Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Medeni Usul Ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı VIII

Medeni Usul Ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı VIIISayfa Sayısı
:  
540
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5614-62-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısının sekizincisi 9-10 Ekim 2009 tarihlerinde Bolu-Abant′da gerçekleştirilmiştir. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısının sekizincisinde Türk, Alman ve İsviçre hukuklarında külli icra, bu çerçevede iflâs ve konkordato ile noterlik alanındaki gelişmeler değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Bu toplantımız bir yönü ile bir önceki toplantının da devamı niteliğindedir. Zira, önceki toplantımızda icra hukuku ve ilamsız icra ele alınmışken, bu toplantıda iflâs ve konkordato konulan ele alınmıştır. Böylece takip (icra) hukukumuzun en temel sorunları ve sistemi, bu çerçevede cüz′i ve külli icradaki gelişmeler ve sorunlar arka arakaya iki toplantıda tartışılarak bir bütünlük sağlanmıştır. Bu konuda en kapsamlı tartışmalar ve gelişmeler bu iki toplantı kitabında yayınlanmış olacaktır. Bu yönüyle birlikte Türk hukukuna önemli bir katkı sağlayarak kaynak oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Bir önceki toplantı kitabının önsözünde de belirttiğimiz üzere, alanın uzmanları, uygulayıcılar, Bakanlık temsilcileri ve karşılaştırmalı hukuku aktaran yabancı konuklarla hem cüzi hem de küllî icra konusunda yol gösterici mahiyette toplu bir değerlendirme imkânı ortaya çıkmıştır. Bunun, hem genel anlamda hem de yapılacak düzenlemelere sağlayacağı önemli katkılar olacaktır. Toplantının diğer konusu noterlik ise, son yıllarda üzerinde yeni tartışmaların yapıldığı bir alandır. Noterlik alanında ülkemiz ile yakın hukuk sistemleri olan Alman ve İsviçre hukukundaki durum ele alınmış; konu, uygulamacılar ve öğretim üyeleri tarafından birçok yönüyle değerlendirilmiştir. Her sene gelişerek yürüttüğümüz toplantımıza, T. C. Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin de katılmış, sadece toplantı kapsamında değil, diğer çalışmalarla ilgili de ileriye dönük bilgi vermiş, katkı sağlamış, destek olmuşlardır. Kendilerine, bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz;. Sayın Bakan dışında, ayrıca başta Kanunlar Genel Müdürlüğü olmak üzere, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımı Toplantının daha verimli geçmesi ve Toplantıdaki tartışmaların hayata geçirilmesi imkânım arttırmaktadır. Bakanlığın bu katılımının hem medenî usûl ve icra iflâs hukuku ailesine hem de Türk hukukuna önemli katkı ve destek sağladığına inanıyorum. Keza Yargıtayımızm konuyla ilgili değerli daire başkan ve üyelerinin de katılımı, toplantımızın daha verimli geçmesini sağlamıştır; kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Toplantı Türkiye Noterler Birliğinin desteği ve işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Hem toplantının organizasyonu hem de kayıtların bant çözümlerinin yapılmasını sağlayan dönemin Türkiye Noterler Birliği Başkanı Sayın Hasan Yeniye ve Türkiye Noterler Birliği Yönetimine organizasyon komitesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toplantının kitap halinde basımında ise, her sene olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği katkı sağlamıştır. Bu çerçevede, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Savın Av. V. Ahsen Coşara, ayrıca Sayın Av. Cengiz Tuğrala ve yayın kurulu Başkanı Sayın Av. Teoman Ergüle ve Türkiye Barolar Birliği Yönetimi′ne sürekli yanımızda hissettiğimiz destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca Türkiye 3a rolar Birliği yayın işleri personeline de teşekkür ederiz. Bu vesileyle, kendisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığımız Türkiye Barolar Birliği′nin önceki değerli başkanı Saym Av. Özdemir Özoku da rahmet ve şükranla anmayı borç biliyoruz. Bugüne kadar Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile hep işbirliği içinde ol-duk; hukukumuzun bu temel kurumlarıyla yürüttüğümüz işbirliğinin iyi bir örnek oluşturduğunu düşünüyor, bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Toplantıya Almanya ve İsviçreden katılan Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gottvvald, Prof. Dr. Wolf-Dietrich YValker ve Prof. Dr. Isaak Meier Alman ve İsviçre hukukundaki konuyla il gili gelişmeleri aktarmışlardır. Kendilerine katkıları için tekrar teşekkür ediyorum. Değerli tebliğleri ve sürekli destekleri için Prof. Dr. Süha Tanrıver ve Prof. Dr. Oğuz Atalay′a teşekkürler. Almanca tebliğleri, Türkçe çevirileri ile birlikte yayınlıyoruz. Çevirileri yapan Yrd. Doç. Dr. Tolga Akkayaya, Dr. Evrim Erişire, Dr. Nedim