Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (131)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali

Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimaliSayfa Sayısı
:  
165
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-941-35-2

59,00 TLöNSöZ Marka hukukunda "Karıştırılma İhtimali" kavramını incelemeyi amaç edinen bu çalışmanın temelini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Mehmet Helvacı′nın danışmanlığında hazırlanan "Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Anlamında Karıştırılma İhtimali Kavramı" başlıklı yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Tez, 24.03.2003 tarihinde Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Prof.Dr. Mehmet Helvacı, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Doç. Dr. Arslan Kaya′dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Tezin kitap haline getirilmesi aşamasında jüride yer alan sayın öğretim üyelerinin üzerinde durdukları birkaç noktada yapılan düzeltmeler dışında tezlerin savunuldukları biçimiyle basılması yönündeki geleneğe bağlı kalınmıştır. Bu bakımdan kitabın kaynakçası da tezin savunulduğu tarih itibari ile günceldir. Bu çalışmanın hazırlık aşamasında pek çok kişinin katkıları oldu. Katkı ve yardımlarından dolayı şükran borçlu olduğum kişilerin başında bu konuda çalışmama vesile olan, çalışmanın her aşamasında beni cesaretlendiren, fikirleriyle, her zaman yapıcı eleştirileri ile bana yol gösteren tez danışmanım Prof. Dr. Mehmet Helvacı gelmektedir. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yine tezin savunulmasının ardından övgü dolu sözleri ile beni bu çalışmayı kitaplaştırmak için cesaretlendiren tüm jüri üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerimi bildirmeyi bir borç biliyorum. Keza tezin basımını üstlenen Legal Yayınevi çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Son olarak; sevgi ve desteklerini her zaman yanımda bulduğum sevgili annem ve babamı anmak isterim. Bu eser onlara ithaf edilmiştir. Av. Sevgi EPÇELİ İstanbul, 2006 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XI BİRİNCİ BÖLÜM Karıştırılma İhtimali Kavramı I. Kavram 1 A. Klasik Anlamda -. 1 B. Geniş Anlamda 1 II. Konu İle İlgili Yasal Düzenleme 7 A. Genel Olarak 7 B. Tescil Engeli 8 C. Hükümsüzlük Sebebi 17 D. Tecavüz Eylemi 28 İKİNCİ BÖLÜM Karıştırılma İhtimalinin Unsurları I. Aynı İşaret/ Benzer İşaret 33 A. Genel Olarak 33 B. Aynı/ Ayırt Edilemeyecek Kadar Aynı İşaret 33 C. Benzer İşaret 36 II. Aynı/ Benzer Mal veya Hizmet 38 VIII A. Genel Olarak 38 B. Aynı/ Aynı Tür Mal veya Hizmet 38 C. Benzer Mal veya Hizmet 41 III. Alıcıların Benzer İşaretleri Karıştırması 44 A. Genel Olarak 44 B. Dikkkate Alınması Gereken Alıcı Grupları 45 1. Benzer İşaretleri Taşıyan Mal ya da Hizmetin Genelde Her Kesimden Alıcıya Hitap Etmesi 46 2. Benzer İşaretleri Taşıyan Mal ya da Hizmetin Özel Bir veya Birkaç Alıcı Grubuna Hitap Etmesi 47 3. Benzer İşaretleri Taşıyan mal ya da Hizmetin Uzmanlık Sahibi Bir Alıcı Grubuna Hitap Etmesi 48 C. Bilirkişi İncelemesinin Gerekliliği 49 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karıştırılma İhtimalinin Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar I. Kuvvetli marka- Zayıf Marka Ayrımı 51 II. Marka Şekillerinde Esas Unsurlar - Yardımcı Unsurlar 54 A. Genel Olarak 54 B. Esas Unsurlar 54 1. Genel Olarak 54 2. Kanun Gereği Esas Unsur Olabilecek İşaretler 55 a. Genel Olarak , 55 b. Ses ve Melodi 57 c. Koku 58 d. Tat 59 e. Renkler 60 f. Üç Boyutlu Şekiller 66 C. Yardımcı Unsurlar 69 1. Betimleyici İşaretler: 71 a. Genel Olarak 71 b. Mal ve Hizmetin Niteliğini Gösteren İşaretler 75 c. Coğrafi Kaynak Gösteren İşaretler 83 d. Bir Meslek/ Hizmet Grubuna Aidiyeti Gösteren İşaretler 92 2. Serbest İşaretler : 92 C. Kullanma ile ayırt edicilik kazanan işaretler 102 III. İşaretler Arasında Ses, Anlam ve Şekil Benzerliğinin Bulunması 113 A. Genel Olarak 113 B. Ses Benzerliği 114 C. Anlam Benzerliği ..′. 115 D. Şekil Benzerliği 118 IV. İşaretlerin Birbirini Çağrıştırması 120 V. Bütünlük İlkesi 121 VI. Bağlantı Olduğu İhtimali 124 DÖRDÜNCÜ BOLÜM Kullanma Sorunu I. Genel Olarak 125 II. İşaretin Marka Sahibi Tarafından Kullanılma Zorunluluğu ... 125 III. İşaretin Mütecaviz Tarafından Markasal Kullanımı Zorunluluğu 125 X A. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması 126 B. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından İşletme Adı Olarak Kullanılması 131 C. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından İnternette Kullanılması 132 1. Genel Olarak 132 2. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması 132 a. Alan Adı Kavramı 132 b. Alan Adının Hukuki Niteliği 134 c. Alan Adının Tahsis ve Tescilinde Benimsenen Kurallar 135 d.Alan Adı ile Marka Arasındaki Karıştırılma İhtimalinin Belirlenmesi 138 i. Âlân Adı ile Marka Arasındaki Ayniyet/ Benzerlik 138 . fi. Aynı/ Benzer Mal/ Hizmet 141 iii. Göz Önünde Bulundurulacak Alıcı Kitlesi 142 d. Alan Adı Kullanımının MarkKHK md. 12 Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Sorunu 143 3. Marka sahibinin web sayfasına link ve frame verme: 144 4. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından İnternet Teknolojisinin Araçları Çerçevesinde Kullanımı 147 a. Markanın Metatag Olarak Kullanılması 147 b. Markanın Anahtar Sözcük Olarak Satışı 149 KAYNAKÇA 151