Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Medeni Hukuk Cilt: I (Giriş – Temel Kavramlar – Başlangıç Hükümleri)

Medeni Hukuk Cilt: I (Giriş – Temel Kavramlar – Başlangıç Hükümleri)Sayfa Sayısı
:  
672
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5468-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 

KİTAP HAKKINDA

"Medeni Hukuk Giriş, Temel Kavramlar Başlangıç Hükümleri" isimli kitabımızda, Türk Medeni Kanunu'nun Temel Kavramları ile Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümlerini ele alıp, kıymetli okuyucuların istifadelerine sunmuş bulunmaktayız. Bu eseri kaleme alışımızdaki amacımız, Türk Medeni Hukuk Teorisini yeniden metodolojik bir bakış açısıyla yorumlamaktır. Uzun zamandır bir bütün olarak ele alınmayan Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümlerini özellikle mukayeseli hukuk yaklaşımıyla ele alıp, yeniden bilimsel yorumunu gerçekleştirmek temel hareket noktamız olmuştur. Eserimizde uygulamaya yönelik günlük yaşamdan yüzlerce örnek, Yargıtay İçtihatları ve İsviçre Federal Mahkemesi Kararına yer verilmiştir. Eserimiz sadece Türk Hukukunu değil İsviçre, Almanya, Fransa ve Roma Hukuku ile karşılaştırmalara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
    Hukuk Kavramı ve Medeni Hukuka İlişkin Genel Bilgiler
    Medeni Hukukun Temel Kavramları
    Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması
    İyiniyetin Korunması
    Dürüstlük İlkesi ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
    Hakların Korunması

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  37
Birinci Bölüm
HUKUK KAVRAMI VE
MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
§ 1. HUKUK KURALLARININ SOSYAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ
I. GENEL OLARAK SOSYAL DÜZEN KURALLARI  41
II. HUKUK KURALLARI  42
A. Hukukun Tanımı ve Amacı  42
B. Hukuka İlişkin Temel Ayırımlar  44
1. Pozitif (Olan) Hukuk– İdeal (Olması Gereken) Hukuk  44
2. Yazılı Hukuk– Yazılı Olmayan Hukuk  45
3. Maddi Hukuk – Yargılama Hukuku  46
4. Maddi Hukuk – Uygulama ve Yürürlük Hukuku  46
5. Özel Hukuk–Kamu Hukuku  47
a. Genel Olarak  47
b. Özel Hukuk Dalları  49
aa. Medeni Hukuk  49
bb. Ticaret Hukuku  49
cc. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  50
dd. Milletlerarası Özel Hukuk  50
c. Kamu Hukuku Dalları  50
aa. Anayasa Hukuku  50
bb. İdare Hukuku  51
cc. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku  51
dd. Devletler Genel Hukuku  51
ee. Mali Hukuk ve Vergi Hukuku  52
ff. Genel Kamu Hukuku  52
d. Karma Hukuk Dalları  52
aa. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  52
bb. Medeni Yargılama Hukuku  52
cc. İcra ve İflas Hukuku  53
6. İç Hukuk – Dış Hukuk  53
C. Hukuk Kurallarının Temel Özellikleri  53
1. Toplumsal Yaşamın Zorunlu Bir Sonucu Olması  53
2. Dışa Vurulmuş Davranış ve İlişkileri Düzenlemesi  54
3. Genel, Soyut, Sürekli ve Objektif Olması  54
4. Maddi Bir Yaptırıma Bağlanmış Olması  55
D. Hukuk Kuralının Unsurları  57
1. Hukuki Olgu ve Hukuki Sonuçtan (Yaptırımdan) Oluşması  57
2. Tümden Gelim Metodunun Geçerli Olması ve Bu Metodun Uygulaması  58
a. Kesin (Kategorik) Dedüksiyon Metodu  58
b. Zincirleme Dedüksiyon (Tümden Gelim) Metodu  60
c. Eksik Önermeli Tümden Gelim Metodu  61
III. HUKUK KURALLARININ DİĞER SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ VE BU KURALLARDAN FARKLARI  61
A. Ahlak Kuralları ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki  61
B. Etik Kuralları  65
1. Etik Kavramı  65
2. Hukuk ve Etik Arasındaki İlişki  66
3. Mesleki Etik Kuralları  67
4. Hukuk Etik Kuralları Düzenlemeleri  68
C. Din Kuralları ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki  71
D. Görgü (Adab–ı Muaşeret) Kuralları ve Hukuk Kuralları Arasındaki İlişki  72
IV. HUKUK SİSTEMLERİ  73
A. Genel Olarak  73
B. Roma–Cermen Hukuk Sistemi  73
C. Anglo–Amerikan Hukuk Sistemi  74
D. Dini Hukuk Sistemleri  75
E. Sosyalist Hukuk Sistemleri  75
§ 2. MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. MEDENİ HUKUK KAVRAMI  77
II. TÜRKİYE’DE MEDENİ HUKUK ALANINDA KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  78
A. Genel Açıklamalar  78
B. Türk Medenî Kanunu  84
1. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi  84
2. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu  85
a. Genel Açıklamalar  85
b. 4721 Sayılı TMK’da Getirilen Şekle ve İfadeye İlişkin Değişiklikler  87
c. 4721 Sayılı TMK’nın Aile Hukukunda Getirdiği Esasa İlişkin Bazı Değişiklikler  88
3. 4722 Sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  91
4. Türk Medenî Kanunu’nu Değiştiren Bazı Kanunlar  92
a. 02 Ocak 2003 Tarihinde Kabul Edilen 4778 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  92
b. 30 Temmuz 2003 Tarihinde Kabul Edilen 4963 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  93
c. 20 Şubat 2008 Tarihinde Kabul Edilen 5237 Sayılı Vakıflar Kanunu  93
d. 4 Kasım 2004 Tarihinde Kabul Edilen 5253 Sayılı Dernekler Kanunu  94
e. 3 Temmuz 2005 Tarihinde Kabul Edilen 5399 Sayılı Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  94
f. 4 Mayıs 2007 Tarihinde Kabul Edilen 5650 Sayılı Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  95
g. 31.03.2011 Tarihinde Kabul Edilen 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  95
