Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Makalelerim III

Makalelerim IIISayfa Sayısı
:  
320
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-05-0069-1

75,00 TL

İÇİNDEKİLER

MAKALE - 1

MADENCİLİK ALANINDA BİR İHTİSAS MAHKEMESİNİN OLUŞTURULMASINA GEREK OLUP OLMADIĞI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

(Ankara Barosu Dergisi, 2010/4, s.199-207)

A. GENEL OLARAK ÖZEL MAHKEME KAVRAMI 21

B. MADENCİLİK ALANINDA BİR İHTİSAS MAHKEMESİNİN KURULMASININ YERİNDELİĞİ SORUNU 28

MAKALE - 2

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI’NIN NOTERLERİ İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİNİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

(Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2011/4, s.1-16) 35

MAKALE - 3

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ (ELEMANLARI) MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ KABULE ZORLANABİLİRLER Mİ?

(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011/92, s.377-383)

 51

MAKALE - 4

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN REVİZYONU ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2012/99, s.15-34) 59

MAKALE - 5

BİR HUKUKİ GÜVENLİK KURUMU OLARAK NOTERLİK VE NOTERLERİN DENETİMİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

(Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C.III, İzmir 2013, s.459-468)

A. BİR HUKUKİ GÜVENLİK KURUMU OLARAK NOTERLİK 81

B.  NOTERLERİN DENETİMİ 85

MAKALE - 6

HUKUK YARGISI BAĞLAMINDA ETKİN HUKUKÎ KORUNMANIN SAĞLANMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

(Yeni Türkiye Dergisi, Yargı Reformu Özel Sayısı, 2013/52, s.313-338)

A. GENEL OLARAK 89

B. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 89

 I- Mahkemeler Teşkilâtı İle İlgili Olarak Alınması Gereken Önlemler 90

 II- Yargı Görevlileri ile İlgili Olarak Alınması Gereken Önlemler 104

 III- Mahkemelerin Gördüğü Dava ve İş Sayısının Azaltılmasıyla İlgili Olarak Alınması Gereken Önlemler 111

 IV-  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bağlamında  Yapılması Gerekenler 116

 

MAKALE - 7

BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARA İLİŞKİN OLARAK AÇILABİLECEK OLAN DAVALARIN, HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN ÖNGÖRDÜĞÜ DAVA TİPOLOJİSİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

(Ankara Barosu Ulusal Kongre - Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında

Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi,

4-5-6 Nisan 2013, Ankara 2013, s.337-353)

A. GENEL OLARAK BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR KAVRAMI 137

B. BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARA İLİŞKİN OLARAK AÇILABİLECEK OLAN DAVALARIN, HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN ÖNGÖRDÜĞÜ

DAVA TİPOLOJİSİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ 138

 I- Bedensel (Maddî) Zararlar Bakımından 138

 II- Ruhsal (Manevî) Zararlar Bakımından 150

MAKALE - 8

TABİÎ HÂKİM İLKESİ ve MEDENÎ YARGI

(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013/104, s.11-35)

A. GENEL ÇERÇEVEDE TABİÎ HÂKİM İLKESİNİN TANIMI, ÖĞELERİ, KANUNÎ HÂKİM İLKESİ İLE OLAN FARKLILIKLARI, AMAÇLARI, HUKUKÎ DAYANAKLARI VE BOYUTLARI 155

 I- Tanımı ve Öğeleri 155

 II- Kanunî Hâkim İlkesi İle Olan Farklılıkları ve Amaçları 157

 III-  Hukukî Dayanakları ve Boyutları 159

B. TABİÎ HÂKİM İLKESİNİN ÖZEL MAHKEMELERİN KURULMASINA BİR ENGEL TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ HUSUSU 165

 I-  Özel Mahkeme ve Olağanüstü (İstisnaî)  Mahkeme Kavramları 165

 II-  Özel Mahkemelerin Kurulmasının Tabiî Hâkim İlkesine Aykırılık Teşkil Edip Etmeyeceği 167

