Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Medeni Usul Hukuku Dersleri

Medeni Usul Hukuku Dersleri

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1124
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4823-53-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Prof. Dr. Ünal TEKİNALP’in Önsözü   Sümer Altay, bilim ve eğitim dünyasına olağanüstü bir hizmette daha bulunmuş, “İcra Hukukunun Esasları”ndan sonra bu defa da İlhan Postacıoğlu’nun “Medenî Usûl Hukuku Dersleri” kitabını, günümüz hukukuna en iyi şekilde uyarlayarak genç kuşaklara kazandırmıştır. “Genç kuşak”lar terimi sadece öğrencileri değil, hakimler ve avukatlar başta olmak üzere araştırıcıları ve bilim insanlarını da içermektedir. Büyük bir hukuk bilgini, uygulamanın yolunu aydınlatan sıra dışı bir kuramcı olan Postacıoğlu’nun “Medenî Usûl Hukuku Dersleri” ilke, kural ve hükümlerin fasadlarının arkasını gösteren, kapsayabilecekleri sorunları olası çözümleri ile değerlendirmeler bağlamında ortaya koyan bir altın çağın başlangıcını, yani 1960’lı yılları işaretlemektedir. “Medenî Usûl Hukuku Dersleri” bence hukukçu okuyucuyu irdelemeye özendiren, düşünceye yönelten hatta tahrik eden, şaşırtan bir kitaptır. Bu, benim 1957’de oluşmaya başlayan, gittikçe güçlenen ve birçok akademisyen arkadaşımla bugüne getirdiğim bir kanaattir. Sözü edilen eser benim asistanlık günlerimi işgal eden eserlerin başında gelir. Öyle tahmin ediyorum ki Sümer Altay’ın da bu kitaba bağlandığı günler öğrencilik günlerine kadar geriye gitmekte ve onu düşünen, değerlendiren, özenle bir hukukçu haline getiren kitapların ön sıralarında da Postacıoğlu’nun eserleri yer almaktadır. 1960’lı yıllardan bu yana hukuk usulü öğretileri ve öğretilerin getirdiği yeni görüşler ve anlayışlar temelinde kanunlar çok değişti. Bugün Türkiye’de de 12 Ocak 2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa yani yürürlükteki yeni kanuna Postacıoğlu’nun yöntemini, yaklaşım tarzını koruyarak fakat Sümer Altay’ın üslubu, yorumu ve zengin deneyimlerinin bilgisi ile bakmanın heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Altay’ın bize bir ayrıcalık tanıdığı daha doğru bir söyleyişle sunduğu kanaatindeyim. Düşüncenin ve özgün yorumun hukuku anlayışının mümtaz temsilcisi olan ve Türk Usûl Hukukunun kurucuları arasında yer alan bir büyük hukuk bilgininin, anıt eserini Türk hukukuna yenileyerek kazandıran Altay’ı kutluyorum.  

Ünal Tekinalp, Fenerbahçe 2015

 