h. 25.04.2013 Tarihinde Kabul Edilen 6462 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  95
ı. 06.02.2014 Tarihinde Kabul Edilen 6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  96
i. 30.04.2014 Tarihinde Kabul Edilen 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  96
5. Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Bazı Türk Medenî Kanunu Hükümleri ve Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları  96
6. 4721 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın / Anayasa Mahkemesi Kararının Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste  98
C. Türk Borçlar Kanunu  99
1. 818 Sayılı Borçlar Kanunu  99
2. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  101
a. Genel Açıklamalar  101
b. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Getirilen Şekle ve İfadeye İlişkin Değişiklikler  101
c. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Getirilen Esasa İlişkin Değişiklikler  102
d. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Yapılan Bazı Yenilik ve Değişikliklere Değinelim  103
3. 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Uygulanması ve Yürürlüğü Hakkında Kanun  107
D. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  108
III. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN TEMEL ÖZELLİKLERİ  111
A. Laik Karakterli Olması  111
B. Çağdaş Nitelikte Olması  111
C. Genel Nitelikte Olması  112
D. Eşitlik İlkesini Benimsemesi  112
E. Milli Nitelikte Olması  112
F. Devrimci Nitelikte Olması  112
G. Demokratik İlkeleri Benimsemiş Olması  113
H. Hâkime Geniş Takdir Yetkisi Tanıması  113
I. Yazılı Oluşu  114
İ. Bireysel Çıkarlar ile Sosyal Düşüncelere Dayanan Toplumsal Çıkarı Dengelemiş Olması  114
IV. MEDENİ HUKUKUN KONUSU VE KAPSAMI  114
A. Genel Açıklamalar  114
B. Türk Medenî Kanunu’nun Kapsamı  116
1. Başlangıç Hükümleri  116
a. Başlangıç Hükümlerinin Amacı  116
b. Başlangıç Hükümlerinin Konusu  116
c. Başlangıç Hükümlerinin Genel Hüküm Olmaması  117
d. Başlangıç Hükümlerinin Birbiriyle Olan İlişkisi  118
e. Uygulama Alanı  119
2. Kişiler Hukuku  119
3. Aile Hukuku  120
4. Miras Hukuku  120
5. Eşya Hukuku  122
6. Borçlar Hukuku  126
C. Tüketici Hukuku  130
V. MEDENİ HUKUKUN TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE İLİŞKİSİ VE MEDENİ KANUNUN DİĞER ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNE UYGULANMASI  131
A. Özel Hukukun Yeknesaklığı  131
B. Türk Medenî Kanununun Türk Borçlar Kanunu ile İlişkisi  132
1. TMK ve TBK’nın Şekli ve Maddi Bütünlüğü  132
a. Şekli Bütünlük  132
b. Maddi Bütünlük  133
2. TMK ve TBK Genel Hükümlerinin Özel Hukuk İlişkilerine Uygulanması  133
a. Genel Açıklamalar  133
b. Özel Hukuk İlişkisinin Belirlenmesi  134
aa. Subjektif Teori  135
bb. Egemenlik/Buyurma Teorisi  135
cc. Karma Teori  135
C. TMK ve TBK’nın Genel Hükümlerinin Belirlenmesi  136
D. Genel Hükümlerin İlişkinin Niteliğine Uygun Düştüğü Ölçüde Uygulanması  137
1. Genel Açıklamalar  137
2. Genel Hükmün Atıfla (Göndermeyle) Uygulanması  138
a. Genel Açıklamalar  138
b. Kural: Kıyasen Uygulama  138
aa. Niteliğine ve Özelliğine Uygun Olduğunda Uygulama  138
bb. Uyarlayarak (Modifiye Ederek) Uygulama  139
c. İstisna: Doğrudan Uygulanma  140
aa. TMK ve TBK Genel Olarak Düzenlediği Kavrama Atıf  140
bb. Özel Atıf  140
d. Genel Hükümlerin Uygulanamaması  141
İkinci Bölüm
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 3. ÖZEL HUKUKA HAKİM OLAN İLKELER, HAK KAVRAMI,
HAKKIN KONUSU VE SAHİBİ
I. ÖZEL HUKUKA HAKİM OLAN İLKELER  143
A. İrade Serbestisi (İrade Muhtariyeti) İlkesi  143
B. Kişiye Saygı Gösterme İlkesi ile Kişi ve Kişiliğin Korunması İlkesi  143
II. HAK KAVRAMI VE HAKKI AÇIKLAYAN TEORİLER  144
A. Genel Açıklamalar  144
B. Hakkın Tanımı ve Hak Kavramını Açıklayan Görüşler  145
1. İrade Teorisi  145
2. Menfaat (Yarar) Teorisi  146
3. Karma Teori  146
III. HAKKIN KONUSU  147
IV. HAKKIN SAHİBİ (SUJESİ)  148
§ 4. HAK AYIRIMLARI
I. DAYANDIĞI HUKUK DALINA GÖRE HAKLAR  151
A. Kamu Hakları  151
1. Koruyucu Haklar  151
2. İsteme Hakları  151
3. Katılma Hakları  151
B. Özel Haklar  152
II. KONULARINA GÖRE HAKLAR  152
A. Genel Açıklamalar  152
B. Konularına Göre Hak Ayırımları  154
1. Malvarlığı Hakları  154
a. Alacak Hakları  154
b. Ayni Haklar  155
aa. Tanımı ve Unsurları  155
aaa. Ayni Hakların Eşya Üzerinde Söz Konusu Olması  155
bbb. Ayni Hakların Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyet Sağlaması  157
ccc. Ayni Hakkın Eşya Üzerinde Sağladığı Hâkimiyet Nedeniyle Herkese Karşı İleri Sürülebilen Bir Hak Olması  157
bb. Ayni Hakka Hâkim Olan İlkeler  158
aaa. Mutlaklık İlkesi  158
bbb. Aleniyet (Kamuya Açıklık) İlkesi  159
ccc. İyiniyetli Kazanımların Korunması İlkesi  159
ddd. Tipe Bağlılık İlkesi ve Tipin Kapsamının Belirliliği İlkesi  160
eee. Belirlilik (Muayyenlik İlkesi)  160
fff. Sebebe Bağlılık İlkesi  161
ggg. Katılma (İltihak) veya Bağlanma İlkesi  162
hhh. Zaman İtibarı ile Öncelik İlkesi  163
cc. Ayni Hak Çeşitleri: Mülkiyet Hakkı–Sınırlı Ayni Haklar  163
aaa. Mülkiyet Hakkı  164
(1). Kavram  164
(2). Tek Kişi Mülkiyeti–Birlikte Mülkiyet  166
(a). Paylı Mülkiyet  166
(b). Elbirliği Mülkiyeti  167
(3). Taşınır Mülkiyeti–Taşınmaz Mülkiyeti  167
