Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Malpraktis Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı?

Malpraktis Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı?Sayfa Sayısı
:  
267
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-315-852-3

80,00 TL

Malpraktis davaları ile ilgili belki de en fazla gelen sorular, dava dosyasına giren Bilirkişi Raporları’na Nasıl, Ne Şekilde ve Hangi konularda itiraz edilebileceği, edilmesi gerektiği benzeri sorulardır.
Bu sorularla ilgili Yargıtay (13.) Hukuk Dairesi’nin 2019 yılında vermiş olduğu tüm Kararlar tek tek incelenmiştir. Eser’de, tüm Kararlar içerisinden seçilen 268 ayrı Karar’a yer verilerek, 418 ayrı Dipnot ile değerlendirilmiştir. Bu haliyle, tamamı 2019 yılına ait Kararların incelenmesiyle, Tıp Hukuku alanında en fazla ve en güncel Kararlar’ın değerlendirildiği ve yer verildiği, ilk ve tek eserdir.
Hukuk ve Tıp meslek profesyonellerine ve öğrencilerine, yargı mensuplarına, bilirkişilere ve Tıp Hukuku ile ilgilenenlere fayda ve katkı sunması dileklerimizle…

 

İÇİNDEKİLER

  KİTAP HAKKINDA III
SUNUŞ V
YARGITAY (13.) HUKUK DAİRESİ’NİN 2019 YILI KARARLARI’NDA
USUL HUKUKU AÇISINDAN YAKLAŞIM 1
MALPRAKTİS DAVALARININ TANIMLAMALARI 27
TIP HUKUKU KAVRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMELERİ 35
MALPRAKTİS DAVALARI’NDA BİLİRKİŞİ RAPORU NEDENİYLE   BOZMA SEBEPLERİ 43
MALPRAKTİS DAVALARI’NDA BOZMA SONRASI YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ’NİN OLUŞUMU 57
MALPRAKTİS DAVALARI’NDA BOZMA SONRASI YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ’NE SORULMASI İSTENİLEN SORULAR 65
MALPRAKTİS DAVALARI HARİCİNDE, BİLİRKİŞİ RAPORU İLE İLGİLİ BOZMA SEBEPLERİ 79
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN “TÜRK HUKUKU’NDA ADLİ TIP BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ” HK. (HAK İHLALİ) KARARI 121
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN, “ATK. İHTİSAS KURULLARI’NIN OLUŞUMUNUN, ANAYASA’NIN 36. MADDESİ’NE AYKIRILIĞI İDDİASI” İLE İLGİLİ, İTİRAZIN REDDİNE DAİR KARARI 185
(OMBUDSMANLIK) KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NUN, “TABİP ODASI   VE TTB. DİSİPLİN SORUŞTURMALARI’NA VE SORUŞTURMALAR’DAKİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NA DAİR” KARARI 201
CEPEJ (2014) 14 AVRUPA KONSEYİ ÜYESİ DEVLETLERİN ADLİ PROSEDÜRLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR MAHKEME TARAFINDAN ATANAN BİLİRKİŞİLERİN ROLÜ HAKKINDA YÖNLENDİRİCİ ESASLAR 225
(HMK. 293. MADDE) “UZMAN GÖRÜŞÜ” (ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU) İLE İLGİLİ YARGITAY KARAR ÖZETLERİ 251