Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin ve Sırların Korunması

Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin ve Sırların KorunmasıSayfa Sayısı
:  
413
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7820-29-7

75,00 TL


Medeni yargılama hukukunda kişisel verilerin ve sırların korunmasına ilişkin tartışmalar son yıllarda yoğunlaşmıştır. Özellikle yaşanan teknolojik gelişmeler sebebiyle kişisel verilere ve sırlara ulaşmak ve özel hayat alanlarına müdahale etmek daha kolay hale geldiğinden, bireylerin medeni yargılama esnasında korunmaları ihtiyacı daha fazla ortaya çıkmış ve bu alana dikkatleri çekmiştir. Medeni yargılama hukukunda kişisel verilere ve sırlara hangi usul ve esaslarla koruma sağlanabileceği ise, hukukumuz bakımından hala cevap bekleyen bir sorudur. Güncel ve çok yönlü bir konu olan medeni yargılama hukukunda kişisel verilerin ve sırların korunması, bu çalışmada ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM


KİŞİSEL VERİ VE SIR KAVRAMI İLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI VE SIRLARIN KORUNMASI MENFAATİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER


§1. KİŞİSEL VERİ VE SIR KAVRAMLARI


I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI HAKKINDA TEMEL BİLGİLER


II. SIR KAVRAMI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER


§2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI


I. GENEL OLARAK


II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ


§3. SIRLARIN KORUNMASI MENFAATİ


§4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI VE SIRLARIN KORUNMASI MENFAATİNİN BAZI ANAYASAL HAK VE İLKELERLE İLİŞKİSİ


I. HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ


II. ADİL YARGILANMA HAKKI


III. İNSAN ONURU İLE KİŞİLİĞİN SERBESTÇE GELİŞTİRİLMESİ HAKKI KAPSAMINDA BİLGİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI


IV. KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI


V. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ


VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞI


VII. HABERLEŞME HÜRRİYETİ


VIII. DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ


IX. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ


X. BİLGİ EDİNME HÜRRİYETİ


§5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI VE SIRLARIN KORUNMASI MENFAATİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER


I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKK VE SIRLARIN KORUNMASI MENFAATİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER


II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI VE SIRLARIN KORUNMASI MENFAATİNE İLİŞKİN ULUSAL DÜZENLEMELER


§6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI İLE SIRLARIN KORUNMASI MENFAATİNİN MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELERLE İLİŞKİSİ


I. TASARRUF İLKESİ VE TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ


II. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI


III. ALENİYET İLKESİ


IV. DOĞRUDANLIK İLKESİ VE HAKİMİN DELİLLERİ SERBESTÇE DEĞERLENDİRMESİ


V. HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ


VI. TARAFLARIN DOĞRUYU SÖYLEME VE DÜRÜST DAVRANMA ÖDEVİ


 


İKİNCİ BÖLÜM


MEDENİ YARGILAMA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE TARAFLARIN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ KORUNMASI İÇİN BAŞVURULABİLECEK İMKANLAR


§1. MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA TARAFLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ KORUNMASI


I. GENEL OLARAK


II. TARAFLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI KORUNMASI


III. TARAFLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ BİRBİRLERİNE KARŞI KORUNMASI


§2. MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ KORUNMASI


I. GENEL OLARAK


II. TARAFLARDAN HER İKİSİNİN DE DIŞLANMASI YOLUYLA KAPALI YARGILAMA


III. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI


IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SIRLARININ TARAFLARCA YARGILAMAYA GETİRİLMESİ


V. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVA DOSYASINA GİREN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ KORUNMASI


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN VE SIRLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN BAZI ÖZEL VE BAĞLANTILI DURUMLAR


§1. ELEKTRONİK ORTAMDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


§2. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA KİŞİSEL VERİLERİN VE SIRLARIN KORUNMASI


I. GENEL OLARAK


II. İLGİLİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI KORUNMASI


III. İLGİLİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ BİRBİRLERİNE KARŞI KORUNMASI


§3. TAHKİM YARGILAMASINDA KİŞİSEL VERİLERİN VE SIRLARIN KORUNMASI


I. GENEL OLARAK


II. TARAFLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI KORUNMASI


III. TARAFLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ BİRBİRLERİNE KARŞI KORUNMASI


§4. ARABULUCULUK SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN VE SIRLARIN KORUNMASI


I. GENEL OLARAK


II. ARABULUCULUKTA GİZLİLİK


§5. İCRA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN VE SIRLARIN KORUNMASI


I. GENEL OLARAK


II. TARAFLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI KORUNMASI


III. TARAFLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN VE SIRLARININ BİRBİRLERİNE KARŞI KORUNMASI


SONUÇ