(a). Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ve Kazanılması  168
(b). Taşınır Mülkiyetinin Konusu ve Kazanılması  169
bbb. Sınırlı Ayni Haklar  170
(1). İrtifak Hakları  171
(a). Kişiye Bağlı İrtifaklar  173
(aa) Kişiye Bağlı Kurulması Zorunlu İrtifaklar  173
(aaa). İntifa Hakkı  173
(bbb). Oturma Hakkı  174
(bb). Kişiye Bağlı Olması Zorunlu Olmayan İrtifaklar  175
(aaa). Üst Hakkı  175
(bbb). Kaynak Hakkı  177
(b). Eşyaya Bağlı İrtifaklar  178
(aa). Kavram  178
(bb) Özellikler  179
(c). Diğer İrtifaklar  180
(2). Rehin Hakları  180
(a). Kavram  180
(b). Çeşitleri  181
(aa). Taşınmaz Rehni  181
(bb). Taşınır Rehni  182
(3). Taşınmaz Yükü  183
c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  184
d. Maddi Değeri Olan Fikri Haklar  184
2. Şahısvarlığı Hakları  185
a. Genel Açıklamalar  185
b. Kişilik Hakkı Kavramı  186
c. Kişilik Hakkının Temel Özellikleri  188
d. Kişilik Hakkı Kapsamında Korunacak Değerler  189
aa. Genel Olarak  189
bb. Kişilik Değerlerinin Tasnifi  190
cc. Bazı Kişilik Değerleri  190
aaa. Yaşam Hakkı, Sağlık Hakkı ve Beden Bütünlüğünün Zedelenmesi  190
bbb. Kişinin Kendisiyle Özdeş Kimliğinin Zedelenmesi  191
(1). İsmin Zedelenmesi  192
(2). Şeref ve Haysiyetin Zedelenmesi  192
(3). Ayrımcılık  193
(4). Kişisel Hayatın Zedelenmesi  193
(5). Cinsel Yaşamın İhlali  195
ccc. İrade Muhtariyetinin Zedelenmesi  195
(1). İrade Özgürlüğünün Zedelenmesi  195
(a). Yargılama Tedbirleri Nedeniyle Kişiliğin Zedelenmesi  195
(b). Adil Yargılanma Hakkının İhlali  196
(2). Hareket Etme Özgürlüğünün Zedelenmesi  196
(a). Yasa Dışı Hapis ve Yakalama ile Alıkoyma Nedeniyle Kişiliğin Zedelenmesi  196
(b). Koruma Tedbirleri Nedeniyle Kişiliğin Zedelenmesi  196
III. İLERİ SÜRÜLEBİLECEK KİŞİLER BAKIMINDAN HAKLAR  196
A. Mutlak Haklar  197
1. Kavram  197
2. Çeşitleri  197
a. Eşya Üzerindeki Mutlak Haklar  197
b. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar  198
aa. Kavram  198
cc. Başkaları Üzerindeki Mutlak Haklar  200
B. Nisbi Haklar  200
1. Genel Açıklamalar  200
2. Nisbi Hak Ayırımları  204
a. Alelade Nisbi Haklar  204
b. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbi Haklar  204
aa. Genel Olarak  204
bb. Şerh Edilebilen Nisbi Haklar  206
aaa. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Alıcının Hakkı (TMK m. 1009/1;
Tapu K. 26)  206
bbb. Sözleşmeden Doğan Önalım (Şufa) Hakkı (TMK m. 1009/1; TMK m. 735)  206
ccc. Alım (İştira) Hakkı (TMK m. 1009/1; TMK m. 736)  207
ddd. Geri Alım (Vefa) Hakkı (TMK m. 1009/1; TMK m.736)  207
eee. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Haklar (TMK m. 1009/1; Tapu K. 26/VII; TST m. 55/c)  208
fff. Kiracının Alacak Hakkı (TMK m. 1009/1; TBK m. 312)  208
ggg. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamalarda, Bağışlayanın Hakkı
(TBK m. 292)  209
hhh. Taşınmaz Rehninde Sonraki Sırada Yer Alan Rehinli Alacaklının Boşalan Dereceye Geçme Hakkı (TMK m. 871/III)  209
ııı. Paylaşmalı Mal Ayrılığında, Evliliğin İptali veya Boşanma Durumunda, Eşit Olarak Paylaşma Konusu Olan Aile Konutunda Kalma Hakkı (TMK m. 254/I–II)  210
iii. Üst Hakkı Sona Erdiğinde, Üst Hakkı Sahibine Ödenmesi Kararlaştırılan Bedele İlişkin Anlaşmadan Doğan Haklar (TMK m. 830)  210
3. Mutlak Haklar ile Nisbi Hakların Karşılaştırılması  210
IV. KULLANILMASININ ETKİSİ BAKIMINDAN HAKLAR  212
A. Yenilik Doğuran Haklar  212
1. Kavram  212
2. Yenilik Doğuran Hakların Çeşitleri  213
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  213
b. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  214
c. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  214
3. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  214
a. Şarta Bağlanamaması  214
b. Kullanıldıktan Sonra Geri Dönülememesi  215
c. Bir Kez Kullanılmakla Sona Ermesi  215
d. Zamanaşımı Süresine Değil Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması  216
B. Alelade Haklar  216
V. KULLANMA YETKİSİ BAKIMINDAN HAKLAR  217
A. Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar (Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar)  217
B. Şahsen Kullanılması Zorunlu Olmayan Haklar  219
VI. BAĞIMSIZ OLUP OLMAMA AÇISINDAN HAKLAR  220
A. Bağımsız Haklar  220
B. Bağlı Haklar  220
VII. BAŞKASINA DEVRİNİN MÜMKÜN OLUP OLMAMASI BAKIMINDAN HAKLAR  221
A. Devredilebilir Haklar  221
B. Devredilemez Haklar  221
§ 5. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
I. HAKLARIN KAZANILMASI  223
A. Aslen Kazanma  223
B. Devren Kazanma  223
1. Cüz’i Halefiyet  224
2. Külli Halefiyet  224
C. Tesisen Kazanma  225
II. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ  225
A. Hakların Mutlak ve Nisbi Kaybı  225
B. Hakların İradi ve İrade Dışı Kaybı  226
§ 6. HUKUKİ OLAY VE HUKUKİ FİİL KAVRAMLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  229
II. HUKUKİ OLAY  229
III. HUKUKİ FİİL VE AYIRIMLARI  230
A. Genel Açıklamalar  230
B. Hukuki Fiil Ayırımları  232
1. Hukuka Aykırı Fiiller  232
2. Hukuka Uygun Fiiller  233
a. İrade Açıklamaları  233
aa. Hukuki İşlem  233
bb. Hukuki İşlem Benzeri Fiiller  234
cc. Maddi Fiil  235
b. Bilgi (Tasavvur) Açıklamaları  236
c. Duygu Açıklamaları  237
§ 7. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI
I. GENEL OLARAK HUKUKİ İŞLEMİN TANIMI VE UNSURLARI  239
II. HUKUKİ İŞLEMİN KURUCU UNSURLARI  240
