Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Şubat (116)

Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi NEDİM MERİÇ

Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi NEDİM MERİÇ



Sayfa Sayısı
:  
331
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
9789754646047

400,00 TL











ÖNSÖZ "Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi" isimli bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü′nde 2010 tarihinde Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ, Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN ve Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES′den oluşan jüri önünde savunulan ve oybirliği ile başarılı bulunan tezin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu dikkate alınarak üzerinde değişiklik yapılan ve yeniden düzenlenen şeklidir. Öncelikle Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflas Kürsüsünde içten bir ′Hoş Geldin′ ′le karşılandığım günden beri doktora öğrencisi ve asistanı olma ayrıcalığım yaşayarak birlikte çalışma olanağı bulduğum Değerli Hocam Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ′e, tez danışmanlığımı yürüterek bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki desteği için gönülden teşekkür ederim. Bu süreç içerisinde kendisinden akademik bilginin dışında da çok şey öğrendim ve kendisine üzerimdeki emeği ve katkıları için minnettarım. Akademik yaşamımın sıkıntılı anlarında hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, bu çalışmaya yönelik eleştiri ve görüşleriyle aynı zamanda akademik bir bakış açısı kazanmama katkıda bulunan, her za¬man desteğini gördüğüm Değerli Hocam Prof. Dr. Oğuz ATALAY′a şükran duygularımı ifade etmek isterim. Değerli Hocam Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN′a gerek tez danışmanlığını üstlendiği bu çalışmanın ortaya çıkmasındaki çabaları gerekse de akademik gelişimimdeki emeği için teşekkürü borç bilirim. Başarı fedakârlık gerektirir. Değerli Hocam, bu noktada be¬nimle birlikte zaman ve emek fedakârlığında bulundu. Bu nedenle kendisine şükran duygularımı sunmak isterim. Çalışmanın yürütülmesinden sonuçlanması aşamasına kadar maddî-manevî desteğini her zaman gördüğüm Değerli Hocam Prof. Dr. Muhammet OZEKES′e şükranlarımı aynca ve özellikle sunmak isterim. ′Görevin öğretilmesinden çok sevdirilmesi gerekir.′ diyen A. Vinet′e Muhammet Hoca′yı tanımakla hak verdim. Gönülden emekleri ve akademik çalışmamdaki öneri ve görüşleri için sonsuz teşekkür ederim. Özenli ve düzgün bir çalışmanın başarıyla sonuçlanması için insanın yeterli nedenlerinin olması gerekir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hu¬kuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Anabilim Dalı′nm üyesi ol¬mak başlı başına yeterli bir nedendi benim için. Bu hissi bende uyandı¬ran dostluğu, yardımları ve içtenliği için Yrd. Doç. Dr. Mine AKKAN′a, kürsüde aynı zamanda doktora çalışması yaptığım arkadaşım Dr. Evrim ERİŞİR′e desteği için teşekkürler ederim. Bu çalışmanın tez aşaması hazırlanırken bütün içtenliğiyle her zaman maddî-manevî desteğini gördüğüm sevgili dostum, kardeşim Arş. Gör. Pmar ÇÎFTÇİ′ye aynca teşekkür ederim. Oda arkadaşının sadece tez stresine tahammül göstermekle kalmayıp, tezin okunmasından mizanpaj aşamasına kadar çok değerli katkıları oldu. Sevgili Pmar′a ne kadar teşekkür etsem azdır. Son olarak bu çalışmanın basımını üstlenen ve titiz bir çalışma ile bunu gerçekleştiren başta Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Kitabevi çalışanlarına teşekkür ederim. Diyarbakır, 29.03.2011 Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ İÇİNDEKİLER MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA TASARRUF İLKESİ BİRİNCİ BOLUM TASARRUF İLKESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER § 1. TASARRUF İLKESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 19 A. KAVRAM 19 B. İLKELERİN ORTAYA ÇIKIŞI 23 1. Dönemin