden Doğan Sorumluluğu 376 aaa) Proje Düzenlenmesine İlişkin Yükümlülükleri ve Bu Yü kümlülüklerin İhlâlinden. Doğan Sorumluluğu 376 aaaa) Sadakat ve Özen Gösterme Yükümlülüğü 376 bbbb) Proje Hizmetlerine Zamanında Başlama ve Yerine Ge tirme Yükümlülüğü 383 cccc) Proje Düzenleme Mukavelesinden Doğan Edimleri Bizzat Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptır ma Yükümlülüğü 383 bbb) Hatasız ve Noksansız Proje Teslim Etme Borcunun İhlâlinden Doğan Sorumluluğu 384 XI cc) Mimarın Geniş Anlamda Proje Düzenleme Mukavelesinden Doğan Sorumluluğu 394 b) Mimarın Meslekî Denetim Hizmetleri Mukavelesinden Doğan So rumluluğu 399 c) Mimarın Yapının Teknik Denetimi Ve Yönetimi Hizmetlerine İlişkin Mimarlık Mukavelesinden Doğan Sorumluluğu 401 d) Mimarın Tam Mimarlık Mukavelesinden Doğan Sorumluluğu 402 B. MİMARIN AKİT DIŞI(HAKSIZ FİİL) SORUMLULUĞU 403 II. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASIYLA TEMİNAT ALTINA ALINAN ZARARLAR 406 A. EŞYAYA İLİŞKİN ZARAR(EŞYA ZARARI) 407 B. ŞAHSA İLİŞKİN ZARAR(CİSMANÎ ZARAR) 421 C. YALIN(DAR ANLAMDA) MALVARLIĞI ZARARI (MÂLÎ ZARARLAR). 428 | 2. MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTA HİMAYESİ DIŞINDA BI RAKILAN RİSKLER(RİZİKO İSTİSNALARI) 439 I. DOKTOR, AVUKAT VE MİMARIN MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASI NA İLİŞKİN MÜŞTEREK RİZİKO İSTİSNALARI 440 1. SİGORTA ETTİRENİN KANUNÎ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMINI 440 AŞAN TALEPLER 2. BELİRLİ KİŞİLERİN İLERİ SÜRDÜĞÜ TAZMİNAT TALEPLERİ 443 3. KASTKLOZU 447 4. SPORTİF ETKİNLİK KLOZU 454 5. ZİLYETLİK İSTİSNASI 455 6. FAALİYET KLOZU 458 7. İMALÂT VE TESLİM KLOZU 460 8. GERÇEK ZARAR MİKTARINI AŞAN TAZMİNAT TALEBİ İSTİSNASI 462 9. BAZI ÖZEL SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN ZARAR İSTİSNASI 466 A) SİYASİ VE POLİTİK RİSKLER 466 B) SU ZARARLARI, ZELZELE, ÇIĞ, HEYELAN, YANARDAĞ PÜS KÜRTMESİ, İNFİLÂK, YANGIN, DUMAN, SİS, BUHAR, ÇÜRÜME VE TEDRİCİ SURETTE RUTUBET ALMADAN KAYNAKLANAN ZARARLAR İSTİSNASI 467 C) KİRLETİCİ MADDELER VEYA ÇEVRE KİRLİĞİ İLE İLGİLİ BULU NAN TAZMİNAT TALEPLERİ 469 III. DOKTOR, AVUKAT VE MİMARIN MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASINA ÖZGÜ RİZİKO İSTİSNALARI 470 1. DOKTORUN MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA 470 2. AVUKATIN MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA 473 3. MİMARIN MESLEKÎ SORUMLULUK SİGORTASINDA 475 A) SÜRENİN GEÇİRİLMESİ KLOZU 475 B) MALİYET VE MİKTARLA İLGİLİ TAHMİN, TAAHHÜT VE TEMİ NATLAR SEBEBİYLE İLERİ SÜRÜLEN TALEPLER İSTİSNA- SI(MİKTAR VE MASRAF KLOZU) 477 C) FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU UYARINCA İLERİ SÜRÜLEN TALEPLER 479 SONUÇ 483