A. İrade Beyanı  240
1. Kavram  240
2. İrade Beyanının Çeşitleri  241
a. Açık İrade Beyanı – Örtülü İrade Beyanı  241
aa. Açık İrade Beyanı  241
bb. Örtülü İrade Beyanları  242
aaa. Susma  243
bbb. Bazı İradi Davranışlar  244
b. Varması Gerekli İrade Beyanı – Varması Gerekli Olmayan İrade Beyanı  245
c. Vasıtalı İrade Beyanı – Vasıtasız İrade Beyanı  246
B. İrade Beyanının Yöneldiği Sonucun Hukuk Düzenince Tanınması (Hukuki Sonuç)  246
III. HUKUKİ İŞLEMİN GEÇERLİLİK UNSURLARI  247
A. Tüm Hukuki İşlemlerde Aranan Unsurlar  247
1. İrade Beyanında Bulunan Kişinin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu Sebebiyle Hukuki İşlem Ehliyetsizliği Bulunmamalı  247
a. Fiil Ehliyeti  248
b. Fiil Ehliyetine Göre Kişi Ayırım  248
aa. Tam Ehliyetliler  249
bb. Tam Ehliyetsizler  252
cc. Sınırlı Ehliyetliler  253
dd. Sınırlı Ehliyetsizler  254
2. Hukuki İşlemlerin Konusunun Hukuka, Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkansız Olmaması  257
3. İrade Beyanı Muvazaalı Olmamalı  257
4. Hukuki İşlemi Meydana Getiren İradenin Sakatlanmamış Olması  260
B. Bazı Hukuki İşlemler İçin Aranan Şartlar  261
1. Geçerlilik Şekline Uyulmuş Olmalı  261
2. Hukuki İşlemi Yapan Kişinin Tasarruf Yetkisi Bulunmalı  262
3. Sebebe Bağlı İşlemlerde Tasarruf İşlemine Dayanak Teşkil Eden Geçerli Bir Borçlandırıcı İşlem Bulunmalı  263
4. Aşırı Yararlanma Bulunmamalı  263
5. Genel İşlem Koşulları Genel İçerik Denetimine Aykırı Olmamalı  263
IV. HUKUKİ İŞLEMİN TAMAMLAYICI (ETKİNLİK) UNSURLARI  264
V. HUKUKİ İŞLEM AYIRIMLARI  265
A. Hukuki İşleme Katılan Kişi Sayısı Yönünden  265
1. Bir Taraflı Hukuki İşlemler  265
2. İki veya Çok Taraflı Hukuki İşlemler  266
a. Sözleşmeler  267
b. Kararlar  268
B. Sonuçlarını Doğurduğu An Bakımından Hukuki İşlemler  270
C. Malvarlığına Yaptığı Etki Bakımından Hukuki İşlemler  271
1. Borçlandırıcı İşlem  272
2. Tasarruf İşlemi  274
3. Kazandırıcı İşlem  275
a. Genel Olarak  275
b. Hukuki Sebep  276
c. Hukuki Sebep Çeşitleri  277
aa. İfa Sebebi (causa solvendi)  277
bb. Alacak Sebebi (causa credendi)  278
cc. Bağışlama Sebebi (causa donandi)  278
dd. Diğer Sebepler  278
D. Sebebe Bağlı Olup Olmamasına Göre Hukuki İşlemler  279
VI. HUKUKİ İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ  281
A. Genel Açıklamalar  281
B. Esnek Geçersizlik  282
C. Geçersizlik Türleri  283
1. Yokluk  283
2. Kesin Geçersizlik (Hükümsüzlük–Butlan)  286
a. Kavram ve Temel Özellikler  286
b. Kesin Geçersizlik Sebepleri  289
aa. Hukuki İşlemi Yapan Kişinin Ayırt Etme Gücünden Yoksunluğu Sebebiyle Ehliyetsiz Olması  289
bb. Hukuki İşlemin Konusunun Başlangıçta İmkansız Olması  289
cc. Hukuki İşlemin Hukuka, Ahlaka, Kamu Düzenine ve Kişilik Haklarına Aykırı Olması  290
dd. Hukuki İşlemin Muvazaalı (Danışıklı) Olması  290
ee. Hukuki İşlem Geçerlilik Şekline Aykırı Olması  290
ff. Genel İşlem Koşullarında Genel İçerik Denetimine Aykırılık Bulunması  291
c. Kısmi Geçersizlik  291
3. Yazılmamış Sayılma  292
4. Düzeltilebilir Geçersizlik–Bozulabilir Geçerlilik  295
5. Askıda Geçersizlik  297
Üçüncü Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI
§ 8. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI
I. KAYNAK TERİMİNİN ANLAMLARI  299
A. Yaratıcı Kaynaklar  299
B. Yürürlük Kaynakları  300
C. Bilgi Kaynakları  300
II. TMK’NIN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI  301
A. Genel Açıklamalar  301
B. Uygulanacak Hukukun Bulunması  302
1. Kanunun Uygulanması (secundum legem)  302
2. Kanun Tamamlanması (intra ve praeter legem)  302
3. Kanunun Düzeltilmesi (contra legem)  303
III. MEDENİ HUKUKUN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI  303
A. Medeni Hukukun Yazılı Kaynakları  303
1. Kanunlar  303
2. Kanun Gücünde Kararnameler  308
3. Tüzükler  309
4. Yönetmelikler  310
5. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları  311
B. Medeni Hukukun Yazılı Olmayan Kaynakları (Örf ve Âdet Hukuku)  311
1. Örf ve Âdet Hukuku Kavramı  311
2. Örf ve Âdet Hukuk Kuralının Uygulama Şartı: Kanunda Boşluk Olması  314
a. Genel Açıklamalar  314
aa. Hukuk Kuralında Boşluk Bulunabileceği Kuralı  314
bb. Hukuk Dışı Alan  316
aaa. Genel Açıklamalar  316
bbb. Kanun Koyucunun Bilinçli Olarak Susarak Hukuk Dışı Alan Yaratması  316
(1). Genel Olarak  316
(2). Karşıt Kavram Kanıtı  317
b. Boşluk Kavramı  318
aa. Kural İçi Boşluk  319
aaa. Yollama (Atıf) Kuralından Doğan Boşluk  320
bbb. Genel (Kuraldan) Kayıttan ve İçi Boş Kuraldan Doğan Boşluk  321
ccc. Tanımlama/Anlamlandırma Kuralından Doğan Boşluk  322
bb. Kural Dışı Boşluk  322
aaa. Kavram  322
bbb. Kanun Boşluğu (Kural Dışı Boşluk) Türleri  323
(1). Gerçek Boşluk  324
(a). Bilinçli (Açık) Boşluk  326
(b). Bilinçsiz Boşluk  327
(2). Gerçek Olmayan (Örtülü) Boşluk  327
(a). Genel Açıklamalar  327
(b). Gerçek Olmayan (Örtülü) Boşluk  328
(aa). Genel Olarak  328
(bb). Amaçsal Sınırlandırma  330
(aaa). Amaçsal Yorumla Kuralın Uygulanması  331
(bbb). Amaçsal Düzeltme  332
(ccc). Amaçsal Düzeltmenin Amaçsal Genişletmekten Farkı  333
(cc). Dürüstlük Kuralıyla Sınırlama/Düzeltme (Hakkın Kötüye Kullanılmasından Doğan Örtülü Boşluk)  334
c. Kanun Boşluğu Bulunmasının Sonuçları  336
3. Örf ve Âdet Hukukunun Unsurları  337
a. Objektif (Maddi) Unsur: Genellik ve Süreklilik  338