Merice, Arş. Gör. Özlem Yazarc. ve Arş. Gör. Nilüfer Boran - Güneysu′ya da teşekkür ediyorum. Bugüne kadar tüm toplantıları birlikte yürüttüğüm Prof. Dr. Muhammet Özekes′in tükenmeyen enerjisi ile sağladığı vazgeçilmez destek ve emekleri olmasa idi bu toplantıları gerçekleştiremezdik. Fedakârlığına, emeklerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Toplantı tebliğ ve tutanaklarının tasnifi, düzenlenmesi, basıya hazırlığı organizasyon komitemizin sek-retarya işlerini de yürüten üyesi Sevgili Doç. Dr. Murat Ata-lı tarafından yapılmıştır. Özellikle yabancı katılımcıların olduğu bir toplantıda, konuşmaların düzenlenmesi gibi zor ve yorucu bir işi gerçekleştirdiği için; ayrıca kendisinin idar ve akademik işleri yanında her zamanki fedakârlığı ile tek başına organizasyonla ilgili birçok sıkıntıyı, bize dahi hissettirmeden göğüslediği için kendisine teşekkürü yerine getirilmesi gereken bir borç biliyoruz. Kitabın yayma hazırlanması sırasında ve özellikle dizgi, tashih ve düzenlemelerde ayrıca Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası yardımcı olmuştur. Bu toplantılarda her zaman katkısını eksik etmeyen sevgili Emel- Hanağası na, yayın işleri ile ilgilenen Dr. Mustafa Göksu′ya teşekkür ederiz. Ayrıca burada sayamadığım ancak toplantının başlangıcından sona ermesine kadar pek çok yönden destek olan çeşitli Fakültelerden katılan genç meslektaşlarıma desteklerinin süreceği ümidiyle teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantıya katılan tüm Hocalarımıza ve genç meslektaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ekim 2010 yılı içerisinde dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısında görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyorum. Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Organizasyon Komitesi Başkanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ IX AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 3 (Organizasyon Komitesi Başkanı) Hasan YENİ 7 (Türkiye Noterler Birliği Başkanı) Sadullah ERGİN 11 (T.C. Adalet Bakanı) BİRİNCİ GÜN (9 Ekim 2010) I. OTURUM Oturum Başkanı Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GOTTVVALD 18 Prof. Dr. VVolf-Dietrich WALKER Das deutsche Insolvenzrecht - VVichtige Ânderungen gegenüber dem Konkursrecht und Bevvâhrung in der Praxis 20 (Prof. Dr. VVolf-Dietrich VVALKER′in tebliğinin Türkçe tercümesi) Alman Acz Hukuku-İflâs Hukuku Karşısında Önemli Değişiklikler ve Uygulamada Yerleşmesi 49 Prof. Dr. Isaak MEIER Wege zu einem effizienten Sanierungsverfahren: Bericht zum schweizerischen Recht im Hinblick auf die Revision des türkischen Rechts 75 (Prof. Dr. Isaak MEIER′in tebliğinin Türkçe tercümesi) Etkin Bir Yeniden Yapılandırma Usulü: Türk Hukukundaki Değişiklikler Bakımından İsviçre Hukukundaki Gelişmeler 119 Tartışmalar 161 II. OTURUM Oturum Başkanı Seyit ÇAVDAR 180 Prof. Dr. Oğuz ATALAY İflâs Sistemimiz Neden İflâs Etti? 181 Tartışmalar 197 III. OTURUM Oturum Başkanı Prof. Dr. Yavuz ALANGOYA 209 Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ İflas Ertelemesinin Değerlendirmesi ve Eleştirisi 211 Tartışmalar 227 İKİNCİ GÜN (10 Ekim 2010) I. OTURUM Oturum Başkanı Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ 253 Prof. Dr. Süha TANRIVER Konkordato Hukuku Alanındaki Gelişmeler 255 Tartışmalar 281 II. OTURUM Oturum Başkam Prof. Dr. Bilge UMAR 299 Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GOTTVVALD Stand und Probleme des Internationalen Insolvenzrechts 301 (Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GOTTWALD′in tebliğinin Türkçe tercümesi) Uluslararası İflas Hukukunun Konumu ve Problemleri 339 Tartışmalar 373 III. OTURUM Oturum Başkanı Hasan YENİ 385 Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GOTTWALD Aktüelle Entwicklungen des Notariats in Deutschland 389 (Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GOTTWALD′in tebliğinin Türkçe tercümesi) Almanya′da Noterlik Hakkındaki Son Gelişmeler 409 Prof. Dr. Wolf-Dietrich WALKER Das Notarwesen in Deutschland 431 (Prof. Dr. Wolf-Dietrich WALKER′in tebliğinin Türkçe tercümesi) Almanya′da Noterliğin Yapısı 441 Prof. Dr. Isaak MEIER Schweizerisches Notariatsrecht: Ein Rest kantonaler Vielfalt im vereinheitlichten Privat-, Prozess- und Anvvaltsrecht 451 (Prof. Dr. Isaak MEIER′in tebliğinin Türkçe tercümesi) isviçre Noterlik Hukuku: Birleştirilmiş Özel Hukuk, Usûl Hukuku ve Avukatlık Hukuku İçinde Kantonal Çeşitlilikten Bir Kalıntı 471 Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Noterlik Kanunu Tasarısı Işığında Noterlik Mesleğine Giriş Prof. Dr. Süha TANRIVER İşlevsel Açıdan Noterlik Kurumuna Yeni Bir Vizyon Kazandırılmasına Yönelik Bazı Düşünceler 495 Tartışmalar 523