Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (131)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Marka Yönetimi

Marka YönetimiSayfa Sayısı
:  
231
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-05-0295-7

20,00 TL

Firmaların pazarlama fonksiyonunun önemli bir parçası olma niteliğini taşıyan marka ve bu markalara ait karar süreçleri oldukça karmaşık bir dizi eylemi içerir. Pazar koşullarının markaları başarılı olmaya, başarısızları ise piyasadan çekilmeye zorlamasının yanı sıra, firmalar bağlamında marka, bir baskı unsuru olarak gücünü gün geçtikçe artırmaktadır. Dünyanın sayılı büyük firmaları marka yönetimi stratejilerini oluştururken tüketici odaklı bir anlayışı benimsemektedirler. Marka yaratmanın önemi anlaşıldıkça firmaların daha seçici olmaya başladıkları ve tüketicinin ihtiyacını giderebilecek tek marka olma çalışmalarına özen gösterdikleri gözlenmektedir.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan Işıl Karpat Aktuğlu bu çalışmasında, markanın ne olduğundan, değerinin nasıl ölçüldüğüne kadar geçen süreçle, bütünleşik pazarlama iletişimi çabalarını temel alarak marka yönetim sürecini derinlemesine analiz etmektedir. Bu bağlamda marka yöneticiliği, marka yönetiminde etkili olan faktörler ve çevresel etkenler yönetsel açıdan irdelenmektedir.

( ARKA KAPAK DAN )
İçindekiler


Önsöz 9
BİRİNCİ BÖLÜM


Marka Nedir? 11
Markayla ilgili tanımlamalar 11
Markanın yapısı 17
Marka türleri 21


İKİNCİ BÖLÜM

Marka ile İlgili Kavramlar 27
Marka kişiliği ....* 27
Marka imajı 33
Marka tercihi ve marka sadakati 36
Marka değeri - marka denkliği 39


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Marka Yönetimi Kavramı ve Önemi 45
Marka yönetiminin ortaya çıkışı 46
Marka yönetiminin önemi 51
Marka yönetiminin ilkeleri 60


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Marka Yöneticiliği
Marka Yöneticisi Kimdir?, Ne İş Yapar? 65

Marka yöneticisi kavramı 66
Marka yöneticisinin görev ve sorumluluk alanları 67
Marka yöneticisinin örgüt yapısı içindeki yeri 72


BEŞİNCİ BÖLÜM

Marka Yönetimi Süreci 79
Pazarlama stratejileri ve marka yönetimi 80
Marka yönetimi süreci 86


ALTINCI BÖLÜM

Marka Yönetiminde Çevresel Koşullar 93
Marka yönetiminde pazar yapısı ve rekabet koşulları 94
Marka yönetimi ve tüketici yapısı 98
Globalleşmenin etkileri ve marka yönetimi 102
Teknolojik gelişmeler ve marka yönetimi 706
Yeni pazarlama anlayışı 709


YEDİNCİ BÖLÜM

Marka Stratejilerinin Belirlenmesi 775
Temel marka stratejileri 776
Bir markayı konumlandırmak 722

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Marka Kararlarının Belirlenmesi 133
Marka adının belirlenmesi 133
Markaya ait görsel ifade tarzının planlanması 740
Marka tescil kararları 746

DOKUZUNCU BÖLÜM

Markayı Tanıtmak
Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Markalar 753
Reklam ve marka yönetimi 759
Halkla ilişkiler ve marka yönetimi 769
Satış geliştirme ve marka yönetimi 778
Kişisel satış ve marka yönetimi 784
Diğer tanıtım çabaları ve marka yönetimi 789

ONUNCU BÖLÜM

Marka Yönetiminde Araştırma ve Ölçümleme 797
Marka yönetiminde kullanılan araştırma yöntemleri 799
Markaların pazarlama karmasına ilişkin araştırmaları 204
Marka değerinin belirlenmesi 272

Sonuç 279

Kaynakça 223