b. Manevi Unsur: Genel İnanış  339
c. Hukuki Unsur: Devlet Desteği (Maddi Yaptırım)  340
aa. Genel Açıklamalar  340
bb. Örf ve Âdet Kuralının Teamül Kuralından Farkı  341
4. Örf ve Âdet Hukukunun Türleri  342
a. Ülkesel Örf ve Âdet Hukuk Kuralı – Yöresel Örf ve Âdet Hukuk Kuralı  342
b. Genel Örf ve Âdet Hukuk Kuralı–Özel Örf ve Âdet Hukuk Kuralı  345
c. Adi (Alelade) Örf ve Âdet Hukuk Kuralı – Ticari Örf ve Âdet Hukuk Kuralı  345
5. Örf ve Âdet Hukukunun Önemi ve Fonksiyonları  346
a. Genel Açıklamalar  346
b. Örf ve Âdet Hukukunun Fonksiyonları  348
aa. Tamamlayıcı Olması  348
bb. Yorumlayıcı Olması  348
6. Örf ve Âdet Hukukunun Belirlenmesi ve Uygulanması  349
C. Hâkimin Yarattığı Hukuk  350
1. Genel Açıklamalar  350
2. Hâkimin Hukuk Yaratabilmesinin Koşulları  352
a. Kanunda Boşluk Bulunması  352
b. Örf ve Âdet Hukukunda Söz Konusu Somut Uyuşmazlığa Uygulanacak Bir Kuralın Bulunmaması  353
3. Hâkimin Hukuk Yaratırken Başvurabileceği Metodlar ve Yöntemler  353
a. Yasal Dayanağı  353
b. Hukuk Kuralı Yaratma Metodları  354
c. Hukuk Kuralı Yaratma Yöntemleri  355
aa. Kanun Hükümlerinin Kıyası (Kanunun Kıyası) ile Hukuk Yaratma  355
aaa. Genel Olarak Kıyas  355
bbb. Yorumla İlişkisi  356
ccc. Tanım  356
ddd. Hâkimin Kıyas Yükümlülüğü  356
eee. Unsurları  357
(1). Bilinçli Susmanın Kıyasa İmkan Vermesi  357
(2). Kıyas Kuralının Kanuna Karşı Hile Oluşturmaması  357
(3). Kıyas Kuralının Somut Olaya Uygun Değer Yargısı İçermesi  357
fff. Kanun Kıyası Yöntemleri  359
(1). Küçükten Büyüğe Kıyas  359
(2). Büyükten Küçüğe Kıyas  359
bb. Hukukun Genel İlkelerinin Kıyası (Hukukun Kıyası) ile Hukuk Kuralı Koyma  359
aaa. Kanuni Kıyas  360
bbb. Toplu Kıyas  360
cc. Doğrudan Doğruya Kural Koyma  362
aaa. Genel Açıklamalar  362
bbb. Hâkimin Kural Koyarken Dikkat Edeceği Hususlar  362
(1). Kural Genel ve Soyut Olmalı  362
(2). Kural Objektif Olmalı  363
(3). Kural Menfaat Dengesine Uygun ve Adil Olmalı  363
(4). Kural Hukuk Düzeni ve Genel Hukuk İlkeleri İle Uygun Olmalı  364
4. Hâkimin Koyduğu Hukuk Kurallarının Niteliği  364
a. Kanun Hükmü Niteliğinde Olmaması  364
b. Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Aykırı Olmaması  364
c. Sadece Davaya Konu Somut Olayla İlgili Olması  365
d. Benzer Olaylarda Bağlayıcı Olmaması  365
e. Üst Yargı Denetimine Tabi Olması  366
IV. MEDENİ HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI  366
A. Genel Açıklamalar  366
B. Yardımcı Kaynaklar  368
1. Bilimsel Görüş  368
a. Genel Olarak  368
b. Benimsenmiş/Yerleşmiş Bilimsel Görüş  370
c. Bilimsel Görüş Çeşitleri  370
2. Yargı Kararları  372
a. Yargı Kararları (İçtihat)  372
b. Yerleşmiş/Benimsenmiş Yargı Kararı (Emsal İçtihat)  372
c. Hâkimin Yargı Kararlarına Sınırlı Uyma Yükümlülüğü  373
d. Yargı Uygulamasının Değiştirilmesi  374
e. Yargı Uygulamaları  375
§ 9. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  377
II. KANUNLARIN SÖZÜYLE VE ÖZÜYLE UYGULANMASI  377
A. Genel Olarak  377
B. Kanun Metninin Uygulanması  379
C. Kanunun Sözüyle Uygulanması  380
1. Kanunun Sözü  380
2. Kanunun Sözünün Açık ve Tartışmasız Anlamı  381
3. Kanunun Yorumunda Hukuk Dilinin mi, Yoksa Günlük Dilin mi Esas Alınacağı Sorunu  382
D. Kanunun Sözüyle Özünün Uyumsuzluğu  382
E. Kanunun Özüyle Uygulanması (Yorum)  385
1. Genel Açıklamalar  385
a. Genel Olarak  385
b. Intra Verba Legis İçinde Yorum  386
2. Medeni Hukukun Anlam Bakımından Uygulanması  387
a. Genel Açıklamalar  387
aa. Yorum Kavramı  387
bb. Objektif Yorum İlkesi  388
b. Yorum Çeşitleri  390
aa. Yorumu Yapan Makam Bakımından: Yasama Yorumu–Yargısal Yorum–Bilimsel Yorum  390
bb. Yorumun Kapsamı Bakımından: Daraltıcı Yorum–Genişletici Yorum  391
cc. Kabul Edilemeyen Yorum Metodu: Serbest Yorum Teorisi  391
c. Yorum Metotları  392
aa. Söze Göre (Sözel) Yorum Metodu  393
bb. Sistematik Yorum Metodu  395
cc. Mantıksal Yorum Metodu  395
dd. Tarihi Yorum Metodu  396
aaa. Sübjektif Tarihi (Kanun Koyucunun Hükmün Konuluş Anındaki İradesine Göre) Yorum  396
bbb. Objektif Tarihi (Kanun Koyucunun Hükmün Uygulama Anındaki Farazi İradesine Göre) Yorum  397
ee. Hukuk Kuralının Objektif Amaca Dayalı Yorumu  398
aaa. ‘Kavram Hukukçuluğu’ndan ‘Menfaat Hukukçuluğu’na  398
bbb. ‘Menfaat Hukukçuluğu’ndan ‘Değer Hukukçuluğu’na  399
ccc. Kanun Koyucunun Değerlerine Göre Objektif Amaca Uygun Yorum  400
d. Yorum Yaparken Yararlanılacak Araçlar (Elemanlar)  402
aa. Genel Açıklamalar: Yorum Elemanlarının Çokluğu İlkesi  402
bb. Yorum Araçları/Elemanları  403
aaa. Temel Yorum Elemanları  404
(1). Sözel–Dilbilgisi Elemanlar  404
(a). Genel Açıklamalar  404
(b). Açıklayıcı Hukuki Olgu ile Metnin Yorumu (Üç Alan/Aday Metodu)  404
(c). Normatif Hukuki Olgu ile Metnin Yorumu  405
(d). Yorumda Toplumun Günlük Konuşma Dilinin Esas Alınması  406
(e). Yorumda Hangi Andaki Dilin Esas Alınacağı Sorunu  407
(2). Sistematik Elemanlar (Kanunun Sistematiği)  407
(a). Genel Açıklamalar  407
(b). Sistematik Mantıki Yorum  408
(c). Sistematik Amaçsal Yorum  409
(3). Anayasaya Uygun Yorum ve Anayasa Kurallarının Dikey Uygulanması  409
(4). Uluslararası Anlaşmalara, Özellikle Avrupa Birliği Müktesebatına Uygun Yorum  412
(5). Tarihi Elemanlar  412
bbb. Yardımcı Yorum Elemanları  413
(1). Mantıki Elemanlar  413