Hukuk Anlayışı 23 2. Taraf Egemenliği Düşüncesi 24 a. Grolman ve Gönner′in Görüşleri 24 b. Lotz, Ortloff ve Canstein′in Görüşleri 29 § 2. MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNUN İŞLEV VE AMACI BAKIMINDAN TASARRUF İLKESİ 32 A. GENEL OLARAK 32 B. LİBERAL YAKLAŞIM 32 C. KLASİK LİBERAL YAKLAŞIMA TEPKİLER 34 D. MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU 37 E. TARAF ÖZGÜRLÜĞÜ 38 F. ANAYASA 45 1. Anayasal Garanti 45 2. Yargılama Hukukunun Anayasal Esasları ve Adalet İdesi 47 3. Diğer Anayasal Değerler 50 § 3. TASARRUF İLKESİ İLE TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 53 § 4. TASARRUF İLKESİ İLE KENDİLİĞİNDEN HAREKETE GEÇME İLKESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 55 İKİNCİ BÖLÜM DAVANIN AÇILMASINDA TASARRUF İLKESİ § 5, DAVANIN AÇILIŞINDA TASARRUF İLKESİNİN UYGULAMA ALANI 63 A. DAVA HAKKI 63 1. Hak Kavramı 63 2. Adalete Erişim 66 3. Hukukî Korunma Talebi 67 a. Genel Olarak 67 b. Hukukî Korunma İhtiyacı 68 c. Usûlî Talep 69 d. Usûlî Talebin Tarafı 72 B. DAVACI YOKSA HÂKİM YOKTUR KURALI 73 C. TALEP ÜZERİNE HAREKETE GEÇME KURALININ SONUCU: HÂKİMİN HÜKÜM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 78 1. Genel Olarak 78 2. Iura Novit Curia (Uygulanacak Hukuk Kuralının Tespiti) 78 3. Kanun Yolunda Hukuk Uygulaması 88 §6. DAVA KONUSU ÜZERİNDE TASARRUF İLKESİ 91 A. GENEL OLARAK 91 B. DAVA DİLEKÇESİ VASITASIYLA DAVA KONUSUNUN BELİRLENMESİ 92 C. TARAFLARIN DİLEKÇELERİ İLE BAĞLILIK K.URALI...98 1. Genel Olarak 98 2. Hayat Olayına Bağlılık 99 3. Hukukî Sebebe Bağlı Olmama 105 4. Dava Sebebine Bağlılık 108 5. Taraf Dilekçelerine Bağlı Yasaklar ′. 110 a. Talep Edilmeyene Karar Verememe 110 b. Talep Edilenden Fazlasına Karar Verememe 113 c. Talep Edilenden Farklı Bir Şeye Karar Verememe....! 15 d. Talep Edilenden Daha Azına Karar Verebilme 118 D. TARAF DİLEKÇELERİ ÃŽLE BAĞLILIK KURALININ İSTİSNALARI 121 E. DAVA DEĞİŞTİRME 123 1. Genel Olarak 123 2. Dava Konusunda Değişiklik 128 a. Genel Olarak 128 b. Hayat Olayı Değişikliği 129 c. Talep Sonucunun Değiştirilmesi 129 d. Talep Sonucunun Artırılması 131 e. Talep Sonucunun Azaltılması 135 f. Hayat Olayı İle Birlikte Talep Sonucu Değişikliği... 137 g. Davaların Artırılması ve Azaltılması 137 h. Değiştirilen Usûlî Talebin Anlamlandırılması 140 i. Dava Konusunun Tamamen Islahı 141 3. Dava Sebebinde Değişiklik 142 4. Taraf Değişikliği 143 5. Dava Konusunun Devri 153 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YARGILAMANIN YÜRÜTÜLMESİ VE SONLANDIRILMASINDA TASARRUF İLKESİ § 7. YARGILAMANIN TARAFLARCA TAKİP EDİLMEMESİ 169 A. GENEL OLARAK 169 B. İKİ TARAFIN YARGILAMAYA DEVAM ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLAMASI 174 C. İKİ TARAFIN DURUŞMAYA GELMEMESİ 176 D. TARAFLARDAN BİRİNİN DURUŞMAYA GELMEMESİ 182 E. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI 185 § 8. YARGILAMANIN TARAFLARCA SONA ERDİRİLMESİ 189 A. GENEL OLARAK 189 B. YARGISAL FAALİYET İDDİASININ GERİ ALINMASI..190 C. USULI TALEBE İLİŞKİN YARGILAMAYI SONA ERDİREN TARAF TASARRUFLARI 1. Genel Olarak 2. Sulh Sözleşmesi 3. Davanın Kabulü ve Davadan Feragat 2121 4. Davanın Konusuz Kalması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KANUN YOLUNDA TASARRUF İLKESt §9. KANUN YOLUNA BAŞVURULMASINDA TARAF TASARRUFU 2 A. KANUN YOLUNA BAŞVURU ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI 229 B. KANUN YOLUNA BAŞVURU İLE BAĞLILIK 232 1. Talep Edilmeye Bağlılık 232 2. Dava Dilekçesine Bağlılık 232 3. Kanun Yolu Talebine Bağlılık 233 4. Aleyhe Bozma ve Aleyhe Hüküm Verme Yasağı 238 5. Usûlî Müktesep Hak 241 6. Olağanüstü Kanun Yolunda Taleple Bağlılık 244 § 10.KANUN YOLUNUN YÜRÜTÜLMESİ VE SONA ERDİRİLMESİNDE TARAF TASARRUFU 247 A. GENEL OLARAK 247 B. KANUN YOLU FAALİYETİ İDDİASINA İLİŞKİN TASARRUF İLKESİ 247 C. USÛLÎ TALEBE İLİŞKİN TASARRUF İLKESİ 253 D. YARGISAL FAALİYET İDDİASINA İLİŞKİN TASARRUF İLKESİ 256 SONUÇ 257 BİBLİYOGRAFYA 259