Sümer ALTAY’ın Yedinci Bası İçin Önsözü   Bu kitabı, kırk yedi yıl önce Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi iken, ilk defa okumuştum. Bütün öğrenciler gibi anlamakta zorlanmama rağmen, eserde yer alan cümleler beni âdeta büyülemişti. Fakülteyi bitirdikten sonra da tekrar tekrar bu eseri okuyarak, derin anlamlarına nüfuz etmeye gayret ettim. Aradan yarım yüzyıl geçtikten sonra bu eseri güncelleştirmek, POSTACIOĞLU ailesinin büyük teveccühü ile bana nasip oldu. Bu nedenle, merhum hocanın eşine ve evlatlarına engin teşekkürlerimi sunuyorum. Hiç kuşkusuz, bu büyük eseri bugüne aktarmayı üstlenmek, ağır bir sorumluluğun cesaretle yüklenilmesi anlamına geliyordu. Rahmetli hocanın kendine özgü efsanevi üslûbunu ve hukukî muhakeme ve tefekkür tarzını iyi bilmem, bu konuda ihtiyaç duyduğum güç ve cesareti bana telkin etti. POSTACIOĞLU ailesinin sıcak ilgisi ve desteği de buna eklenince, işe başlamam kaçınılmaz hâle geldi. Güncelleştirme, 6100 sayılı HMK’nın hükümleri değerlendirilerek yapıldı. Bu kapsamda, Yargıtay’ımızın yeni yasaya uygun düşen kararları ile 6100 sayılı Yasadan sonra oluşturulan yeni Yargıtay kararları da, kitabın sistematik bağlantıları içinde değerlendirildi. Böylece merhum POSTACIOĞLU’nun fikirlerini yeni mevzûat bağlamında bugünkü Türkçe ile yansıtmaya çalıştık. Türkçeleştirme yapılırken, hocanın üslûp özelliklerini ve metodolojisini gözönünde bulundurmaya gayret ettik. Güncelleştirmenin amaçlarından en önde geleni, Usûl Hukuku’nda başlı başına bir “ekol” olan POSTACIOĞLU’nun öğretisini ve tefekkür tarzını aynı metodoloji ile yeni kuşaklara aktarmaktır. Esasen bu hukukî düşünce tarzı, şahsımı bilgin hocama bağlayan düşünsel bağ olmuştur. Diğer yandan hocanın, eski olmasına rağmen efsanevî üslûbunun, kültürel hazinelerinin zenginliğine ve tefekkür ve muhakemesindeki parlaklığın yaratıcısı olan büyük dehasına dayandığında kuşku yoktur. Bu harika hukukî düşünce tarzını ve muhteşem üslûbunu, yeni kuşaklara yansıtmanın yararlı bir hizmet olacağına inandım. Bu bağlamda, eserin dilini bugünkü Türkçeye dönüştürürken, hocamın üslûp özelliklerini ve fikirleri ifâde ediş tarzını korumaya çalıştım. Bu çalışmanın yararlı olmasını dilerken; öncelikle Türk Hukukuna kattığı büyük değerlerle tarihe geçen ve bu esere “önsöz” yazmak inceliğini lütfeden, büyük bilgin ve bilge insan Ünal     TEKİNALP hocama sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışmamda bana büyük manevî destek veren sevgili eşim Ümran Günşen ALTAY’a, sevgili evlatlarım Doç. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY ile Yard. Doç. Dr. Sabah ALTAY’a, kitabın hazırlanmasına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunan değerli yardımcım Av. Ali ESKİOCAK’a, özveriyle katkıda bulunan Av. Selçuk TOMUL’a, Yargıtay kararlarının özenle seçiminde örnek bir çalışma sergileyen Av. Ufuk YILDIZLI’ya, kanun maddelerinin fihristini özenle hazırlayan Av. Zeynep Seçil GÜR’e, çalışkan stajyerim Sena ARSLAN’a, düzeltmelere yardımcı olan Stj. Av. Can ALAYOĞLU’na, geleceği konusunda büyük umut vaat eden Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Emin ALPARSLAN’a ve özellikle fedakârca emek ve büyük zahmetlerle bu kitabın yazımında en etkili katkıyı gösteren değerli asistanım Aslıhan GEÇİMLİ ile kitabın başlangıcında kıymetli emekleri bulunan önceki asistanım Şerife ÖZTÜRK’e ve çalışmama fiilî hizmetleriyle katkıda bulunan Şahin YILMAZ’a içten teşekkürü borç sayıyorum. Nihayet, hukukî eserlerin yayınlanmasında fevkalâde aktif ve titiz çalışmalarıyla büyük bir performans gösteren ve bu eserin basımını ince bir özenle, başarılı bir biçimde gerçekleştiren Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.’nin seçkin yöneticisi Sayın Vedat CARBAŞ’a, Dizgi Tasarımını üstün bir titizlikle hazırlayan Sayın Berrin DOĞRUL’a teşekkür borçluyum.

Sümer ALTAY

Nişantaşı 2015