(a). Genel Açıklamalar  413
(b). Mantığın Temel İlkelerine Uygunluk  413
(c). Karşıt Kavram Kanıtı  413
(d). Evleviyetle (Öncelikle) Uygulama İlkesi  414
(2). Gerçeklik Elemanları  415
(3). Mukayeseli Hukuk Uygulamasına Uygunluk Elemanı  416
e. Hukuki Yorumun Temel İlkeleri  416
III. HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  417
A. Genel Açıklamalar  417
B. Hukuk Kurallarının Nitelikleri Bakımından Çeşitleri  418
1. Emredici Hukuk Kuralları  418
a. Genel Açıklamalar  418
b. Emredici Kuralın Belirlenmesi  418
c. Emredici Kuralın Çeşitleri  420
aa. Mutlak Emredici Kural  420
bb. Nisbi Emredici Kural  420
2. Yedek Hukuk Kuralları  420
a. Genel Açıklamalar  420
b. Yedek Hukuk Kurallarının Çeşitleri  421
aa. Tamamlayıcı Yedek Hukuk Kuralları  421
bb. Yorumlayıcı Yedek Hukuk Kuralları  422
3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  423
4. Düzen Kuralları  425
IV. KANUNLARIN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  425
V. KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  426
A. Genel Açıklamalar  426
B. Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesi  427
1. Temel Kural  427
2. Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesinin İstisnaları (Kanunun Geriye Yürüdüğü Durumlar)  428
a. Kazanılmamış (Beklenen) Haklar  428
b. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka İlişkin Hususlar  430
c. Emredici Kurallara Aykırı Durumlar  431
C. Aynı Anda Aynı Hususu Düzenleyen Birden Fazla Kanunun Bulunması Durumunda Hukuk Kurallarının Uygulanması  432
VI. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASINDA HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ  435
A. Genel Açıklamalar  435
B. Uygulama Alanı  436
C. TMK m.1 İle İlişkisi  437
D. TMK m.2 İle İlişkisi  438
E. Takdir Yetkisinin Kullanılabilmesinin Şartları  438
1. Kanunda Kural (Hüküm) İçi Boşluk Bulunmalı  438
2. Kanun Hâkime Takdir Yetkisi Vermiş Olmalı  439
a. Takdir Yetkisinin Açıkça Tanındığı Haller  440
b. Hükmün İfade Tarzının Takdir Yetkisine (Emrettiği) İşaret Ettiği Haller  441
F. Takdir Yetkisinin Çeşitleri  442
1. Hukuki Olgularda (Şartlarda) Takdir Yetkisi  442
2. Hukuki Sonuçta (Yaptırımda) Takdir Yetkisi  443
G. Hâkim Takdir Yetkisini Hukuka ve Hakkaniyete Uygun Kullanmalı  444
1. Genel Açıklamalar  444
2. Takdir Yetkisinin Sınırları  446
a. Takdir Yetkisinin Dış Sınırları: Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk  446
b. Takdir Yetkisinin İç Sınırları: Objektif Takdir (Hukuk Güvenliğini Sarsmama ve Eşitlik İlkesine Uygun Olma)  446
H. Hâkimin Takdir Hakkının Üst Yargı Denetimine Tabi Olması  448
Dördüncü Bölüm
İYİNİYETİN KORUNMASI
§ 10. İYİNİYET VE İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ
I. İYİNİYET TERİMİ, KAVRAMI VE UNSURLARI  449
A. Genel Olarak  449
B. İyiniyet Terimi  450
C. İyiniyet Kavramı  451
D. İyiniyetli Olmama / Kötüniyet Kavramı  453
E. İyiniyet ve İyiniyetin Korunması İlkesi  454
II. İYİNİYETİN VARLIĞI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR  455
A. Kural Eksikliğinin Bulunması (Kural Eksikliği Unsuru) ve Bu Durumun Hak Süjesi Tarafından Bilinmemesi  455
B. Kural Eksikliğinin İlgili Korunan Kişi Tarafından Bilinmemesinin Mazur Görülmesi (Bilmeme Unsuru)  457
1. Genel Açıklamalar  457
2. Bilmemenin Arandığı Zaman  458
3. Bilmemenin Mazur Görülmesinin Değerlendirilmesi  459
III. İYİNİYETİN KORUNMASI  460
A. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri  460
B. İyiniyetin Korunmasının İstisna Olarak Uygulanması  462
C. İyiniyetin Korunmasının Hukuki Niteliği  463
1. Genel Kural Olması  463
2. İtiraz Niteliğinde Olması ve Hâkim Tarafından Re’sen Uygulanması  463
D. İyiniyetin Korunmasının Uygulama Alanı  464
E. Dürüstlük Kuralı İle İlişkisi  464
F. İyiniyetin Korunmasının Koşulları  464
1. Kanunun İyiniyete Sonuç Bağlamış Olması  464
a. Genel Açıklamalar  464
b. İyiniyete Hukuki Sonuç Bağlanan Kanuni Durumlar  465
2. İyiniyetin Bizzat Kanunen Korunan Kişide Mevcut Olması  466
3. Hukuken Korunan Kişinin Belirli Bir Zamanda İyiniyetli Olması  467
4. Bilmemenin Mazur Görülmesi (İyiniyetlinin Objektif Özen Göstermesi)  467
a. Mazur Görülme  467
aa. Genel Açıklamalar  467
bb. Mazur Görülmenin Objektif Niteliği (Objektif Özen)  468
cc. İyiniyetlinin Mazur Görülmediği Durumlar  469
aaa. Kanundan Kaynaklanan Haller  469
bbb. Durumun Gereğinden Kaynaklanan Haller  471
ccc. Tam Ehliyetsizin Durumu  472
b. Mazur Görülebilmenin (Gerekli Özenin) Ölçüsü  472
aa. Olağan Ölçüt  472
bb. Azaltılmış Ölçüt  472
cc. Ağırlaştırılmış (Nitelikli) Ölçüt  473
IV. İYİNİYETİN KORUNMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  473
A. Genel Açıklamalar  473
B. İyiniyetin Hukuki Eksikliği Giderici Etkisi (Tam Koruması)  474
1. Emin Sıfatıyla Zilyetten Taşınır Bir Mal Üzerinde Ayni Hak Kazanımı  475
2. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Para ve Hamile Yazılı Senedin İadesinin İstenememesi  477
3. İyiniyetin Borcu Sona Erdirmesi  478
4. İyiniyetin İkinci Evliliğin Geçerli Olmasına Sebep Olması  478
C. İyiniyetin Eksik Etkisi (Kısmi Koruması)  479
1. Tam Ehliyetsizlerle Yapılan İşlemler  480
2. Rıza Dışı Elden Çıkan Taşınırları Elinde Bulunduranlar  481
3. İyiniyetin Zamanaşımı Yolu İle Bir Malın Mülkiyetini Kazandırabilmesi  483
