Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı

Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazıSayfa Sayısı
:  
130
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-416-90-0

25,92 TLÖNSÖZ Derdestlik itirazı, özel hukuk yargılama süreci içerisinde, kendisine sıkça başvurulan ve oldukça önemli bir işlevi üstlenmiş olan kurumlardan birisidir. Hâla sözü edilen itiraz türü, özellikle ileri sürülebilme koşullarının tayini bağlamında, uygulamada sorunların yoğunluk kazandığı alanlardan birisini oluşturmaktadır. Bu durum da, onun öneminin artmasına ve güncelliğini korumasına neden olmaktadır. Elinizdeki bu kitap, daha önce 1998 yılında ilk baskısını yapmış olduğumuz "Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı" başlıklı doçentlik çalışmamızın, o günden bugüne kadar, özellikle mevzuatta ortaya çıkmış olan değişikliklerin dikkate alınıp, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi suretiyle oluşturulmuştur. Bu kitabın okuyuculara yararlı olmasını temenni eder ve kitabın basım ve dağıtımını üstlenen Adalet Basım Yayın Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.′nin başta sahibi Hakan KARAASLAN olmak üzere, çok değerli personeline, göstermiş oldukları titizlik, özen ve duyarlılıktan ötürü en içten teşekkürlerimi sunarım. Ankara, Eylül-2007 Prof. Dr. Süha TANRIVER İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER IX BİBLİYOGRAFYA XIII KISALTMALAR CETVELİ XXXV GİRİŞ A- Derdestlik Kavramı 3 I- Terminoloji Sorunu 3 II- Tanımı 4 III- Başlaması ve Sona Ermesi ; 8 1- Genel Olarak 8 a) Başlaması 8 b) Sona Ermesi 12 2- Özel Bazı Durumlarda 13 B- Konunun Önemi, Sınırları ve İnceleme Plânı 16 BİRİNCİ BÖLÜM DERDESTLİK İTİRAZI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR § 1- DERDESTLİK İTİRAZININ TANIMI ve AMAÇLARI 19 A- Tanımı 19 B- Amaçları 20 I- Usul Ekonomisinin Gerçekleştirilmesine Katkıda Bulunma 20 II- Davacının Dürüst Olmayan Davranışlarını Önleme 25 III- Çelişen Kararların Verilmesini Önleme 27 IV- Kamu Yararını Gerçekleştirme 29 §2- DERDESTLİK İTİRAZININ HUKUKİ NİTELİĞİ ve KESİN HÜKÜM İTİRAZI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 30 A- Hukukî Niteliği : 30 B- I- Yabancı Hukuklardaki Durum 30 II- Türk Hukukundaki Durum 35 Kesin Hüküm İtirazı ile Karşılaştırılması 38 I- Genel Olarak Kesin Hüküm İtirazı Kavramı 38 II- Karşılaştırılması 41 İKİNCİ BÖLÜM DERDESTLIK İTİRAZININ ŞARTLARI VE İLERİ SÜRÜLMESİ A- B-C- § 3- DERDESTLİK İTİRAZININ ŞARTLARI 43 Aynı Davanın Aynı Mahkemede ya da Başka Başka Mahkemelerde İki Kere Açılmış Olması 43 Birinci Davanın Görülmekte Olması 51 Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Dava Olması 60 I- Her İki Davanın Taraflarının Aynı Olması 62 1- Davada Taraf Kavramı 62 t a- Taraf Kavramına İlişkin Kuramlar 62 aa- Maddî Taraf Kuramı 62 bb- Şeklî Taraf Kuramı 63 cc- İşlevsel Taraf Kuramı 64 b- Görüşümüz 65 2- Derdestlik İtirazı Bakımından Davaların Taraflarının Aynı Olması Unsurunun İrdelenmesi 66 II- Her İki Davanın Konularının Aynı Olması 71 1- Dava Konusu Kavramı 71 a- Dava Konusuna İlişkin Kuramlar 72 aa- Eski Maddî Hukuk Kuramları 73 bb- Saf Usulî Kuramlar 75 aaa- Talep Sonucu ve Vakıalar Karışımı Dava Konusunun Eşdeğerli Unsurlarıdır Kuramı 76 bbb-Dava Konusunun Belirlenmesinde Talep Sonucuna Vakıalar Karışımına Nazaran Üstünlük Tanınmasını Öngören Kuram 78 ccc- Dava Konusunun Yalnızca Talep Sonucuna Göre Belirlenmesini Öngören Kuram 78 __L cc- Yeni Maddî Hukuk Kuramları 79 b- Görüşümüz 80 2- Derdestlik İtirazı Bakımından Dava Konularının Aynı Olması Unsurunun İrdelenmesi 82 III- Her İki Davanın Sebeplerinin Aynı Olması 90 1- Dava Sebebi Kavramı 90 a- Dava Sebebi Kavramına İlişkin Kuramlar 90 aa- Ferdileştirme Kuramı 91 bb- Vakıalara Dayandırma Kuramı 92 b- Görüşümüz 93 2- Derdestlik İtirazı Bakımından Dava Sebeplerinin Aynı Olması Un′surunun İrdelenmesi 95 § 4- DERDESTLİK İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ 97 A- Kimin Taraf ından İleri Sürülebileceği 97 B- İleri Sürülme Zamanı ve Şekli : 99 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DERDESTLİK İTİRAZININ İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI, ETKİSİ VE ÖZEL BAZI DURUMLARDA DERDESTLİK İTİRAZI § 5- DERDESTLİK İTİRAZININ İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI ve ETKİSİ 105 A- Genel Olarak 105 B- Süresi İçerisinde Derdestlik İtirazında Bulunulmaması Halinde 109 § 6- ÖZEL BAZI DURUMLARDA DERDESTLİK İTİRAZI 111 A- Hakem Yargılamasında Derdestlik İtirazı ve Devlet Mahkemesinde Cereyan Eden Yargılama ile İlişkisi 111 B- İdarî Yargılama Usulünde Derdestlik İtirazı 119 I- Genel İdarî Yargılama Usulünde 119 II- Askerî İdarî Yargılama Usulünde 124 SONUÇ 127