Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesine Bireysel BaşvuruSayfa Sayısı
:  
497
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786051525082

89,00 TLBu çalışmamızda Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru, medeni usul hukuku alanı esas alınarak incelemeler yapılmaya çalışılmıştır. Bunun temel nedeni ise, ilgili kanun ve içtüzükte usul hukukuna yapılan açık atıflardır. Bu atıfların medeni usul hukuku bağlamında nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve hangi sonuçların ortaya çıkabileceğinin belirlenmesi, başarılı bir Bireysel Başvuru uygulamasının oluşumu ile devamlılığı açısından büyük öneme sahiptir. İlk baskıdan sonra Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar, mümkün olduğunca kitabın ilgili kısımlarına işlenmeye çalışılmıştır. Kanunlardaki değişiklikler de Bireysel Başvuruyu etkilediği ölçüde kitaba işlenmiştir.(ÖNSÖZDEN)


 


 


İÇİNDEKİLER


 


Birinci Bölüm-Birinci Kısım 


ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURUYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 


§ 1. Bireysel Başvuru Terimi ve Anlamı


§ 2. Dünyadaki Gelişimi ve Uygulaması


2.1. İspanya'da Bireysel Başvuru


2.1.1. Genel Olarak


2.1.1.1. Yasama İşlemlerine Karşı Amparo


2.1.1.2. Yürütme İşlemlerine Karşı Amparo


2.1.1.3. Yargı İşlemlerine Karşı Amparo


2.1.2. Amparoda Usuli Hükümler


2.1.2.1. Taraflar


2.1.2.2. Başvurma Süresi


2.1.2.3. Başvurunun İncelenmesi 


2.2. Almanya'da Bireysel Başvuru


2.2.1. Almanya'da Bireysel Başvurunun İşlevi


2.2.2. Almanya'da Bireysel Başvuru Koşulları


2.2.3. Geçici Tedbir Kararı Verilmesi


2.2.4. Başvurunun Yapılması ve İncelenmesi


2.2.5. Karar


2.3. İsviçre'de Bireysel Başvuru


2.4. Meksika'da Bireysel Başvuru


2.5. Avusturya'da Bireysel Başvuru


2.5.1. İdari İşlemlere Karşı Anayasa Şikayeti


2.5.2. Kanunlara ve Düzenleyici İşlemlere Karşı Bireysel Başvuru


2.6. Güney Kore'de Bireysel Başvuru


2.7. Macaristan'da Bireysel Başvuru


2.8. Rusya'da Bireysel Başvuru


2.8.1. Genel Olarak


2.8.2. Rusya Uygulamasının Özellikleri ve İstatistikler


2.8.3. İşlevleri


2.8.4. Tanımı ve Şartları


2.8.5. İnceleme ve sonuçları


 


Birinci Bölüm-İkinci Kısım 


TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL BAŞVURU 


§ 3. Türk Hukukuna Bireysel Başvurunun Kazandırılması


§ 4. Bireysel Başvurunun Kaynakları


§ 5. Bireysel Başvurunun Hukuki Niteliği


5.1. Bireysel Başvuru İncelemesi Bir Yargılama Faaliyetidir


5.2. Anayasa Mahkemesi'nin Diğer Faaliyetleri ile Karıştırılmamalıdır


5.3. Bireysel Başvuru Bir Çekişmesiz Yargı İşi veya Dava Değildir


5.4. Bireysel Başvuru, Medeni Usul Hukuku Anlamında Bir Kanun Yolu Değildir


5.5. Sonuç 


§ 6. Bireysel Başvuruyu İnceleme Mercii Olarak Anayasa Mahkemesi


6.1. Anayasa Mahkemesinin Oluşumu


6.2. Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Açısından İşleyişi


 


İkinci Bölüm 


BAŞVURUNUN ŞARTLARI VE YAPILMASI 


§ 7. Başvurunun Yapılacağı Yerler (Yer Şartı)


§ 8. Bireysel Başvuru Yapabilecek Kişiler (Kişi Şartı)