a. Taşınır Bir Eşyanın Mülkiyetinin Zamanaşımı İle Kazanılması  483
b. Taşınmaz Bir Eşyanın Mülkiyetinin Zamanaşımı İle Kazanılması  484
4. İyiniyetin Tapu Siciline Güven İlkesi İle Birlikte Taşınmaz Mülkiyetini Kazandırması  486
V. İYİNİYET KARİNESİ VE AKSİNİN İSPATI  488
A. İyiniyetin İspatı: İyiniyet Karinesi  488
B. İyiniyet Karinesinin Sınırlandırılması  490
1. Genel Açıklamalar  490
2. Mazur Görülmeyi İspat Yükü  491
Beşinci Bölüm
DÜRÜSTLÜK İLKESİ VE
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI
§ 11. DÜRÜSTLÜK KURALI VE
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  493
A. Kavram  493
1. Genel Açıklamalar  493
2. Dürüstlük Kuralı  494
3. Hakkın Kötüye Kullanımı  494
4. Dürüst Davranış ve Dürüst Davranışın Ölçüsü  495
B. Hukuki Niteliği  497
1. Genel Kural Niteliği  497
2. İkincil (Tali) Bir Kural Olması  498
3. Genel Davranış Kuralı Niteliği  500
4. Objektif Davranış Kuralı Niteliği  501
5. Temel Koruma Kuralı Niteliği  502
6. Emredici Niteliği  502
7. Hâkim Tarafından Re’sen Nazara Alınması  503
C. Uygulama Alanı  504
II. DÜRÜSTLÜK KURALININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI İLE İLİŞKİSİ (DÜRÜSTLÜK KURALININ BÜTÜNLÜĞÜ)  504
A. Genel Açıklamalar  504
B. Klasik Görüş  505
C. Fonksiyon Teorisi  506
D. TMK m.2/I’in Değerlendirme Kuralı Niteliği ve TMK m.2/II’nin Değiştirici Kural Niteliği  507
III. DÜRÜSTLÜK KURALI İLE İYİNİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ VE FARKLAR  508
IV. DÜRÜSTLÜK KURALININ YORUMLAYICI VE TAMAMLAYICI FONKSİYONU İLE UYGULAMA ALANI  509
A. Genel Açıklamalar  509
B. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışın Hukuki Sonucu  510
C. Uygulama Alanı: Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında  511
D. Dürüstlük Kuralının Fonksiyonları  513
1. Hukuki İşlemlerin (Sözleşmelerin) Uygulanmasında Fonksiyonları  513
a. Sözleşmenin Kurulmasında ve İrade Beyanının Bağlayıcılığında Yorumlama Fonksiyonu  514
b. Hukuki İşlemlerin (Sözleşmelerin) Yorumlanması ve Tamamlanması Fonksiyonu  515
aa. Hukuki İşlemlerin (Sözleşmelerin) Yorumunda  515
aaa. Genel Açıklamalar  515
bbb. Başlıca Yorum İlkeleri  518
(1). Dürüstlük Kuralına Uygun Yorum  518
(2). Sözleşmenin Kurulduğu Ana Göre Yorum  518
(3). Yorum Anlaşmasına Uygun Yorum  518
(4). Kanuna Uygun Yorum  519
(5). Sözleşmeyi Ayakta Tutma İlkesine Göre Yorum  519
(6). Borçlunun Yararına Olan Anlama Üstünlük Tanıyan Yorum  519
(7). Karşılıksız Kazandırmada Bulunan Lehine Yorum  519
(8). Beyanı Düzenleyen Aleyhine Yorum  520
(9). Haktan Vazgeçmeyi Düzenleyen Hükümlerin Dar Yorumu  520
bb. Hukuki İşlemin (Sözleşmenin) Tamamlanmasında  520
c. Hukuki İşlemde (Sözleşmede) Yan Edim veya Yan Yükümlülüklerin Tamamlanması Fonksiyonu  521
d. Hukuki İşlemin (Sözleşmenin) Tahvilinde (Dönüştürülmesinde) Yorumlama Fonksiyonu  522
e. Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanmasında Tamamlama Fonksiyonu  524
2. Dürüstlük Kuralının Davranışa Hukuki Sonuç Bağlayarak Tamamlaması Fonksiyonu  528
a. Güven Sorumluluğu  529
b. Sözleşme Öncesi Davranıştan Sorumluluk (Culpa in contrahendo)  531
3. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında ve Boşlukların Doldurulmasında Dürüstlük Kuralının Fonksiyonu  533
4. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesi Fonksiyonu  534
V. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  535
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  535
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Şartları  537
1. Genel Açıklamalar  537
2. Hukuken Tanınmış Bir Hakkın Varlığı  538
3. Hakkın Kötüye (Dürüstlük Kuralına Aykırı) Kullanılması  539
4. Hakkın Açıkça Kötüye (Dürüstlük Kuralına Aykırı) Kullanılması  543
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Hukuki Sonucu  544
D. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Düzeltici Fonksiyonu ve Uygulama Alanı  546
1. Hukuk Kuralındaki Gerçek Olmayan (Örtülü) Boşluğun Doldurulması  546
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Düzeltilmesi  547
a. Genel Açıklamalar  547
b. Hakkın Açıkça Kötüye Kullanıldığı Haller  549
aa. Hakkın Haklı Bir Menfaat Olmamasına Rağmen Kullanılması  549
aaa. Genel Açıklamalar  549
bbb. Yararsız ve Eziyet Verici Hakkın Kullanılması  550
ccc. Hukuki Kurumların Kötüye Kullanılması  553
(1). Genel Açıklamalar  553
(2). Vekaletin Kötüye Kullanılması  553
(3). Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasında (Aralanmasında)  558
bb. Hakkın Kullanılmasının Sağladığı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Oransızlık Olması  562
cc. Karşı Tarafta Uyandırılan Güvene Aykırı Davranışta Bulunulması (Çelişkili Davranış Yasağına Aykırılık)  565
aaa. Çelişkili Davranış Yasağına Aykırılık Kavramı  565
bbb. Çelişkili Davranış Yasağına Aykırılığın Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil Etmesinin Unsurları  565
ccc. Uygulama Örnekleri  566
(1). Hakkın Kullanılmayacağına Karşı Tarafta Güven Uyandırıldıktan Sonra Hakkı Menfaati Olmaksızın Kullanılması  566
(2). Hukuk Aykırı Davranış  568
(3). Önceden Mevcut Bir Geçersizliğe veya Haksızlığa, Çıkarı Sona Erince İtiraz Edilmesi  569
(4). Sözleşmeyle Beklenen Aykırılık  570
(5). Bir Hakkın Kullanılmasının Başka Bir İşlemle Engellenmesi  570
dd. Hakkın Kötüye Kullanılarak Kazanılması  571