C.  TABİÎ HÂKİM İLKESİ VE MEDENÎ YARGI 168

 I- Genel Olarak 168

 II- Mahkemelerin Görevine İlişkin Düzenlemelerin Tabiî Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi 172

 III-  Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Düzenlemelerin, Tabiî Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi 175

 IV- Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Yargı Yeri Belirlenmesi (Merciî Tâyini) Kurumlarının  Tabiî Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi 176

 V-  Tabiî Hâkim İlkesinin İhlâli Halinde  İşlerlik Kazanabilecek Olan Yaptırımlar 177

MAKALE – 9

SULH HUKUK – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ AYRIMININ ANLAM VE ÖNEMİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013/105, s.35-50)

A. GENEL OLARAK 183

B. SULH HUKUK – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ AYRIMINA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 189

MAKALE - 10

TÜRK AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLERİNİN SULHE TEŞVİK ÖDEVİ

(Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet, Ankara 2014, s.111-115)

 199

MAKALE - 11

BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE BU BAĞLAMDA UYGULAMADA YAŞANAN GÜNCEL SORUNLAR

(Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2015/2, s.3-38)

A. GENEL OLARAK 203

B. BELİRSİZ ALACAK DAVASI BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKAN HUKUKÎ SORUNLAR 216

 I- Medenî Usul Hukuku Bakımından 216

 II- Maddî Hukuk Bakımından 216

C. BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE KISMÎ DAVA 218

D. BELİRSİZ ALACAK DAVASI BAĞLAMINDA MÜNFERİT USUL HUKUKU KURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 221

E. BELİRSİZ ALACAK DAVALARININ İŞLERLİK KAZANABİLECEĞİ ALANLAR 223

 I- Maddî Tazminat Alacakları 223

 II- Manevî Tazminat Alacakları 225

 III- İşçi Alacakları Bakımından Belirsiz Alacak Davası Kurumunun Değerlendirilmesi 230

 IV- Diğer Bazı Alacaklar 239

MAKALE - 12

HUKUK YARGISI BAĞLAMINDA BİLİRKİŞİLİK KANUNU TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2015/119, s.227-240)

 241

MAKALE - 13

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BAĞLAMINDA AKDEDİLEN YETKİ SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Özel Sayı, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C.I, İzmir 2015, s.459-468)

A. YETKİ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 255

B. YETKİ SÖZLEŞMELERİ BAĞLAMINDA

KANUNLA GETİRİLMİŞ BULUNAN SINIRLAMALAR 257

C. YETKİ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 259

D. YETKİ SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ VE ETKİLERİ 262

MAKALE - 14

BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARIN TAZMİNİ BAĞLAMINDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI

(Yargılama Hukuku Bakımından Bedensel Zararlar Oturumu,

Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongre,

C.II, Ankara 2016, s.153-173)

A. GENEL OLARAK BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR KAVRAMI 267

B. BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARIN TAZMİNİ BAĞLAMINDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI 268

 I-  Bedensel (Maddî) Zararlar Bakımından 268

 II- Manevî Zararlar Bakımından 280


MAKALE - 15

SAYIŞTAY VE BİLİRKİŞİLİK

(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2016/122, s.259-280)

A.  SAYIŞTAY’IN YARGI DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ KONUMU 287

B.  SAYIŞTAY’IN İDARÎ GÖREVLERİNİN

İCRASI SIRASINDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURMASI 293

C.  SAYIŞTAY’IN YARGILAMA GÖREVİNİN İCRASI SIRASINDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURMASI 301

 I- Genel Olarak Sayıştay Yargılamasının İşleyişi 301

 II- Sayıştay Yargılamasında Bilirkişiye Başvurulması 304

ÖZGEÇMİŞ 311

YAYIN LİSTESİ 313