§ 9. Başvuru Zamanı (Zaman Şartı)


9.1. Genel Olarak


9.2. Bireysel Başvuruların Kabul Edilmeye Başlandığı Süre


9.3. Otuz Günlük Süre (Başvuru Süresi)


9.3.1. Başvuru Süresinin Başlangıcı


9.3.2. Karar Düzeltmenin Süreye Etkisi


9.3.3. Olağanüstü Kanun Yolunun Süreye Etkisi


9.4. Gecikmiş Başvuru


9.5. Zaman Şartının Dikkate Alınmadığı Haller


9.5.1. Bizzat hak arama yolunun kendisi, bir hak ihlalini doğuruyorsa


9.5.2. Hak ihlali belli bir sistematik kazanmışsa


9.5.3. Başvurulacak yoldan sonuç alınamayacağı kesinse


§ 10. Başvurunun Konusu (Konu Şartı)


10.1. Genel Açıklamalar


10.1.1. İhlal Kavramı


10.1.2. Kamu Gücü Kavramı


10.1.3. Kamu Gücü Tarafından İhlale Konu Olabilecek Hak Grupları


10.2. Yasama İşlemlerine Karşı Bireysel Başvuru


10.3. Yürütme İşlemlerine Karşı Bireysel Başvuru


10.4. Yargı İşlemlerine Karşı Bireysel Başvuru


10.5. Bazı Özel Durumlar


10.5.1. Ombudsman (Kamu Denetçisi) Kararlarına Karşı Bireysel Başvuru


10.5.2. Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Bireysel Başvuru


10.5.3. Arabuluculuk Faaliyeti Sonundaki Anlaşmaya Karşı Bireysel Başvuru


10.5.4. Tahkimde Bireysel Başvuru


§ 11. Başvurunun Yapılması


 


Üçüncü Bölüm 


BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 


§ 12. Bireysel Başvurunun İncelenme Süreci


12.1. Ön inceleme (İlk İnceleme)


12.2. Kabul edilebilirlik İncelemesi


12.2.1. İncelemeyi Yapacak Birim


12.2.2. Kabul edilebilirlik İncelemesinde Araştırılan Hususlar (Kabul edilebilirlik Şartları)


12.2.2.1. Zaman Şartı


12.2.2.2. Kişi Şartı


12.2.2.3. Yer Şartı


12.2.2.4. Konu Şartı


12.2.2.5. Başvurunun Anayasal Önem Taşıması


12.2.2.6. Açıkça Dayanaktan Yoksunluk


12.2.2.7. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması


12.2.3. Kabul edilebilirlik Hususunda Karar Verilmesi


12.3. Esas İncelemesi


12.3.1. Genel Olarak


12.3.2. Tedbir Kararı


12.3.3. Duruşma Yapılması


12.3.4. İncelemenin Kapsamı


12.3.5. Kanun Yolu İncelemesinde Ele Alınan Hususların Bireysel Başvuruda Dile Getirilememesi


 


Dördüncü Bölüm 


BİREYSEL BAŞVURU İNCELEMESİNDE SONUÇ VE KARARLAR 


§ 13. Bireysel Başvuru İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar çeşitleri


13.1. Hak İhlalinin Olmadığı Kararı


13.2. Hak İhlali Kararı


13.2.1. Yeniden Yargılama Yapılmak Üzere Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi


13.2.2. Başvurucu Lehine Uygun Bir Tazminata Hükmedilmesi


13.2.3. Genel Mahkemeye Yönlendirme


13.3. Düşme Kararı


13.4. Pilot Karar


§ 14. Kararların İcra Edilmesi ve Üçüncü Kişilere Etkisi


14.1. Kararların İcra Edilmesi


14.2. Kararların Üçüncü Kişilere Dolayısıyla Etkisi


§ 15. Medeni Usul Hukuku Açısından Önem Arz Eden Bazı Kararlar


 


SONUÇ


KAYNAKÇA