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI
§ 12. HAKLARIN HAK SAHİBİ ELİYLE KORUNMASI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  573
II. HAKLI SAVUNMA (MEŞRU MÜDAFAA)  573
A. Kavram  573
B. Haklı Savunmanın Şartları  574
1. Şahısvarlığı veya Malvarlığı Değerlerine Bir Saldırı Olmalı  574
2. Saldırı Fiilen Başlamış veya Başlaması Kuvvetle Muhtemel Olmalı  574
3. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalı  575
4. Savunma Bizzat Saldırana Karşı Yapılmalı  575
5. Saldırının Onunla Orantılı Savunma İle Ortadan Kaldırılması Zorunluluğu  575
C. Haklı Savunmanın Hukuki Sonucu  576
III. ZORUNLULUK (IZTIRAR) HALİ  576
A. Kavram  576
B. Zorunluluk Halinin Şartları  577
1. Kendisinin veya Başkasının Şahıs ve Malları İçin Açık ya da Yakın Bir Zarar Tehlikesi Söz Konusu Olmalı  577
2. Tehlike Malına Zarar Verilenden Kaynaklanmamalı  577
3. Tehlike Üçüncü Bir Kişinin Mallarına Zarar Verilerek Önlenmeli  577
4. Önlenmek İstenen Tehlike veya Zarar İle Üçüncü Kişinin Mallarına Verilecek Zarar Arasında Uygun Bir Denge Bulunmalı  578
C. Zorunluluk Halinin Hukuki Sonuçları  578
IV. KENDİ HAKKINI KORUMAK İÇİN GÜÇ KULLANMA  578
A. Kavram  578
B. Kendi Hakkını Korumak İçin Güç Kullanmanın Şartları  579
1. Bir Hakkın Korunması Söz Konusu Olmalı  579
2. Kolluk Gücünün Zamanında Müdahalesi Mümkün Olmamalı  579
3. Hakkın Korunması İçin Başka Bir Yol Bulunmamalı  580
4. Güç Kullanma Dengeli Olmalı  580
C. Kendi Hakkını Korumak İçin Güç Kullanmanın Hukuki Sonuçları  580
§ 13. HAKLARIN DEVLET ELİYLE KORUNMASI
I. DAVA KAVRAMI  581
A. Genel Olarak  581
B. Maddi Hukuk İle Yargılama Hukuku Arasındaki İlişki  581
II. TALEP HAKKI–DAVA HAKKI KAVRAMLARI VE BU KAVRAMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ  582
A. Talep Hakkı  582
1. Talep Kuralı  582
2. Talep Hakkı Kavramı  582
3. Talep Hakkı Çeşitleri  583
4. Taleplerin Çokluğu  584
a. Genel Açıklamalar  584
b. Taleplerin Seçenekliliği (Alternatif Talepler)  585
aa. Genel Açıklamalar  585
bb. Taleplerin Seçenekliliğinde En İyi Giderim İmkanı Veren Talebin Tercih Edilmesi (Üstünlüğü)  585
c. Taleplerin Yarışması (Kümülatif Talepler)  585
aa. Genel Açıklamalar  585
bb. Taleplerin Yarışmasında En İyi Giderim İmkanı Veren Talebin Tercih Edilmesi (Üstünlüğü)  586
cc. Seçimlik Talep – Seçimlik Yetki Veren Talep: Talebin Teke İndirilmesi  586
dd. Özel Talep– Genel Talep  587
aaa. Genel Açıklamalar  587
bbb. Kanunların/Kuralların/Taleplerin Çatışması  587
(1). Özel Talebin Genel Talebe Tercih Edilmesi (Üstünlüğü)  588
(2). Özel Taleplerin Çatışması veya Alternatif Olması  588
B. Dava Hakkı  589
III. DAVA ÇEŞİTLERİ  590
A. Davaların Etkileri Yönünden Çeşitleri  590
1. Eda Davaları  590
2. Tespit Davaları  590
3. Yenilik Doğuran Davalar  590
B. Davanın Usuli Yönden Çeşitleri  591
1. Çekişmesiz Davalar  591
2. Çekişmeli Davalar  591
IV. DAVA TARAFLARI VE DAVALININ DAVRANIŞI: SAVUNMA HAKLARI  594
A. Genel Açıklamalar  594
B. Davalının Savunması (Savunma Hakları)  595
1. Davalının İnkar Savunması  596
2. Davalının İtiraz Savunması (İtiraz Hakkı)  596
3. Davalının Def’ileri (Def’i Hakkı)  596
4. İtiraz İle Def’i Arasındaki Farklar  596
V. DAVADA İSPAT YÜKÜ VE İSPAT  597
A. İspat Kavramı  597
1. Genel Açıklamalar  597
2. İspatın Konusu  598
3. İspatın Görünüm Şekilleri  599
4. İspat Araçları: Delil  600
B. İspat Yükü  602
1. Kavram  602
2. Objektif İspat Yükü – Subjektif İspat Yükü  602
3. İspat Yükü Kuralı ve İstisnası  603
a. Kural: Taraflardan Her Biri Hakkını Dayandırdığı Olguların Varlığını İspatla Yükümlüdür  603
b. Hakkı Kuran Olguları İspat Yükü  605
c. Hakkı Kaldıran veya Sınırlayan Olguları İspat Yükü  605
aa. Hakkı Kaldıran Olguları İspat Yükü  606
bb. Hakkı Sınırlayan Olguları İspat Yükü  606
d. İspat Yükünün Kanunla Düzenlendiği Durumlar  606
e. Olumsuz Olguların İspatı  607
f. Kuralın İstisnaları  608
aa. Çekişmesiz Olgular  609
aaa. Tarafların Anlaştıkları Olgular ve Özellikle İkrar Edilen Olgular  609
bbb. Herkesçe Bilinen Olgular  610
ccc. Hâkimin Bildiği Olgular  610
bb. TMK m.6’dan Farklı Olarak Kanunun İspat Yükünü Özel Olarak Düzenlediği Durumlar  610
aaa. Özel İspat Kuralları  611
bbb. Kanuni Faraziye/Fiksiyon  611
cc. Karineler  613
aaa. Genel Olarak  613
bbb. Kanuni Karine  614
(1). Dar Anlamıyla Kanuni Karine  615
(a). Genel Açıklamalar  615
(b). Konusuna Göre Kanuni Karine Türleri: Olay Karinesi – Hak Karinesi  617
(c). Aksinin İspat Edilebilmesine Göre Kanuni Karine Türleri: Adi Karine–Kesin Karine  618
(2). Maddi Karine (Kuvvetli Tecrübe Kuralı)  621
(a). Genel Açıklamalar  621
(b). Kanuni Karineden Farkı  622
(3). Fiili Karine (=Emare İspatından) (Zayıf Tecrübe Kuralından) Farkı  623
(a). Kavram  623
(b). Niteliği  624
(c). Kanuni Karineden Farkı  624
(d). Maddi Karine İlk Görünüş İspatından Farkı  624
VI. RESMİ SİCİL VE SENETLERİN İSPAT GÜCÜ  625
A. Genel Açıklamalar  625
B. Resmi Sicille İspat  626
C. Resmi Belgeyle İspat  627
D. Resmi Sicil ve Senetlerde İspat Yükü ve Bu Delilin İspat Gücü  627
1. Genel Açıklamalar  627
2. Resmi Senedin İspat Gücünün Kuvvetlendirilmesi  628
3. Resmi Sicilin İspat Gücünün Kuvvetlendirilmesi  629
VII. CEBRÎ İCRA  629
A. Genel Açıklamalar  629
B. Cebri İcra Türleri  634
Kaynakça  639